Modlitby za kňazské povolania IV.

Prosíme ťa, Pane, pošli robotníkov do svojej žatvy, aby vždy zachovávali prikázania tvojho jednorodeného Syna a všade obnovovali jeho obetu. Prosíme ťa, zhliadni láskavo na naše modlitby a daj, aby bolo čoraz viac správcov tvojich tajomstiev a aby vždy zotrvali v tvojej láske.
Daj, aby milosť, o ktorú ťa prosíme, dodala nám síl, aby sluhovia vykúpenia, ktorých si ty vyvolil, slúžili s čistým srdcom tvojej nekonečnej láske. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen

One thought on “Modlitby za kňazské povolania IV.

  • 17. januára 2018 at 13:40
    Permalink

    Pane Ježišu, ty si povolal svojich apoštolov, aby sa stali rybármi ľudí. Privádzaj k sebe aj dnes horlivých a šľachetných mužov a urob z nich svojich učeníkov. Vlož do ich duší svoju túžbu po vykúpení celého ľudstva, s ktorou denne obnovuješ na našich oltároch obetu kríža. Pane, „ty stále žiješ a prihováraš sa za nás“ (Hebr 7, 25); otvor im pohľad na všetky kraje kde toľko ľudí usilovne hľadá svetlo pravdy a teplo lásky. Nech počúvajú tvoj hlas a pokračujú v tvojom diele spásy na zemi, nech utvárajú tvoje tajomné telo – Cirkev, a nech sa stanú sa soľou zeme a svetlom sveta.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *