Novéna k sv. Gemme Galgani

1. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k tvojej služobnici sv. Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Najsúcitnejšia panna, sv. Gemma, počas svojho krátkeho života na zemi si nám dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky. Bola si uznaná za hodnú nosiť na svojom tele znaky umučenia nášho Pána. Zmiluj sa nad nami, ktorí tak veľmi potrebujeme Božie milosrdenstvo a vďaka svojim zásluhám a príhovoru vypros nám osobitnú milosť, o ktorú teraz vrúcne žiadame: (vyslov prosbu)

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril svoju služobnicu Gemmu na obraz tvojho ukrižovaného Syna. Udeľ nám na jej príhovor milosti, o ktoré ťa pokorne prosíme, a skrze utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, zjednoť nás so sebou naveky. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

2. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, hodná nevesta Božieho Baránka a verná panna, sv. Gemma, ty si si uchránila nevinnosť a jas panenstva. Dala si svetu žiarivý príklad čistoty a najvznešenejších cností. Zľutuj sa a zhliadni z nebeskej výsosti na nás, ktorí do teba vkladáme svoju dôveru, keď ťa prosíme o milosť, po ktorej tak vrúcne túžime: (vyslov prosbu).

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

3. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

O, najmilujúcejšia panna, sv. Gemma, z vrúcnej lásky k Ježišovi si nesmierne trpela za obrátenie hriešnikov, ktorí sú obeťami hriechu. Z lásky k Bohu si vrelo milovala iných. Nezabudni na nás, ktorí ešte zostávame tu na zemi a zhliadni s láskavosťou na nás, ktorí ťa prosíme v dôvere a nádeji, že na tvoj milujúci príhovor bude vyslyšaná naša prosba: (vyslov ju)

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

4. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Blažená sv. Gemma, ty si z Božej vôle zakúsila stratu oboch rodičov v mladom veku a pretrpela si nespočetné bolesti tela i ducha; nauč nás zriekať sa a trpieť z lásky k Bohu, aby sme tak i my mohli odčiniť svoje hriechy tu na zemi a stali sa viac hodnými nekonečného bohatstva zjednotenia sa s Bohom v nebi.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária.., Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

5. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, slávna sv. Gemma, celé roky si túžila nastúpiť na cestu rehoľného života. Boh si však želal niečo iné a po mnohých rokoch ti vyjavil, že sa tak nestane -, čím ti spôsobil hlboké sklamanie. Napriek tomu si prijala túto veľkú obetu a odovzdala si sa do Božej vôle. Nauč nás, drahá sv. Gemma, prijímať obety a utrpenia, ktoré Boh dopúšťa v našich životoch, zvlášť tie, ktoré sú veľmi proti našej vôli a našim túžbam.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

6. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor. Milovaná Kristova perla, sv. Gemma, tvoje srdce horelo ohňom lásky k Bohu. Nauč nás milovať Boha celým srdcom, celou mysľou a celou dušou, a horlivo ho postaviť pred všetko ostatné, aby „tam, kde je náš poklad, bolo aj naše srdce“ (Mt 6, 21).

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

7. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, svätica Ježišovho utrpenia, sv. Gemma, ako duchovná obeta si sa vždy prihovárala za spásu hriešnikov. Vypros nám, prosíme, nielen milosť, o ktorú žiadame, ak je to Božia vôľa (vyslov prosbu), ale naliehavo
ťa žiadame, aby si nám vyprosila obrátenie a spásu našich duší -, aby sme raz mohli byť zjednotení s Ježišom, Máriou i s tebou po celú večnosť.

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

8. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, najhorlivejšia sv. Gemma, toľkokrát si prelievala nespočetné slzy nad svojimi hriechmi. Neustále si konala pokánie a zadosťučinenie za ne. My sme tak náklonní, aby sme žili v pohodlí, vždy sa snažíme uspokojiť svoje zmysly a vyhnúť sa každému pokániu. Pomôž nám spoznať nekonečné utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil za naše hriechy, a všetky bolesti, ktoré sme mu spôsobili. S mysľou zameranou na Ježišovo utrpenie vypros nám hlbokú ľútosť a túžbu, aby sme už nikdy nepáchali takéto hriechy.

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

9. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor.

Ó, najľúbeznejšia sv. Gemma, prosíme ťa, aby si sa stala našou patrónkou a dôvernou priateľkou dnes i naveky. Pomáhaj nám v našich každodenných duchovných i materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, z celého srdca. Sprevádzaj nás spolu s naším anjelom strážcom na všetkých našich cestách a s láskou nás priveď do neba. Pomáhaj nám v hodine našej smrti spolu s Ježišom, Máriou a Jozefom a prihováraj sa za nás u Boha. V dôvere vo veľké milosrdenstvo a utrpenie Ježiša, tvojho Ženícha, vypros nám spásu našich duší, a tiež milosť, o ktorú teraz pokorne žiadame: (vyslov prosbu)
Otče náš…, Zdravas´ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

ZÁVER 
Svätá Gemma, opakuj stále Ježišovi, čo si mu tak často vravievala: „Chcem, aby boli všetci hriešnici zachránení; zachráň ich pre mňa, ó, Ježiš.“ Svätá Gemma, nedaj sa prosiť nadarmo a pomáhaj nám vo všetkých našich duchovných a telesných potrebách. Amen.

Zdroj: Svätá Gemma, Drahokam Cirkvi, Zaex, Obrázok: Modlitba.sk

 

17 thoughts on “Novéna k sv. Gemme Galgani

  • 10. januára 2023 at 23:27
    Permalink

    Svätá Gemma, prosím, uzdrav moje telo a dušu z choroby. Veľmi túžim žiť najmä pre svoje deti, ktoré veľmi ľúbim. Prosím, nech tu pre ne môžem byť a pomôcť im, vždy keď budú potrebovať. Chcem ich vidieť vyrastať, dobre ich vychovať v kresťanskej viere, môcť sa s nimi tešiť každý deň, dožiť sa aj vnúčat a prežiť pekný dlhý život. Prosím aj za zdravie detí, manžela a celej rodiny. Prosím, aby sme mali vždy domov, čo jesť a aby sme mali spolu vždy dobré vzťahy, mali sa v úcte a rešpektovali jeden druhého. Amen.

    Reply
  • 5. novembra 2022 at 10:29
    Permalink

    Sväta Gemma, prosím ťa o moje oslobodenie a ochranu pred zlými duchmi.

    Reply
    • 3. apríla 2023 at 15:40
      Permalink

      Svätá Gemma prosím ťa o uzdravenie pre moju dcérku, vypros jej u nášho Pana dar reči, porozumenia, aby ho aj ona raz mohla prijímať do svojho srdca. Amen.

      Reply
  • 18. októbra 2022 at 23:02
    Permalink

    Prosím za uzdravenie Danielka z autizmus aby nám aspoň rozprával.Amen

    Reply
  • 13. marca 2022 at 13:35
    Permalink

    Svätá Ģemma prosím ťa o moje uzdraveniie ďakujem pekne.

    Reply
  • 9. januára 2022 at 11:45
    Permalink

    Svätá Gemma, prosím oroduj za môjho syna Vlasťa za jeho uzdravenie, obrátenie a živú vieru v srdci. ˇDakujem, Pán Boh zaplať !

    Reply
  • 9. októbra 2021 at 21:15
    Permalink

    Svatá Gemma, přimluv se prosím Tě za mě u Pána, za mé uzdravení a za obrácení mého manžela. Prosím Tě vyproš nám svornost a požehnání pro celou naši rodinu.
    Moc děkuji, Pane, všechno Ti odevzdávam, ať se mi stane podle Tvého slova. Amen

    Reply
  • 13. mája 2021 at 22:22
    Permalink

    Christos Voskrese. Tú modlitbu na záver sa treba modliť demne, alebo len 9. deň?

    Reply
  • 30. apríla 2021 at 0:11
    Permalink

    Svätá Gemma ďakujem Bohu za Tvoj život a Tebe za Tvoju obetu a svätosť a za to, že oroduješ za nás hriešnikov.
    Prosím prihovor sa aj za mňa u PÁNA, ak je to JEHO vôľa o uzdravenie mojej chrbtice.
    Zvelebený si BOŽE naveky

    Reply
  • 20. januára 2021 at 21:33
    Permalink

    Sv Gemma Ďakujem ti za vyslisane prosby
    Prosím ťa aby sme sa spolu modlili a boli navždy spolu aby si nám Požehnanie ochranu pokoj lásku porozumenie a vždy mali milé slovo
    Ďakujem ti za všetko

    Reply
  • 10. apríla 2020 at 21:02
    Permalink

    Svätá Jemná, prosím Ťa, ochraňuj moju rodinu a deti v týchto ťažkých chvíľach. Dáša

    Reply
  • 28. decembra 2019 at 23:43
    Permalink

    Svata Gemma, prosim, prihovaraj sa za udravenie Patky z tazkej choroby.
    Dakujem.

    Reply
  • 11. septembra 2019 at 8:41
    Permalink

    sv. Gema prosím oroduj za dobré výsledky v krvi nasej dcéry nech na Tvoje orodovanie Ježiš uzdravovateľ robí zázraky v jej živote.

    Reply
  • 4. septembra 2019 at 10:27
    Permalink

    Sv Gemma prosím za orodovanie pre sestru Janu uzdravenie z rakoviny

    Reply
  • 15. mája 2019 at 15:11
    Permalink

    Svätá Gemma, prosím ťa o orodovanie za potrebné otvorenie sa ľuďom vo vzťahoch pracovných, rodinných, veľmi ťa prosím o správne rozlíšenie pri rozhodovaní sa v práci o miesto učiteľa. Odovzdávam ti to Pane.

    Reply
  • 15. mája 2019 at 13:02
    Permalink

    Moja drahá Gemma, prosím ta o tvoj príhovor za moje prosby u nášho milovaného Ježiška, a buď mi priateľkou a orodovnicou – ďakujem za každý tvoj príhovor… Janka

    Reply
  • 6. apríla 2019 at 7:53
    Permalink

    Svätá Gemma, prosíme, oroduj za našu rodinu a vyriešenie ťažkej situácie. Chvála Pánu, amen!

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *