Chlapec a Panna Mária

Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenne sa ju aj začal modliť. „Počúvaj, mami, aká prekrásna modlitba,“ povedal jeden deň svojej matke.

„Už nikdy to nehovor znovu!“ odpovedala mu matka, keď si vypočula čo sa jej syn modlil. „Je to poverčivá modlitba katolíkov, ktorí uctievajú modly a myslia si, že Mária je bohyňou. Je žena, ako ktorákoľvek iná, poďme, vezmi si Bibliu a prečítaj si ju zas a znovu, obsahuje všetko, čo musíme robiť.“

Chlapec sa teda prestal modliť svoju modlitbu k Panne Márii každý deň a trávil viac času čítaním Biblie.

Jedného dňa, pri čítaní evanjelia, videl pasáž o Zvestovaní anjela Panne Márii. Plný radosti, chlapec bežal k svojej matke a povedal: „Mami, našiel som v Biblii moju modlitbu Zdravas Mária: „Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28) „Prečo si ju teda nazvala poverčivou modlitbou?“ Mama synovi neodpovedala.

Pri inej príležitosti našiel chlapec úryvok Alžbetinho pozdravu k Panne Márii a nádherný text Magnificatu, v ktorom Panna Mária oznámila: „Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..“ (Lk 1, 48) Chlapec nepovedal nič svojej matke a začal sa modliť znovu každý deň Zdravas Mária, ako to robil predtým. Cítil potešenie hovoriť tie krásne slová Matke Ježišovej, Matke nášho Spasiteľa.

Keď mal chlapec štrnásť rokov, v jeden deň počul, ako jeho rodina diskutuje o Panne Márii. Všetci hovorili, že Mária je obyčajná žena. Chlapec po tom, čo počul ich uvažovanie, už to viac nemohol vydržať a plný rozhorčenia ich prerušil a povedal: „Mária nie je ako každý iný potomok Adama, ktorý je postihnutý hriechom.“ Nie! Anjel ju nazval „MILOSTI PLNÁ!“ Ona je jediná Mária, jediná Ježišova matka a v dôsledku toho aj Božia Matka! Neexistuje žiadna väčšia dôstojnosť, o ktorú by sa stvorenie mohlo usilovať. Kým sa pokúsite ňou opovrhovať uvedomte si, že evanjelium hovorí „blahoslaviť ma budú všetky pokolenia!“

„Nie je evanjelium základom biblie, o ktorej tvrdíte, že je základom kresťanského života?!“

Dojem chlapcových slov na jeho matku bol taký hlboký, že často srdcervúce plakala: „Bože, bojím sa, že tento môj syn sa jedného dňa pripojí ku katolíckemu náboženstvu, náboženstvu pápežov!“ A naozaj, krátko nato, bol syn presvedčený, že katolícke náboženstvo je jediným autentickým, prijal ho a stal sa jedným z jeho najhorlivejších apoštolov.

Niekoľko rokov po svojej konverzii navštívil hrdina nášho príbehu svoju sestru, ktorá sa už vydala. Chcel ju pozdraviť a objať ju, ale ona ho odmietla a rozhorčene povedala: „Nemáš tušenie, ako veľmi milujem svoje deti. Keby sa jeden z nich chcel stať katolíkom, najprv by som ho pochovala v srdci, než mu dovolila, aby prijal náboženstvo pápežov.“ Jej hnev a zlé pocity boli tak intenzívne, ako tie u sv. Pavla pred jeho obrátením. Avšak, ona čoskoro zmenila názor, ako sa to stalo sv. Pavlovi na ceste do Damasku. Stalo sa, že jedno z jej detí vážne ochorelo. Lekári jej nedali žiadnu nádej na jeho uzdravenie. Jej brat ju vyhľadal v nemocnici a hovoril s ňou bratskou láskou. Povedal jej: „Moja milovaná sestra, viem, že si želáš, aby tvoje dieťa bolo vyliečené. To je dobré, no prosím ťa, urob to, o čo ťa požiadam: „Modlime sa spoločne modlitby k Panne Márii a daj Bohu sľub, že ak sa tvoje dieťa uzdraví, budeš študovať katolícku doktrínu a ak prídeš k záveru, že katolicizmus je jediné pravé náboženstvo, prijmeš ho, bez ohľadu na to, čo táto obeta bude zahŕňať.“ Jeho sestra bola spočiatku neochotná, ale túžila a chcela, aby sa jej syn zotavil, a tak prijala bratov návrh a modlila sa s ním Zdravas Mária. Nasledujúci deň bol jej syn úplne uzdravený. Sestra splnila svoj sľub a začala študovať katolícku doktrínu. Po intenzívnej príprave prijala krst v katolíckej cirkvi spolu s celou svojou rodinou a ďakovala svojmu bratovi, že bol jej apoštolom.

Tento príbeh povedal otec Francis Tuckwell v jednej zo svojich homílii. „Bratia“, konštatoval, „protestantský chlapec, ktorý sa stal katolíkom a obrátil svoju sestru na katolicizmus, venoval celý svoj život Božej službe a dnes je kňazom, ktorý stojí pred Vami a hovorí Vám svoj príbeh.“ Za všetko ďakujem Panne Márii. Moji drahí bratia, úplne sa zasväcujte službe Panne Márii a nenechajte prejsť ani jeden deň bez toho, aby ste jej nepovedali krásnu modlitbu Zdravas Mária. Hovorte ju našej Kráľovnej pokoja, rovnako jej venujte aj ruženec. Proste, aby osvietila myšlienky všetkých, ktorí sú oddelení od pravej Kristovej Cirkvi založenej na Skale, (na Petrovi) a ktorú pekelné brány nepremôžu.“

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *