Život Cirkvi vo svete 37/2019

Obsah

Meno Panny Márie. Modlitba – „Tichá sila na zmenu sveta“

„Apoštolská cesta Františka do Afriky: radosť, nádej, zodpovednosť“

Pápež v lietadle: Klimatické zmeny mi naháňajú strach

Americký kňaz píše pápežovi

EWTN bráni amerických katolíkov proti kritike pápeža

Reformné skupiny v cirkvi vkladajú veľkú nádej do synody!

„Nikto nemôže disponovať pravdou, ktorá je Kristus“!

Benedikt XVI. si robí starosti z militarizácie východnej Európy

„Nechceme a nebudeme trpieť drábov IS medzi nami!“

Brazílsky prezident chráni deti pred ideológiou LGBT

Nemecko: „Mohla to byť tragédia“

Rakúsko: Sťali hlavu soche Panny Márie

Kardinál z Lesotha sa dožíva 90 rokov

India: Zatkli dvoch kňazov a katechétu

Vatikán trestá kňaza, no nelaicizuje ho

Kardinál Marx: Ženatí kňazi – obrovský zárez do histórie

Nemecko: „Synodálna cesta“ zasadne v dóme vo Frankfurte

Fínsko: Polícia vyšetruje političku pre citát z Biblie

Maďarsko: Počet cirkevných škôl sa zdvojnásobil

Abu Zabí a výrok ‚Kto sa nemodlí k Bohu, modlí sa k diablovi‘

Island smúti za ľadovcom, liberalizuje potrat

Dnešní pohania oveľa horší ako starovekí

Kardinál Müller: „Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“

Arcibiskup Paglia: „Termín ‘život’ treba predefinovať!“

„Cirkev je bez hriechu, ale nie bez hriešnikov. Je bez hriechu, lebo napriek nehodnosti jej služobníkov ponúka mi všetku pomoc, všetky milosti posvätenia pre moju večnú spásu: omšu, sviatosti, lásku Preblahoslavenej Panny Márie a svätých, Magistérium atď. Preto dôverujem Cirkvi.“ (Sv. kardinál Journet)
Pamätajme, že väčšina kňazov slúži Pánovi najlepšie ako môže. Pre tých, čo sa stali predmetom škandálov Panna Mária plače a modlí sa. Žiada svojich verných apoštolov lásky, aby sa modlili s ňou. Nevyčíta hriechy svojich kňazov a nerobí z toho verejný škandál.
Mária nás pozýva byť jedno s jej materskou dušou, najmä v týchto zložitých časoch, keď toľko nešťastia sa rozšírilo v samotnej Cirkvi. Pozýva nás trpieť spolu s ňou z lásky k Ježišovi v hlbokom mlčaní pravého súcitu. Jej materské Srdce prebodnuté mečom bolesti, ako predpovedal starec Simeon, očakáva zmŕtvychvstanie. Sme pozvaní mlčky plakať s ňou a dúfať ako ona v moment víťazstva, ktoré prichádza míľovými krokmi.
Ak je dnes Cirkev v agónii, je to dobrý znak. Jej nádejná obnova je veľmi blízko!
Toto nie je čas na vyskočenie z lode. Toto je čas napodobňovania svätých v ich vytrvalosti.
(Emmanuela, 15.7.2019, Medžugorie)

Meno Panny Márie. Modlitba – „Tichá sila na zmenu sveta“

Viedeň, 11.09.2019 (KAP) 025 542 – K tradičnej modlitbe za pokoj pri príležitosti slávenia mena Panny Márie v sobotu a nedeľu aj tento rok očakávajú tisíce veriacich vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Pôvod má toto slávenie v ďakovných modlitbách za oslobodenie Viedne z osmanského obliehania 12. septembra 1683. Za minulých 70 rokov sa to zmenilo na modlitbu za pokoj a túto oslavu organizuje modlitbové spoločenstvo Ružencová zmierna krížová výprava (RSK).
Modlitba pokoja sa tento rok nesie pod mottom „Tichá sila na zmenu sveta“.
Pri príležitosti volieb do národnej rady 29. septembra si účastníci pripomenú aj túto dôležitú politickú udalosť. A ďalšou témou bude aj Synoda biskupov o Amazónii, ktorá bude v októbri.
S veriacimi bude sláviť kardinál Christoph Schönborn, ako aj salzburský arcibiskup Franz Lackner a národný riaditeľ Pápežských misijných diel páter Karl Wallner OCist, z kláštora Heiligenkreuz, ktorý pripravil duchovné podnety.
Slávenie sa začne v oba dni o 15. hodine. V sobotu 14. septembra sa po modlitbe ruženca slávi slávnostná svätá omša, ktorú celebruje arcibiskup Lackner. V nedeľu 15. septembra bude celebrantom slávenia Eucharistie kardinál Schönborn, ktorý je spolu s arcibiskupom Lacknerom protektorom modlitbového spoločenstva.
V nedeľu po omši sa bude konať tradičná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie cez Graben a Kohlmarkt k Vnútornému Burghofu.
Procesia má historický základ: Keď sa formovali kresťanské oddiely proti druhému obliehaniu Viedne Turkami, niesli aj Pannu Máriu s ochranným plášťom. Víťazstvo proti Turkom pri Kahlenbergu zostáva zachované ako pamätný deň venovaný svätému menu Mária. Pápež Inocent XI. (1676-1689) určil potom 12. september ako sviatok záväzný pre celú Cirkev.
Procesia pripomína aj veľkú prosebnú procesiu okolo centra Viedne po viedenskom Ringu na začiatku 50. rokov, ktorú zorganizovala RSK a ktorou veriaci prosili po vojne o slobodu pre obsadenú krajinu.
Slávenie mena Panny Márie vo Viedni sa koná od r. 1958 a organizuje ho spomínané ružencové spoločenstvo. To založil v r. 1947 františkán Petrus Pavlicek (1902-1982). Mnohé roky sa slávenie konalo v mestskej hale. Od r. 2011 je miestom slávenia Dóm sv. Štefana.
Modlitbové spoločenstvo má 700 000 členov z viac ako 130 krajín a vydáva aj časopis „Betendes Volk“ (Modliaci sa ľud). (Info: www.rsk-ma.at/mariaenamenfeier)

* * * * *

„Apoštolská cesta Františka do Afriky: radosť, nádej, zodpovednosť“

Vatikán, 10.9.2019 (RV) 025 541 – Svätý Otec František v utorok 10. septembra ukončil program svojej 31. apoštolskej cesty do Mozambiku, Madagaskaru a na Maurícius. Po rozlúčke s Antananarivom sa o 8.38 ráno vydal na spiatočný let do Ríma. Jeho prílet sa očakáva o 19.00 na rímskom letisku Ciampino. Emblematické obrazy a slová z apoštolskej cesty zhrnul za čerstva edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli, ktorý bol členom sprievodu Svätého Otca.

Editoriál Andreu Tornielliho
Apoštolská cesta pápeža do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius je takmer uzavretá a z týchto intenzívnych a výnimočných dní zostávajú v mysli predovšetkým tváre detí, žien a mužov, ktorí sprevádzali pápeža Františka popri miestami bahnitých a inokedy zaprášených cestách Maputa a Antananariva, a ktorí animovali – v pravom zmysle tohto slova – úžasné liturgie slávené v týchto troch krajinách.
Radosť, ktorú vedeli vyjadriť, nad všetky ťažkosti a tiesnivé podmienky, v ktorých sú mnohí z nich nútení žiť, má čo naučiť všetkých nás. Učí nás, že na vyčíslenie blahobytu nejakého národa nepostačujú parametre čisto ekonomické. Živá viera, priateľstvo, schopnosť vzťahov, rodinné putá, solidarita, schopnosť tešiť sa z drobností, ochota k sebadarovaniu – tie sa do takýchto štatistík nikdy nedostanú. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-09/tornielli-apostolska-cesta-papeza-do-afriky-radost-nadej-zodpove.html

Pápež v lietadle: Klimatické zmeny mi naháňajú strach

Rím, 10.09.2019 (KAP) 025 540 – Pápež František vyjadril zhrozenie nad rýchlym topením sa ľadovcov a polárneho ľadu. Pri obrazoch trasy bez ľadu pre lode cez Severný pól „cítil strach“, ako povedal na spätnom lete z Afriky žurnalistom v utorok.
„Najväčší boj za ekológiu a mnohorakosť druhov vedú mladí ľudia. Oni majú jasné povedomie: Je to naša budúcnosť,“ povedal pápež.
František sa postavil za obranu životného prostredia a biodiverzity a povedal: „To je náš život.“ Parížska klimatická dohoda z r. 2015 je prvým krokom vpred, za ňou nasleduje konferencia o klíme v Katoviciach z konca r. 2018. Tieto stretnutia pomohli podľa slov pápeža „vytvoriť povedomie o situácii“. Aj Cirkev sa stavia tomuto fenoménu: V októbri sa koná vo Vatikáne medzinárodná Synoda biskupov o oblasti Amazónie, ktorá sa bude zaoberať aj otázkami životného prostredia.
Pápež výslovne vyjadril aj starosť zo znečisťovania morí plastovým odpadom, z odlesňovania a ničenia mnohých druhov živočíchov. Zdôraznil, že veľké zalesnené prírodné oblasti v Južnej Amerike a strednej Afrike sú „veľkými pľúcami“ sveta.
Počas týždňovej cesty do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius František viackrát napomínal k ochrane prírodných zdrojov.

Modlitby proti schizme
Aj keď sa neobáva rozkolu Cirkvi, modlí sa za to, aby k nijakej schizme nedošlo, ako vyhlásil František – „pretože tu je v hre spása ľudí“. Povedal, že „opcia schizmy“ je v Cirkvi vždy, no „nie je to kresťanské“.
„Boh ponecháva ľudskej slobode vždy možnosti rozhodovania. Ako po Prvom vatikánskom koncile (1870/71) tak aj po Druhom (1962-1965) sa oddelili isté skupiny.“ Pápež poukázal na starokatolíkov, ako aj na tradicionalistov okolo arcibiskupa Marcela Lefebvrea, ktorí vystupovali s nárokmi chrániť pred tým novým.
Vzhľadom na nevôľu konzervatívnych amerických kruhov nad jeho kurzom v Cirkvi František povedal, že kritika prichádza „tak trocha zo všetkých strán, aj z Kúrie“. Povedal, že v zásade víta námietky ako podnet ku sebakritike, „aj keď to človeka niekedy rozhnevá“:
„No odpor musí byť otvorený a konštruktívny, aby sa v dialógu mohlo dospieť k spoločnému bodu. Tým, že mnohí kritici otvorenú diskusiu odmietajú, riskujú schizmu,“ znelo obvinenie pápeža.
Františkovi sa nepáči, keď ľudia vyjadrujú svoju kritiku v skrytosti, ale nie zoči voči dotyčnému a doslova povedal: „Zoširoka sa na teba usmievajú a potom ti vrazia dýku do chrbta. To nie je férové, to nie je ľudské.“ Kritika druhu „arzénových piluliek“ nám ďalej nepomôže, to je prostriedok „malých skupín, ktoré nechcú počuť námietky“. Kto sa zatvára pred diskusiou, nekoná z lásky k Cirkvi, ako dodal pápež a povedal:
„Všetci schizmatici majú niečo spoločné: oddeľujú sa od ľudu, od viery Božieho ľudu.“
František ďalej dôrazne bránil kontinuitu svojej sociálnej náuky s náukou sv. Jána Pavla II. (1978-2005). Kritizoval reči o „komunistickom“ pápežovi a povedal, že tu sa miešajú ideológie s katolíckou náukou: „Ak sa náuka Cirkvi potkýna o ideológie, umožňuje sa rozkol Cirkvi.“
Varoval aj pred „aseptickou morálkou“ v protiklade k „morálke Božieho ľudu“:
„Aj v rámci Cirkvi sa často zastáva príliš veľká prísnosť morálky. To však nezodpovedá zdravému Evanjeliu. Za prehnanou prísnosťou sa skrýva nie svätosť Evanjelia, ale skrývajú sa za ňou oveľa viac mnohé problémy.“

Nepriateľstvo voči cudzincom je choroba
Zahraničná cesta pápeža bola síce venovaná Afrike a dvom ostrovom v Indickom oceáne, no pápež nešetril napomínaním smerom k Európe: Nepriateľstvo voči cudzincom označil ako „chorobu človeka“, ktorá ho privádza k tomu, že buduje múry, ktoré ho nakoniec samého uzavrú.
„Nepriateľstvo voči cudzincom sa často valí na vlne politického populizmu, čo mi robí starosti. Z rečí niektorých sa zdá, akoby sa v Európe znova vynárali myšlienky nacionálneho socializmu. Európa je blahobytom a pokojom zostarnutá a žije teraz v demografickej zime.“ V porovnaní k tomu je Afrika „plná života“:
„V Afrike som videl gestá, ktoré som poznal už z Filipín a Kolumbie: Ľudia dvíhajú svoje deti, akoby chceli povedať, že to je ich poklad, ich víťazstvo, ich hrdosť. Dieťa je pokladom chudobných a pokladom krajiny.“

Posilniť mierové procesy
No aj v Afrike vidí pápež problémy, ako napríklad kmeňové myslenie. Vzdelanie a stretávanie medzi kmeňmi je potrebné na to, aby sa tvoril národ. „Tragédia“ z Rwandy spred 25 rokov je príkladom zlých účinkov kmeňového myslenia a preto to národy musia nevyhnutne rázne riešiť. A treba bojovať aj proti nepriateľstvám medzi krajinami a vo vnútri krajín.
František potom výslovne ocenil prínos rímskeho spoločenstva Sant’Egidio k mierovému procesu v Mozambiku, prvej krajine, ktorú navštívil:
„Mier a pokoj je triumfom a vojny nikdy nič nevyriešia, robia víťazmi iba tých, ktorí nechcú pokoj ľudí.“ Keďže pokoj v krajine sa zdá byť ohrozený, bolo pre pápeža dôležité napriek volebnému boju cestovať do Mozambiku: „Dôležité bolo pomôcť tomuto procesu a posilniť ho. Mali by sme sa trocha od volebného boja odlúčiť.“
S vervou sa František potom venoval aj medzináboženskému dialógu. Dojalo ho, ako povedal, že veľký imam na Mauríciu poslal „nádhernú veľkú kyticu“ do biskupského sídla v Port-Louis:
„Vyjadrilo sa tým bratstvo ľudí a ide pritom o súčasť základne: Rovnako sa musia spoločnosti pre pokoj vo svete učiť bratstvu, spolunažívaniu a vzdaniu sa odverbovania veriacich iných náboženstiev.“

Viac aj na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-09/z-tlacovej-konferencie-papeza-frantiska-pri-navrate-z-madagaskar.html

* * * * *

Americký kňaz píše pápežovi

USA, 11.9.2019 (LifeSiteNews) 025 539 – Všeobecne uznávaný a uctievaný americký kňaz reagoval na nedávne poznámky pápeža Františka o „mladých prísnych rigoróznych kňazoch“ a na sociálnych médiách adresoval pápežovi list so slovami:
„Musím čestne a s bolesťou vyjadriť, že som unavený tým, že som vami opovrhovaný a démonizovaný.“
Pri lete do Mozambiku argentínsky pápež vyhlásil, že považuje za česť, že na neho Američania útočia. V príhovore k biskupom Mozambiku 7. septembra varoval pred „mladými, prísnymi, rigoróznymi kňazmi“. Pri návrate do Ríma František znova spomenul rigoróznosť a povedal, že „máme „mnohé mnohé školy rigoróznosti“ v Cirkvi. Pápež tiež povedal, že sa nebojí schizmy a že v Cirkvi bolo už veľa schiziem. K biskupom Mozambiku povedal:
„Chcel by som zdôrazniť postoj, ktorý nemám rád, lebo nepochádza od Boha – rigoróznosť. Dnes je to módne, neviem ako tu, ale v iných častiach sveta, je módne hľadať a nájsť rigoróznych ľudí. Mladí prísni kňazi, ktorí možno chcú ľudí spasiť prísnosťou – neviem – a naberať tento postoj rigoróznosti a niekedy – prepáčte mi – priamo z múzea. Boja sa všetkého, sú rigorózni. Dávajte si pozor a vedzte, že za každou rigoróznosťou sú vážne problémy.“
V reakcii na poznámky pápeža Františka o Američanoch a „prísnych mladých kňazoch“ Mons. Charles Pope napísal:

„Santo Padre, necítim tu lásku, necítim, že ma sprevádzate. Urobte si v srdci priestor pre mňa a iných, ako som ja. Nie som mladý kňaz, ale viem, že nemáte rád môj typ kňazstva. A som Američan a už len tento fakt, ako sa zdá, ma robí nepríjemným vo vašich očiach. Nebojím sa všetkého, ako hovoríte, ale obávam sa nejednoznačnosti niektorých vašich náuk a závažnosti niektorých vašich opatrení. Napriek tomu, keď vám my, vaši menej obľúbení synovia, kladieme otázky, vy neodpoviete, ani veci nevysvetlíte. Pri všetkom tom som stále vaším synom a zdieľam s vami Ježišovo kňazstvo. Očakávam starostlivosť a láskavý prístup od vás, ktorý hovoríte, že to mne a mne podobným chýba. Medzitým už musím čestne a s bolesťou vyjadriť, že som unavený tým, že som vami opovrhovaný a démonizovaný.“ S úctou Carlo

Mark Lambert, americký katolík a otec piatich detí, zverejnil na blogu k tomu komentár:
„Ako syn opustený otcom, ktorý dal prednosť nemorálnosti pred otcovskými povinnosťami, preciťujem tón tohto komentára. Tí kňazi sú ako dieťa zranené otcom, ktoré sa usiluje pochopiť toto opustenie. Cítim, že je to pocit miliónov katolíkov z toho ako toto pápežstvo pôsobí a zdá sa, že nezastaviteľne. Zásahy pápeža Františka sa zdajú veľmi mocné a niet záujmu to komentovať.“
Lambert vidí túto moc ako „silný kontrast“ k bezmocnosti pápeža Benedikta XVI, ktorý povedal biskupovi Fellayovi z Kňazského bratstva sv. Pia X., že jeho pápežská „autorita sa končí pri jeho dverách“. …

EWTN bráni amerických katolíkov proti kritike pápeža

USA, Irondale, 11.9.2019 (kath.net/lifesitenews/jg) 025 538 – Moderátor stanice EWTN Raymond Arroyo bránil amerických katolíkov, ktorí sa orientujú Tradíciou Cirkvi po tom, čo pápež František povedal: „Je mi cťou, keď na mňa Američania útočia.“
Pápež vyslovil túto poznámku pri „neformálnom“ rozhovore“ so žurnalistami pri lete do Mozambiku po tom, čo dostal exemplár knihy „Comment l’Amérique veut changer de Pape“ („Ako chce Amerika zmeniť pápeža“) od francúzskeho vatikánskeho korešpondenta Nicolasa Senèzeho.
V relácii „The World Over“ moderátor Arroyo kritizoval tvrdenie v knihe, že existujú z Ameriky riadené intrigy proti pápežovi. Povedal, že to je „unavujúce“ a sú to „bezpredmetné reči“, ktoré doteraz prichádzali v prvom rade z Európy a progresívnych kruhov v USA. Arroyo pripomenul tvrdenie Antonia Spadara SJ, šéfredaktora jezuitského časopisu „La Civiltà“, že „existuje aliancia politicky konzervatívnych katolíkov a evangelikálov v USA“. Pápežský biograf Austen Ivereigh v knihe „Wounded Sheperd“ (Zranený pastier) zasa zastával teóriu, že proti reformnej agende Františka bojujú dobre financovaní konzervatívni katolíci, ako povedal Arroyo. Ivereighova kniha má vyjsť v novembri. Tieto tvrdenia sú „faktickým a kultúrnym chybným úsudkom“, ako povedal Arroyo a zdôraznil:

„Pravda je oveľa jednoduchšia: Americkí katolíci veria to, čo Cirkev už vždy učila. Sú zbožní, sú za ochranu života a milujú Cirkev a pápeža. Tu sa kritizujú katolíci, ktorí sa orientujú Tradíciou Cirkvi, pretože kladú nepríjemné, ale dôležité otázky. Hlasy, ktoré sa pýtajú na zavedené radikálne zmeny a brutálne taktiky na ich presadenie, sa majú umlčať!“
„Vzhľadom na sexuálnu a finančnú korupciu, ktorá je v Cirkvi, majú duchovní a laici povinnosť s láskou klásť otázky a žiadať odpovede. To je pravé milosrdenstvo: S láskou klásť nepríjemné otázky.“
„Väčšina katolíkov verných učiteľskému úradu má veľký rešpekt pred úradom a osobou pápeža. Tak ako svätci raných čias chcú varovať pred tragickými chybami, či klamlivými hlasmi, ktoré presadzujú vlastnú agendu.“

Kardinál Schönborn: Amazónia sa týka celého sveta

Viedeň, 13.9.2019 (KAP) 025 537 – „Keď v Amazonskej oblasti horí dažďový prales, týka sa to celého sveta.“ Znova raz na to upozornil kardinál Christoph Schönborn vo svojej piatkovej rubrike v bezplatných novinách „Heute“. „Dlhú dobu sa nezmerateľný tropický prales považoval za zelené peklo, dnes vieme, aký je dôležitý pre prežitie našej Zeme,“ napísal kardinál a zdôraznil:
„Amazonia však nemá iba nesmierny ekologický význam pre našu planétu, ale aj pre miestnu cirkev. Pápež František preto zvolal na október synodu do Ríma na tému Amazonie. Pretože čas súri. Ide o nás všetkých! Sotva niekto pozná tento ohrozený životný priestor lepšie ako z rakúskeho Vorarlbergu pochádzajúci brazílsky biskup Erwin Kräutler. Už vyše 50 rokov pôsobí ako misionár a duchovný pastier v Diecéze Xingu. Tá je asi štyrikrát väčšia ako Rakúsko. Biskup Kräutler bojuje za práva ohrozených Indiánov pri Amazonke a proti vykorisťovaniu a korupcii politikov a majiteľom pozemkov. Devíza teraz už emeritného biskupa znie: ´Je potrebná predovšetkým milujúca solidarita a otvorenosť voči iným kultúram a spoločenstvám.“

Reformné skupiny v cirkvi vkladajú veľkú nádej do synody!

Viedeň, 12.09.2019 (KAP) 025 536 – Rakúske hnutia za reformy v Cirkvi očakávajú od Synody biskupov o Amazónii v dňoch 6. až 27. októbra relevantné výsledky aj pre Európu!
„Otvorenie sa v otázke celibátu a kňazstva pre ženy síce nie je realistické, ale ani nie nepravdepodobné. Synoda vo Vatikáne bude mať za obsah napínavú zmes požiadaviek ekológie aj miestnych farností,“ vyhlásil vedúci „Iniciatívy farárov“ kňaz Helmut Schüller. Tento bývalý viedenský generálny vikár sa vyjadril vo štvrtok na tlačovej konferencii vo Viedni spoločne s členmi platformy „My sme Cirkev“, „Iniciatívy laikov“ a skupiny „Kňazi bez úradu“.
Schüller povedal, že na synode niektorí biskupi pod vedením z Rakúska pochádzajúceho brazílskeho biskupa Ervína Kräutlera navrhnú pápežovi model prieskumu názorov členov farností k sláveniu Eucharistie, ktorý vyvinul biskup pre misie Fritz Lobinger s viedenským teológom Paulom M. Zulehnerom. Dôvodom je nedostatok kňazov, ktorý je v amazonskej oblasti zvlášť citeľný. Kvôli tejto situácii sa Cirkev nevyhne tomu, aby našla nové formy zhromažďovania veriacich farností. Z dôvodu tejto núdzovej situácie by potom padli blokády ako „že iba muži žijúci v celibáte a s akademickým vzdelaním, smú byť kňazmi,“ vyhlásil Schüller.

„Plánované zmeny by boli v tejto verejnej forme premiérou v histórii Cirkvi,“ ako vyzdvihol kňaz ich význam a signalizoval tomu „plnú podporu“.
Vyjadril aj „vrúcnu nádej“, že na synode dostane Kräutlerov návrh „masívnu podporu z iných kontinentov a „že biskupov nenechajú stáť v daždi – v dažďovom pralese“. „Jednoducho sa pohodlne oprieť a vyčkávať by zo strany iných dobroprajných biskupov znamenalo uvaliť na seba vinu za budúcnosť Cirkvi“, povedal Schüller.

Kňazstvo žien
Pohyb v Cirkvi vzhľadom na kňazstvo žien očakáva Martha Heizerová, predsedníčka skupiny „My sme Cirkev“ a vyhlasuje:
„Ženy v Amazónii sú najdôležitejšími nositeľkami farského života a musia preto dostať od Cirkvi väčšie ocenenie a uznanie ako jej plnohodnotné členky. To, že prístup ku kňazskému úradu je pre nich uzavretý, dáva ženám na jednej strane pocit menejcennosti a Cirkev tým súčasne posilňuje sociálnu nerovnosť a bráni sama sebe „požadovať od vlád svojprávnu spravodlivosť.“
„To, že sa jednou synodou hneď všetko zmení, nemožno očakávať,“ stlmil potom Schüller prenáhlené očakávania. „No aj keď nastanú malé tektonické posuny, môžu sa na nich potom znova stavať iné pohyby. Aj to už je niečo.“ Povedal, že dúfa, že to bude aspoň jedno otvorenie pre jeden región „ad experimentum“ a doslova vyhlásil:
„Ak sa tento návrh teraz odšmarí, bude tlak na celom svete ďalej stúpať. Farské spoločenstvá potom budú stále viac robiť, čo sami chcú. V rakúskych farnostiach siahneme k svojpomoci a budeme mužov aj ženy pripravovať na kňazskú službu.“
Solidárne sa potom vyjadrili zástupcovia ostatných reformných hnutí so Schülerovým klimatickým štrajkom ako aj s jeho referendom o klíme.
„Skúsenosti, ktoré nadobudli dnešní priekopníci ochrany klímy, poznáme sami veľmi dobre,“ vyhlásila Heizerová. „Sú to pocity bezmocnosti, že očividne voláme do prázdna, že zodpovední sa tvária akoby sa nič nedialo, že sa musíme prizerať, ako dom začína horieť a mnohí len rečnia. Naučili sme sa, že treba odvahu, rozhodnosť a občiansku guráž a že už nemáme prosiť o dovolenie. Ani štrajkujúci žiaci to nerobia.“
Zástupcovia reformných hnutí organizujú paralelne k synode 12. októbra „Konferenciu Božieho ľudu“ vo viedenskom Dome kardinála Königa pod názvom „Toto robte na moju pamiatku“. Vystúpia na nej o. i.: teológ Wunibald Müller, expertka na ochranu obetí Christiane Sauerová, predseda skupiny „Kňazi bez úradu“ Herbert Bartl a katechétka Renate Bachingerová s návrhmi nových prístupových foriem ku kňazskému úradu. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda „Iniciatívy laikov“ Peter Pawlowsky.

„Nikto nemôže disponovať pravdou, ktorá je Kristus“!

Bonn, 12.9.2019 (kath.net) 025 535 – „Často vyslovovaná námietka, že čo je možné u Biblii verných protestantov – a síce kňazstvo ženy – to musí byť predsa možné aj v katolíckom a pravoslávnom kresťanstve, spočíva na neznalosti veci. Nikde v kresťanstve niet kňazstva ženy – ani u protestantov, pretože protestanti nepoznajú nijaké kňazstvo, ktoré reprezentuje Krista v spoločenstve veriacich. Protestanti nemajú sviatosť kňazstva – ordo. Pre Martina Luthera je – ako je známe – každý muž a každá žena, ktorí vyliezli z krstu, už pápežom, biskupom a kňazom.“
Upozornil na to emeritný bonnský dogmatik Prof. Karl-Heinz Menke v interview pre kolínske „Dómske rádio“.
V interview podporuje explicitne odmietnutie kňazstva ženy, ktorého sa kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki len nedávno v homílii znova zastával.
(Link: Woelkis Predigt in voller Länge).
Kardinál totiž poukázal na to, že ženy môžu rozhodne „reprezentovať Krista a konať ‚in persona Christi‘ (napríklad keď krstia, alebo mužovi udeľujú sviatosť manželstva).
Prof. Menke ďalej rozviedol myšlienku reprezentovania: Ženy „nemajú prezentovať to ‚vpredu‘ a to ‚oproti‘ Logosa voči stvoreniu, voči Izraelu a voči Cirkvi rovnako, ako muž nemá reprezentovať prijímajúcu odpoveď Márie“.
Rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. k tejto otázke z 11.12.1995 je „explicitným svedectvom neomylne predloženej náuky Cirkvi“. Menkes to označil ako „proste nesprávne“, keď sa niektorí nemeckí teológovia domnievajú, že „pápež vylúčenie ženy zo sviatosti kňazstva síce potvrdil, ale predsa len nedogmatizoval“ a uviedol:
„Neomylná náuka riadneho učiteľského úradu nie je menej neomylná, ako definícia mimoriadneho učiteľského úradu ‚ex-cathedra‘.
Téma „kňazstvo ženy“ sa musí vytiahnuť „z politizujúceho kúta diskusií o genderi a ľudských právach a zaradiť opäť do centra christológie“. „Znova hlasnejšie volanie po kňazstve ženy totiž očividne podnecujú nielen diskusie o genderi a ľudských právach, ale je tu aj súvislosť s relativizovaním viery vo vtelenie skrze oddelenie historického Ježiša od Krista viery a skrze pluralistickú religionistickú teológiu.“
Prof. Menke tiež zdôraznil, že „nijaký pápež nemôže disponovať pravdou, ktorá je Kristus“. Pápež je viazaný „diachrónnym a synchrónnym vyznávačským spoločenstvom nástupcov apoštolov, teda aj náukou svojich predchodcov označenou ako neomylná a nezvrátiteľná o vylúčení ženy zo sviatosti ordo. Opačné rozhodnutie by spôsobilo v Cirkvi rozkol a aktéra rozkolu by vylúčilo ako heretika.“

Benedikt XVI. si robí starosti z militarizácie východnej Európy

Vatikán, 11.09.2019 (KAP) 025 534 – Emeritný pápež Benedikt XVI. si podľa slov ukrajinského veľarcibiskupa Svjatoslava Ševčuka robí starosti z „militarizácie“ vo východnej Európe. V stredu na tlačovej konferencii v Ríme hlava Gréckokatolíckej cirkvi Ukrajiny povedala:
„Keď sa na hraniciach východnej Európy v nikdy nevídanom počte sústreďujú zbrane – hovorím o obsadenej časti Ukrajiny, o Kryme, ruskej hranici – vystraší to susedné krajiny.“
Ukrajinský veľarcibiskup vykonal v utorok zdvorilostnú návštevu Benedikta XVI. so siedmymi arcibiskupmi vo Vatikáne na záver Synody Gréckokatolíckej cirkvi Ukrajiny. K synode na tému „Jednota a spoločenstvo v živote a svedectve ukrajinskej cirkvi dnes“ emeritný pápež podľa Ševčuka povedal:
„Vzhľadom na rozkúskovaný a rozdelený svet musíte vy byť svedkami jednoty.“
Nedávna výmena zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou znamenala nádej na zlepšenie v konflikte na východnej Ukrajine. Cirkev na Ukrajine robí všetko pre to, aby sa ukončilo utrpenie ľudí a vojna, ako povedal veľarcibiskup Kyjeva-Halyču zdôraznil:

„Zastaviť agresora ako je Rusko, nie je ľahké. No nemôže to byť vojenské riešenie. Posolstvá pápeža by mohli na Ukrajine naozaj umlčať zbrane.“

Na začiatku synody sa biskupi stretli aj s pápežom Františkom. Ševčuk povedal, že pápeža nanovo pozval na návštevu, no termín cesty zatiaľ nie je stanovený.
Biskupi Gréckokatolíckej cirkvi v počte 47 z rôznych krajín si v Ríme na synode zvolili aj nového biskupa pre tri roky neobsadenú eparchiu Kamjanec-Podilskyj. Stal s ním doteraz v Ríme pôsobiaci farár Ivan Kulyk. Pápež túto voľbu potvrdil.
Gréckokatolícka cirkev Ukrajiny je najväčšou katolíckou východnou cirkvou. Liturgiu slávi v byzantskom alebo gréckom obrade. Podľa Vatikánu sa k nej na svete hlási 4,5 milióna kresťanov. Na väčšinovo pravoslávnej Ukrajine je každý desiaty obyvateľ veriacim Gréckokatolíckej cirkvi.

„Nechceme a nebudeme trpieť drábov IS medzi nami!“

Wiesbaden, 12.9.2019 (kath.net/pm) 025 533 – „Dlho a často som varoval pred nebezpečím, ktoré vychádza zo žien z IS, ktoré sa vracajú do Nemecka a pokúšajú sa tu žiť ako doteraz. Radikálne fundamentalistické a džihádistické myslenie, ktoré v sebe nesú, je ako jed pre našu spoločnosť. To, že justícia teraz s rozhodnou tvrdosťou postupuje proti týmto ženám z IS, je preto absolútne správne a chvályhodné,“ povedal hovorca frakcie CDU pre integračnú politiku v Hessenskom parlamente Ismail Tipi.
Nedávno prišli správy o zatknutí takej ženy menom Omaima A. Spolková prokuratúra vyhlásila, že táto Tunisanka s nemeckým občianstvom v r. 2015 vycestovala z Nemecka s deťmi do Sýrie, kde sa vydala za bývalého rapera a bojovníka IS Denisa Cusperta. Deti vychovala v zmysle ideológie IS a dokonca sama bola vycvičená na AK 47 k smrtiacemu násiliu. Prokuratúra ju obvinila z členstva v teroristickej organizácii a iných zločinov. Minulý týždeň bola džihádistka v Hamburgu zatknutá a je vo vyšetrovacej väzbe.
V utorok sa začal proces s inou takou ženou menom Derya Ö. v Düsseldorfe. Tiež je obvinená z členstva u teroristov a z viacerých porušení kontroly vojnových zbraní. Po rokoch v manželstve s neskôr zabitým bojovníkom IS ušla pred bojovníkmi IS do Turecka a odtiaľ bola odsunutá do Nemecka. Derya chce je podľa obhajcu pripravená k rozsiahlej výpovedi.
„Oba prípady ukazujú, že náš právny štát spoznal hrozbu žien vracajúcich sa z IS a berie ju vážne. Teší ma, že náš justičný systém postupuje proti týmto ženám s tvrdosťou ale aj podľa zákonov právneho štátu. No chcel by som zdôrazniť, že nejde o jednotlivé prípady a musíme byť ostražití. Nemôžeme, nechceme a nebudeme trpieť nijakých drábov IS medzi nami, ktorí chcú šíriť svoju nenávisť a fanatickú džihádistickú scestnú vieru,“ povedal Tipi.

Brazílsky prezident chráni deti pred ideológiou LGBT

Brazília, 10.9.2019 (LifeSiteNews) 025 532 – Brazílsky prezident Jair Bolsonaro oznámil na Twitteri, že jeho vláda pripravuje legislatívu na zákaz šírenia ideológie gender v školách tejto juhoamerickej krajiny. Prezident Bolsonaro 3. septembra uviedol:
„Brazílsky generálny prokurátor určil, ktorá sekcia vlády má kompetenciu rozhodnúť o budúcnosti tejto kontroverznej ideológie. Vzhľadom na dokonalú ochranu detí som poveril ministerstvo školstva, aby pripravilo návrh zákona, ktorý zakáže ideológiu gender na základných školách,“ napísal prezident.
Bolsonaro sa ujal úradu 1. januára a tým plní jeden z volebných sľubov. V októbri 2017 prieskum verejnej mienky odhalil, že deviati z desiatich Brazílčanov odmietajú gender v školách.
„Prezident sa vezie na vlne populizmu a podpory konzervatívnych kresťanov, dokonca aj medzi najchudobnejšími,“ ako vyhlásili noviny Financial Times. Bolsonaro raz vyhlásil: „Ja som homofóbny s hrdosťou.“
Odvtedy čelí kritike médií a aktivistov LGBT, ktorí ho obviňujú z „homofóbie“, ba dokonca z rasizmu. No prezident nedávno vyhlásil, že Brazília sa nikdy nestane útočiskom obhajcov LGBT, ani sexuálneho turizmu za jeho vlády. Aktivisti LGBT sú silou, s ktorou treba v Brazílii rátať – viac ako 3 milióny ľudí sa zúčastnili pochodu gejov v São Paule v júni!
Podľa novín Folha de S. Paulo Bolsonaro bude možno vzhľadom na spomínaný zákon musieť čeliť najvyššiemu súdu. Zažalovala ho ľavicová Národná konferencia vzdelávania robotníkov aj Národná asociácia právnikov za ľudské práva LGBT. Organizácie uvádzajú, že iba federálna vláda má kompetenciu zákonne upraviť túto záležitosť. …
Bolsonaro sa pokúša implementovať vzdelávaciu politiku, ktorú nazval „Nestranícke vzdelávanie“. On a členovia jeho kabinetu majú kritický prístup k ideologickej indoktrinácii žiakov a študentov až po univerzity. Bolsonaro presadzoval tento projekt už v r. 2014, keď pôsobil v národnej legislatíve. …

Nemecko: „Mohla to byť tragédia“

Wildeshausen, 11.9.2019 (kath.net) 025 531 – V katolíckom Kostole sv. Petra v nemeckom Wildeshausene v Diecéze Münster založili oheň, ako ukazuje vyšetrovanie polície. Našťastie sa mohlo zabrániť veľkému požiaru.
Podľa polície neznámi páchatelia 30. augusta zapálili podušky v kostolnej lavici, došlo k veľkému zadymeniu a rozsiahlym vecným škodám v kostole. Oheň sa páchatelia pokúsili založiť aj na schodoch k organu novinami, spevníkmi a obetnými sviecami. Požiar objavil 15-ročný žiak hry na organe a oznámil to farárovi. Našťastie hasiči rýchlo dostali požiar pod kontrolu.
Noviny „Nordwest-Zeitung“ komentovali: „To sa mohlo vyvinúť na tragédiu.“
Pre veľké zadymenie a zanesenie sadzami sú škody vyčíslené až na 100 000 eur. Kostol renovovali iba počiatkom tohto roka. Polícia prosí prípadných svedkov činu, aby sa prihlásili.

Salzburg: Sťali hlavu soche Panny Márie

Salzburg, 10.9.2019 (kath.net) 025 530 – Veľké vecné škody spôsobili štyria mladiství páchatelia v blízkosti mariánskeho pútnického miesta Maria Plain (foto) v Salzburgu. Sťali hlavu drevenej soche Panny Márie a rozbili reflektory, ktorými bola socha pravidelne ožiarená. Inšpektor, ktorý ráno sa práve venoval džogingu smerom do práce, vandalov spozoroval. Súčasne zalarmoval políciu aj kostolník. Informoval o tom rakúsky denník „Kronenzeitung“. Podľa správy novín tento vandalizmus ľudí veľmi rozhorčil.
Podľa správ ORF 14 a 15-roční podozriví páchatelia zničili sochu nožmi a kameňmi, odbili jej ruky a hlavu.

Kardinál z Lesotha sa dožíva 90 rokov

Maseru, 10.09.2019 (KAP/KNA) 025 529 – Kardinál Sebastian Koto Khoarai, emeritný biskup z Mohale’s Hoek v Lesothe, sa v stredu dožíva 90 rokov. Tohto misionára oblátov pápež František v r. 2016 menoval ako prvého biskupa juhoafrického kontinentu za kardinála.
Kardinál Khoarai sa narodil 11. septembra 1929 v Koalingu. Vstúpil do Kongregácie oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie a v r. 1956 prijal kňazskú vysviacku. V r. 1977 ho pápež Pavol VI. (1963-1978) menoval za prvého biskupa novozaloženej Diecézy Mohale’s Hoek. Po žiadosti o odstúpenie z dôvodu veku v r. 2006 viedol diecézu ešte do r. 2014 ako apoštolský administrátor. V r. 1982-1987 bol predsedom národnej biskupskej konferencie.
Lesotho, enkláva Republiky Južná Afrika, má dva milióny obyvateľov. Asi 60 percent z nich žije podľa Svetovej banky v chudobe. Mnohí si hľadajú lepšie platené práce ako robotníci na farmách, v službách čistenia, či ako baníci v Južnej Afrike.
V kolégiu kardinálov má z 213 jeho členov teraz 24 kardinálov 90 rokov a viac – teda každý deviaty. Najstarším kardinálom je v súčasnosti Albert Vanhoye SJ (96), francúzsky teológ.

India: Zatkli dvoch kňazov a katechétu

Bhagalpur, 10.9.2019 (kath.net/Fides) 025 528 – Polícia vo východoindickom štáte Jharkhand zatkla dvoch katolíckych kňazov a katechétu s obvinením, že mali prinútiť obyvateľov dediny Deodar k obráteniu. Farár N. M. Thomas, generálny vikár Diecézy Bhagalpur, kde sa dedina nachádza, oznámil, že farár Arun Vincent a farár Benoy John, ako aj katechéta Munna Hansda z misie Rajdaha boli 6. septembra zatknutí v dedine Deodar za „nútené obracanie“ na kresťanstvo a „ilegálne obsadenie pozemkov“. Polícia farára Vincenta medzitým prepustila, no farár Benoy John a katechéta budú prepustení až 11. septembra. Ako vikár zdôraznil, tieto zatýkania nie sú ničím iným ako „zneužitím moci voči kňazom a veriacim a pokusom o zastrašenie a to všetko je politicky motivované, aby sa narušovala práca misionárov pre chudobných a núdznych“.
Indický katolík Augustine Hembrom hovorí: „Odsudzujeme túto akciu. Je známe, že my katolíci veríme v slobodu svedomia a nikdy by sme nikoho nenútili zmeniť vieru. Vláda a štátne orgány sú si toho dobre vedomé. Tieto zatknutia majú nepochybne za cieľ poškodiť kresťanov.“
Katolícky aktivista za ľudské práva John Dayal to potvrdzuje:
„To, čo sa práve v Jharkhande a zvlášť v oblastiach strednej Indie obývaných kmeňovými národmi deje, je dôvod k veľkým starostiam. Vláda podporuje miestne orgány, keď ide o zasahovanie proti náboženským menšinám a poškodenie kresťanských duchovných a ich vzdelávacích inštitúcií, ale aj moslimov. Zvlášť znepokojujúca je však skutočnosť, že sú pokusy robiť rozkoly medzi ľuďmi podľa ich náboženskej príslušnosti. Všetci sme indickí občania. Táto politika rozkolov sa musí skončiť, ak sa má udržať pokoj a jednota a posilniť demokracia.“

Severné Írsko: Ochrancovia života proti násilne zavedenému potratu

Belfast, 9.9.2019 (LifeSiteNews) 025 527 – Až 20 000 ochrancov života sa zišlo cez víkend na Pochode za život. Bola to udalosť vyjadrujúca hnev verejnosti, že parlament Spojeného kráľovstva jednoducho uložil Severnému Írsku legálny potrat! V júli parlament v Londýne odhlasoval 328 hlasmi proti 65 zrušenie par. 58 a 59 v zákone Severného Írska, ktorý „zakazuje ženám a lekárom páchať potraty“. Ochrancovia života boli rozhnevaní, že Spojené kráľovstvo nanútilo svoju vôľu národu v Severnom Írsku. V sobotu reagovali preto pochodom k národnému zhromaždeniu Severného Írska ako napísali noviny The Independent. Tam mlčky sklonili hlavy na šesť minút na vydanie svedectva. Zorganizovali to skupiny ochrancov života „Vzácny život“, „Inštitút pre život“ a „Mládež za život“ podľa portálu CatholicIreland.net. Na pochode sa zúčastnil aj arcibiskup Eamon Martin z Armagu, baronesa Nuala O’Loanová, aj predsedníčka strany „Democratic Unionist Party“ (DUP) Arlene Fosterová.
No Belfastom pochodovala hneď aj „Manifestácia za slobodnú voľbu“ , ako uviedlo BBC.
Ochrancovia života:
„Chceme, aby naše mlčanie vyjadrilo, že nás, ako národa Severného Írska, sa nepýtali k tejto zmene v legislatíve, že je to naozaj proti názorom verejnosti a že každý náš poslanec v Londýne hlasoval proti tejto zmene a aj to, že nenarodené deti nemajú hlas, takže sa nebrali do úvahy pri zmene legislatívy.“
„To komplikuje aj fakt, že národné zhromaždenie Severného Írska je už dva roky ochromené a nedokáže dosiahnuť dohodu, či nápravu. Parlament Spojeného kráľovstva určil deadline a naše zhromaždenie sa musí zísť v októbri, inak sa začne s legalizáciou potratov.“
„Vidíme deti trpieť, neschopné dostať sa do školy. Nemocnice nefungujú, vidíme, že mnohé je zlé bez fungujúcej provinčnej vlády,“ povedala baronesa O’Loanová. „A navyše treba zaviesť potrat do 28. týždňa. A to len tak. A schváliť úpravy, o ktorých sa nemôže diskutovať, ani ich zmeniť. To je veľmi zlé.“
Podľa redaktora Faithwire’s Willa Mauleho Severné Írsko zaznamenalo iba 13 potratov za roky 2016 – 2017, kým v Anglicku a Walese ich bolo podľa odhadu až 200 000!

Vatikán trestá kňaza, no nelaicizuje ho

Vatikán, 9.9.2019 (kath.net) 025 526 – Španielsky kňaz Tomàs Pons (91) už nesmie sláviť verejné omše, ani spovedať, má zakázaný kontakt s maloletými aj návštevu miest, kde pôsobil. Informoval o tom španielsky spravodajský portál „Religión Digital“.
Kňaz z Diecézy Girona v Katalánsku má príkaz žiť v pokání a modlitbe, ako aj poprosiť obete o odpustenie. Má prikázané aj miesto pobytu. Tieto nariadenia vydala vatikánska Kongregácia pre náuku viery, ako oznámila Diecéza Girona.
Z akých dôvodov tento cirkevne odsúdený zneužívateľ nebol laicizovaný, sa neoznámilo.
Pons bol 33 rokov farárom vo Vilobí d’Onyar a 29 rokov školským kaplánom v Škole Bell-lloc-de-Girona a v týchto funkciách zneužil desiatky obetí.
„Religión Digital“ poukazuje výslovne na to, že u obetí išlo výlučne o chlapcov a žiakov školy.

Kardinál Marx: Ženatí kňazi – obrovský zárez do histórie

Frankfurt, 08.09.2019 (KAP/KNA) 025 525 – Povinný celibát katolíckych kňazov nie je podľa slov mníchovského kardinála Reinharda Marxa nijakou dogmou.
Predseda Biskupskej konferencie Nemecka v interview pre „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ ďalej povedal:

„Katolícki duchovní majú jasnú povinnosť celibátu, súčasne sú však v Cirkvi ženatí kňazi. Vysviacka ženatých mužov na kňazov je otázkou, o ktorej možno diskutovať a treba zvážiť jej výhody a nevýhody.“

K diskusii o povinnosti celibátu kardinál povedal, že pre neho je rozhodujúce, „či a ako možno celibát žiť tak, že bude pozitívnym znamením a nepoškodí ani kňazov v ich živote“.
„Pripustenie ženatých kňazov by bolo „obrovským zárezom do histórie Cirkvi. Cirkev v Nemecku o tom nemôže sama rozhodnúť a ani nemôže ísť svojou mimoriadnou cestou. Ale túto diskusiu doviesť ďalej – to môžeme.“
V možné reakcie dúfa kardinál pred nadchádzajúcou Synodou biskupov o Amazonii vo Vatikáne. Tam bude v októbri na programe aj otázka vysviacky ženatých mužov. Kardinál Marx, ktorý je členom synody biskupov, sa tiež vyjadril:

„Rozhodne si dokážem predstaviť, že by mohlo byť zmysluplné za istých predpokladov a v istých regiónoch pripustiť ženatých kňazov. Úzko s tým je spojená otázka, do akej miery by mohli miestne cirkvi kráčať vlastnými cestami bez spochybnenia jednoty Cirkvi.“

Kardinál zdôraznil, že už vo svojej dizertačnej práci v r. 1988 sa vyslovil za viac subsidiarity, teda viac slobody rozhodovania na nižších úrovniach. A povedal:
„Vzťah jednoty a mnohorakosti sa musí v Cirkvi nanovo vytvarovať.“
Pri vysviacke žien vidí kardinál sotva priestor konania:

„Pápež Ján Pavol II. v r. 1994 jasne stanovil, že Cirkev na to nemá nijakú plnú moc. Nevidím ani spôsob, ako by sme to dnes mohli teologicky odložiť nabok. Diskusia sa ešte neskončila. Cirkev by sa mala sústrediť na to, ako by mohli ženy intenzívnejšie pôsobiť v Cirkvi – aj na poradných zasadnutiach biskupských konferencií a biskupských synod. Aby nevysvätení potom mohli aj hlasovať, cirkevné právo pravdepodobne nepripúšťa. No aj v Afrike a Latinskej Amerike téma ženy cirkvou hýbe mocnejšie, ako mnohí biskupi chcú pripustiť.“

Vzhľadom na dôsledky problematiky zneužívania kardinál Marx povedal, že kritériá voľby kňazov sa nesmú znížiť:
„Musia sa podľa možnosti stať ešte prísnejšími. Keď ide o osobnú zrelosť kandidáta, tak musím mať morálnu istotu, že zvládne aj celibátny spôsob života.“
Kardinál žiadal tiež povinné monitorovanie a povedal:
„Každá diecéza musí byť skrze štatúty biskupskej konferencie zaviazaná asi tak každé tri roky svoju prácu v oblasti prevencie pred sexuálnym zneužívaním, alebo aj formáciu kňazov, nechať preveriť nezávislým inštitútom a výsledky zverejniť.“

Nemecko: „Synodálna cesta“ zasadne v dóme vo Frankfurte

Bonn, 8.9.2019 (KAP/KNA) 025 524 – Katolícka cirkev v Nemecku si zvolila na realizáciu svojho reformného procesu symbolické miesto. Plenárne zhromaždenia „synodálnej cesty“ sa majú konať v r. 2020 a 2021 vo frankfurtskom cisárskom dóme „Kaiserdom“, ako oznámila Biskupská konferencia Nemecka spolu s Centrálnym výborom nemeckých katolíkov (ZdK) 6. septembra v Bonne.
„Frankfurtský Dóm sv. Bartolomeja leží v srdci našej krajiny a mesta Frankfurt. V pulzujúcom živote modernej spoločnosti hľadá cirkev svoje miesto a síce v spoločenstve so všetkými pokrstenými,“ vyhlásil predseda KBN, kardinál Reinhard Marx. Dodal, že sa má ozrejmiť, že „synodálna cesta“ je duchovný proces a že „Cirkev je vždy uprostred sveta evanjelizujúcou Cirkvou“.
Prezident ZdK Thomas Sternberg vyzdvihol, že s Frankfurtom a Dómom sv. Bartolomeja sa vydáva silné znamenie smerovania „synodálnej cesty“ a povedal:
„Pred oltárom tohto chrámu sa zhromažďujeme, aby sme v serióznej diskusii zistili, aké reformy sú potrebné, aby sme mohli vierohodne vydávať svedectvo o tom, čo je podstatou nášho života.“
Frankfurt bude hostiteľom aj tretieho Ekumenického cirkevného dňa v r. 2021.
Hostiteľ – limburský biskup Georg Bätzing – si želá „mocný duchovný a obsahový impulz“ na ceste synodálnej cirkvi.
„Synodálna cesta“ sa má začať na 1. adventnú nedeľu. Prvé plenárne zasadnutie vo frankfurtskom dóme je plánované na 30. 1. až 1. 2. 2020. Na prípravu a k prvej bilancii práce minulých mesiacov sa v piatok a sobotu stretnú vo Fulde na spoločnej konferencii biskupi a členovia ZdK spolu s ďalšími osobnosťami. „Synodálnou cestou“ sa bude zaberať plenárne zasadnutie biskupov 23. až 26. septembra a plenárne zasadnutie ZdK 22. až 23. novembra.

Cisársky dóm vo Frankfurte bol od r. 1356 kostolom nemeckých kráľov a od r. 1562 korunovačným chrámom rímskych cisárov. Už v r. 794 zasadala v predchádzajúcej stavbe Synoda Frankfurtu, ktorú zvolal Karol Veľký a ktorá spojila biskupov a kňazov ríše Frankov.
V r. 1239 zasvätili Boží dóm sv. Bartolomejovi.
Dnešný chrám bol vybudovaný v r. 1415 – 1514 podľa plánov staviteľa Maderna Gerthenera. Dóm zostal aj po reformácii katolícky. Od stredoveku do r. 1917 to bol jediný katolícky farský chrám Frankfurtu. Tento dóm je najväčším chrámom Limburskej diecézy, no oproti iným dómom nie je biskupským chrámom. Katedrálou diecézy je dóm v Limburgu.

Fínsko: Polícia vyšetruje političku pre citát z Biblie

„Dúfam, že to nepovedie k samocenzúre medzi kresťanmi!“

Fínsko, 8.9.2019 (kath.net) 025 523 – Vo Fínsku vyšetruje polícia kresťanskú političku, lebo kritizovala svoju cirkev pre podporu pochodu homosexuálov Pride. Informoval o tom magazín PRO.
Čo sa stalo? Fínska politička Päivi Räsänenová a bývalá ministerka vnútra, ktorá je v parlamente od roku 1995, citovala z Listu sv. Pavla Rimanom 1,27, kde sa homosexualita označuje ako hriech.
„Ako sa hodí k zásadám Cirkvi a k Svätému písmu, že sa hanba a hriech povyšuje na hrdosť?“ napísala na Twitteri. Prejavila tiež starosť, že citáty z Svätého písma sa považujú hoci aj len za ‚do istej miery‘ za ilegálne a zdôraznila: „Dúfam, že to nepovedie k samocenzúre medzi kresťanmi!“

Maďarsko: Počet cirkevných škôl sa zdvojnásobil

Budapešť, 7.9.2019 (kath.net/ KAP) 025 522 – Počet cirkevných škôl v Maďarsku sa od r. 2010 zdvojnásobil. Upozornil na to podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjen (KDNP) k začiatku školského roka. V súčasnosti navštevuje 220 000 detí jednu z vcelku 1067 cirkevných škôl.
Rastie predovšetkým sieť katolíckych škôl, ako povedala Marianna Barcsaková, vedúca Katolíckeho pedagogického inštitútu (KaPI) v interview pre portál „Magyar Kurir“. V krajine je už 321 katolíckych škôl a všetkých katolíckych zariadení, ako sú materské škôlky, základné školy, gymnáziá a stále viac hudobných škôl, je už 700. Učí sa v nich 130 000 detí. Predtým štátne školy sa najmä v malých obciach často menia na katolícke školy.
Predseda Biskupskej konferencie Maďarska, biskup András Veres, poukázal na mimoriadnu kvalitu cirkevných škôl a konštatoval: „Tie sprostredkujú dodatočné hodnoty na základe Evanjelia a slúžia blahu celej maďarskej spoločnosti.“

Abu Zabí a výrok ‚Kto sa nemodlí k Bohu, modlí sa k diablovi‘

Linec, 6.9.2019 (kath.net/LifeSiteNews) 025 521

Slová švajčiarskeho biskupa Mariana Elegantiho k vyhláseniu v Abu Zábi:

Na úvod pripomínam pozoruhodné slová samého pápeža Františka z 14. marca 2013 pri jeho prvej svätej omši. Podľa toho by sme mali posudzovať vyhlásenie z Abu Zabí:

„Môžeme ísť tak ďaleko, ako chceme, môžeme veľa vybudovať, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, vec sa nevydarí. Staneme sa mimovládkou, ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou. Ak nekráčame, zostaneme stáť. Ak nestaviame na kameni, čo sa stane? Stane sa to, čo deťom na pláži s pieskovým hradom. Všetko sa zosype, nemá pevnosť. Ak nevyznávame Ježiša Krista, napadajú ma slová Léona Bloya: »Kto sa nemodlí k Pánovi, modlí sa k diablovi.« Ak nevyznávame Ježiša Krista, vyznávame svetskosť diabla, svetskosť Zlého.“

1. Prečo nepodpíšu moslimovia všeobecné vyhlásenie o ľudských právach bez výhrady práva šaría? Čo zmôže v protiklade s tým takéto vyhlásenie autorít, ktorú neuznávajú ani všetci moslimovia a už vôbec nie kresťania?
2. Keďže Boh nie je sám osebe protirečivá bytosť, nemôže ani chcieť heterogénnosť predstáv o sebe – teda pluralitu vzájomne si odporujúcich náboženstiev. Islam je explicitne protikresťanské náboženstvo a popiera presne to, čo tvorí podstatu kresťanstva: Božie synovstvo Ježiša a s tým spojenú Najsvätejšiu Trojicu. Ide tu o seba zjavenie Boha.
3. Tvrdenie, že „náboženstvá nikdy nepodnecujú k vojne a nevzbudzujú pocity nenávisti, nepriateľstva, či extrémizmu a ani nevyzývajú k násiliu či krviprelievaniu“ je neprípustné zjednodušenie, stavanie na jednu rovinu heterogénnych nezlučiteľných predstáv o viere v rôznych náboženstvách a tým falošným tvrdením a znetvorovaním histórie. Odporuje to hlavne zakladajúcim dokumentom islamu (Koránu a Hadithu), ktoré výslovne vyzývajú k násiliu. Aj kresťania sa v tejto súvislosti previnili a nekonali vždy podľa Evanjelia. Náuku Cirkvi o spravodlivej vojne teda už nemožno ďalej spomínať. No tá znamená nepochybne kultúrny pokrok.
4. V prvej kapitole Evanjelia sv. Jána sa Božie synovstvo neodôvodňuje prirodzenou príslušnosťou k ľudskej rodine (nie z vôle tela), ale skrze vieru v Ježiša Krista a krst v mene Otca, Syna a Ducha Svätého (narodení z Ducha a vody príp. z Boha). Iba uznanie a prijatie jedinečného sprostredkovania Ježiša Krista uschopňuje k Božiemu synovstvu: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha,“ (Jn 1,12-13 f). Nemôžeme mať Boha za Otca, ak nemáme Cirkev za Matku (Cyprián z Kartága).

Tým som pri mojom ústrednom bode kritiky. Vyhlásenie z Abu Zábi v predslove uvádza: „Viera dáva veriacemu vidieť v druhom brata, ktorého sa podporuje a miluje.“ Hovorí tu aj inde bez rozdielu o «viere» (v kresťanstve nadprirodzená, vliata milosť a nijaký prirodzený náboženský postoj). Čia viera? Moslimov? Hindov? Budhistov? Ateistov? Každá pravá náboženská viera (čím sa vyznačuje?) odôvodňuje – tak tvrdí a želá si vyhlásenie – – univerzálne bratstvo všetkých ľudí, pokiaľ je Boh Stvoriteľom všetkých ľudí. Pohľad do seba chápania náboženstiev v zmysle ich základných dokumentov a ich histórie nám ukáže, že toto tvrdenie nie je kryté históriou a zostáva ilúziou, či zbožným želaním.
Vetu, že viera vidí v druhom brata, by mohli podpísať aj moslimovia, ak by sa vzťahovala iba na moslimov. Kto zaručí, že všetci moslimovia sveta ju budú chápať v univerzálnom, kresťanskom zmysle a aj v tomto zmysle bola podpísaná?
V každom prípade je táto predstava islamu vidieť v každom brata – teda aj v kresťanovi, židovi a neveriacom (kuffãr) pochybná. Ako by dohoda z Abu Zabí mohla zmeniť chápanie islamu, ktoré delí svet na dom mieru (dãr al-islãm), kde vládne islam a dom vojny (dãr al harb), kde on nevládne? Kresťania naproti tomu prijali podobenstvo o Samaritánovi, čo je normou a príkazom a aj dôvodom prečo kresťanstvo prispelo tak ako nijaké iné náboženstvo k humanizácii sveta. Kristus sám sa v podobenstvách o Samaritánovi (Lk 10, 25-37) a o súde Božieho Syna nad národmi (Mt 25,31-46) solidarizoval s každým človekom, ktorý sa principiálne a vždy môže stať mojím blížnym. Ježiš zomrel za všetkých ľudí. …
Predstava ,milovať aj tzv. «nepriateľov» islamu sa zdá byť islamu úplne nerozumná a neuskutočniteľná. Čo na tom zmení dohoda, ktorá nie je ani normou pre všetkých moslimov? Prečo sa Ježišova náuka, milovať všetkých ľudí v dohode z Abu Zabí ani nespomenie? Veď Ježiš je aj v islame prorokom, aj keď sa jeho náuka nepreberá.
Pre moslimov sú bratmi iba moslimovia a tvoria umma (spoločenstvo viery). Inoverci sú u nich občanmi druhej kategórie, lebo človek sa podľa islamu narodil ako moslim (v islame ako pravekom náboženstve Adama či Abraháma). Židia a kresťania podľa islamu pravú vieru v priebehu histórie sfalšovali! Inak by boli zostali moslimami. To odôvodňuje zásadnú nerovnosť medzi nimi a veriacimi moslimami, ktorú dokument z Abu Zabí neodstráni zo sveta.
Museli by sme sa opýtať konvertitov napr. v Egypte, kde sa nachádza škola viery a Univerzita Al Ashar, alebo sa pozrieť do Saudskej Arábie, Afganistanu, Nigérie a Indonézie.
Jedinečné a univerzálne sprostredkovanie Ježiša Krista sa vo vyhlásení z Abu Zabí s dvomi podpismi vymazáva. To udivuje, ak ide o samého pápeža. … To, že Kristus ustúpi do pozadia je predpokladom vyhlásenia. Inak by veľký imam vyhlásenie nepodpísal!
Nie je to tak len v tejto súvislosti. Neudivuje ani, že slobodomurári tomu tlieskali, lebo dokument hlása presne to teistické bratstvo všetkých ľudí, ktoré oni propagujú so súčasným relativizovaním všetkých náboženských nárokov na pravdu okrem vlastnej slobodomurárskej.
Zasa raz ide o pokus o mierové spolunažívanie všetkých náboženských a filozofických protikladov ako maxima politického sna. Skutočnosť, že všetky stvorenia pochádzajú od toho istého Stvoriteľa však v histórii ešte nikdy neviedla k bratstvu všetkých ľudí v pokoji. To je možné iba vo všeobecnej Cirkvi. … S univerzálnym bratstvom spojené práva a povinnosti (ľudská dôstojnosť a ľudské práva) zostávajú bez nosných základov.
Vyhlásenie z Abu Zabí propaguje istý druh sekulárnej «Božej ríše» – predstava, ktorá nevyviera z kresťanskej viery, je islamu cudzia, no je s kresťanskými koreňmi živeným univerzálnym bratstvom.
Prezentuje sa tu naturalistické ľudská a politická ríša mieru. Také koncepcie sa v histórii opakovane vyhlasovali a revolučne uskutočňovali. V skutočnosti sú budované zo zásad kresťanskej viery. Doteraz všetky zlyhali a nedodržali, čo sľubovali. Najlepší príklad je komunizmus. Je to preto, že srdce človeka sa neobrátilo cez Boha a človeka k pravde, ale nasledovalo ľudské teórie aj za cenu miliónov mŕtvych.
Jediný, ktorý je Boh a ktorý dokáže ľudské srdce zvnútra obnoviť je Ježiš Kristus a jeho Evanjelium.
Je pikantné, že všetko zmierujúci antikrist v Solovjevovom príbehu má takú egalitársku, relativistickú, ekumenickú ríšu pokoja, kde nikto nemusí obetovať ani najmenšie zo svojich názorov v diskusii o absolútnej pravde, a antikrist mu hovorí presne to, čo rád počúva a v čo už verí. Pokojné spolužitie náboženských protikladov – medzi nimi ríša bratstva – má iba jeden háčik – popieranie sprostredkovania Ježiša Krista ako podmienky možnosti kráľovstva pokoja. …

Island smúti za ľadovcom, liberalizuje potrat

Island, 6.9.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 025 520 – Premiérka Islandu Katrin Jokobsdottirová sa v auguste zúčastnila na „ceremónii pohrebu“ ľadovca!
Island je aj štát, v ktorom sa umelo potratí 100 percent nenarodených detí s Downovým syndrómom.
Ľadovec Okjökull sa podľa odhadov utvoril asi pred 700 rokmi na konci tzv. stredovekého obdobia tepla – asi v r. 900 – 1300 po Kristovi. (Tento pojem je medzi klimatológmi sporný.) Aktivisti za ochranu životného prostredia sú toho názoru, že čoskoro zmiznú aj ďalšie ľadovce.
„Musíme akceptovať, že to, čo sa deje, nie je správne,“ povedala premiérka na obrade. „Musí sa to zastaviť. Musia sa pre to urobiť všetky potrebné opatrenia,“ povedala vzhľadom na príčiny klimatických zmien.
V r. 2017 vyšlo najavo, že na Islande všetky nenarodené deti, u ktorých diagnostikujú Downov syndróm, usmrtia potratom. V r. 2019 bol potrat nanovo liberalizovaný. Nenarodené deti teraz možno usmrtiť potratom až do 22. týždňa tehotenstva bez uvedenia dôvodu. Premiérka Islandu v tom vidí krok smerom k oslobodeniu žien!

Dnešní pohania oveľa horší ako starovekí

Londýn, 5.9.2019, 2019 (LifeSiteNews) 025 519 – Nedávna štúdia londýnskeho „Benedict Centre“ ukázala, že až polovica ateistov a agnostikov v rôznych krajinách verí v „zásadné sily dobra a zla“ a že „významné udalosti boli zamýšľané a mali sa stať“. To nám pripomína, že veľká časť úpadku náboženskej praxe a viery na Západe nie je o odmietaní nadprirodzenej sféry, ale o prijatí istého druhu hmlistého pohanstva. To by sa však nemalo zamieňať s pohanstvom starovekého sveta.
Na rozdiel od toho, čo sa niekedy tvrdí, ľudia starovekého Grécka a Ríma mali zlé svedomie pre mnohé praktiky, ktorými neskôr utláčali kresťanstvo a ktoré sa znovu objavujú aj dnes. Grécky historik v Ríme, Dionýz z Halicarnassusu chválil mýtického zakladateľa Ríma Romula, že urobil manželstvo svätou a nerozlučiteľnou inštitúciou (Roman Antiquities II.25), od ktorej sa neskôr odklonili. Nie je jasné, aký historický základ má toto tvrdenie, ale predstavuje to ideál, zlatú dobu, po ktorej Rimania a Gréci čias Dionýza banovali.
Dionýz žil v prvom storočí pred Kristom. V tom čase kresťanstvo začalo mať vplyv na rímske právo, o štyri storočia neskôr bol rozšírený rozvod, z toho či onoho dôvodu. Napriek tomu starovekí pohania chápali Božie vyhlásenie skrze proroka Malachiáša (2,16) ‘nenávidím rozvod’ a podobne ako židia Starého zákona žili de facto s toleranciou tejto praxe. Kresťanstvo povýšilo pohanský svet na štandard, ktorý pohania dokázali pochopiť, ale chýbala im sila a milosť ho aj prijať. Podobne vraždy malých detí, ktoré boli rozšírené v antickom pohanstve, zanechávali v nich zlé svedomie. Je bežnou vecou v literatúre antického pohanstva, že pohľad na tieto úbohé stvoreníčka opustené na kopcoch a inde vyvolával ľútosť v srdciach dobrých ľudí, ba dokonca niekedy v srdciach divých zvierat, ako vo vlčici, ktorá pridájala Romula a Réma. Ľútosť voči nevinnému dieťaťu nie je hlúpym či iracionálnym impulzom pre pohanských autorov antiky. Je to humánne a šľachetné.
Antickí pohania si uvedomovali svoje nedostatky. Ako sv. Augustín pozoroval, mali zmysel pre to, že pravá šľachetnosť si vyžaduje zdržanlivosť v chúťkach a lásku k pravde a spravodlivosti. Ich spoločnosť nebola založená na takých princípoch a to ich bolelo. Necítili sa dobre, lebo si uvedomovali, že ich vlastné náboženstvo by sa mohlo zvrátiť k tomu démonickému, ako boli ľudské obete ponúkané Grékmi pred bitkou v Salamise (podľa Plutarcha), alebo Rimanmi, keď ich ohrozoval Hanibal (podľa Livyho). Taká brutalita bola krutým protirečením k ich ideálom humanity, racionality a cnosti.
Kresťanstvo nedokázalo úplne odstrániť hriech, ale prenieslo šľachetné princípy z okrajov života do jeho centra. Vzdialené ideály poetov a filozofov boli očistené a urobili sa z nich bezprostredné modely každodennej a rodinnej reality.

U nových pohanov je situácia celkom iná. Tí, ktorí odmietajú kresťanstvo a hľadia pre inšpiráciu späť na antické pohanstvo, sa radujú zo slobody, za ktorú by sa vzdelaní pohania antiky hanbili. Tých, ktorí chcú zachraňovať detičky z bitúnkov nového pohanstva neobdivujú, ale nenávidia. Ideál celoživotného manželstva sa nepovažuje za inšpiráciu, ale za tyraniu. Uvidíme, ako dlho bude novým pohanom trvať, než sa začnú venovať novej dôležitej inštitúcii antiky – otroctvu.
Odmietanie ideálov kresťanstva, ktoré nikdy nemožno dokonale realizovať v tomto upadnutom svete, znamená odmietanie toho najlepšieho v predkresťanskom pohanstve. Regionálny patriotizmus života antického mesta, ktorý inšpiroval toľko benevolencie a sebaobetovania, si ctil rodičov a predkov, podopieral sociálnu stabilitu a uvedomoval si, že čo ‘bohovia’ chceli bola spravodlivosť — a o tom noví pohania nechcú vôbec počuť.
Naopak, tí, čo odmietajú kresťanstvo majú tendenciu upierať zrak na budúcu spoločnosť, kde nie sú nijaké putá ani pre ľudské komunity dnes, ani pre rodiny v čase a kde dobrý život si vyžaduje sebectvo. Jednu vec, ktorú majú spoločnú s pohanmi antiky, je hmlisté a zmätené vedomie, že nie sú sami – že vo svete pôsobia nadprirodzené sily mocnejšie ako oni. Či už prevezmú naivný optimizmus New Age o sebe, alebo ničivé myšlienky satanizmu, chýbajú im zdroje na ochranu pre vlastnými temnými túžbami.
Môžeme iba dúfať, že aj oni si uvedomia, ako jeden z prvých z tohto plemena – francúzsky mág 19. storočia Eliphas Levi:
„Jednoduchý škapuliar, ktorý nosí veriaci kresťan je neprekonateľnejší talizman ako prsteň a pentagram Šalamúna. Svätá omša je najobdivuhodnejšia z foriem vzývania. Nekromati vyvolávajú mŕtvych, čarodejník vyvoláva diabla a trasie sa. No katolícky kňaz sa netrasie pri vzývaní živého Boha.“

Kardinál Müller: „Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“

Rím, 5.9.2019 (kath.net) 025 518 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller reagoval 5. septembra pre kath.net na výpovede pápeža Františka pri lete do Afriky. Pápež povedal žurnalistom v lietadle: „On (Müller) má dobré úmysly, je to dobrý muž, pápež ho má rád. Ale on je ako dieťa.“ Kardinál Müller k tomu povedal:
„S Ježišom by sme sa mohli jeho zástupcu opýtať: Prečo ma nazývaš dobrým? ‚Nik nie je dobrý, jedine Boh‘ (Lk 18,19) a utešiť sa slovami Písma: ‚Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme‘ (1 Jn 3, 1). Byť Božím dieťaťom v Kristovi je najvyššia dôstojnosť, ku ktorej nás Boží Syn pozdvihol (Rim 8, 17). Aj ja považujem pápeža za dobrého človeka a srdečne ho mám rád zvlášť za všetko, čo robí pre chudobných a zranených. To, či mnohí alebo len máloktorí v jeho okolí sú ‚deťmi‘ v Ježišovom zmysle (Lk 18, 15-17), vie iba sám Boh.“

Arcibiskup Paglia: „Termín ‘život’ treba predefinovať!“

Los Angeles, 5.9.2019 (LifeSiteNews) 025 517 – Predseda Pápežskej akadémie pre život, arcibiskup Vincenzo Paglia (74), vyhlásil, že akadémia musí rozšíriť svoj obzor a privítať aj nekresťanských „expertov“! Povedal to v príhovore na súkromnej jezuitskej univerzite Loyola Marymount v Los Angeles 4. septembra.
Po tom, čo uviedol pápežov list zo 6. januára Humana Communitas, arcibiskup vysvetlil, že František si želá, aby Akadémia pre život ako aj Inštitút Jána Pavla II. pre štúdium rodiny, ktorého je Paglia veľkým kancelárom, pracovali „so širším záberom“ a povedal:
„Zvlášť akadémia musí dostať viac a viac priestoru na kompetentné a rešpektované stretávanie a na dialóg medzi expertami – vrátane tých z iných náboženských tradícií – ako aj so zástancami svetonázorov, ktoré akadémia musí lepšie spoznávať, aby mohla rozšíriť svoje horizonty.“
Paglia sľúbil, že obe inštitúcie budú „chrániť a podporovať“ ľudský život a ubezpečil „priateľov“ aj „nepriateľov“:
„Náš dialóg s inými, ktorí nezdieľajú naše chápanie Božej plodnej lásky a povahy ľudskej rodiny a jej výziev, neznamená, že opúšťame katolícku pravovernosť.“
Ale Paglia tiež jasne vyslovil, že pápež chce rozšírenie ich horizontu:
„Musíme si jasne uvedomiť, že pápež chce, aby akadémia aj inštitút rozšírili svoj obzor a neobmedzovali sa na oslovovanie ‘špecifických situácií etického, sociálneho alebo právneho konfliktu’, aby artikulovali antropológiu, ktorá stavia praktické a teoretické predpoklady ‘správania konzistentného s dôstojnosťou ľudskej osoby a ubezpečili sa, že má nástroje na kritické skúmanie ‘teórie a praxe vedy a techniky ako spolupracujú so životom, jeho významom a hodnotou,’”.
Jedným rozšírením tejto pápežovej vízie je odmietanie absolútnych noriem vzhľadom na ľudský život a predefinovanie jeho významu:
„František nás varuje pred rizikom hľadieť na ľudský život spôsobom, ktorý ho odlučuje od skúsenosti a redukuje ho na biológiu, či na abstraktný, univerzálny oddelený od vzťahov a histórie,“ povedal Paglia.
„Treba teda predefinovať termín ‘život’ a odlúčiť sa od abstraktnej koncepcie a prejsť k ‘osobnému’ rozmeru: život to sú ľudia, muži a ženy v individualite každej osoby, aj v jednote s ľudskou rodinou.“
Všimnime si, že Paglia sa odvoláva iba na „rodinu“ vzťah Najsvätejšej Trojice a na „ľudskú rodinu“ — t. j. ľudskú rasu — ale ani raz na príbuzné skupiny najbežnejšie známe ako „rodiny“. Tiež odsúdil „schizmu“ medzi individuálnou a ľudskou komunitou a varoval, že technika „sa stáva“ hrozbou pre ľudský život.
Arcibiskup krátko spomenul kontroverzie okolo zmien v Inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium rodiny. V októbri 2016 pápež promulgoval jeho nové štatúty a boli prepustení jeho excelentní profesori pôsobiaci tam od jeho založenia Jánom Pavlom II. a boli prijatí noví s pochybnou pravovernosťou. … Proti tomu protestovalo mnoho odborníkov aj študentov.
Pagliova reakcia znela, že „teologický základ“ listu Humana Communitas nevyhnutne prekoná tieto spory.
„V liste sa nám Svätý Otec pokúsil podať taký solídny a milujúci teologický základ pre prácu akadémie, že budeme schopní osloviť a prekonať rôzne námietky a pochybnosti, a privítať obnovenú štruktúru akadémie ako aj inštitútu,“ povedal arcibiskup.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *