Modlitba pre „nespavých“ podľa sv. Gertrúdy

Svätá Gertrúda strávila takmer úplne bezsennú noc, ktorá ju zanechala unavenú a zoslabnutú. Ako zvyčajne obetovala svoju situáciu Ježišovi vo večnej chvále za milosrdnú spásu celého sveta.
Pán, láskavo zľutujúc sa nad jej utrpením, ju naučil vzývať ho v podobných prípadoch touto modlitbou:
„Ó, Ježišu, za veľmi pokojnú sladkosť, s ktorou si od večnosti odpočíval v lone Božského Otca, za nežný deväťmesačný pobyt v lone Panny, za radosti, ktoré si okúsil v srdciach obzvlášť milovaných duší, prosím ťa, milosrdný Bože, aby si mi nie pre moje uspokojenie, ale pre tvoju večnú slávu doprial trochu odpočinku, aby sa moje unavené údy znovu posilnili.“
Svätá Gertrúda pri vyslovení tejto modlitby videla, ako sa slová premenili na kroky, ktoré jej pomohli vstať a ísť k Bohu. Potom jej Pán ukázal veľkolepé sedadlo pripravené po jeho pravici a povedal jej:

„Poď, moja vyvolená, ľahni si na moje Srdce a uvidíš, moja láska, vždy bdelá, ti umožní dopriať si trochu odpočinku.“
Keď sa trochu občerstvila na Srdci Pánovom, prijímajúc Jeho najsladší tlkot srdca, povedala: Ó, Ježišu, čo znamenajú tieto tlkoty tvojho srdca?
Ježiš odpovedal: Znamená to, že keď sa niekto ocitne vyčerpaný a bez síl v dôsledku nespavosti, môže mi obetovať túto modlitbu, aby sa posilnil a spieval mi chvály. Ak teda nesplním jeho želanie a on bude znášať svoju slabosť s pokornou trpezlivosťou, potom ho moja Božská dobrota privíta s veľmi zvláštnou radosťou. Ten, kto mi trpezlivo ponúka svoju chorobu, hoci choroba alebo bdenie vyčerpali jeho sily, je mi oveľa drahší ako ten, kto má dobré zdravie a trávi celú noc na modlitbách bez akéhokoľvek nepohodlia.

Zdroj: comuniosainttutti, Obrázok: Modlitba,sk

Zdieľať