Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra, Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce Ježiša, Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, v ktorom nachádzaš zaľúbenie: Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe i k blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac Ťa neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom ju konal celým srdcom a ochotne, a v Tvojej láske zotrval až do konca svojho života. Amen.

Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne milovať Tvojho Otca, ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči s láskou, akej je celý náš svet neschopný. Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutočne milovať aj Tvojho Otca. Amen.

Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do srdca! Ty vychádzaš z Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa priblížíť k milosti a pravde. Nauč ma Božej láske!

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Aleluja.

Úcta, česť a sláva Najsvätejšej, nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *