Litánie k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Živý chlieb, ktorý si z neba zostúpil – zmiluj sa nad nami.

Boh skrytý a Spasiteľ – zmiluj sa nad nami.

Viera novej zmluvy – zmiluj sa nad nami.

Obeta najsvätejšia – zmiluj sa nad nami.

Obeta nekrvavá – zmiluj sa nad nami.

Obeta ustavičná – zmiluj sa nad nami.

Obeta čistá – zmiluj sa nad nami.

Obeta pravého zmierenia – zmiluj sa nad nami.

Pravé a živé Telo Ježiša – zmiluj sa nad nami.

Pravá Krv Syna Božieho – zmiluj sa nad nami.

Baránok bez poškvrny – zmiluj sa nad nami.

Pokrm anjelský – zmiluj sa nad nami.

Najsladšia manna z neba – zmiluj sa nad nami.

Pamiatka obdivuhodných Božích skutkov – zmiluj sa nad nami.

Slovo telom učinené, prebývajúce medzi nami – zmiluj sa nad nami.

Kalich požehnaný – zmiluj sa nad nami.

Tajomstvo viery – zmiluj sa nad nami.

Nebeský liek proti hriechom – zmiluj sa nad nami.

Občerstvenie svätých duší – zmiluj sa nad nami.

Obeta najdrahšia za živých i za mŕtvych – zmiluj sa nad nami.

Pamiatka prehorkej Pánovej smrti – zmiluj sa nad nami.

Sviatosť najsvätejšia – zmiluj sa nad nami.

Sviatosť mocná a uzdravujúca – zmiluj sa nad nami.

Potrava zomierajúcich v Pánovi – zmiluj sa nad nami.

Základ nášho spasenia – zmiluj sa nad nami.

Nádej nášho vzkriesenia – zmiluj sa nad nami.

Buď nám milostivý – zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý – vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Ježišu.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Ježišu.

Od nehodného požívania Tvojho svätého Tela a Krvi – ochraňuj nás, Ježišu.

Od ducha nekajúcnosti – ochraňuj nás, Ježišu.

Od nebezpečného odkladania pravého pokánia – ochraňuj nás, Ježišu.

Od ťažkého pokušenia – ochraňuj nás, Ježišu.

Od nezriadených žiadostivostí tela – ochraňuj nás, Ježišu.

Od zvádzajúcej žiadostivosti očí – ochraňuj nás, Ježišu.

Od márnej pýchy sveta – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre žiadosť, ktorou si žiadal jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre najhlbšiu pokoru, ktoru si umýval nohy svojim učeníkom – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre najhorlivejšiu lásku, ktorou si ustanovil túto Obetu a Sviatosť – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre svoje najsvätejšie Telo, ktoré si vydal za nás – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre svoju drahú Krv, ktorú si vylial za nás – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre svoju prehorkú smrť, ktorú si podstúpil za nás na kríži – ochraňuj nás, Ježišu.

My, hriešnici – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nám odpustil – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si v nás zachoval vieru v túto najsvätejšiu Sviatosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si v nás rozmnožil úctu a nábožnosť k tejto Sviatosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás urobil hodnými k prijímaniu tejto Sviatosti skrze úprimné pokánie – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás ochránil od všetkej nevery a slepoty ducha – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás urobil účastnými predrahých úžitkov tejto Sviatosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ponížil nepriateľov tejto Sviatosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás v hodine smrti touto Sviatosťou posilnil na ceste do večnosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nám doprial pre túto Sviatosť blahoslavené skonanie – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si pre túto Sviatosť dal všetkým zomrelým veriacim večné odpočinutie – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás vyslyšal pre túto Sviatosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Otče náš …

Zdravas, Mária …

V. Chlieb z neba si im dal, aleluja.
R. Všetko v sebe majúci, aleluja.

Modlime sa:
Bože, ktorý si chcel s nami prebývať v preslávnom tajomstve tejto Sviatosti Oltárnej Tela a Krvi nášho Pána, Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme Jeho prítomnosť tu na zemi ctili, a tak si zaslúžili pozerať na Neho v nebesiach z tváre do tváre.
Pane Najdobrotivejší, Ježišu, Ty si sa nám dal v tejto Sviatosti za pokrm našich duší k večnému životu, prosíme Ťa, posilni a rozmnož v nás vieru, úctu a nábožnosť k tejto najsvätejšej Sviatosti, aby sme len po náležitom skúmaní samých seba, s čistým srdcom a s pravou pokorou pristupovali k Tvojmu stolu a prijímali túto Sviatosť Tvojho Tela a Tvojej Krvi nie k odsúdeniu, ale k večnému spaseniu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov.

Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *