Pápež František o svätej omši

V stredu 8. novembra 2017 pápež František ostro odsúdil tých, ktorí trávia omše rozprávaním sa s inými, pozeraním do telefónu alebo dokonca fotografovaním počas pápežských liturgií. „Takéto počínanie odvádza pohľad od Krista, od Eucharistie ako „srdca Cirkvi,“ vyčíta pápež. „Omša nie je žiadna šou: ide o stretnutie s utrpením a vzkriesením nášho Pána,“ povedal 8. novembra pápež. „Pán je tu s nami prítomný. Mnohokrát sme na omši a pritom sa pozeráme na rôzne veci vôkol, rozprávame sa medzi sebou, zatiaľ čo kňaz vysluhuje Eucharistiu … Ale tu na omši je Pán!“

František odsúdil najmä používanie mobilných telefónov a  fotografovanie počas omší. „V jednom momente počas omše kňaz hovorí: ‚Hore srdcia,‘ povedal, „ale nehovorí: ‚Hore telefóny a fotografujme!'“

„Nie je to vôbec dobrý postoj! A hovorím vám, že mi to spôsobuje veľký smútok, keď slávime omšu tu na námestí alebo v  bazilike a vidím toľko zdvihnutých mobilných telefónov, nielen u veriacich, ale dokonca aj u niektorých kňazov a aj biskupov. Premýšľaj – keď ideš na omšu, Pán je tam! A teba vyrušuje niečo. Ale veď je to Pán!“

Na generálnej audiencii pápež František povedal, že eucharistia bude novou témou jeho týždenných katechéz na rok, pretože „pre nás je veľmi dôležité, aby sme pochopili hodnotu a zmysel svätej omše, aby sme stále viac a viac napĺňali náš vzťah s Bohom.“

„Prostredníctvom našich zmyslov objavujeme v Eucharistii znovu to, čo je nevyhnutné,“ povedal, „tak ako apoštol Tomáš povedal, že uverí v zmŕtvychvstanie Ježiša až po tom, ako Ježiša uvidí a dotkne sa jeho rán. My potrebujeme to isté: „vidieť ho a dotýkať sa ho, aby sme ho poznali. Týmto spôsobom sviatosti napĺňajú túto našu ľudskú potrebu,“ povedal.

Dodal: „A práve v Eucharistii nájdeme najlepšiu cestu, ako sa stretnúť s Bohom a jeho láskou.“ 

„Druhý vatikánsky koncil bol inšpirovaný túžbou pomôcť kresťanom ešte lepšie pochopiť krásu stretnutia človeka s Bohom v Eucharistii,“ pokračoval. „To je dôvod, prečo bolo potrebné vykonať primeranú obnovu liturgie pod vedením Ducha Svätého.“

Ústrednou témou zdôrazňovanou na 2. vatikánskom koncile bola liturgická formácia veriacich, ktorá je tiež cieľom série katechéz, ktorú začal pápež František . Predovšetkým je to pomoc ľuďom rásť v poznaní tohto veľkého daru, ktorý nám Boh dal v Eucharistii. František sa spýtal, či si ľudia všimli chaotický spôsob, ako deti robia znamenie kríža. V chaose pohybujú rukou po hrudníku. Preto požiadal ľudí, aby učili deti správne sa prežehnať znamením kríža. „Musíme naučiť deti, aby sa správne prežehnávali,“ povedal a poznamenal, že práve takto začína omša. „A práve tak, ako sa začína omša, začína sa aj život.“ V závere zamyslenia sa o omši a eucharistii vyjadril pápež František nádej, že prostredníctvom týchto krátkych týždenných katechéz budú môcť všetci znovu objaviť krásu ukrytú v eucharistickej oslave a ktorá, tak ako je nám zjavená, bude dávať plný zmysel každému.“

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *