Litánie k Svätej Tvári Ježišovej

Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Kriste, uslyš nás!

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Tvár Ježišova, Tvárička v maštali narodeného Ježiška, sláva Ti Bože!

Svätá Tvár Ježišova, obraz jednorodeného Božieho Syna,

Svätá Tvár Ježišova, zrkadlo tváre Otcovej,

Svätá Tvár Ježišova, Svätým Duchom utvorená Tvár Bohočloveka,

Svätá Tvár Ježišova, Tvár Syna Svätej Panny,

Svätá Tvár Ježišova, Tvár Božieho Syna, ktorý prebýval medzi nami,

Svätá Tvár Ježišova, Tvár stelesneného Božieho Slova,

Svätá Tvár Ježišova, na vrchu Tábore premenená v žiariacu božskú Tvár, oslávenú svetlom,

Kristova Svätá Tvár, ktorá si sa pre nás krvou potila, zmiluj sa nad nami!

Kriste, zmiluj sa nad nami!

Kristova Svätá Tvár, judášskym bozkom zradená,

Kristova Svätá Tvár, sluhom po prvýkrát udretá,

Kristova Svätá Tvár, pre nás zhanená a potupená,

Kristova Svätá Tvár, za naše hriechy zbičovaná dobrota, nevinnosť a zrkadlo pravdy,

Kristova Svätá Tvár, pre našu pýchu tŕňmi skrvavená,

Kristova Svätá Tvár, pre naše hriechy trstinou bitá,

Kristova Svätá Tvár, zločincom Barabášom nenávidená Tvár Bohočloveka,

Kristova Svätá Tvár, z ktorej stekali potôčiky sĺz a potu s Krvou zmiešané,

Kristova Svätá Tvár, od úderov skrivená,

Kristova Svätá Tvár, napriek počutiu rozsudku smrti pokojná a trpezlivá,

Kristova Svätá Tvár, útrapami nosenia Kríža mučená,

Kristova Svätá Tvár, ktorej črty si zázračne vtlačil na Veronikinu šatku,

Kristova Svätá Tvár, ktorá si napriek utrpeniam ostala krotká a výsostná,

Kristova Svätá Tvár, ktorá si klesla v okamihu smrti,

Kristova Svätá Tvár, ktorá si mŕtva pri Kríži v lone svojej bolestnej Bohorodičky spočívala,

Kristova Svätá Tvár, zázračne zobrazená na posmrtnom plátne,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, Otcom oslávene oživená, Kriste, spas nás!

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, pred ktorou smrť uteká,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, k ucteniu a velebeniu hodná Tvár Boha,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorú s potešením sledujú anjeli a svätí,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorej ctiteľov Otec miluje a odmeňuje,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá sa vrývaš do duše svojich ctiteľov v duchu zmierenia,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá robíš zázraky za prejavenú úctu k Tebe,

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá chce, aby sme sa na ňu pozerali,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, ukáž nám svoju Tvár!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, obráť k nám do duše svoju Tvár!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vry nám do duše svoju Tvár!

Modlime sa:

Všemohúci Večný Bože, náš Svätý Otče! My, ktorí sme sa skrze zásluhy tvojho Svätého Syna, Ježiša Krista, vo sviatosti krstu znovuzrodení, stali Tvojimi deťmi, dúfame, že po pozemskej púti z milosti Najsvätejšej Trojice dôjdeme k večnému životu a tak budeme účastní blaženosti, vidieť Tvoju Tvár bez prestania. Ale už aj tu na zemi nech dostaneme štipku tejto blaženosti, keď si dôstojne uctíme obraz Tváre Tvojho Syna, v Jeho Svätej Tvári, sťa v zrkadle vidíme Tvoj Svätý Obraz, lebo tvár je zrkadlom duše a Vaše Duše sú jedno.
V dôstojnom uctievaní Tváre Tvojho Syna nám však bránia naše hriechy. Pokorne prosíme, Otče, odpusť nám naše viny a urýchli nás k uctievaniu Tváre nášho Krista Pána ako odrazu Tvojej Svätej Tváre a skrze túto úctu pooprav v našich dušiach nezmazateľný obraz nášho Boha, Vykupiteľa a Spasiteľa, pečať nášho božského synovstva, skrze Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou i Duchom Svätým žije a kraľuje teraz i naveky vekov. Amen.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *