Litánie k sv. Gerardovi

Litánie k svätému Gerardovi

(pre súkromnú potrebu)

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätý Gerard, už v detstve obdarený veľkými milosťami, oroduj za nás.

Svätý Gerard, dokonalý vzor verných služobníkov

Svätý Gerard, anjel čistoty a nevinnosti

Svätý Gerard, veľký milovník dieťaťa Ježiša

Svätý Gerard, obdivuhodný sluha Nepoškvrnenej Panny

Svätý Gerard, horlivý ctiteľ Eucharistie

Svätý Gerard, vzor lásky k blížnemu

Svätý Gerard, príklad opravdivej pokory

Svätý Gerard, vzor dokonalej poslušnosti

Svätý Gerard, hrdinsky poddaný Božej vôli

Svätý Gerard, majster duchovného života

Svätý Gerard, postrach diablov

Svätý Gerard, živiteľ hladných

Svätý Gerard, starostlivý otec chudobných

Svätý Gerard, milosrdný opatrovateľ chorých

Svätý Gerard, potešiteľ strápených

Svätý Gerard, osobitný ochranca rodiacich matiek

Svätý Gerard, verný strážca počatých detí

Svätý Gerard, neúnavný misionár

Svätý Gerard, obdarovaný charizmou obracať hriešnikov

Svätý Gerard, preslávny divotvorca

Svätý Gerard, chvála a opora Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Gerard! Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Milosrdný Bože, ty si svätého Gerarda už od jeho detstva priťahoval k sebe a chcel si, aby sa stal podobným tvojmu ukrižovanému Synovi; daj, prosíme, aby sme nasledovali jeho príklad, a tak sa pripodobnili tvojmu Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *