Ján Werich: Úvaha o ľuďoch

Na jedno som vždy veril. Že nás Pán Boh stvoril všetkých rovnakých. Jeden je biely a druhý čierny. Jeden je krásny, druhý zohavený od osýpok.

Ale všetkým je nám zima, keď vonku mrzne, a všetci sa potíme, keď praží slnko. A všetci musíme dýchať, aby sme sa neudusili. Všetkých nás nakoniec odvezú.
Inými slovami, všetci sme smrteľní. I nesmrteľní.

Ale pre toto nesmieme jeden z druhého robiť otroka.
Pro toto každý, či už jeho otec bol prezident alebo drotár, musí mať rovnakú príležitosť žiť plnohodnotný život.

Nikto si nesmie myslieť, že je niečo viac, alebo lepšieho než ten druhý. Možno, že toho má viac v makovici, možno že nosí lepšiu košeľu, že má šikovnejšie ruky, možno že má väčšie bicepsy.

Ale toto všetko ho len zaväzuje, len zaväzuje, aby toho urobil ešte viac. Viac pre tých s menšími bicepsami a s horšou košeľou.

Lenže tomuto môžu uveriť a rozumieť len tí, ktorí majú radi ľudí.

Mať rád ľudí a milovať ľudí, to je celé tajomstvo a jediný recept na šťastie a to platí pre všetkých. Pre mňa, pre vás, pre celý svet.

Zdieľať