Ďakovná modlitba Sv. Tomáša Akvinského po svätom prijímaní k Bohu Otcovi

Ďakujem Ti, svätý Pane, všemohúci Otče, večný Bože, že si mňa hriešneho, svojho nehodného služobníka, bez mojich zásluh, iba z prebytku svojho milosrdenstva nasýtil drahocenným Telom a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Vrúcne Ťa prosím, aby toto sväté spojenie nebolo dôvodom môjho odsúdenia k večnému zatrateniu, ale zárukou spásy a odpustenia, zbrojnicou viery a záštitou dobrej vôle, aby ma zbavilo všetkých chýb, usmernilo moju žiadostivosť a zmyselnosť, zväčšilo moju lásku, miernosť, pokoru, oddanosť k Tebe a všetky ostatné cnosti, aby ma chránilo pred nástrahami všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ukojilo moje telesné i duševné túžby a bolo mojim zakotvením v Tebe, jedinom a pravom Bohu, a cieľom šťastného ukončenia môjho pozemského života.
Vrúcne Ťa prosím pre Ježiša Krista, nášho Pána, aby si ma hriešneho priviedol na onú nevýslovnou hostinu, kde si so svojim Synom a svätým Duchom pre svojich vyvolených pravým svetlom, dokonalým nasýtením, večnou radosťou, najblaženejším zážitkom a vrcholom šťastia.
Nech sa tak stane!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *