Zjavenie Pána milosrdenstva

O tomto veľkom zázraku ste pravdepodobne nikdy nepočuli. V nedeľu 3. októbra 1847 videlo viac ako 2000 ľudí v Ocotlán v Mexiku dokonalý obraz ukrižovaného Ježiša Krista, ktorý sa objavil na oblohe na viac ako 30 minút. Tento jav, schválený arcidiecézou z Guadalajary v roku 1911, sa nazýva „zázrak Ocotlán“ a konal sa jeden deň po zemetrasení, ktoré zabilo 40 ľudí a zanechalo mesto Jalisco v ruinách. Pred začiatkom omše na cintoríne kaplnky Nepoškvrneného počatia, ktorú celebroval farský vikár, otec Julián Navarro, sa na severozápadnej strane na oblohe spojili dva biele oblaky, na ktorých sa objavil obraz Krista.

Prítomní ľudia boli hlboko dojatí, činili pokánie a kričali: „Pane, zmiluj sa!“ Toto Kristovo zjavenie bolo nazvané „Pán milosrdenstva“ a na jeho počesť v septembri 1875 bolnový farský kostol zasvätený práve jemu. Medzi veriacimi, ktorí boli svedkami tohto zázraku, bol aj otec Julián Martín del Campo, farár obce a primátor mesta Antonio Jiménez. Obaja poslali listy svojim nadriadeným, v ktorých opísali čo sa stalo. Po zázraku bol zapísaný záznam o udalosti s 30 svedkami. O päťdesiat rokov neskôr, v roku 1897, na príkaz vtedajšieho arcibiskupa Guadalajara Pedra Lozay sa urobil ďalší záznam o udalosti, s ďalšími 30 osobami vrátane piatich kňazov.

29. septembra 1911 v tom čase arcibiskup z Guadalajary, José de Jesús Ortiz y Rodríguez, podpísal dokument potvrdzujúci zjavenie Ježiša Krista v Ocotlán a oddanosť a úctu, ktorú ľudia tejto oblasti prejavovali soche nášho Pána milosrdenstva nachádzajúcu sa v rovnomennej svätyni.

„Musíme to uznať ako historický fakt, dokonale dokázané zjavenie požehnaného obrazu Ježiša Krista ukrižovaného… a že to nemohlo byť dielom halucinácie alebo podvodu, pretože sa to stalo za denného svetla pred očami viac než 2 000 ľudí,“ povedal kardinál.

Tiež vyhlásil, že nikdy nebude zabudnuté zjavenie Pána milosrdenstva. Veriaci sa zhromažďujú akýmkoľvek možným spôsobom a po očistení svedomia svätými sviatosťami pokánia a Eucharistie a slávnostne prisahajú v prítomnosti Boha, že rok čo rok budú oslavovať výročie 3. októbra.“

Po schválení a dodržiavaní ustanovení arcibiskupa z Guadalajary začali v roku 1912 verejné slávnosti na počesť Pána milosrdenstva, pripomínajúc zázrak z roku 1847. Oslavy v súčasnosti trvajú 13 dní, od 20. septembra do 3. októbra. Neskôr, v roku 1997, poslal svätý Ján Pavol II. Apoštolské požehnanie ľuďom Ocotlánu pri príležitosti 150. výročia zázraku.

Zdroj: CNA, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *