Život Cirkvi vo svete 49/2020

Obsah

Skauti: S Betlehemským svetlom príde aj pokoj a nádej

Na Námestí sv. Petra už stojí vianočný stromček

Tento rok sa nekoná návšteva pápeža pri soche Panny Márie

Pápež sa radil s kardinálmi o pandémii a reforme kúrie

Pápež pozýva Bartolomeja I. k „praktickej spolupráci“

Prvé menovanie kardinálov cez internet

Noví kardináli na návšteve Benedikta XVI.

Stručne z LifeSiteNews

Mexiko: Zasvätenie Guadalupskej Božej Matke

Poľsko: Biskupi odmietajú kritiku EÚ k zákonu o potrate

Francúzsko zatvára radikálne mešity

Veľká Británia: 700-ročný kostol v plameňoch

Evropská unie chce zakázat všechny vánoční mše

Talianski biskupi: Bezpečné vianočné omše možné

Vianočné slávenia v Betleheme s obmedzeniami

Španielsko: V Alicante najväčší betlehem sveta

Prázdnoty. Betlehemy na Námestí sv. Petra. La Piazzetta

Trevír: Zhrozenie z brutálneho násilia

Paríž: Po prvý raz po požiari koncert v Notre-Dame

USA: Tí čo prežili komunizmus, varujú Západ pred totalitou

Američania v stave „iluzórnej psychózy“ pre covid-19

Čína: Nový zákon zakáže misionárom hovoriť o Bohu

Mladí ušli teroristickému útoku vo Viedni

Viedeň: Žena ohrozovala rabína nožom

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Zjavila som sa v Lurdoch ako Nepoškvrnené počatie. Chcela som slovami potvrdiť veľké privilégium, ktoré mi udelil Pán, keď ma vytrhol z moci diabla a hriechu už od chvíle môjho ľudského počatia. Tak som bola počatá bez dedičného hriechu.
Ja som Nepoškvrnené počatie. Otec uskutočnil vo mne svoj dokonalý plán vo chvíli stvorenia vesmíru. Syn si pre svoje ľudské zrodenie vezme zo mňa telo a krv a vezme si tak prirodzenosť, ktorá ani na chvíľu nebola v moci Zlého. Svätý Duch zúrodní túto materskú a jeho panenskú záhradu plnosťou všetkých svojich darov. Najsvätejšia Trojica sa s potešením odráža vo mne. (Don Gobbi 1975)

Hľaďte dnes s radosťou a obrovskou nádejou na svoju Nepoškvrnenú Matku. S radosťou, lebo som príčinou vašej radosti – tak ma vzývate v modlitbe, ktorá mi je taká milá – v Loretánskych litániách.
S radosťou rozjímajte o mne vo svetle môjho Nepoškvrneného počatia, Od večnosti bolo určené, aby som sa stala Matkou vteleného Slova. Najsvätejšia Trojica ma uchránila od akéhokoľvek hriechu, aj od dedičného. … Môj Syn Ježiš sa narodil zo mňa, aby sa stal Spasiteľom a Vykupiteľom. Iba v ňom má celé ľudstvo možnosť oslobodiť z otroctva hriechu a vytvoriť spoločenstvo života a lásky s nebeským Otcom.
S radosťou sa vám zjavujem naplnená Duchom Svätým, ktorý sa spája s mojou dušu pravým putom snúbeneckej lásky, lebo iba jeho pôsobením sa uskutočnilo vo mne ľudské počatie Boha, ktorý sa stal človekom a iba jeho božským pôsobením som sa stala Božou Matkou. Ako milovaná dcéra Otca, Matka Syna a nevesta Ducha Svätého, sa môžem naozaj stať príčinou vašej radosti.

Hľaďte dnes na mňa s obrovskou nádejou v dňoch, v ktorých ľudstvo prežíva bolestnú skúsenosť z toho, že sa vzdialilo od Boha, lebo si založilo civilizáciu bez Boha, v ktorej sa Boží zákon ustavične porušuje a otvorene odmieta. Pre ľudstvo nastali hodiny veľkej skúšky a milosrdného trestu.
Predstavujem sa mu ako Matka ustavične a naliehavo, aby som mu pomohla na jeho ceste obrátenia a návratu k Pánovi. Tak otváram bránu svojho Nepoškvrneného Srdca, bezpečného útočiska, do ktorého musí vojsť, aby sa zachránilo.
S obrovskou nádejou hľadí na mňa Cirkev, ktorá prežíva hodinu očisty v čase svojej najväčšej krízy. Cirkev je preniknutá satanovým dymom, zraňovaná vo svojej jednote, zatemňovaná vo svojej svätosti, ohrozovaná stratou viery a veľkým odpadom. Preto sa zjavujem Cirkvi s nežnosťou a milosrdenstvom svojej materinskej lásky a tak ja sama som jej pomocou a posilou v bolestných chvíľach očisty.
Moja prítomnosť v Cirkvi je odteraz stále silnejšia, hojnejšia a zjavnejšia.V Mariánskom kňazskom hnutí uvidí celá Cirkev mimoriadnu pomoc nebeskej Matky, aby ju voviedla do bezpečného útočiska svojho Nepoškvrneného Srdca, kde spozná žiarivú hodinu svojich druhých Turíc.
S obrovskou nádejou hľaďte na mňa vy, moji malí synovia, ktorých tak veľmi trápi, zraňuje a šľahá búrlivý vietor veľkého súženia.
Prichádzajte ku mne,všetky moje malé deti, lebo potrebujete útechu, povzbudenie, ochranu, obranu a záchranu vašej nebeskej Matky. Preto som vám postavila archu novej zmluvy, do ktorej musíte vojsť, aby ste sa dočkali nových čias ktoré sa už blížia. Vojdite všetci s radosťou a obrovskou nádejou do bezpečného útočiska môjho Nepoškvrneného srdca (8.12.1996).

Ježiš miluje čistotu. Iba tým, čo sú čistého srdca, zjaví tajomstvá svojho Božského Srdca. Ježiš zjavuje maličkým čistého srdca plány svojej milosrdnej lásky, ktorá všetko očisťuje a premieňa. Aby ste prenikli do tajomstva Ježišovho života a jeho evanjelia spásy, musíte žiť čnosť čistoty.
Ja som Nepoškvrnené Počatie. Môj Syn Ježiš ma dal každému z vás za pravú Matku. Mojou materinskou úlohou je zaodieť vás mojou vlastnou nepoškvrnenosťou. Chcem vás uzdraviť zo zla hriechu, ktoré vás zohyzďuje. …
Ja som bola od počiatku predpovedaná ako nepriateľka, odporkyňa a premožiteľka Satana, otca a prvého pôvodcu každého hriechu … Zvíťazila som na začiatku svojím „áno“…
V boji som pokračovala v dlhých rokoch pozemskej cesty Cirkvi – za svoje najväčšie víťazstvo ďakuje Cirkev môjmu osobitnému materinskému úsiliu. Keď však v predminulom storočí ma chcel môj nepriateľ vyzvať k boju a začať bitku, ktorá by bludom ateizmu zviedla a oklamala celé ľudstvo, ukázala som sa z neba ako Nepoškvrnená, aby som vás potešila, lebo mojou úlohou je predovšetkým bojovať proti satanovi a zvíťaziť nad ním. A v ďalšom storočí, keď sa ateizmus zorganizoval ako moc usilujúca dobyť celý svet a úplne zničiť Cirkev, znovu som sa ukázala z neba, aby som vám povedala, aby ste sa nebáli, lebo v tejto hroznej bitke ja zvíťazím!
Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce! Toto Srdce je vaším najbezpečnejším útočiskom!
(don Gobbi 1975)

„Hľa Pán, Jahve, prichádza v sile a rameno má vladárske,
hľa jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním!
Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky dvíha do lona.“
(Iz 40,10-12)

Skauti: S Betlehemským svetlom príde aj pokoj a nádej

Bratislava, 3.12.2020 (TK KBS) 027 027 – Betlehemské svetlo skauti prinesú na Slovensko už po tridsiatyprvýkrát a zabezpečia jeho distribúciu po celej krajine. Slovenskí skauti prevezmú 12. decembra Betlehemské svetlo od skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične presunie odpálenie zo slávnostnej ceremónie na hraničný priechod neďaleko Bratislavy. Skauti tak neprekročia štátne hranice, no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V nedeľu 13. decembra odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny. …
Aj vďaka slovenským skautom bude Betlehemské svetlo tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. Tvoria tak dôležitú súčasť pri jeho ceste smerom k našim severným a východným susedným krajinám.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Bude to prvé oficiálne prijatie na Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom predvianočného víkendu na svätých omšiach v sobotu 19. a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po Slovensku, kde bude k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. …
Tohtoročné Dieťa svetla pochádza priamo z Betlehema. Deväťročná Maria Khoury už 16. decembra odpálila z večného plameňa horiaceho v Bazilike Narodenia Pána tohtoročné Betlehemské svetlo. Plamienok sa tak bezpečne dostal k našim západným susedom, kde si počká na druhú decembrovú sobotu, kedy sa začne jeho púť.
Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. …

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201203022

* * * * * * *

Na Námestí sv. Petra už stojí vianočný stromček

Vatikán, 30.11.2020 (KAP) 027 026 – Po trojdňovej ceste zo Slovinska prišiel vianočný stromček na Námestie sv. Petra. Vatikánski robotníci postavili 28 metrov vysoký smrek v pondelok ráno napravo od Obelisku. Stromček pochádza z juhoslovinskej obce Kočevje. Jeho kmeň má priemer 70 centimetrov. Strom pochádza z regiónu, kde je príroda ešte neporušená, ako ubezpečil Vatikán.
Osvetlenie vianočného stromčeka a posvätenie betlehema sa plánujú na 11. decembra o 16.30 hod. Postavy betlehema pochádzajú tento rok z centra keramického umenia v Abruzzoch v provincii Teramo.
Obrad posviacky povedie kardinál Giuseppe Bertello, prezident governátora štátu Vatikán. Stromček a betlehem majú zostať na námestí do 10. januára 2021.
Tento rok sa nekoná návšteva pápeža pri soche Panny Márie

Vatikán, 30.11.2020 (KAP) 027 025 – Pápež František sa tento rok vzdáva tradičnej návštevy stĺpa so sochou Panny Márie v starom meste Ríma 8. decembra. Chce sa vyhnúť riziku nakazenia infekciou koronavírusu ľudí na zhromaždení, ako oznámila vatikánska tlačová kancelária v pondelok. František namiesto toho zverí mesto Rím, jeho obyvateľov a chorých na celom svete príhovoru Božej Matky v súkromnej modlitbe.
Zvyčajne sa pápež 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie odoberie k mariánskemu stĺpu pri Španielskych schodoch, aby tam položil kvety a pomodlil sa za mesto Rím. To priťahuje pravidelne veľké množstvo ľudí a prichádzajú aj predstavitelia správy mesta. Tento zvyk zaviedol pápež Pius XII. (1939-1958) a jeho nástupcovia ho vždy dodržiavali.

Pápež sa radil s kardinálmi o pandémii a reforme kúrie

Vatikán, 02.12.2020 (KAP) 027 024 – Pápež František a jeho Rada kardinálov znova zasadali virtuálne v utorok. Hovorilo sa o situácii v kríze pandémie a o reforme vedenia Cirkvi. Diskutovalo sa aj o pokrokoch v práci na novom poriadku Rímskej kúrie. Príslušné dikastéria podali pozmeňovacie návrhy, ktoré sa teraz skúmajú.
Uverejnenie nového poriadku sa očakávalo už na počiatku roka 2019. Súčasný návrh sa prepracováva od apríla 2019. Dokument s pracovným názvom „Praedicate evangelium“ má nahradiť ústavu kúrie z r. 1988.
Na video-konferencii sa zúčastnil aj arcibiskup Kinšasy, nový kardinál Fridolín Ambongo Besungu. Rada má teraz sedem členov. Pápež František sa pripojil z rezidencie sv. Marty. Naposledy sa členovia rady fyzicky zišli počiatkom roka. Ďalšie stretnutie sa plánuje na február.
Členovia Rady kardinálov sú okrem Besunga – Oscar Rodriguez Maradiaga z Hondurasu ako kordinátor, Reinhard Marx, mníchovský arcibiskup a vedúci vatikánskej Hospodárskej rady, Oswald Gracias z Bombaya, Sean Patrick O’Malley z Bostonu, štátny sekretár Pietro Parolin a Giuseppe Bertello, prezident správy štátu Vatikán.

Pápež pozýva Bartolomeja I. k „praktickej spolupráci“

Vatikán/Istanbul, 30.11.2020 (KAP) 027 023 – Pápež pozval ekumenického patriarchu Konštantínopolu, Bartolomeja I., vzhľadom na krízu pandémie k „praktickej spolupráci“.
Kresťanské cirkvi majú povinnosť vydávať znamenie dialógu a vzájomnej úcty, ako napísal František v pozdravnom posolstve k sviatku sv. Ondreja. Spoločne možno dosiahnuť mnohé dobré veci, ktoré poslúžia celému kresťanstvu.
Apoštol a mučeník sv. Ondrej je v tejto ťažkej dobe prameňom nádeje, ako píše pápež.
„No napriek pandémii vládne na mnohých miestach vojna. Násilie a konflikty sa nikdy neskončia, dokiaľ všetci ľudia nedospejú k hlbokému povedomiu, že ako bratia a sestry sú za seba navzájom zodpovední. Preto je pomocná ruka cirkví dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.“
František zdôraznil, že vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom sa zreteľne zlepšili a píše:
„Vytúženým cieľom však zostáva obnovenie úplného spoločenstva. Tu sú ešte mnohé prekážky. No spoločná viera v Ježiša Krista ma napĺňa dôverou.“ …

Prvé menovanie kardinálov cez internet

Vatikán, 29.11.2020 (KAP) 027 022 – Premiéra menovania kardinálov cez internet dopadla akosi neisto. Na koniec, keď všetci kandidáti kľačiac pred pápežom prijali červený biret, prsteň a menovaciu listinu, prečítal pápež František mená José Advincula a Cornelius Sim, ktorí sa pre pandémiu nemohli slávenia zúčastniť osobne. Pápež povedal, že „v neprítomnosti“ ich povyšuje na kardinálov. A zatiaľčo taliansky komentátor z „Vatican News“ to hlasno komentoval, réžia nedokázala ani len ukázať fotografie z Ďalekého Východu online pripojených biskupov.
Pritom ich počas slávenia v Bazilike sv. Petra bolo vidno na obrazovkách za asi 100 hosťami, medzi nimi početnými kardinálmi. Pre Sima a Advinculu to bolo dlhé slávenie. Keď František čítal ich mená, bolo v Brunei a na Filipínach krátko pred polnocou.
Na dosiahnutie dôstojnosti slávenia požiadali všetkých kardinálov, ktorí sa toho zúčastnili online doma pred počítačmi, aby si obliekli liturgický odev. Sim a Advincula mali na sebe ešte fialkový odev biskupov. Červené rúcha dostanú od nuncia na mieste.
Z radu v Bazilike sv. Petra prítomných nových kardinálov sa vyníma pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa (86). Nielenže sa vzdal biskupskej vysviacky, ale aj červenej kardinálskej sutany. Namiesto toho nosí svoj hnedý rehoľný odev. Od piatku je znova v nasadení, lebo začína vo vatikánskej audienčnej aule sériu adventných kázní pre Rímsku kúriu.
Zvyčajné objatie po obrade sa nekonalo. A washingtonský arcibiskup Wilton Gregory, prvý americký Afroameričan menovaný za kardinála, si ako jediný ponecháva rúško, keď kľačí pred Františkom. Inak všetci prítomní mali chirurgické rúška.
Nepochopenie zavládlo po tradičnej návšteve nových kardinálov u emeritného pápeža Benedikta XVI. v jeho sídle v kláštore „Mater ecclesiae“ vo Vatikánskych záhradách. Rúška, odstupy v laviciach aj pri speve – zrazu boli všetky predpisy zabudnuté. Bok po boku sedia muži v laviciach kláštornej kaplnky a spievajú „Salve Regina“ a pápež František a 93-ročný Benedikt XVI. sedia tesne pred nimi.
Vatikánsky expert Ulrich Nersinger komentoval pre kolínske Dómske rádio: „Tí Rimania nie sú v poriadku!“ Nielen kvôli zdravotným rizikám, ale aj preto, že František sám viackrát verejne upozorňoval na dodržiavanie hygienických predpisov. Sám má rúško veľmi zriedkavo zrejme preto, že mu to robí kvôli jeho prekonanej operácii pľúc problémy s dýchaním.
Kardináli sú tradične niečo ako farári najdôležitejších chrámov Ríma. Pápež ako rímsky biskup prideľuje titulárne chrámy – a tu sa javia dve zvláštnosti. Enrico Feroci (80), duchovný pastier vidieckeho okresu Castel di Leva, dostáva ako titulárny chrám svoj farský kostol Santa Maria del Divino Amore. K čomu František po latinskej formulke s úsmevom dodáva: „Pápež robí farára za kardinála.“
Od r. 2018 osirotený titulárny chrám bývalého kardinála Theodore McCarricka, Santi Nereo ed Achilleo v blízkosti Kúpeľov Caracallu, dostáva naproti tomu ten, čo urobil poriadok v čílskom škandále zneužívania – arcibiskup Celestino Aos zo Santiaga.
Františkovo časté varovanie pred klerikalizmom odznieva aj v jeho homílii: „Kardinál, ktorý sa cíti len ako Eminencia a už nie ako pastier, už zišiel z Ježišovej cesty.“
Keď pápež slávil s novými kardinálmi svätú omšu na Prvú adventnú nedeľu, bola bdelosť dôležitým kľúčovým slovom. Povedal, že pre kresťanov existujú dva druhy bdelosti: modlitba a láska:
„Ako sa môžeme prebudiť zo spánku priemernosti? Bdelosťou modlitby. Modliť sa znamená rozsvietiť svetlo v noci. … Priblíž sa k nám. Ty si svetlo: zobuď nás zo spánku priemernosti, preber nás z temnôt ľahostajnosti. Príď, Pane Ježišu, urob bdelými naše srdcia, ktoré sú teraz roztržité: daj nám pocítiť túžbu modliť sa a potrebu milovať.“

Plné znenie homílie pápeža Františka:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-11/klucove-slova-adventu-su-blizkost-a-bdelost-homilia-papeza.html

Noví kardináli na návšteve Benedikta XVI.

foto SpC- Vatican

Vatikán, 28.11.2020 (KAP) 027 021 – Novovymenovaní kardináli navštívili v sobotu večer emeritného pápeža Benedikta XVI. Pápež František sprevádzal jedenástich v Ríme prítomných kardinálov do kláštora „Mater ecclesiae“ vo Vatikánskych záhradách. Tam sa predstavili emeritnému pápežovi.
Súkromný sekretár Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein pre rakúsky Kathpress povedal:
„Benedikt XVI. kládol novovymenovaným kardinálom na srdce tri veci: radosť z viery v Boha, Advent ako prípravné obdobie a vďačnosť voči pápežovi ako nástupcovi sv. Petra.“

Zairský ritus jako slibná cesta k amazonskému obřadu

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32002
Vatikán,1.12.2020 (RV CZ) 027 020 – Svazek, připravený sestrou Ritou Mboshu Kongo, je nástrojem k hlubšímu poznání různých hledisek Římského misálu pro zairské diecéze. O loňské První adventní neděli, 1. prosince 2019, jsme slavili Eucharistii podle «Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre», který Kongregace pro bohoslužbu schválila 30. dubna 1988. Dosud je to jediný inkulturovaný obřad latinské církve schválený po II. Vatikánském koncilu.
Zairský ritus je považován za vzor liturgické inkulturace.
Lze vnímat, že slavností podle zairského obřadu vibrují kultura a spiritualita oživované náboženskými zpěvy v africkém rytmu, zvuk bubnů a jiných hudebních nástrojů, které znamenají skutečný pokrok ve splývání křesťanského poselství s konžskou duší. Je to radostné slavení, které se skutečně stává místem setkání s Ježíšem. Prožívá se to, co bylo napsáno: „Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost.“ (Evangelii gaudium, 1).
Svazek oprávněně poukazuje na nutnost vydat se do větší hloubky, k něčemu, co se dotýká duše, myšlení, vnímavosti, kulturního obzoru lidí. Liturgie se má dotýkat srdcí členů místní církve a být sugestivní. Křesťanství nedisponuje jediným kulturním vzorcem, nýbrž plně zůstává samo sebou ve věrnosti evangeliu a církevní tradici, i když nese tvář mnoha kultur a národů, které je přijaly a v kterých zakotvilo. V různých národech, které zakoušejí Boží dar podle vlastní kultury, církev vyjadřuje svoji autentickou katolicitu a ukazuje „krásu této mnohotvaré podoby církve“. V křesťanských projevech evangelizovaného národa Duch svatý zkrášluje církev, ukazuje jí nové aspekty Zjevení a dává jí novou tvář. Skrze inkulturaci přivádí národy s jejich kulturou do svého společenství, protože „pozitivní hodnoty a formy“, které každá kultura nabízí, „mohou obohatit způsob, jakým je evangelium hlásáno, chápáno a žito“ (Evangelii gaudium, 116).
Je zřejmé, že každý národ poté, co osobně prožil proměňující setkání s Kristem, usiluje o vzývání Boha, který se zjevil v Ježíši Kristu, vlastními slovy, vlastním náboženským, poetickým, metaforickým, symbolickým a narativním jazykem, neboť modlitba vyslaná k Bohu obnáší milost, proměňující lidské prožitky ve všech těchto rozměrech. V této dynamice utvářela Konžská biskupská konference svou vlastní osobnost a modlila se k Bohu, nikoli v zastoupení či slovy vypůjčenými od jiných, nýbrž za přijetí veškeré duchovní a sociálně-kulturní specifičnosti konžského lidu s jeho proměnami. Tento proces liturgické inkulturace v Kongu je pozvánkou k docenění rozličných darů Ducha svatého, které obohacují celé lidstvo.
Ostatně, v posynodální exhortaci Querida Amazonia jsme výslovně uvedli, že je žádoucí “začleňovat do liturgie mnohé prvky z vlastní zkušenosti domorodců s jejich niterným vztahem k přírodě a podněcovat domorodé vyjadřování zpěvy, tanci, obřady, gesty a symboly. Již II. Vatikánský koncil požadoval toto úsilí o inkulturaci v liturgii domorodých národů, avšak uplynulo více než padesát let a dosud jsme v tomto směru učinili jen malý pokrok” (QA 82). Případ zairského obřadu slibně podněcuje také případné vypracování amazonského ritu, protože uznává kulturní nároky určité oblasti v africkém kontextu, aniž by zvrátil ráz Římského misálu, a zaručuje kontinuitu se starobylou a univerzální tradicí církve. Doufejme, že předkládaná kniha napomůže k cestě tímto směrem.
Přeložila Jana Gruberová

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

Belgicko zakazuje vianočné slávenia s podporou biskupov

Belgickým katolíkom zakázala vláda navštevovať sväté omše cez Vianoce.. Vyhlásila celonárodný lockdown až do polovice januára. Sväté omše boli zakázané spolu s nedôležitými obchodmi a podnikmi … Belgickí biskupi vyjadrili solidaritu s vládou a iba spomenuli želanie „pokračovať v dialógu“.
Belgicko, 2.12.2020

Írsko: Zakázali modlitbové stretnutia na najväčšej univerzite

Najväčšia katolícka Univerzita Trinity College v Dubline oznámila, že tieto modlitbové stretnutia „porušujú stanovy spoločnosti“. Katolícky komentátor a advokát to označil ako ‚kultúrny útlak‘. Dublin, 3.12.2020

USA: Vláda vydá preukazy o zaočkovaní proti covidu-19

Ministerstvo obrany USA na svojej webovej stránke zobrazilo očkovací preukaz, ktorý bude distribuovať v balíčku spolu s injekčnou striekačkou, alkoholovými tampónmi a rúškom. USA, 3.12.2020

Florida: Vandal ničí katolícke sochy a zakladá požiare

Obrázok ukazuje muža vrhajúceho veľkú skalu na sochu Ježiša, ktorou ho zrazil z podstavca. Ruky sochy sa pri páde odlomili. Okrem toho odrazil hlavu sochám Panny Márie a sv. Františka. Muž okrem toho založil aj požiar pri katolíckom Kostole Sv. Bernarda v meste Sunrise na Floride. Polícia prípad vyšetruje.
Republikánsky senátor John Kennedy nedávno napísal generálnemu prokurátorovi Williamovi Barrovi:
„V Amerike sa útočí na katolíkov. To je akýsi rozsudok a ja som dúfal, že toto nikdy nebudem musieť napísať – ale je to realita, ktorej čelíme!“ Sunrise, 2.12.2020

Kanada: Za ponuky alternatív k potratu – 6 rokov väzenia!

Mary Wagnerová je hrdinskou kanadskou aktivistkou za ochranu života, ktorá riskovala vlastnú bezpečnosť, aby bránila život nenarodených detí a tehotné ženy. Bola už viackrát väznená za pokojné ponuky pomoci tehotným ženám v potratových centrách. Vo väzení strávila spolu už celých šesť rokov.
Kanada, 1.12.2020

Austrália: Polícia odobrala rodičom dcérku

Rodičia nechceli dovoliť, aby sa stala chlapcom. Austrálsky magistrát preto nariadil, aby 15-ročné dievča odobrali rodičom. Dievča už písalo kamarátkam o samovražde. Austrália, 1.12.2020

Zavádzajú novú „službu“ laikov – striekanie rúk pred prijímaním

Vo Farnosti sv. archanjela Rafaela v Raleighu v Severnej Karolíne páter Phil Hurley, SJ podáva sväté prijímanie s rúškom a ochranným štítom. A zaviedol aj špeciálnu laickú „službu dezinfikovateľov rúk“ – ktorí postrekujú veriacim ruky pred svätým prijímaním na ruku.
Idea dezinfekcie rúk a ochranných prostriedkov kňaza bola výsledkom „mesiacov plánovania opatrení, aby sa znova mohli konať verejné bohoslužby“, ako sa vyjadril farský referent pre liturgiu a hudbu Jeff Rice.
Raleigh, USA 30.11.2020

Brazílsky prezident: „Ja sa nedám zaočkovať a nebude to povinné“

„Nútiť ľudí, aby sa dali zaočkovať vakcínou alebo hovoriť, že kto sa nedá zaočkovať, tomu nevydajú pas a nemôže mať verejné zamestnanie – to je diktátorský režim,“ povedal brazílsky prezident Jair Bolsonaro. „Som si istý, že kongres neschváli, aby bola vakcína pre ľudí povinná. Hovorím vám, ja sa nedám zaočkovať. Je to moje právo,“ povedal prezident na tlačovej konferencii 26. novembra. „Ktokoľvek to bráni je diktátor, alebo falošný diktátor, ktorý chce obchodovať so životami iných.“ Bolsonaro sa tiež vyjadril, že „rúška sú tabu, ktoré treba zrušiť“. Brazília, 30.11.2020

027 019

* * * * * * *

Mexiko: Zasvätenie Guadalupskej Božej Matke

Mexiko-City, 02.12.2020 (KAP) 027 018 – Tradičná zbožnosť katolíckej cirkvi v Mexiku zažíva nový rozkvet. Státisíce ľudí sa pripravujú cez smartphone na zasvätenie Guadalupskej Božej Matke na jej sviatok 12. decembra. Iniciatívu
„Celé Mexiko sa zasväcuje Guladalupskej Panne “ inicioval biskup Victor Alejandro Aguilar Ledesma v biskupskej konferencii zodpovedný za laický apoštolát. Iniciatíva sa obracia na jednotlivcov, rodiny aj ľudí ľahostajných k viere, ale aj na aktívnych laikov a zasvätené osoby. Na zasvätenie sa už registrovalo 300 000 ľudí. Absolvujú prípravný program – kurz viery a modlitby – denne pol hodiny. Počet ľudí veľmi rastie, lebo sa zapojili známi kazatelia a veľké hnutia, rehole aj farnosti, ba dokonca firmy. … Počet zúčastnených sa už odhaduje na niekoľko miliónov. Zasvätenie sa plánovalo už roky, ale prišla pandémia. Cieľom je slávnostné zasvätenie v rámci slávenia Eucharistie 12. decembra. Zo zatvorenej Baziliky v Guadalupe sa bude obrad prenášať na obrazovkách. …

Mimoriadna rozsiahla forma zasvätenia sv. Ludwiga Máriu Grigniona z Montfortu (1673-1716).

Ide o úplnú odovzdanosť jednotlivcov Ježišovi skrze Máriu, ktorí sa na to pripravujú 33 dní. Pri akte zasvätenia sa obnovujú krstné sľuby, odovzdáva sa celý život Márii a robí sa záväzok nasledovania Evanjelia. Každoročným opakovaním sa zdôrazňuje potrebné neustále obrátenie a obnova viery.
„Mexičania už dávno nie sú stopercentne katolícki, ale predsa všetci uctievajú Guadalupskú Pannu Máriu,“ povedal pomocný biskup z Morelie, Herculano Medina Garfias. „Vzhľadom na enormné problémy krajiny ako násilie, kriminalita, nerovnosť, chudoba, vykorisťovanie robotníkov, obchod s ľuďmi a rastúci počet potratov, je obrátenie k Bohu veľmi potrebné. Zasvätenie Márii má uviesť zmenu mexickej spoločnosti.“

Poľsko: Biskupi odmietajú kritiku EÚ k zákonu o potrate

Varšava, 03.12.2020 (KNA) 027 017 – Biskupská konferencia Poľska bránila sprísnenie zákona o potrate ústavným súdom, čo vyvolalo kritiku Európskeho parlamentu:
„V demokratickom právnom poriadku nesmie existovať právo na usmrtenie nevinného človeka,“ zdôraznil predseda BKP arcibiskup Stanislaw Gadecki vo štvrtok. Titul schválenej rezolúcie „Uznesenie Európskeho parlamentu k de facto zrušeniu práva na potrat v Poľsku“ nazval zavádzajúcim, pretože „eticky a národno-právne neexistuje nijaké právo na potrat!“
Arcibiskup Gadecki poukázal na to, že 2. článok Charty základných práv EÚ zaručuje každému človeku „právo na život“. Okrem toho v 3. článku je „zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré majú za cieľ selekciu ľudí“. Právo na život je základným ľudským právom a má prednosť pred „právom voľby“ tehotnej ženy, ako zdôraznil arcibiksup. …

EÚ: Úder pre práva žien v Poľsku
Poslanci EÚ schválili uznesenie 455 hlasmi proti 145 hlasom pred týždňom. To „čo najostrejšie“ odsudzuje rozsudok o potrate poľského ústavného súdu:
„Je to úder pre práva žien v Poľsku a vystavuje nebezpečiu zdravie a život žien. Vedie to k väčšiemu počtu ilegálnych a nebezpečných tajných potratov,“ uvádza sa v uznesení EP…

Francúzsko zatvára radikálne mešity

Nemecko diskutuje o zákaze „Šedých vlkov“

Paríž 4.12.2020 (kath.net) 027 016 – Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin ohlásil prísnu kontrolu 76 mešít a iných modlitební a je možné, že ich zatvoria. Francúzska vláda po útoku na katolícky kostol v Nice, kde boli zavraždení traja kresťania a po vražde učiteľa pri Paríži islamistami ohlásila tvrdý postup proti radikálnemu islamizmu. Darmian súčasne zdôraznil, že nie je reč o tom, že francúzski moslimovia sa všeobecne radikalizujú, lebo takmer všetci dodržiavajú francúzske zákony.
V Nemecku sa zasa diskutuje o zákaze organizácie „Šedí vlci“, v ktorej sa tureckí pravicoví extrémisti pokúšajú získať vplyv na politiku a spoločnosť. V parlamente už široká väčšina poslancov rôznych strán predložila žiadosť v tomto zmysle. Ahmad Mansour, nemecko-izraelský psychológ, expert na islamizmus a nepraktizujúci moslim to na Twitteri komentoval slovami:
„Kto chce naozaj vierohodne bojovať proti rasizmu, nacionalizmu a fašizmu, kto chce byť naozaj solidárny proti nenávisti, musí byť schopný vnímať všetky stránky fašizmu a rozhodne ich odmietať. Je jedno v mene akej ideológie sa koná – ako napr. Šedí vlci.“
Birgül Akpinar, expertka na integráciu zo strany CDU v Baden-Württembersku na Twitteri konštatuje:
„Zatiaľ čo Francúzsko dôsledne zasahuje a mešity kontroluje, v Nemecku sa používajú dve mierky v boji proti extrémizmu. Rozlišuje sa medzi dobrým extrémizmom migrantov a zlým extrémizmom domácich!“

Veľká Británia: 700-ročný kostol v plameňoch

Mackworth, 4.12.2020 (kath.net/pl) 027 015 – Historický 700-ročný kostol sa minulú noc vznietil v plameňoch. Kostol v strednom Anglicku zachvátili plamene vo štvrtok popoludní, loď kostola úplne vyhorela, organ je zničený a strecha sa zrútila. Zostali stáť iba vonkajšie múry kostola. Či bude možné zachrániť aspoň základné múry sa momentálne nedá odhadnúť. Pamiatkovo chránený anglikánsky Kostol Všetkých svätých v Mackworthe v Derbyshire pochádza zo 14. storočia, no na jeho mieste boli už staršie stavby, ako informuje BBC. Rektor kostola, Prof. Bryan Jones, sa vyjadril:
„Cítil som sa ako skamenený, keď som videl 1000-ročnú históriu ničenú v plameňmi.“

Farárka Jacqueline Stoberová povedala: „Som úplne zdrvená. Je to hrozná vec, čo sa tu stala. Bol to nádherný chrám. Tento rok sme chceli sláviť 700-ročné jubileum jeho existencie, ale pre covid sme to museli odsunúť. Môžem zaručiť, že uctievanie Boha, ktoré sa tu koná už tisíc rokov, sa bude konať aj ďalších tisíc rokov.“
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, vyšetruje sa všetkými smermi. V ostatných mesiacoch sa v oblasti vyskytli viaceré prípady podpaľačstva kostolov a škôl.
Farník Charles Hanson na Twitter pod obrázok horiaceho kostola napísal: „Môj kostol v Mackworthe večer. Tu som sa sobášil, tu sú pochovaní moji milovaní príbuzní. Je to kostol, ktorý má vyše 800-ročnú bohatú históriu a toľkým pripravil radosť. Bol toľkého svedkom, toľko prežil a teraz toto. Dúfam, že to aspoň nebolo kruté podpaľačstvo. Modlite sa dnes večer za kostol v Mackworthe.“

Evropská unie chce zakázat všechny vánoční mše

Brusel, 1.12.2020 csk.news 027 014 – Evropská komise doporučí svým členským státům, aby zakázali všechny Vánoční Mše, nebo povolit pouze s minimálním počtem věřících. Návrh „Strategie Zůstaň v Bezpečí“ bude prezentován 2. prosince v Bruselu a týká se Vánoc a Nového roku. Vyžaduje vyhýbat se náboženským obřadům s větším počtem osob a nahradit je televizním, rozhlasovým nebo online vysíláním. Kde budou oslavy legální, rodiny musí být rodiny od sebe navzájem odděleny a zpěv musí být zakázán.
LaNuovaBq.it (1. prosince) nazývá dokument bůhví kolikátý důkaz toho, že Covid-19 není o zdraví, ale o náboženské svobodě a o zákazu mši, nicméně biskupové nabízejí pouze vlažnou nebo neexistující reakci. Kostely nikdy nebyly hlášeny jako místa infekcí.

Talianski biskupi: Bezpečné vianočné omše možné

Rím, 02.12.2020 (KAP) – 027 013 – Odrieknutie vianočných slávení pre pandémiu neprichádza pre talianskych biskupov vôbec do úvahy. Dohodli sa na tom na video-konferencii. V záverečnom komuniké sa uvádza:

„Hoci si sväté omše vyžadujú mimoriadnu starostlivosť a obozretnosť, nie je to dôvod na odradenie. V minulých mesiacoch sa ukázalo, ako dokážeme vo farnostiach bezpečne a v súlade so zákonnými opatreniami sláviť sväté omše. Preto sme si istí, že sa to podarí aj na Vianoce.“

Biskupi tiež ohlásili, že spolu s farnosťami sa vypracujú koncepcie na zvládnutie miestnych daností. Cieľom je „dobre rozdelená prítomnosť veriacich“. Mnohoraké možnosti vianočnej liturgie na to ponúkajú dostatočný tvorivý priestor. K polnočnej svätej omši radia biskupi čas zlučiteľný so zákazom vychádzania. Vláda v Ríme o tom rozhoduje vo štvrtok dekrétom.
Hlasy z Komisie EÚ v Bruseli sa postarali o zneistenie. Komisia odporúčala vzdať sa vianočných slávení s množstvom veriacich. Massimo Camisasca, biskup z Reggio Emilia-Guastalla, to promptne odmietol slovami:

„Európa nemá nijaké kompetencie odporúčať cirkvám zrušenie slávenia vianočných svätých omší! Vyjadrenia z Bruselu ma uviedli do veľkého úžasu.“

Arcibiskup Vincenzo Paglia z Vatikánu sa vyjadril podobne: Pre noviny „Corriere della Sera“ povedal:

„Nesmieme si tento rok nechať ukradnúť Vianoce od nikoho! Ak sa dodržia bezpečnostné opatrenia nevidím problém v slávení vianočnej svätej omše spolu s veriacimi.“

Vianočné slávenia v Betleheme s obmedzeniami

Betlehem/Jeruzalem, 02.12.2020 (KNA) 027 012 – V Betleheme sa majú podľa starostu Antona Salmana napriek pandémii v zmysle statusu quo a náboženského protokolu konať plánované slávenia v Advente a na Vianoce, no s príslušným obmedzením počtu veriacich.
„Je dôležité sláviť tento čas v Betleheme a súčasne je dôležité chrániť život ľudí,“ povedal Salman v stredu na brífingu.
Zdravotnú situáciu v meste označil tento arabsko-kresťanský politik ako veľmi vážnu. Požiadal ľudí o pochopenie kvôli obmedzeniam a povedal: „Tie sú potrebné, aby Betlehem v budúcich rokoch znova mohol sláviť sviatky so zvyčajnými masami ľudí. Vianočné svetlo potrebuje ochranu.“
Palestínske oblasti zaznamenali v uplynulých dňoch denne viac ako 2000 nových prípadov nákazy, čo sú najvyššie počty od marca. No mesto sa rozhodlo napriek tejto situácii dodržať tradičné osvetlenie vianočného stromčeka na Jasličkovom námestí. Má sa však konať s maximálne 12 oficiálnymi zástupcami cirkví a politiky. Zákaz vstupu na námestie bude platiť aj pre žurnalistov. Starosta to povedal s poukazom na davy ľudí pri nástupe františkánskeho kustóda Francesca Pattona na začiatku Adventu v sobotu.
Pre veriacich a obyvateľov sa bude oslava prenášať cez internet: „Pomocou moderných technológií ukážeme svetu, že Betlehem a jeho obyvatelia sú živí a svoj boj za pokoj a proti obsadzovaniu vedú ďalej,“ povedal Salman.
Podobné obmedzenia budú zrejme platiť aj pri vstupoch rôznych patriarchov a pre vianočné omše v Bazilike narodenia Pána. O nich sa budú radiť politici a cirkevní predstavitelia v polovici decembra. Zatiaľ je nejasné, či sa budú konať aj vianočné trhy.
Salman tiež znova vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa svet pri zasadzovaní za pokoj na Blízkom Východe neobmedzoval iba na slová, ale aktívne konal. Palestínčania sa všetkými prostriedkami usilujú o dosiahnutie mieru s Izraelom, čo znamená dva štáty s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom, čo musí spočívať na rovnosti, vzájomnom rešpekte a uznaní, ako zdôraznil starosta.

Španielsko: V Alicante najväčší betlehem sveta

Madrid, 02.12.2020 (KAP/KNA) – 027 011 – V juhošpanielskom pobrežnom meste Alicante stojí podľa Guinnessovej knihy rekordov najväčší betlehem sveta. Postava sv. Jozefa má asi 18,5 metra, Panna Mária meria 10,5 metrov a Ježiško má tri metre. Do r. 1999 mal najväčšie postavy Svätej rodiny betlehem v Mexiku.
Postavy v Alicante sú z plastu a železa a vytvorilo ho desať umelcov. Dielo stálo 140 000 eur a má najmä rozbehnúť prevádzku obchodov v centre mesta v čase pandémie.
Stredozemný región v okolí Alicante má jasličkovú kultúru bohatú na tradíciu. V celej krajine sú známe betlehemy z blízkeho mesta Alcoy – najmä Tirisiti – jasličková bábková hra zo 16. storočia o narodení Krista.

Prázdnoty. Betlehemy na Námestí sv. Petra. La Piazzetta

Armin Schwibach

Rím, 1.12.2020 (kath.net/as) 027 010 – „Vesmír, nekonečné diaľavy. Píšeme rok 2020. Toto je dobrodružstvo vesmírnej lode ‚Cirkev’, ktorá je so svojou 1,2 miliardovou posádkou 2000 rokov na ceste, aby k sebe pritiahla cudzie galaxie a vytvorila nový život a novú civilizáciu. Mnoho svetelných rokov vzdialená od mainstreamu preniká Cirkev do realít, ktoré človek nikdy predtým nevidel.“
Niekto si možno na tieto slová ešte spomenie. Nimi (samozrejme s príslušne zmeneným textom) sa začínala každá časť seriálu všetkých čias „Vesmírna loď Enterprise“, „Star Trek“, čo sa odohrávalo v 23. storočí.

V 21. storočí – v decembri 2020 – sú to iné diaľavy, iné prázdnoty. Námestie sv. Petra je prázdne. Námestie, ktoré Gian Lorenzo Bernini plánoval a utváral ako celkové umelecké dielo – je už rok okrem toho zranené prítomnosťou „umeleckého diela“ z bronzu, ktoré sa zdalo ako monolit z Kubrickovho známeho filmu tam padnúť čiste „náhodne“. „Monolit utečencov“, pre ktorý sa kvôli jeho demonštratívnej a na synodu orientovanej prítomnosti malo nájsť iné miesto – hovorilo sa o Vatikánskych záhradách – zraňuje stále ešte námestíčko – „la Piazzetta“ v ideovom a materiálnom zmysle. Ideológiami možno ospravedlniť všetko, ako sa zdá.
V r. 2020 je Námestie sv. Petra prázdne. „Pandémiou“ spôsobená prázdnota. Život na námestí vyhasol. Obchody sú zatvorené, bary a reštaurácie takisto. Krúžia po ňom bezdomovci, večer si rozbijú plastové stany pod kolonádami – ďalšie zranenie Berniniho na tom mieste, kde iní potom ešte aj konajú svoju potrebu … a ideológie jasajú – príp. manifestujú svoju neschopnosť. Sú ľudia, ktorí sú denne na svojej „piazzette“, lebo im v ideálnom zmysle patrí, lebo tam je ich studňa, ktorej šumu pápež Pius XII. tak rád načúval večer vo svojom príbytku, ktorý svojím svetlom pri okne ľuďom oznamoval: „Ja som tu“.
Ľudia, ktorí sú v napätí – na jednej strane na prázdnom Námestí sv. Petra v celej jeho kráse, na druhej strane pred prázdnotou, ktorá ukazuje smerom do ničoho. Ale sv. Peter na ľavej strane a sv. Pavol na pravej strane strážia. A pod Obeliskom máme svoje miestečko – „posticino“. A beda tomu, kto sa ho dotkne.
Iné prázdnoty. Každý rok – pod Obeliskom na Vianoce Jánom Pavlom II. želaný betlehem a vianočný stromček. A v novembri sa začínajú prípravy na stavbu betlehema a príchod stromčeka. Tento rok zo Slovinska. Prišiel dosť neskoro – 30. novembra – majestátny smrek z lesov Kočevje malej obce medzi riekami Kolpa a Cherca južne od Ľubľany. Má 75 rokov a váži sedem ton.
Iné prázdnoty. Betlehem. Od r. 2016 sa táto stavba používa aj „aby niečo symbolizovala“ – akoby mal betlehem zapotreby niečo symbolizovať! Svätý František chcel „iba“ pre ľudí stvárniť život Vianoc, ale … nuž v čase inštitucionalizovaného modernizmu „vieme lepšie, čo nám treba“ …
V r. 2016 to bol betlehem ako utečenecký čln. V r. 2017 boli veriaci konfrontovaní s betlehemom LGBT pod ruinou kupoly sv. Petra s tematickou zámienkou „Diela milosrdenstva“ a neapolskí „femminielli“ (muži, ktorí chodia ako ženy) – a nielen oni – mohli obdivovať svoju ikonu „Madonna di Montevergine“.
V r. 2018 to bol pieskový betlehem. Kopu piesku dodali z Benátok – Jesola. Jadranský piesok umelecky sformovaný. Bolo na ňom prirodzene čoskoro vidno klimatické výkyvy a jeho vek. To, čo na pláži Jadranu vydrží niekoľko hodín alebo dní – vydrží menej v zime v Ríme …
Iné prázdnoty. A potom „annus horribilis“ 2020. V tomto roku je betlehem „úplne iný“ ako po iné roky, ako sa oznámilo. Objavujú sa obrovské keramické sochy Ježiša, Jozefa a Márie. Súčasné „umenie“. Istý druh oslavy ohyzdného štýlu 60. a 70. rokov minulého storočia, za ktorým očividne žialia mnohé duše (koncilové duše?) Sú to sochy, ktoré vytvorili žiaci a učitelia inštitútu Grue Art Institute, dnešnej Štátnej umeleckej vysokej školy pre dizajn, ktorí vo významnom talianskom meste keramiky v Castelli v r. 1965-1975 venovali svoju činnosť vianočnej téme.
Na Námestí sv. Petra sa teraz vystaví niekoľko kusov z krehkej zbierky 54 sôch. Postavia ich bočne na veľkej žiariacej platforme o rozmere 125 metrov štvorcových pred Obeliskom. Sochy predstavujú troch kráľov. V strede na najvyššom bode platformy je skupina narodenia Krista s anjelom s rozpätými krídlami a štylizovaným symbolom na hrudi, ktorý má pripomínať chromozóm DNA. Sochy – medzi múmiami a prezentáciami Molocha. Nič pre deti alebo ľudí, ktorí chcú jednoducho vidieť Dieťatko Ježiška.
Iné prázdnoty. Tento rok symbolizované chromozómovým anjelom. Možno lepší ako ten LGBT anjel, ktorý bol pod zrútenou Bazilikou sv. Petra pred dvomi rokmi.
Skrátka: Vianoce na Námestí sv. Petra – môjho milého námestíčka – neželané. Je mi to ľúto kvôli deťom … ktoré v r. 2020 aj tak budú odradzované tam prísť.

Trevír: Zhrozenie z brutálneho násilia

Trevír, 02.12.2020 (KNA) 027 010 – Ekumenickou modlitbou si cirkvi uctili obete amoku z utorka. „Ešte niet nijaké vysvetlenie pre tento hrozný čin,“ povedal katolícky biskup Stephan Ackermann večer v dóme mesta. „Modlitba nám chce dať priestor na vyjadrenie bezradnosti, ohromenia a smútku, ktoré vládnu v meste pre toto brutálne násilie.“
V utorok popoludní muž vysokou rýchlosťou a kľukatou jazdou vtrhol do centra mesta Trevíru a usmrtil najmenej päť ľudí, medzi nimi malé dieťatko a viacerých aj vážne zranil. Polícia muža zatkla. Ide o 51-ročného Nemca z regiónu okolia Trevíru. Prokuratúra oznámila, že nie sú indície pre politický alebo náboženský motív. Predpokladajú sa psychické problémy. Okrem toho bol muž silne pod vplyvom alkoholu.
Trevírsky primátor Wolfram Leibe hovoril o „najčernejšom dni mesta Trevír od vojny“. V stredu sa má pri mestskej bráne Porta Nigra zriadiť pietne miesto.
Na modlitbe, ktorú viedol biskup Ackermann s evanjelickým superintendentom Jörgom Weberom, sa zúčastnilo asi 150 ľudí. Na schodoch k oltáru postavili veriaci sviece aj malého macka. Počas pobožnosti zvonili všetky zvony mesta umieráčik.
Aj iní cirkevní predstavitelia sa vyjadrili, že sú šokovaní. Biskup Georg Bätzing, predseda Biskupskej konferencie Nemecka, bol otrasený: „V tejto hodine bezradnosti a smútku som spojený s obeťami, zranenými a ich príbuznými. Budem sa modliť za všetkých, ktorí tento zločin museli prežívať zblízka. Ako bývalého obyvateľa Trevíru ma to napĺňa hnevom a hlbokým smútkom. Nemožno to ničím ospravedlniť. Advent ako znamenie svetla a nádeje sa v týchto dňoch stal veľmi temným.“ …

Paríž: Po prvý raz po požiari koncert v Notre-Dame

Paríž, 30.11.2020 (KAP) 027 009 – V Paríži má konať na Štedrý večer symbolický vianočný koncert. Chór Katedrály Notre-Dame bude po prvý po jeden a pol roku spievať v požiarom vážne poškodenom chráme. Arcidiecéza francúzskeho hlavného mesta to oznámila v pondelok. Vystúpi 20 spevákov s dvomi sólistami a organistom. Koncert za prísnych opatrení bude prenášať aj televízia.
V katedrále sa už konalo viacero menších svätých omší bez veriacich, aj na Veľkú noc. Tradičná polnočná svätá omša na Vianoce sa minulý rok však konala v cirkusovom stane v parku Bois de Boulogne na západe Paríža. Hlavný organ sa reštauruje a preto si na vianočný koncert chór prenajal malý organ.
Minulý týždeň sa dosiahol obrovský pokrok v zabezpečovacích prácach na 850-ročnej gotickej katedrále. Zložením 200 ton ťažkej konštrukcie zo stropnej klenby, ktorá sa ohňom roztavila, sa definitívne odstránila hrozba zrútenia. Až 40 000 jednotlivých častí konštrukcie v 40 metrovej výške demontovali už v júni.
Ministerka kultúry Roselyne Bachelotová oznámila: „Notre-Dame je teraz zachránený.“

USA: Tí čo prežili komunizmus, varujú Západ pred totalitou

„Nekompromisná oddanosť Kristovi, malé komunity a verné rodiny budú absolútne potrebné, aby sme nežili pod klamstvami v prichádzajúcom zlovoľnom víre nového režimu.“
„Kresťanská viera so svätými omšami, rodina a spoločenstvo – tri pevnosti proti lžiam – je ešte ťažšie si zachovať teraz, ako to bolo napr. v 70. rokoch v Poľsku.“

Baton Rouge, Louisiana, 30.11.2020 (LifeSiteNews) – 027 008 – Baton Rouge je domovom reportéra z časopisu American Conservative a autora bestsellerov Roda Drehera. V Škótsku minister spravodlivosti navrhol zákon o „zločine nenávisti“, ktorý by mohol ľudí trestať za to, čo povedia vo vlastnom dome! To je alarmujúce, lebo definícia „nenávisti“ je v týchto dňoch široký pojem.
Dreherova kniha Live Not by Lies: A Manual for Christian Dissidents (Nežite pod klamstvami – manuál pre kresťanských disidentov) má za cieľ dať nám nástroje na zachovanie si našej pravej viery v Boha, uchrániť naše deti od totalitných vládcov a bojovať proti kultúre lží, ktorej šírenie naberá na Západe na rýchlosti. …
Kniha prezentuje hrdinské a úspešné modely kresťanskej rezistencie voči inej kultúre lží – sovietskeho komunistického režimu v r. 1945-1989. Dreher precestoval túto oblasť a pýtal sa kresťanov rôznych vyznaní, ktorí aktívne odporovali marxistickým režimom v Rusku, Poľsku, Československu a Rumunsku. Kresťanskí odporcovia režimu, ktorí prežili to obdobie, neverili, že by železná opona padla počas ich života. Ich cieľom nebolo prežiť komunistickú totalitu, ale zostať verní Bohu a jeho pravde.
Dreher spomína, že mu zavolal „vynikajúci americký fyzik“, ktorého československá matka emigrovala do USA a varovala ho, že tie isté okolnosti, ktoré uvádzali komunistickú totalitu, sa objavujú aj v USA. Je to taká istá davová hystéria ako sa objavila napr. v pizzerii v malom meste v Indiane kvôli odmietnutiu svadby homosexuálov. Nielen že ľudia chceli pizzeriu podpáliť, ale tzv. „liberálnou“ elitou vrátane mainstreamových médií to vôbec nepohlo.
Dreher sa niekoľko rokov pýtal ľudí, ktorí prežili komunizmus, či Amerika smeruje k totalite. Všetci odpovedali, že áno! Čo ich vyvádza z rovnováhy je tá podobnosť: Elity a elitné inštitúcie opúšťajú starodávny liberalizmus založený na obrane práv jednotlivcov a nahrádzajú ho progresívnym presvedčením, ktoré sa týka spravodlivosti pre skupiny.
„Povzbudzuje ľudí, aby sa identifikovali so skupinami – etnickými, sexuálnymi a inými a mysleli si, že dobro a zlo je vecou mocenskej dynamiky medzi skupinami. Týchto progresívcov ženie utopická vízia, ktorá chce prepísať históriu a vynájsť nový jazyk na vyjadrenie ich ideí sociálnej spravodlivosti,“ píše Dreher.
Hlavný rozdiel medzi mŕtvym sovietskym režimom a rastúcou novou ríšou je, že predošlý režim bol tvrdou totalitou fyzického násilia a tento nový zavádza jemnú totalitu tzv. ideológie sociálnej spravodlivosti, ničí kultúru, zavádza technológiu sledovania a tolerantný konzumizmus. Na ilustráciu používa Dreher literárnu metafóru: polovica Európy žila podľa George Orwella (1984) a teraz Západ usiluje o život podľa Brave New World (Dobrý nový svet) Aldousa Huxleya.
Ak ste doteraz nezakázali deťom smartphony, tak to urobíte, keď dočítate knihu Live Not by Lies (Nežite pod klamstvami). Možno budete menej nakupovať, nastavíte termostat na nižšiu hodnotu a budete sa častejšie postiť. Konzumizmus a pohodlíčko, ako hovorí Dreher, nás urobili slabými a zbabelými.
V druhej časti knihy sú podrobné svedectvá brutálneho života v ZSSR a jeho satelitoch. Ako kruto tam prenasledovali kňazov by bolo neuveriteľné, ak by sme nevedeli o násiliu voči mučeníkom za Diokleciána, Henryho VIII. a Márie Tudorovej. Ale toto sú dôležité lekcie o radikálnej viere v Boha, o priateľstve malých tajných komunít a odvážnych veriacich rodín. Dreher je presvedčený, že nekompromisná oddanosť Kristovi, malé komunity a verné rodiny budú absolútne potrebné, aby sme nežili pod klamstvami v prichádzajúcom zlovoľnom víre nového režimu.
Tento vír už tu možno je. Keď som knihu písal, videl som obrázky muža v Anglicku uväzneného políciou za to, že kráčal po ulici a debatoval s cudzími ľuďmi. Očividne prišiel o svoj podnik v lockdowne a zlé zaobchádzanie políciou mu ešte dodalo. Začal hlasno kričať o pomoc a keď som ho videl obkoleseného políciou stuhla mi krv v žilách: „Vôbec nechápem, čo sa to tu deje!“ kričal muž.
Nuž stávame sa mäkšími a mäkšími ako hnijúce jablká a príliš veľa ľudí je ochotných skôr sa vzdať svojich práv, ako by mali riskovať, že chytia vírus – ten vírus, ktorí ušetrí 99,9 percent svojich obetí!
Jednou z hrozných irónií počas lockdownu je, že sväté omše boli zakázané, alebo veľmi obmedzené, seniori sú izolovaní od rodín a priatelia sa nesmú navštevovať. „Kresťanská viera so svätými omšami, rodina a spoločenstvo – tri pevnosti proti lžiam – ako navrhuje Dreher – je ešte ťažšie si zachovať teraz, ako to bolo napr. v 70. rokoch v Poľsku.“

Američania v stave „iluzórnej psychózy“ pre covid-19

USA, 28.11.2020 (LifeSiteNews) 027 007 – „Amerika je na pokraji toho, že sa stratí, pretože mnohí jej občania trpia ‚iluzórnou psychózou‘ a sú takí ustráchaní, že sa púšťajú do seba, aby vynútili nezmyselné koronavírusové reštrikcie,“ varuje kalifornský psychiater Dr. Mark McDonald pre deti a mládež s praxou vo West Los Angeles na virtuálnom summite „Pravda o strachu, ktorý zorganizoval katolícky vysielač
( Truth Over Fear Summit) .
„Nepotrebujeme policajné sily. Nepotrebujeme tajnú službu Stasi, aby zasiahla, keď sused nemá rúško na lavičke v parku! Máme rodiny, ktoré sú ochotné to robiť. Máme úradníkov, ktorí prídu a znosia vás, ak nemáte rúško a nikto vás nezachráni. Ľudia tomu vskutku budú možno ešte tlieskať.“
„Hnacou silou pandémie a hystérie je strach. Tento strach vzrástol a tak sa zakorenil, že dosiahol stav, ktorý by som nazval iluzórnou psychózou. To je zafixované falošné presvedčenie, ktoré odporuje realite. Strach sa stal novou cnosťou. Nikdy v histórii tejto krajiny sme nehovorili ľuďom, že strach je dobrý, či neuvádzali ľudí do strachu a aby oni dovolili, aby sa im kontroloval a obmedzoval život,“ povedal Dr. McDonald, ktorý prednášal aj na odborných summitoch lekárov v júli a októbri.
„Navyše Američania, ktorí sa boja, alebo sú kŕmení dezinformáciami celé mesiace, sa nielen začali báť, ale sú aj presvedčení o tom, čo im hovoria – že sme všetci v rovnakom riziku chytiť vírus a umrieť naň. To je rozhodne nepravda. Je to vskutku lož. A my vieme, že je to lož asi šesť mesiacov a napriek tomu ľudia tomu veria. Je veľa infekcií na koronavírus, no je veľmi veľmi málo úmrtí, či hospitalizácií. Menej ako jedno percento populácie umiera a sú to ľudia 70-90 roční s najmenej dvomi ďalšími diagnózami. Mimo tejto skupiny naozaj nie sme v riziku byť hospitalizovaní, či umrieť na vírus a to určite menej ako na normálnu chrípku. Čo je najhoršie, hystéria pandémie dosiahla takú úroveň, že ľudia sa ničia strachom, strácajú zdravý rozum a to by som nazval pôdou pre skupinovú kontrolu. Výsledkom je, že Američania sú sami sebe policajtmi do takej miery, že vlády oslabili úsilie zosilňovať lockdowny a reštrikcie.“
„Uvediem príklad: Počas letu Delta Airlines ma rozzúrená letová obsluha ostro pokarhala, že som pil vodu viac ako tri minúty a preháňal ho počas letu,“ povedal Dr. McDonald.
Keď lietadlo doletelo do cieľa, Dr. McDonalda „eskortovali“ a vypočúval ho letiskový manažér. O dva týždne dostal list z leteckej spoločnosti Delta, ktorá mu zakázala lety do odvolania. Neskôr sa dozvedel, že pasažieri tlieskali, keď ho odviedli, lebo ich strach povolil, keď ho potrestali, že nemal rúško tak, ako sa vyžadovalo!
„Pri inom lete napadol kolega kolegu na letisku kvôli tomu, že mi ten dal sa napiť! A tak ľudia útočia na seba, čo je správanie, aké som nikdy nezažil. Bol som zhrozený! Zdá sa mi, že naša krajina používa vlastných občanov ako de facto políciu, čo sa veľmi podobá Číne, kde sused informuje o susedovi a rodina o rodine! To má hrozne škodlivé účinky na našu spoločnosť.“
Američania sú tiež leniví vzdelávať sa v tejto situácii. Spočiatku boli ľudia zmätení a Dr. McDonald mal s mini sympatie. No tie teraz vyprchali:
„Je naozaj dosť informácií na internete a inde, aby ich rozumná osoba dokázala nájsť a vyhodnotiť. … Potrebujeme ľudí, ktorí veria v slobodu a cenia si ju ako cnosť a nie so strachom. Nikdy v histórii tejto krajiny sa strach neobaľoval do rúška cnosti. Ak to tak zostane a nenapravíme to, sme stratení.“

Čína: Nový zákon zakáže misionárom hovoriť o Bohu

Peking, 28.11.2020 (LifeSiteNews) 027 006 – Cudzinci už nebudú môcť slobodne hovoriť o Bohu v Číne, ak začne platiť nový zákon v krajine. Podľa agentúry AsiaNews.it, misionári a návštevníci Číny budú podrobení novým reštrikciám v oblasti náboženskej aktivity. Ministerstvo pre náboženské záležitosti vydalo zákon s názvom „Zahraničné náboženské aktivity v Čínskej ľudovej republike“. Ten zakazuje misionársku prácu a dokonca aj slávenia cudzincami pre Číňanov:
„Na zlepšenie zmyslu pre ‘nezávislosť’ čínskych náboženstiev, náboženské aktivity cudzincov možno realizovať iba pre cudzincov, dočasne môžu používať miestne kostoly aj požiadať čínsky personál o slúženie omší a vysluhovanie sviatostí (čl. 17 a 20). Cudzinci teda nemajú dovolené zakladať náboženské skupiny, angažovať sa v náboženských aktivitách, alebo otvárať školy, robiť prozelytizmus medzi Číňanmi, vychovávať si nasledovníkov alebo prijímať dary od čínskych občanov (čl. 21).”
Ministerstvo je proti každému druhu náboženského vedenia cudzincami v Číne, čo teda zahŕňa aj v Argentíne narodeného rímskeho pápeža, ako píše agentúra.
Podľa čl. 21 (1) cudzinec (teda aj pápež) nesmie ‘zasahovať do čínskych náboženských skupín, ani riadiť ich záležitosti.
Navrhovaná legislatíva obsahuje 40 článkov podrobne opisujúcich rozsah do akého sa cudzinci môžu stretávať s Číňanmi, diskutovať o náboženstve a poskytovať im náboženské materiály. AsiaNews uvádza, že návrh zákona sa stavia k misionárom, akoby boli špiónmi.
Kapitola 4 (čl. 30-36) uvádza aj tresty a regulácie náboženských aktivít a zdôrazňuje verejnú bezpečnosť a pripomína legislatívu proti špionáži. …
Čl. 4 uvádza: ‘Čína rešpektuje slobodu náboženskej viery cudzincov na svojom území a chráni ich náboženské aktivity.‘ Ale ďalej čítame: ‚Každý jednotlivec a skupina a každá činnosť podliehajú prísnym podmienkam a musí ich overiť úrad pre náboženské záležitosti v meste, provincii a na národnej úrovni.‘
Zahraničné komunity sa musia registrovať a čakať 20 dní na schválenie – a musia sa registrovať v čínskom jazyku!
Obmedzí sa aj množstvo náboženského materiálu, ktorý cudzinci môžu priviezť do Číny – napr. iba 10 ks kníh či videí. A tie sa tiež musia schváliť! Musia vysvetliť ich obsah, ktorý „nesmie ohroziť čínsku národnú bezpečnosť a nesmie odporovať ‘princípu čínskej náboženskej nezávislosti a seba-spravovania“.
Cudzinci sú vítaní na konferenciách a sláveniach, ale musia strážiť svoj jazyk a vzdať sa aktivít, ktoré komunistická strana považuje za nepriateľské voči Číne. …
Spolupráca s tajnými kresťanmi sa stane nemožnou a ilegálnou. Spolupráca s oficiálnymi kresťanmi bez kontroly orgánov bude tiež ťažšia.
„Čína podkopáva univerzalitu náboženskej viery a to zasahuje najmä srdce katolíckej viery,“ povedal býv. kanadský veľvyslanec v Číne Mulroney. „Katolícka viera, islam a tibetský budhizmus sú pre komunistickú stranu výsostne podozrivé. … Strana šíri radšej svoje marxistické evanjelium po celom svete.“
„Jedným riešením zabránenia vplyvu cudzincov by mohlo byť zvolenie čínskeho kardinála za pápeža … Vzhľadom na vplyv poľského pápeža na svete by to bolo ideálne!“ Uvádza to ironicky Edward Pentin, autor knihy The Next Pope (Budúci pápež), no myslí si, že je to nereálne v nejakej blízkej dobe. … Okrem toho obaja čínski kardináli sú vo veku nad 80 rokov. …

Mladí ušli teroristickému útoku vo Viedni

Viedeň, 27.11.2020 (KAP) 027 005 – Počas teroristického útoku večer 2. novembra v centre Viedne tesne ušlo atentátnikovi asi 17 mladých ľudí. Potvrdil to hovorca Viedenskej arcidiecézy Michael Prüller 27. novembra pre Kathpress. Mladí sa zišli v kostole na modlitbu, keď počuli na ulici výstrely. Duchaprítomne zamkli bránu a zhasli svetlá. Mladí veriaci potom zostali v Božom dome asi do 2.30 hod. Až potom polícia oznámila, že nehrozí nebezpečie a mladí mohli ísť domov.
Ako povedal Michael Prüller, sú dôkazy, že práve rten kostol bol cieľom atentátnika. Podrobnosti polícia však neoznámila ani jemu.
Atentátnika polícia zastrelila asi o 20.09 hod. iba niekoľko metrov od tohto kostola na námestí Ruprechtsplatz po tom, čo usmrtil štyroch ľudí na ulici.
Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer vo štvrtok nariadil intenzívne stráženie kostolov a odôvodnil to bezpečnostno-politickými požiadavkami:
„Nachádzame sa vo zvlášť citlivej fáze po teroristickom útoku, ktorý by mohol vyvolať jeho napodobenie ďalšími páchateľmi,“ povedal minister. Zároveň oznámil, že polícia bude silnejšie chrániť kostoly, synagógy a iné náboženské miesta.
Príslušné kroky už urobili policajné riaditeľstvá a úrady na ochranu ústavy a boj proti terorizmu, o čom ministerka pre kulty Susanne Raabová informovala cirkvi a náboženské spoločnosti.
Vo Viedni bolo v piatok vidno zosilnenú prítomnosť polície pred Dómom sv. Štefana aj pred Arcibiskupským palácom. Ako povedal Michael Prüller, arcidiecéza je v neustálom kontakte s políciou a vypracováva zoznam kostolov a cirkevných zariadení, ktoré treba chrániť.

Viedeň: Žena ohrozovala rabína nožom

Viedeň, 27.11.2029 (kath.net) 027 004 – Vo štvrtok 26. novembra zaútočila žena vo Viedni na rabína nožom a vykrikovala slová ako „Vraždite všetkých židov“. Ešte do neho kopla a strhla mu klobúk a kipu z hlavy a ušla. Rabín neutrpel zranenia. Podľa polície opísal rabín obeť páchateľku ako asi 50-ročnú, 170 cm vysokú ženu so šedým kabátom.
„Deutsche Welle“ informovala, že rabín vypovedal, že okoloidúci mu nepomohli, ale odvrátili hlavy.

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *