Novéna k sv. Gemme Galgani

1. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k tvojej služobnici sv. Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Najsúcitnejšia panna, sv. Gemma, počas svojho krátkeho života na zemi si nám dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky. Bola si uznaná za hodnú nosiť na svojom tele znaky umučenia nášho Pána. Zmiluj sa nad nami, ktorí tak veľmi potrebujeme Božie milosrdenstvo a vďaka svojim zásluhám a príhovoru vypros nám osobitnú milosť, o ktorú teraz vrúcne žiadame: (vyslov prosbu)

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril svoju služobnicu Gemmu na obraz tvojho ukrižovaného Syna. Udeľ nám na jej príhovor milosti, o ktoré ťa pokorne prosíme, a skrze utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, zjednoť nás so sebou naveky. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

2. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, hodná nevesta Božieho Baránka a verná panna, sv. Gemma, ty si si uchránila nevinnosť a jas panenstva. Dala si svetu žiarivý príklad čistoty a najvznešenejších cností. Zľutuj sa a zhliadni z nebeskej výsosti na nás, ktorí do teba vkladáme svoju dôveru, keď ťa prosíme o milosť, po ktorej tak vrúcne túžime: (vyslov prosbu).

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

3. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

O, najmilujúcejšia panna, sv. Gemma, z vrúcnej lásky k Ježišovi si nesmierne trpela za obrátenie hriešnikov, ktorí sú obeťami hriechu. Z lásky k Bohu si vrelo milovala iných. Nezabudni na nás, ktorí ešte zostávame tu na zemi a zhliadni s láskavosťou na nás, ktorí ťa prosíme v dôvere a nádeji, že na tvoj milujúci príhovor bude vyslyšaná naša prosba: (vyslov ju)

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

4. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Blažená sv. Gemma, ty si z Božej vôle zakúsila stratu oboch rodičov v mladom veku a pretrpela si nespočetné bolesti tela i ducha; nauč nás zriekať sa a trpieť z lásky k Bohu, aby sme tak i my mohli odčiniť svoje hriechy tu na zemi a stali sa viac hodnými nekonečného bohatstva zjednotenia sa s Bohom v nebi.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária.., Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

5. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, slávna sv. Gemma, celé roky si túžila nastúpiť na cestu rehoľného života. Boh si však želal niečo iné a po mnohých rokoch ti vyjavil, že sa tak nestane -, čím ti spôsobil hlboké sklamanie. Napriek tomu si prijala túto veľkú obetu a odovzdala si sa do Božej vôle. Nauč nás, drahá sv. Gemma, prijímať obety a utrpenia, ktoré Boh dopúšťa v našich životoch, zvlášť tie, ktoré sú veľmi proti našej vôli a našim túžbam.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

6. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor. Milovaná Kristova perla, sv. Gemma, tvoje srdce horelo ohňom lásky k Bohu. Nauč nás milovať Boha celým srdcom, celou mysľou a celou dušou, a horlivo ho postaviť pred všetko ostatné, aby „tam, kde je náš poklad, bolo aj naše srdce“ (Mt 6, 21).

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

7. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, svätica Ježišovho utrpenia, sv. Gemma, ako duchovná obeta si sa vždy prihovárala za spásu hriešnikov. Vypros nám, prosíme, nielen milosť, o ktorú žiadame, ak je to Božia vôľa (vyslov prosbu), ale naliehavo
ťa žiadame, aby si nám vyprosila obrátenie a spásu našich duší -, aby sme raz mohli byť zjednotení s Ježišom, Máriou i s tebou po celú večnosť.

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

8. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, najhorlivejšia sv. Gemma, toľkokrát si prelievala nespočetné slzy nad svojimi hriechmi. Neustále si konala pokánie a zadosťučinenie za ne. My sme tak náklonní, aby sme žili v pohodlí, vždy sa snažíme uspokojiť svoje zmysly a vyhnúť sa každému pokániu. Pomôž nám spoznať nekonečné utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil za naše hriechy, a všetky bolesti, ktoré sme mu spôsobili. S mysľou zameranou na Ježišovo utrpenie vypros nám hlbokú ľútosť a túžbu, aby sme už nikdy nepáchali takéto hriechy.

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

9. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor.

Ó, najľúbeznejšia sv. Gemma, prosíme ťa, aby si sa stala našou patrónkou a dôvernou priateľkou dnes i naveky. Pomáhaj nám v našich každodenných duchovných i materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, z celého srdca. Sprevádzaj nás spolu s naším anjelom strážcom na všetkých našich cestách a s láskou nás priveď do neba. Pomáhaj nám v hodine našej smrti spolu s Ježišom, Máriou a Jozefom a prihováraj sa za nás u Boha. V dôvere vo veľké milosrdenstvo a utrpenie Ježiša, tvojho Ženícha, vypros nám spásu našich duší, a tiež milosť, o ktorú teraz pokorne žiadame: (vyslov prosbu)
Otče náš…, Zdravas´ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

 

ZÁVER 
Svätá Gemma, opakuj stále Ježišovi, čo si mu tak často vravievala: „Chcem, aby boli všetci hriešnici zachránení; zachráň ich pre mňa, ó, Ježiš.“ Svätá Gemma, nedaj sa prosiť nadarmo a pomáhaj nám vo všetkých našich duchovných a telesných potrebách. Amen.

Zdroj: Svätá Gemma, Drahokam Cirkvi, Zaex, Obrázok: Modlitba.sk

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *