Litánie k Pátrovi Piovi

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa na d nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebies Bože , zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý Bože, – oroduj za nás.

Svätá Trojica, jeden Bože, – oroduj za nás.

Páter Pius, oroduj za nás.

Otče Pius, – oroduj za nás.

Nasledovník Kristov – oroduj za nás.

Mučeník Kristov – oroduj za nás.

Milovník Kristov – oroduj za nás.

Bojovník Kristov – oroduj za nás.

Sluha Boží – oroduj za nás.

Príklad rehoľníkov – oroduj za nás.

Príklad trpiacich – oroduj za nás.

Príklad ochoty a dobroty – oroduj za nás.

Útočište hriešnikov – oroduj za nás.

Pomocník biednych – oroduj za nás.

Ochranca chudobných – oroduj za nás.

Uzdravenie nemocných – oroduj za nás.

Pomocník bezradných – oroduj za nás.

Učiteľ nevedomých – oroduj za nás.

Záchranca hriešnych – oroduj za nás.

Svätec, náš učeník, zástupca Kristov – oroduj za nás.

Dobrodinca a tešiteľ kresťanov – oroduj za nás.

Záchranca duší v očistci – oroduj za nás.

Mariánsky ctiteľ – oroduj za nás.

Pre tvoje obetovanie sa Bohu pri oltári, prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvojich päť krvácajúcich rán – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoju nemoc a utrpenie v živote – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoju vernosť Kristovi – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoj svätý život – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoje odovzdanie sa do Božích rúk – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoje obetovanie sa za iných – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoj ťažký a trpký život – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoju nehynúcu lásku k Bohu – prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvoju úctu a lásku k Matke Božej – prosíme ťa vyslyš nás.

Trpiteľu, zástupca Kristov – oroduj za nás.

V našich ťažkostiach a trápeniach – oroduj za nás.

V našich bolestiach a zármutkoch – oroduj za nás.

V našich ťažkých chorobách – oroduj za nás.

V opustenosti a bezradnosti – oroduj za nás.

V hodine našej smrti – oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Otče Pius, prosíme ťa pre dobrotu a lásku,
ktorú si v pozemskom živote preukazoval veriacim
a hriešnikom, o tvoj láskavý príhovor v nebesiach,
kde prijímaš od Boha odplatu za svoj príkladný život.
Vyslyš i moju prosbu …………… o ktorú ťa vrúcne žiadam,
prednes ju pred trónom najvyššieho Boha. Amen.

Anjel Boží, strážca môj, ktorému ma zverila Otcovská láska Najvyššieho, osvecuj, opatruj, riaď a spravuj ma. Amen.

Prevzaté z knihy: Blahoslavený Páter Pio

Tarsycjusz Sinka

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *