Všetci vieme, kto je Páter Pio, ale kto je sv. Leopold Mandić?

Leopold bol tiež kapucínskym kňazom ako Páter Pio. Narodil sa ako najmladší z 12 detí v roku 1866 v chorvátskej oblasti Čiernej Hory. Počas svojho života trpel mimoriadne silnými bolesťami brucha, ako aj silným, výrazným koktaním. Spolu s týmito ochoreniami chronická artritída deformovala jeho postavu a ruky. Jeho ohnutá chrbtica mu dala výšku približne iba 140 cm. Mal zlý zrak a bol zvyčajne v celodennej bolesti. Napriek svojim celoživotným fyzickým problémom bol jeho život životom viery a obety.

Vo veku 16 rokov začal Bogdan (občianske meno sv. Leopolda) študovať u Kapucínov. Skúšobný rok strávil v Bassano del Grappa v oblasti Vicenzy, kde spolu s kapucínskym habitom prijal 2. mája 1884 aj meno Leopold. Počas štúdia filozofie v Padove po prvýkrát, ako sám píše, započul Boží hlas, ktorý mu hovoril o návrate východných kresťanov ku katolíckej jednote. To sa stane zásadnou orientáciou jeho života, refrénom jeho túžob, zmyslom jeho poslania.

Na jeseň roku 1888 prešiel do kláštora Vykupiteľa v blízkosti benátskeho ostrova Giudecca, aby mohol dva roky študovať teológiu. Dňa 20. septembra 1890 v kostole La Salute bol vysvätený za kňaza.

Chcel sa stať misionárom vo východnej Európe, ktorá trpela náboženským konfliktom, ale jeho žiadosť bola zmenená kvôli jeho zlému zdravotnému stavu. Namiesto toho bol umiestnený v niekoľkých kláštoroch okolo Benátok. Začal učiť o ranných cirkevných otcoch v škole v Padove, kde sa stal známym pre svoju oddanosť svojim študentom a prebdené noci strávené v modlitbe. Brat Leopold strávil väčšinu nasledujúcich troch desaťročí venovaním sa rastu viery v Padove. V malej cele, kde strávil až 15 hodín denne spovedal a viedol duchovné rozhovory. Bol známy svojou neustálou modlitbou, pôstom a obetovaním sa. Jeho snom bolo znovu zjednotiť katolícke a pravoslávne cirkvi tým, že pôjde do Orientu, ale toto sa nikdy nestalo. Stal sa známym ako apoštol spovede a apoštol jednoty. Je autorom známej modlitby za ekumenizmus, a rovnako známy darom proroctva a levitácie.

Keď mu jeho nadriadení povedali, že je príliš zhovievavý voči ľuďom, ktorí k nemu prišli na spoveď, odpovedal: „Ak ma Pán chce obviniť z toho, že som prejavil prílišnú zhovievavosť voči hriešnikom, poviem Mu, že to bol On, kto dal mi tento príklad a ja som ani nezomrel za spásu duší ako zo urobil On.“

Leopold ľuďom často poznamenal:„ Buďte v pokoji; položte všetko na moje ramená. Postarám sa o to.“

Raz vysvetľoval: „Dávam svojim kajúcnikom len malé pokuty, pretože robím zvyšok sám.“ V noci strávil hodiny v modlitbe, vysvetľujúc: „Musím robiť pokánie za svojich kajúcnikov.“

Keď tam bolo výnimočne veľa ľudí, ani si nespomenul na jedlo.

Pôvodne otec Leopold prijímal hriešnikov v spovednici. S časom – v malej, dusnej miestnosti, nazvanej „salón pohostinnosti“. Pravdepodobne preto, že jeho hostiteľ zaobchádzal s každým kajúcnikom ako s hosťom, pozdravujúc ho, keď prišiel, s takýmito slovami: „Poď, poď. Prosím, sadni si. “ Pre tých, ktorí boli očividne v rozpakoch, povedal: „Neboj sa. Prosím, nebuď v rozpakoch.“

Stávalo sa, že opustil svoju „malú spovedaciu miestnosť“ a vedený nadprirodzeným vedomím – len tým, že sa pozrel, vyspovedal niekoho, kto nemal v úmysle ísť k nemu predtým na spoveď.

Ako prebiehalo spovedanie záviselo od skutkov veriacich. Ak kajúcnik spáchal hriech proti rodine, manželstvu alebo ľudskému životu, otec Leopold reagoval veľmi ostro. Tvárou v tvár ľuďom, ktorí sa priznali k iným hriechom, ukázal veľkú miernosť a trpezlivosť. Ľudia, ktorí k nemu prišli, tiež povedali, že svätec poznal ich zlé skutky a hriechy skôr, než ich vyslovili. Dokázal presne nasmerovať tých, ktorí sa spovedali, aby vyslovili na čo zabudli, ako aj hriechy, ktoré sa obzvlášť ťažko vyznávali. Po vyznaní hriechov bol čas na vyučovanie, pokánie a rozhrešenie.

Rada, ktorú dal sv. Leopold bola krátka a plná obsahu. Príkladom môže byť inštrukcia, ktorú dostal Barnabia Gabini – posledný človek, ktorého spovedal svätý františkán. Gabini bol mladý mních v pochybnostiach o sebe a spovedník mu povedal len jedno: „Lepšia smrť ako opustenie habitu.“ Niet divu, že k nemu boli priťahovaní katolíci z celého Talianska a zo všetkých sociálnych skupín: od aristokracie a biskupov až po robotníkov.

O bratovi Leopoldovi bolo známe, že obzvlášť rád pomáhal matkám a malým deťom. Zriaďoval detské domovy pre deti bez rodičov. Mal hlbokú oddanosť Panne Márii, ktorú nazýval „moja svätá šéfka“ a miloval každodennú modlitbu ruženca. Každý deň slávil svätú omšu pri bočnom oltári Panny Márie. Potom odchádzal navštíviť chorých v opatrovateľských domoch, nemocniciach a domácnostiach. Navštevoval tiež chorých kapucínskych bratov na ošetrovni a povzbudzoval ich, aby si zachovali vieru.

Leopold im opakoval: „Pamätajte, že ste boli poslaní pre spásu ľudí, nie kvôli svojim vlastným zásluhám, ale preto, že je to Pán Ježiš a nie vy, ktorý zomrel za spásu duší. Musím spolupracovať s božou dobrotou nášho Pána, ktorý ma vybral, aby sa mojou službou splnilo Božie zasľúbenie: „Bude len jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10,16).

Brat Leopold trpel rakovinou pažeráka, ktorá v konečnom dôsledku viedla k jeho smrti vo veku 76 rokov. 30. júla 1942, po celej noci modlitieb a dňa spovedania sa zrútil pri príprave na svätú omšu v cele, kde dostal aj posledné pomazanie. Bratia zhromaždení pri jeho posteli spievali „Salve Regina“ a keď sa dostali k slovám „Ó sladká Panna Mária,“ zomrel sv. Leopold pri spievaní posledných slov. Ani smrť mu však nezabránila v tento deň vyspovedať ešte 50 kňazov.

Kostol a časť kláštora, kde žil brat Leopold, boli počas druhej svetovej vojny zničené bombami, ale ako sám predpovedal, jeho cela a spovednica zostali nepoškodené. Pred smrťou povedal: „Kostol a kláštor budú zasiahnuté bombami, ale nie táto malá cela. Tu Boh vykonával toľko milosrdenstva pre ľudí, že musí zostať stáť neporušená ako pamätník Božej dobroty.“

Pápež Pavol VI. blahoslavil brata Leopolda 2. mája 1976 a svätý Ján Pavol II. ho kanonizoval počas biskupskej synody 16. októbra 1983. Leopold je oslavovaný ako „apoštol jednoty.“ Jeho sviatok je slávený 12. mája v deň jeho narodenín.

Zdroj: Ncregister.com, Obrázok: zivotopisysvätych.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *