Novéna k Panne Márii Lurdskej

Každý deň počas novény sa pomodlíme Litánie k Panne Márii Lurdskej.

Nech by bola naša situácia zavše i beznádejná, touto novénou vždy získame osobitné milosti, ktoré nám prinesú pokoj a posilu. Je však dôležité, aby sme si uvedomili, že jej súčasťou je niekoľko kresťanských úkonov, ktoré sú pre nás záväzné.

Prvý deň

Panna Mária Lurdská, Panna nepoškvrnená, oroduj za nás.
Panna Mária Lurdská, kľačím pred tebou, aby som si vyprosil nasledujúcu milosť:… Mám neotrasiteľnú dôveru v tvoj účinný príhovor. Ty môžeš získať od svojho božského Syna.
Rozhodnutie: Zmierim sa s človekom, ktorý je mojím nepriateľom, alebo s tým, od ktorého som sa vplyvom prirodzenej antipatie vzdialil.

Druhý deň

Panna Mária Lurdská, ty si si vybrala za prostredníka slabé a úbohé dieťa, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, pomôž mi využiť všetky prostriedky, aby som sa stal pokornejším a dokázal sa viac odovzdať Bohu. Viem, že takto sa ti budem môcť páčiť a prijať tvoju pomoc.
Rozhodnutie: Určím si v blízkom čase termín svätej spovede a vyspovedám sa.

Tretí deň

Panna Mária Lurdská, v zjaveniach 18-krát velebená, oroduj za nás.
Panna Mária Lurdská, vypočuje dnes moje pokorné prosby. Vyslyš ich, ak majú prispieť k Božej sláve a spáse duší.
Rozhodnutie: Navštívim a uctím si Oltárnu sviatosť v kostole (ak nemôžem, tak aspoň v duchu). Menovite zverím Kristovi svojich blízkych, priateľov alebo známych, ktorí sa nachádzajú v ťažkých situáciách. Nezabudnem na zosnulých.

Štvrtý deň

Panna Mária Lurdská, tebe Ježiš nemôže nič odmietnuť, oroduj za nás.
Panna Mária Lurdská, prihováraj sa za mňa u svojho božského Syna. Načri plným priehrštím do pokladov jeho Srdca a rozdeľ ich tým, čo prosia pri tvojich nohách.
Rozhodnutie: Dnes sa pomodlím rozjímavý ruženec.

Piaty deň

Panna Mária Lurdská, teba nik zbytočne nevzýval, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, ak chceš, nik z tých, ktorí ťa dnes vzývajú, neodíde bez toho, žeby neokúsil účinok tvojho mocného príhovoru.
Rozhodnutie: Za odčinenie svojich hriechov a na úmysly všetkých, ktorí sa modlia alebo budú modliť novénu k Panne Márii Lurdskej, budem dnes na obed alebo večer držať čiastočný pôst.

Šiesty deň

Panna Mária Lurdská, uzdravenie chorých, oroduj za nás.
Panna Mária Lurdská, prihováraj sa za chorých, ktorých ti odporúčame, aby boli uzdravení. Vypros im viac sily alebo uzdravenie.
Rozhodnutie: Z celého srdca sa zverím Panne Márii.

Siedmy deň

Panna Mária Lurdská, ty neustále prosíš za hriešnikov, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, ty si priviedla Bernadetu ku svätosti, daruj mi také nadšenie pre Krista, ktoré neustupuje pred žiadnou námahou, ale zápasí, aby medzi ľuďmi zavládlo viac pokoja a lásky. Rozhodnutie: Navštívim chorého alebo opusteného človeka.

Ôsmy deň

Panna Mária Lurdská, materská opora celej Cirkvi, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, ochraňuj Svätého Otca a našich biskupov. Žehnaj všetkých kňazov, zvlášť tých, ktorí sa starajú o to, aby ťa ľudia poznali a milovali. Pamätaj na všetkých zosnulých kňazov, ktorí našim dušiam sprostredkovali Boží život. Rozhodnutie: Dám odslúžiť sv. omšu za duše v očistci a na tento úmysel obetujem sv. prijímanie.

Deviaty deň

Panna Mária Lurdská, nádej a útecha pútnikov, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, v závere novény sa ti chcem poďakovať za všetky milosti, ktoré si mi v priebehu týchto dní vyprosila, i za tie, ktoré mi ešte vyprosíš. Sľubujem, že sa budem snažiť, len čo to okolnosti dovolia, navštíviť jednu z tvojich svätýň, kde ich budem môcť lepšie prijať a poďakovať ti za ne. Rozhodnutie: Raz do roka vykonám púť do mariánskej svätyne, hoci aj v blízkosti svojho bydliska, alebo sa zúčastním duchovných cvičení.

Modlitba k Panne Márii Lurdskej

Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, vystríhali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.

Litánie k Lurdskej Panne Márii

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Panna Mária, ktorá si sa v Lurdoch osemnásťkrát zjavila,

Panna Mária, ktorá si povedal: Ja som Nepoškvrnené počatie,

Panna Mária, ktorá si nás úsmevom na tvári povzbudila k nádeji,

Panna Mária, ktorá si mala za pásom ruže, aby si nás pobádala k modlitbe,

Panna Mária, ktorá nám svojimi zopätými rukami dávať príklad, aby sme svoje ruky spínali k nebesiam,

Panna Mária, ktorá nás svojimi očami obrátenými k nebu povzbudzuješ, aby sme svoje srdce pozdvihovali k Bohu,

Panna Mária, ktorá si mala ruže na nohách, aby si nás naučila, že všetky naše kroky musí riadiť kresťanská láska,

Panna Mária, ktorá si nám kázala konať pokánie,

Panna Mária, ktorá si žiadala modlitbu za hriešnikov,

Panna Mária, ktorá si dala vytrysknúť zázračnému prameňu,

Panna Mária, ktorá si zvíťazila nad všetkými útokmi nevery a zloby,

Panna Mária, ktorá nás voláš, aby sme prišli k tebe,

Panna Mária, ktorej návšteva na zemi je nám znamením, že Boh nás úplne neopustil,

Panna Mária, ktorej božský Syn pri eucharistických sprievodoch dobre robí a pomáha úbohým ľuďom,

Panna Mária, radostná nádej pútnikov,

Panna Mária, ktorá si potešila mnohých nešťastných,

Panna Mária, ktorá si uzdravila mnohých chorých.

Aby si aj v nás uskutočnila dôvod svojho zjavenia

– volajme spoločne:

Nepoškvrnená Panna, vyslyš nás!

Aby si dala víťazstvo svätej Cirkvi,

aby si chránila Svätú stolicu, ktorá vyhlásila tvoje nepoškvrnené počatie,

aby si ťa náš národ nikdy neprestal uctievať,

aby si zničila ducha odporu, vzbury a nezriadenej lásky k svetu,

aby si vyliečila svet zo všetkých rán novej doby,

aby si prispela k očisteniu našej duše a k roznieteniu lásky nášho srdca,

aby si celý svet uctil tvoje meno Nepoškvrnené počatie,

aby si nás bližšie privinula k najsvätejšiemu Srdcu tvojho Syna,

aby si nás po smrti priviedla pred trón Božieho Baránka.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *