Litánie k svätému Alojzovi

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Svätý Alojz, verný syn Panny Márie,

Svätý Alojz, dokonalý nasledovník Kristov,

Svätý Alojz, veľký ctiteľ Ukrižovaného,

Svätý Alojz, plápolajúci zbožňovateľ Sviatosti Oltárnej,

Svätý Alojz, horlivý ctiteľ najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

Svätý Alojz, veľkodušný opovrhovateľ sveta,

Svätý Alojz, zrkadlo dokonalosti,

Svätý Alojz, príklad poníženosti,

Svätý Alojz, vzor poslušnosti,

Svätý Alojz, milovník svätej chudoby,

Svätý Alojz, čistá ľalia panenstva,

Svätý Alojz, anjel v ľudskom tele,

Svätý Alojz, nevinný kajúcnik,

Svätý Alojz, vzor skromnosti,

Svätý Alojz, obeta lásky k blížnemu,

Svätý Alojz, útočište kajúcich,

Svätý Alojz, vzor a ochranca kresťanskej mládeže,

Svätý Alojz, opora žiakov,

Svätý Alojz, múdry radca pri voľbe stavu,

Svätý Alojz, potešiteľ smutných,

Svätý Alojz, perla a kvet Spoločnosti Ježišovej,

Svätý Alojz, skvelá fakľa sv. Cirkvi,

Svätý Alojz, mocný orodovateľ svojich ctiteľov,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Otče náš…

V. Oroduj za nás, sv. Alojz Gonzaga.

R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa:

Bože, rozdávateľ nebeských darov, ktorý si v anjelskom mládencovi Alojzovi spojil podivuhodnú nevinnosť s podobnou kajúcnosťou, prosíme Ťa, udeľ nám milosti, aby sme sa usilovali aspoň v kajúcnosti byť mu podobnými, keďže sme ho nenasledovali v nevinnosti. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána …
Milosrdný večný Bože, ponížene Ťa prosím, daj mi milosť, aby som svätého Alojza nasledoval(a) vo všetkých čnostiach, ale najmä v nevinnosti, v anjelskej čistote a v láske k Pánu Ježišovi a k Panne Márii. Prosím, odpusť mi veľkú nedbalosť a moje poklesky, ktorých som sa dopustil(a). Amen.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *