Litánie k trom Košickým mučeníkom

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Kráľ mučeníkov – zmiluj sa nad nami.

Panna Mária, kráľovná mučeníkov – oroduj za nás.

Košickí mučeníci, verní služobníci v Pánovej vinici – orodujte za nás.

Svätí patróni Košickej arcidiecézy – orodujte za nás.

Svätý Marek, verný kňaz Pána a jeho Cirkvi – oroduj za nás.

Svätí ste, lebo vás ako Ježiša surovo mučili, urážali a preklínali – orodujte za nás.

Svätí ste, lebo vás pálili zaživa fakľami – orodujte za nás.

Svätí ste, lebo vás zversky bili, kopali a zakrvavených vláčili po zemi – orodujte za nás.

Svätí ste, lebo vás ešte aj po smrti zhanobili – orodujte za nás.

Svätý Marek, ktorý si so vzdychom „Ježiš, Mária!“ sväto skonal – oroduj za nás.

Svätý Štefan, ktorý si prosil o ušetrenie najsvätejšej Sviatosti i predmetov zasvätených službe Bohu – oroduj za nás.

Svätý Melichar, ktorý si sa musel dívať na vražedné mučenie spolubratov – oroduj za nás.

Buď nám, Pane, milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Prosíme Ťa o silu byť Ti vernými až na smrť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Od zrady viery a od hriechov zo slabosti – ochraňuj nás, Pane.

Od hriechov ľahostajnosti vo viere – ochraňuj nás, Pane.

Od hriechov nedôvery v Teba – ochraňuj nás, Pane.

Od hriechov nelásky a nenávisti – ochraňuj nás, Pane.

Pre smrteľnú úzkosť a utrpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre účasť všetkých mučeníkov na Tvojej agónii – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vzkriesenie a slávu mučeníkov – ochraňuj nás, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Ježišu.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, uslyš nás.
Ježišu, vyslyš nás.

Modlime sa:
Najláskavejší Otče, Ty si povolal svätých Marka, Štefana a Melichara, aby pohotovo a veľkodušne priniesli najvyššie svedectvo lásky k Tebe, k Cirkvi a k blížnym, aby sa čím viac pripodobnili Tvojmu Synovi, nášmu Pánovi a Vykupiteľovi Ježišovi Kristovi.

Ďakujeme Ti za živé svedectvo viery, nádeje a lásky, ktoré si nám ukázal v Markovi, Melicharovi a Štefanovi. Vrúcne Ťa prosíme, aby svedectvo ich krvi v jednote s Kristovou krvou prinieslo hojné ovocie jednoty a Božieho pokoja na Slovensku, v strednej Európe a na celom svete. Trojjediný Bože, daj, aby semeno krvi svätých Marka, Štefana a Melichara s presvätou krvou Spasiteľa, zrodilo mnoho láskou horiacich detí v krajoch, kde apoštolsky pôsobili.

Matka Sedembolestná, patrónka Slovenska a Kráľovná všetkých mučeníkov, oroduj za nás.

Svätí Marek, Štefan a Melichar, vyproste nám milosti a zázraky, o ktoré vás tu prosím(e) (tu spomeň prosbu) a orodujte u Boha za nás, za Cirkev, za svet.

Všetci svätí mučeníci, všetci anjeli a svätí Boží, orodujte za nás.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *