Litánie k svätým deťom Františkovi a Hyacinte

Litánie k svätým deťom Františkovi a Hyacinte

 

Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami

Kriste, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami

Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami

 

Naša Pani Ružencová z Fatimy, oroduj za nás

Naša Pani Bolestná, oroduj za nás

Naša Pani z Hory Karmel, oroduj za nás

Panna maličkých pastierikov, oroduj za nás

 

Svätý František Marto, oroduj za nás

Svätá Hyacinta Marto, oroduj za nás

Deti povolané Ježišom Kristom, orodujte za nás

Deti povolané kontemplovať Boha v Nebi, orodujte za nás

Maličkí, ktorým Otec odhaľuje tajomstvá Kráľovstva, orodujte za nás

Maličkí vyznamenaní Otcom, orodujte za nás

Dokonalá chvála Božích zázrakov, orodujte za nás

Dokonalé príklady odovzdanosti ako deti v matkinom lone, orodujte za nás

Obete odčiňovania hriechov v prospech Kristovho Tela, orodujte za nás

Dôverníci Anjela Pokoja, orodujte za nás

Strážcovia, ako Anjel vlasti, orodujte za nás

Adorujúci spolu s Anjelom Eucharistie, orodujte za nás

Vizionári Ženy odetej slnkom, orodujte za nás

Vizionári Svetla, ktorým je Boh, orodujte za nás

Milované deti Panny Matky, orodujte za nás

Uši pozorné na materskú starostlivosť Panny Márie, orodujte za nás

Obrancovia Posolstva našej Pani žiarivejšej ako slnko, orodujte za nás

Ohlasovatelia slova Matky Božej, orodujte za nás

Proroci víťazstva Nepoškvrneného Srdca Márie, orodujte za nás

Uskutočňujúci plány Najvyššieho, orodujte za nás

Verní správcovia Posolstva, orodujte za nás

Zvláštni vyslanci Ružencovej Pani, orodujte za nás

Misionári Máriiných prosieb, orodujte za nás

Poslovia výziev z Neba, orodujte za nás

Ochrancovia Svätého Otca, orodujte za nás

Vyznávači hrdinského života v pravde, orodujte za nás

Utešitelia Ježiša Krista, orodujte za nás

Príklady kresťanskej lásky, orodujte za nás

Služobníci chorých a chudobných, orodujte za nás

Odčiňujúci urážky hriešnikov, orodujte za nás

Priatelia ľudí pred trónom Panny Márie, orodujte za nás

Čisté biele ľalie dýchajúce svätosťou, orodujte za nás

Žiarivé perly v Božskej blaženosti, orodujte za nás

Serafíni lásky pri nohách Pána, orodujte za nás

Obetujúci sa Bohu znášať utrpenie na odčinenie hriechov, orodujte za nás

Obdivuhodné príklady delenia sa s chudobnými, orodujte za nás

Neúnavné príklady obety za obrátenie hriešnikov, orodujte za nás

Príklady statočnosti a mravnej sily v protivenstvách, orodujte za nás

Duše zaľúbené do Boha v Ježišovi, orodujte za nás

Malí pastierikovia vedúci nás k Baránkovi, orodujte za nás

Učeníci Máriinej školy, orodujte za nás

Prosiaci za ľudstvo, orodujte za nás

Ovocie stromu svätosti, orodujte za nás

Dary Univerzálnej Cirkvi, orodujte za nás

Božské znamenia pre Boží ľud, orodujte za nás

Svedkovia Božej milosti, orodujte za nás

Pobádajúci žiť náš krst, orodujte za nás

Príklady skúsenosti milujúcej Božej prítomnosti, orodujte za nás

Výrečné duše v dôvernej blízkosti Boha, orodujte za nás

Orodovníci pred Bohom za hriešnikov, orodujte za nás

Budovatelia Civilizácie Lásky a pokoja, orodujte za nás

Lampy osvetľujúce ľudstvo, orodujte za nás

Priateľské svetlá osvetľujúce zástupy ľudí, orodujte za nás

Lampáše žiariace na cestách človeka, orodujte za nás

Plamene horiace v temnotách a úzkostiach, orodujte za nás

Sviece zapálené Bohom, orodujte za nás

 

Kriste uslyš nás, Kriste uslyš nás

Kriste vyslyš nás, Kriste vyslyš nás

 

Modlime sa: Bože nekonečnej dobroty, Ty miluješ nevinných a povyšuješ pokorných, prosíme ťa skrze príhovor Nepoškvrnenej Matky Tvojho Syna, aby sme Ti podľa príkladu svätého Františka a Hyacinty mohli slúžiť v jednoduchosti srdca, a tak mohli vojsť do Nebeského Kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, spolu s Tebou, v jednote s Duchom Svätým. Amen.

 

Zdroj:www. doverujemaverim.sk, Obrázok: Pinterest

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *