Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Nebeský Otče, k Tebe volám z hlbín srdca: Nedopusť, aby zahynula duša, ktorú Tvoj Syn draho vykúpil a Duch Svätý často posväcoval.
Božský Spasiteľ! V rozjímaní o Tvojom kríži a utrpení, o Tvojej bolestnej smrti, prosím, udeľ mi blaženú hodinu smrti, aby moja duša, Tebou draho vykúpená, počula slová: Ešte dnes budeš so mnou v raji.
Duch Svätý, posväť moju dušu, aby v hodine rozlúčenia, odetá vo svadobnom rúchu milosti, mohla sa dostaviť pred Sudcu.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *