Utorková novéna sv. Marty

Táto biblická svätica, ktorá mala česť byť viac ráz hostiteľkou Pána Ježiša, je vzorom a nebeskou ochrankyňou všetkých usilovných gazdiniek. /sviatok: 29. júla/
Marta bývala so sestrou Máriou a bratom Lazarom v dedinke Betánia na východ od Jeruzalema. Z evanjeliového rozprávania vidieť, že išlo o dobrú a nábožnú rodinu, ku ktorej mal Ježiš veľmi priateľský vzťah. Pravdepodobne sa zastavoval u týchto svojich priateľov, keď išiel do Jeruzalema, alebo keď odchádzal zo Svätého mesta.
Evanjeliá predstavujú Martu ako domácu paniu – gazdinú, ktorá sa pri Ježišových návštevách usilovala čo najlepšie obslúžiť vzácneho hosťa a jeho sprievodcov. Nebola to ľahká úloha a Marta sa musela dobre obracať, aby všetko zvládla. Mohla jej pomôcť sestra Mária, ale tá akoby nemala zmysel pre praktické starosti spojené s pohostením návštevníkov: sadla si k Ježišovým nohám a počúvala, čo hovorí. Lukášovo evanjelium hovorí o jednej takejto scéne (Lk 10,38 -42) a so živou bezprostrednosťou opisuje malé domáce nedorozumenie, ktoré takto vzniklo.
Horlivá Marta, preťažená prácou, s pochopiteľnou neľúbosťou sledovala počínanie svojej sestry. Napokon to už nevydržala a obrátila sa s výčitkami priamo na Ježiša: „Pane, nedbáš o to, že ma sestra necháva samotnú posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Ale on, podobne ako pri iných príležitostiach, zdôraznil prvenstvo nadprirodzeného poriadku pred prirodzeným a starostlivej hostiteľke s nádychom jemnej výčitky odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ o mnohé veci, kým len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý.“
No Marta mala zmysel aj pre nadprirodzené veci, ako to vidieť z evanjeliového rozprávania o vzkriesení Lazára. Hovorí o ňom Jánovo evanjelium v 11. kapitole.
Bolo to krátko pred poslednou Veľkou nocou Ježišovho života. Lazár ťažko ochorel a jeho sestry sa obávali, že zomrie. Vtedy si spomenuli na veľkého priateľa, ktorý jednoduchým slovom vedel uzdraviť aj najťažšie chorých. Bez meškania mu poslali nevtieravý, ale veľmi výrečný odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý!“ Ale Ježiš reagoval na posolstvo veľmi čudne: ostal ešte dva dni na tom istom mieste. Bolo to v kraji Perea za Jordánom. Napokon sa rozhodol ísť do Judska. Učeníkom oznámil, že jeho priateľ Lazár medzitým zomrel.
Sestry zatiaľ darmo čakali Ježiša. Lazár zomrel a pochovali ho. Až na štvrtý deň po jeho smrti počuli, že Kristus prichádza. Smútiaca Mária ostala v dome, kým energická Marta sa vybrala v ústrety Ježišovi. Keď ho uvidela, privítala ho slovami, ktoré si častejšie opakovali so sestrou Máriou v posledných dňoch: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel.“ A s akousi skrytou nádejou dodala: „Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, dá ti.“
Nasledoval krátky rozhovor, ktorý bol akousi previerkou Martinej viery. Ježiš ju uistil: „Tvoj brat vstane (z mŕtvych).“
Marta mu odpovedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ 
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ 
A ona mu odpovedala: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Syn Boží, ktorý má prísť na tento svet.“
Po tomto vyznaní viery Marta vycítila vážnosť chvíle a rýchlo odbehla zavolať sestru Máriu. Tá padla Ježišovi k nohám s tými istými slovami, s ktorými sa naňho krátko predtým obrátila jej sestra: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel.“
Ježiša pohla až k slzám táto láska spojená s bolesťou. Dal sa priviesť k Lazárovmu hrobu a kázal odvaliť kameň, ktorým bol uzavretý vchod.
Praktická Marta si pokladala za povinnosť upozorniť ho: „Pane, už páchne; veď sú to štyri dni, čo umrel!“
No Ježiš jej povedal: „Nevravel som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
Muži odvalili kameň a Ježiš po modlitbe k nebeskému Otcovi zvolal: „Lazár, pod‘ von!“ Vtedy vyšiel mŕtvy z hrobu na veľký úžas všetkých, čo boli okolo.

Poslednú správu o Marte podáva Jánovo evanjelium v 12. kapitole. Evanjelista hovorí, že šesť dní pred Veľkou nocou, to znamená päť dní pred svojou smrťou, Ježiš ešte navštívil rodinu vzkrieseného Lazára. Usilovná gazdiná Marta mu aj pri tejto príležitosti posluhovala. Evanjelista sa v súvislosti s touto poslednou Kristovou návštevou zmieňuje viac o Martinej sestre Márii, ktorá pomazala svojmu obdivovanému učiteľovi nohy vzácnou nardovou masťou.

Sv. Marta v legendách

Po Ježišovom nanebovstúpení Marta s Máriou, Lazárom aj inými Kristovými učeníkmi boli od Židov pochytaní a privlečení na loď bez vesiel, aby na mori zahynuli. Riadením Božím však všetci priplávali do Provensálska, kde Marta neďaleko Marseilles založila kláštor, v ktorom žila 30 rokov až do svojej smrti. Podľa tradície bola pochovaná v Tarascon, kde nad jej hrobom bol postavený kostol, ktorý je jej zasvätený.

Toto mesto mala Marta oslobodiť od zlého draka. Drak nazývaný tarasque je popisovaný ako príšera so šiestimi nohami, podobnými medvedím, telom ako býk s korytnačím pancierom na chrbte a s šupinatým chvostom zakončeným jedovým bodcom ako u škorpióna. Hlavu mal leviu a uši konské. Kráľovi Tarasconu sa s celým jeho vojskom nepodarilo draka zabiť. Marta ho ale skrotila modlitbou a priviedla ho do mesta. Obyvatelia boli z draka tak vydesení, že ho v noci napadli a zviera, ktoré sa vôbec nebránilo, zabili. Marta potom predniesla kázeň, po ktorej sa veľa ľudí obrátilo na kresťanstvo a ľutovali, že draka zabili. Na jeho pamiatku premenovali mesto na Tarascon.

Každý rok v júni sa slávi pamiatka tejto udalosti sprievodom s maketou draka. Slávnosť je zaradená na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. V Španielsku sa figúrína draka nazývaná Tarasco nosí spolu s inými sochami v sprievodoch na Božie telo.

Deväť utorkov sv. Marty

Marta z Betánie, sestra Lazara a Márie, sa starala o telesné dobro svojho hosťa Ježiša. Na jej vrúcne prosby vzkriesil Ježiš zomrelého Lazara. Sviatok sv. Marty slávime 29. júla.

Ó, sv. Marta,  ty zázračná, utiekam sa k Tebe o pomoc a celkom sa spolieham na teba, že mi pomôžeš v mojich potrebách a budeš mi nápomocná v mojich skúškach. Z vďaky Ti sľubujem, že budem túto modlitbu všade rozširovať. Pokorne úpenlivo prosím, potešuj ma v mojich starostiach a ťažkostiach. Pokorne pre veľkú radosť, ktorá naplnila Tvoje srdce, keď si vo svojom dome v Betánii poskytla prístrešie Spasiteľovi sveta, vrúcne Ťa prosím, prihováraj sa za mňa a za moju rodinu, aby sme si uchovali Boha vo svojich srdciach a tak si zaslúžili dosiahnuť liečivý prostriedok na našu potrebu, predovšetkým pri tejto starosti, ktorá ma teraz taží. (prednesme úmysel za ktorý sa modlíme)

Vrúcne ťa prosím, teba, pomocnicu v každej tiesni, premôž tie ťažkosti tak, ako si premohla draka , kým neležal pri Tvojich nohách.
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, 9x sv. Marta, oroduj za nás!
(Pre súkromnú pobožnosť)
Zdroj: verimadoverujem, discountcatholicproduct, Obrázok: Pinterest
Zdieľať

3 thoughts on “Utorková novéna sv. Marty

 • 19. januára 2024 at 18:41
  Permalink

  Vrúcne prosím o modlidby, aby náš Otec Nebeský a naša Matka Nebeská, vypočuli moje prosby, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, Sv. Marta prosím Ťa pomôž mi a zachráň všetko. PBZ

  Reply
 • 13. januára 2024 at 18:16
  Permalink

  Prosím o modlidby, aby náš Otec Nebeský a naša Matka Nebeská, vypočuli moje prosby, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, Sv. Marta prosím s celého srdca, pomôž mi a zachráň všetko. PBZ

  Reply
 • 9. januára 2024 at 20:59
  Permalink

  Prosím o modlidby, aby náš Otec Nebeský a naša Matka Nebeská, vypočuli moje prosby, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, Sv. Marta s celého srdca Ťa prosím pomôž mi a zachráň všetko. PBZ

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *