Venovanie seba a kresťanského spoločenstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa zasväcujeme, Mária, mocná Panna, Matka milosrdenstva, Kráľovná nebeská, útočište hriešnikov. Venujeme Ti svoju osobu a celý svoj život, všetko, čo máme, čo milujeme a čo sme: svoje telo, svoje srdce, svoju dušu, svoj domov, svoje rodiny a otčinu. Chceme, aby bolo Tvojím všetko v nás i okolo nás, a malo účasť na Tvojom materinskom požehnaní. A preto, aby toto naše venovanie bolo naozaj účinné a trvalé, tu, pri Tvojich nohách, Mária, obnovujeme si krstné sľuby a predsavzatia nášho prvého svätého prijímania. Zaväzujeme sa, že vždy a smelo budeme vyznávať pravdy našej viery a že budeme žiť po katolícky v plnej poslušnosti voči Svätému otcovi a biskupom, ktorí sú s ním zjednotení. Zaväzujeme sa zachovávať Božie i cirkevné prikázania, najmä zasvätenie nedele. Zaväzujeme sa, že ako len často budeme môcť, pristúpime k sviatostiam, najmä ku svätému prijímaniu. Sľubujeme Ti, slávna Božia Matka a ľútostivá Matka ľudského pokolenia, že Ti budeme slúžiť celým srdcom, aby čo najskôr prevládlo Kráľovstvo Tvojho Nepoškvrneného Srdca a Kráľovstvo Tvojho Božského Syna panovalo vo všetkých srdciach – ako v našej milovanej otčine, tak i na celom svete, ako v nebi, tak i na zeme.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *