Traja svätci, ktorí prekonali sami seba

Ich príbehy svedčia o tom, že naše závislosti a zlyhania nás nedefinujú a môžu priniesť nádej do našich vlastných zápasov.

Závislosť je kruté zviera, choroba, ktorá vzniká z hlbokej emocionálnej bolesti a ktorú je veľmi ťažké prekonať. Zároveň tí, ktorí bojujú so závislosťou, nesmú byť nikdy definovaní týmto bojom. V každom ľudskom človeku je oveľa viac, než len jeho boj. 

„Ľudí so zlomenými rukami nedefinujeme podľa ich rúk. Rovnako nesmieme dovoliť, aby duševné poruchy definovali ľudí, ktorí ich majú, ani ich rodiny,“ povedal John Dolan, biskup z Phoenixu, ktorý spustil prvú diecéznu službu duševného zdravia.  Je nádej, keď vieme, že mnohí svätí prekonali závislosť. Ich príbehy svedčia o tom, že naše závislosti, hriechy a zlyhania nás nedefinujú a že každý z nás je povolaný ku svätosti svojím vlastným spôsobom. Títo traja svätci prekonali závislosť a našli svätosť uprostred svojich zápasov. O ďalších svätcoch, ktorí zápasili so závislosťami, si môžete prečítať v knihe „Svätí, ktorí bojovali so závislosťou.“

Blahoslavený Bartolo Longo

Hoci Bartolo Longo vyrastal v katolíckej rodine, jeho odmietanie náboženstva začalo, keď mal 10 rokov a zomrel mu otec. 

„Ako u mnohých narkomanov, jeho cestu k drogám s najväčšou pravdepodobnosťou inicioval smútok,“ píše Henry Sseriiso v knihe Svätí, ktorí zápasili so závislosťou

Bartolo sa stal satanistickým kňazom a pokračoval v boji s drogovou závislosťou, ako aj s úzkosťou, depresiou a paranojou, až kým sa v dospelosti opäť neobrátil na katolicizmus.  Po obrátení zasvätil svoj život pomoci chudobným a učeniu ľudí o ruženci a sile modlitby. Jeho príbeh je absolútne výnimočný a rozhodne stojí za prečítanie. 

Svätý Bruno Sserunkuuma

Bruno sa narodil v roku 1856 v Ugande a bol synom náčelníka kráľovstva Buganda. Už od mladosti bojoval s vážnou závislosťou od alkoholu. Keď sa stal katolíkom, snažil sa vzdať tejto závislosti, ale po obrátení naďalej občas bojoval s pokušením alkoholu. Nakoniec pre svoju vieru podstúpil mučeníctvo a jeho príbeh o postupnom boji so svojou závislosťou je inšpiráciou pre ostatných, ktorí tento pocit poznajú.  

Svätý Vladimír

„Život svätého Vladimíra pred obrátením patrí medzi najšokujúcejšie príbehy svätých, najmä pre moderných čitateľov,“ píše Henry Sseriiso v knihe Svätí, ktorí zápasili so závislosťou. Čítanie o jeho predkresťanskom živote je dosť strašné, ale povedzme, že mal ťažkú ​​závislosť na sexe a iných druhoch morálnej skazenosti. Po obrátení sa však zriekol všetkých svojich manželiek a svojich 800 konkubín a úplne obrátil svoj život. Zostal verne ženatý len s jednou manželkou a pohanské chrámy vo svojej ríši nahradil kostolmi. Dnes je patrónom Ruska a Ukrajiny a významnou osobnosťou v dejinách oboch národov.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať