Litánie k sv. Ruženke Limskej

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

 

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý,  Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, kráľovná panien, oroduj za nás.
Svätý Dominik, slávny patriarcha,
Svätá Ružena, posvätená rosou nebeskej milosti,
Svätá Ružena, v ktorej Božia milosť nikdy neostala bez ovocia,
Svätá Ružena, od detstva vynikajúca svätosťou,
Svätá Ružena, blázon svetu, no Bohom vyvolená, aby ohromila múdrych,
Svätá Ružena, už od detstva drahá Panne Márii
Svätá Ružena, zasvätená Kristovi prísľubom panenstva,
Svätá Ružena, pohŕdajúca všetkými vecami, aby získala Krista,
Svätá Ružena, žiarivý príklad anjelského života,
Svätá Ružena, ľalia medzi tŕňmi,
Svätá Ružena, pribitá ku Kristovmu krížu,
Svätá Ružena, vzor trpezlivosti a umŕtvovania,
Svätá Ružena, posilňovaná nebeskými útechami,
Svätá Ružena, poctená zjaveniami Matky Božej,
Svätá Ružena, oddaná nebeskej kontemplácii,
Svätá Ružena, zapálená anjelskou láskou k Bohu,
Svätá Ružena, vášnivo zapálená pre spásu duší,
Svätá Ružena, ktorej láska nevyhasla prenasledovaním,
Svätá Ružena, zmierajúca láskou k Ježišovi a Márii,
Svätá Ružena, vyzdvihnutá k Tomu, ktorého milovala,
Svätá Ružena, prvý kvet svätosti v Amerike,
Svätá Ružena, skvost kresťanských panien,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy Sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás, svätá Ružena, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa. Všemohúci Bože, pôvodca a darca všetkého dobra. Ty si posvätil sv. Ruženu rosou milosti z neba. Tvoja svätá vykvitla v Amerike ako krásna kvetina panenstva a trpezlivosti. Daj nám svojim služobníkom, aby sme boli pritiahnutí vôňou jej cnosti, a aby sme si zaslúžili stať sa sladkou vôňou Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Zdroj: www.nashvilledominican.org/prayer/litanies/litany-of-st-rose-of-lima/, preklad: Modlitba.sk,
obrázok: Zenit.org
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *