Neodpustenie spôsobuje obrovské škody na duši

AK NEODPUSTÍTE, SATAN VÁS ZNIČÍ

Hnev a zlosť sú ohavnosti, ktorými je hriešnik plný. Kto sa mstí, dostane Pánovu pomstu. Svoje hriechy bude starostlivo uchovávať vo svojej mysli. Odpusť blížnemu previnenie a keď sa budeš modliť, budú ti odpustené hriechy. Keď sa človek hnevá na druhého, ako bude hľadať uzdravenie u Pána? Nemá zľutovanie nad človekom ako je on sám, ako bude prosiť o odpustenie svojich vlastných hriechov? Je v nenávisti, ked je v tele, tak kto môže potom odčiniť jeho previnenia? Pamätaj na posledné časy a prestaň nenávidieť. (Úryvky z knihy Sirachovca)

Peter pristúpil k Ježišovi a spýtal sa: Pane, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi? ..

V Mt 18, 21-35 a v citovanom fragmente z tohto evanjelia nám Ježiš pripomína, že musíme prijať výzvu odpustiť a to zakaždým, pretože je to našou povinnosťou. Neexistujú tu žiadne výnimky a miesto pre slovo „ale“. Buď nasledujeme Krista a odpúšťame, alebo blúdime a ideme v ústrety zlu. Kvôli nedostatku odpustenia sa v živote strácame, pretože aj keď sa modlíme, chodíme do kostola, život sa nám nedarí. Objavujú sa choroby, ťažkosti a profesionálne problémy. Prečo sa to deje? Keď sa dobre zamyslíme, môže sa ukázať, že naše srdce je plné hnevu, zlosti. Odmietli sme výzvu na odpustenie a toto sú dôsledky.

Pasca zlého ducha

Jednou z pascí zlého ducha je odrezať nás od inej ľudskej bytosti. Návnadou je zášť. Diabol na ňu chytá ľudí. Boh nás na druhej strane stvoril pre lásku.

Ak človek zabudne na základné prikázanie: Budeš milovať … potom sa ľahko chytí do pasce Satana. Tí, ktorí lovia zvieratá, kladú pasce. Je známe, že ich nie je vidieť. Satan robí to isté. Základnou pascou neodpustenia je odpor. Človek, ktorý je urazený, si myslí, že má právo byť nahnevaný, vybuchnúť, neprehovoriť. V evanjeliu však čítame, že máme len zákon lásky. Môžeme milovať iba vtedy, ak vyhlásime vieru v Krista. Aby sme mohli ľahšie dodržiavať tento zákon, Boh nám pripomína, aby sme odpúšťali. Ak proti niekomu niečo máte, odpustite!

Sirachovec v knihe píše veľmi dôležité slová, ktoré stoja za zapamätanie. Boli citované na začiatku tohto textu. Osoba, ktorá sa dostane do pasce odporu, začne viesť monológ, negatívne myšlienky. Vtedy sa v človeku rodí mocná sila, energia, ktorá môže kedykoľvek explodovať. K výbuchu zvyčajne dôjde v najmenej očakávanom okamihu. Potom sa rozpadajú manželstvá, končia priateľstvá a ničíme dobré vzťahy s ostatnými.

Zlá energia nás len ničí

Vedci vypočítali, že energia, ktorá sa v nás nahromadí, keď začneme myslieť negatívne o niekom inom, v nás môže spustiť 80 000 myšlienok denne o človeku, ktorý nám ublížil. Predstavte si, ako dlho to trvá. Koľko zlej energie vyrobíme a nahromadíme v tkanivách nášho tela len tým, že budeme o druhých myslieť zle. V určitom momente to naše telo nevydrží. Je individuálna záležitosť, ako dlho dokážeme hromadiť zlú energiu, ale nakoniec musí prísť chvíľa, kedy v nás niečo praskne. Žiadny človek to nemôže vydržať navždy. Keď sa prekročí miera zlých emócií, dôjde k výbuchu, ktorý je porovnateľný s výbuchom atómovej bomby. Je to preto, že podobný chaos sa odohráva v našom tele alebo mysli. Vtedy sa v našom tele objavia strachy, bolesť, depresia, rakovina a mnohé iné neduhy. Zlá energia musí nájsť východisko, keď nie je v nás samých. Keď pretečie, neničí iných, ale nás. Najčastejšie sú to aj choroby, ktoré sa nedajú liečiť alebo sú veľmi odolné voči akejkoľvek liečbe. Preto, keď choroba odmieta odísť, mali by sme prehodnotiť svoj život z hľadiska neodpustenia. Toto môže byť veľmi pravdepodobný dôvod. O tom je Evanjelium, ktoré pripomína postavu neľútostného dlžníka, ktorý dostal odpustených 10 000 talentov a on nebol schopný odpustiť 100 denárov. Nedostatok odpustenia spôsobuje, že sa vydávame do rúk zlých duchov. V našej realite sú mučiteľmi choroby, neduhy a zlyhania. Toto sú dnešní kati, ktorým sme odovzdaní, ak nevieme odpustiť.

Jedna osoba zistila, že má rakovinu. Lekár oznámil, že už niet pomoci a nezostáva jej viac ako mesiac života. Bola navrhnutá operácia, ktorá problém nevyrieši, ale môže mierne predĺžiť život. Žena bola vydesená. Rozhodla sa pre operáciu, no pred odchodom do nemocnice navštívila všetkých, ktorí jej akokoľvek ublížili a ktorým ona sama ublížila. S každým z týchto ľudí bola zmierená, vedela, že bez nich nedosiahne spásu. Chcela byť dobre pripravená na smrť. Potom išla do nemocnice. Testy predchádzajúce operácii prekvapivo ukázali, že je úplne zdravá. Rozhodla sa využiť zostávajúci čas na odpustenie a práve to viedlo k jej uzdraveniu. Jej zmierenie s ostatnými bolo tou najlepšou modlitbou a najlepším uzdravením pre jej telo.

Ďalší príklad. Mladý muž ochrnutý od narodenia. Išiel so svojou matkou do jednej z najväčších mariánskych svätýň, aby prosil Matku Božiu o uzdravenie. Mal už 18 rokov. Pri spovedi sa kňazovi priznal, že sa nemôže modliť, lebo má vtieravé myšlienky na matku. Kňaz odporučil úprimný rozhovor s matkou a dospel k záveru, že možno je to nejaké znamenie, ktorým mu chce Boh niečo povedať. Počas tohto rozhovoru sa ukázalo, že tesne pred jeho narodením jeho a jeho matku prekliala žena. Na detaily tejto udalosti si už nikto nepamätal, no bolo isté, že sa stala. Chlapec šiel znova ku kňazovi. Kňaz tentoraz nariadil odpustiť žene, ktorá ich prekliala. Radil tiež odpustiť svojej matke, ktorá mu mohla ublížiť slovom, gestom alebo činom. Chlapec si kliatbu okamžite spojil so svojím hendikepom, takže krok k zmiereniu preňho nebol jednoduchý. Cítil sa dotknutý cudzou ženou, vlastnou matkou a dokonca aj Bohom. Bolo mu všetko ľúto. Nakoniec však vstúpil na cestu odpustenia a čím ďalej, tým rýchlejšie sa zotavoval. Bola to cesta k uzdraveniu.

Sami nevieme, či ťažké skúsenosti a choroby, ktoré nás postihujú, nie sú výsledkom toho, že nás chytil zlý duch, ktorým je zášť. To zase malo za následok nedostatok odpustenia, čo má za následok naše životné ťažkosti. Možno aj my sme si tým, že sme si nejaký čas pestovali svoju averziu, hnev, odpor voči niekomu, spôsobili v sebe nahromadenie toľkej negatívnej energie, že nám to trhalo tkanivá, ničilo zdravé bunky či profesionálny život. Ale v tejto situácii stále existuje určitá spása – musíte ísť cestou odpustenia.

Zdroj: Otec Józef Witko, modlitba.sk, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *