Číre srdce

Na to, aby sme sa mohli modliť, potrebujeme čisté srdce. S čistým srdcom možno uvidieť Boha.
Modlitba očisťuje srdce a robí ho čírim. Tak sa začína svätosť. Svätosť nie je prepych vyhradený pre niekoľkých jedincov, je to jednoduchý dar, ponúkaný tak vám, ako aj mne.
Kde sa začína svätosť? V našich srdciach. Preto sa potrebujeme ustavične modliť, aby sme si zachovali čisté srdce, lebo čisté srdce sa stáva svätostánkom živého Boha.
Ježiš sa stal chlebom života, aby nám dal život, aby sme boli takí, aký bol on. Buďme teda podobne ako Ježiš naplnení vzájomným súcitom a pokorou. Tým, že sa navzájom milujeme, milujeme jeho. Vy i ja máme všetok voľný čas na to, aby sme sa priblížili k svätosti vďaka modlitbe, obetiam a láske. Modlime sa navzájom jedni za druhých, aby sme rástli a boli čoraz väčšmi podobní Kristovi.
Ježiš Kristus nám povedal, že by sme sa mali „vždy modliť a neochabovať“, to znamená neustávať v modlení. Svätý Pavol napísal: „Modlite sa ustavične.“ Boh volá všetkých ľudí k tejto službe srdca, teda k sústavnej modlitbe.
Nechajme Božiu lásku, aby celkom zaplnila a absolútne vlastnila srdce, nech sa stane srdcu druhou prirodzenosťou, nech srdce nenechá vstúpiť do seba nič, čo by mu protirečilo, nech sa usiluje sústavne rásť v Božej láske a nech sa jej usiluje zapáčiť vo všetkom, nech neodmieta nič, čo vyžaduje, nech prijíma všetko, akoby to pochádzalo z Božej ruky, nech si zaumieni nikdy neurobiť vedome chybu alebo, ak padne, nech požiada o odpustenie a ihneď znova vstane. Také srdce sa bude modliť ustavične.
Poznanie Boha vytvára lásku a poznanie seba samého vedie k pokore. Pokora nie je nič iné ako pravda. Či máme niečo také, čo sme nedostali? pýta sa svätý Pavol. Ak som všetko dostal, aký majetok mám sám od seba? Ak sme o tomto presvedčení nikdy nezdvihneme pyšne hlavu. Ak ste pokorní, nič sa vás nedotkne, ani chvála, ani potupa, lebo viete, čo ste. Ak vás odsudzujú, nezastraší vás to. Ak vás vyhlásia za svätých, nevystúpite na piedestál. Poznanie seba samého nás zráža na kolená.

Zmeňte svoje srdcia…
Nepodarí sa vám obrátiť, ak nezmeníte srdce:
zmeniť miesto nie je riešenie,
zmeniť činnosť nie je riešenie.
Riešenie je zmeniť svoje srdce.
A ako ho zmeníme?
Modlitbami.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *