Litánie k svätému Jánovi Krstiteľovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach  Bože,  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta  Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý  Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Kráľovná prorokov, oroduj za nás.
Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, predchodca Krista, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, slávny predchodca Slnka spravodlivosti, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, služobník krstu pre Ježiša, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zapálené a žiariace svetlo pre svet,  oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, anjel čistoty od svojho narodenia, oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, najlepší priateľ ženícha, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ príklad kontemplatívnej modlitby, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, nebojácny hlásateľ pravdy, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, hlas volajúceho na púšti, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zázrak umŕtvovania a pokánia, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, príklad hlbokej pokory, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, poctivo plniaci svoje poslanie, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, slávny mučeník horlivosti Božieho zákona,  oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, umučený pre pravdu, oroduj za nás.

Baránok Boží,  ty snímaš hriechy sveta,  zľutuj  sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

Oroduj za nás, slávny svätý Ján Krstiteľ, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Pane Ježišu, slovo večného Otca,  pomôž nám tak verne kráčať za tebou, ako ti svätý Ján Krstiteľ, vedený Duchom Svätým, verne a odvážne pripravoval cestu, aby sme sa pokornou službou pravde zjednocovali s tebou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Od júla 2015 sa v gr. prav. kostole na ikone sv. Jána Krstiteľa v Homer Glen, štát Illinois opakovane už celý rok objavuje olej.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *