Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka milosrdenstva,

Matka Božej milosti,

Matka nádeje,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,

Matka hodna lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodna úcty,

Panna hodna chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy,

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,

Útecha migrantov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

2 thoughts on “Loretánske litánie

 • 28. júna 2020 at 16:02
  Permalink

  V Loretánskych-mariánskych litániach boli vložené tri nové zvolania, nikde ich nemôžem nájsť. Ak mátecelé litánieasj s tými troma – tie nové vyznačte hrubo a bolo by dobré ich uverejniť v Kat.novinách, aby sa mohli vlepiť do textu a za ktorú invokáciu.

  Reply
 • 3. mája 2020 at 3:28
  Permalink

  LORETÁNSKE LITÁNIE (klasická verzia)

  V. Pane, zmiluj sa nad nami.
  R. Kriste, zmiluj sa nad nami.
  V. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás.
  R. Kriste, vyslyš nás.

  Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
  Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
  Duchu Svätý, Bože,
  Svätá Trojica, jeden Bože,

  Svätá Mária, oroduj za nás.
  Svätá Božia Rodička,
  Svätá Panna panien,
  Matka Kristova,
  Matka Cirkvy,
  Matka Božej milosti,
  Matka najčistejšia,
  Matka najčistotnejšia,
  Matka nepoškvrnená,
  Matka neporušená,
  Matka premilá,
  Matka predivná,
  Matka dobrej rady,
  Matka Stvoriteľa,
  Matka Spasiteľa,
  Panna najmúdrejšia,
  Panna ctihodná,
  Panna chválitebná,
  Panna mocná,
  Panna dobrotivá,
  Panna verná,
  Zrkadlo spravodlivosti,
  Stolica múdrosti,
  Príčina našej radosti,
  Nádoba duchovná,
  Nádoba počestná,
  Výborná nádoba pobožnosti,
  Ruža duchovná,
  Veža Dávidova,
  Veža zo slonovej kosti,
  Dom zlatý,
  Archa úmluvy,
  Brána nebeská,
  Hviezda ranná,
  Uzdravenie nemocných,
  Útočište hriešnikov,
  Potešenie zarmútených,
  Pomocnica kresťanov,
  Kráľovná anjelov,
  Kráľovná patriarchov,
  Kráľovná prorokov,
  Kráľovná apoštolov,
  Kráľovná mučeníkov,
  Kráľovná vyznavačov,
  Kráľovná panien,
  Kráľovná všetkých svätých,
  Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá,
  Kráľovná nanebovzatá,
  Kráľovná presvätého ruženca,
  Kráľovná pokoja,

  Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
  Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
  Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

  Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
  Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

  Modlime sa:
  Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.
  R. Amen.

  Alebo:

  Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.
  Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

  Modlime sa:
  Pane Ježišu, pri tvojom umučení – podľa Simeonovho proroctva – meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie; daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok tvojho umučenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
  R. Amen.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *