Odprosovanie milosrdného Boha

Za nedostatok viery, lásky a dôvery v Tvoje milosrdenstvo, odprosujeme Ťa, Pane.

Za nestálych kresťanov, ktorí sa vzpierajú milosti a stavajú sa proti Božej vôli,

Za vlažnosť, nedbalosť a lenivosť v Božej službe,

Za zanedbávanie svätej omše vo sviatočné dni a v nedele,

Za porušovanie pôstov a nezachovávanie striedmosti v jedle a v pití,

Za neposlušnosť a znevažovanie rodičov i predstavených,

Za nedbalosť vo výchove detí,

Za zabíjanie nenarodených,

Za rozhrešenie na súde zmierenia vždy, keď po tom zatúžime,

Za milosť sviatosti birmovania ako znamenia Tvojho rytierstva,

Za moc a silu, ktorú vylievaš na vyvolených v sviatosti kňazstva,

Za neprestajnú nekrvavú obetu svätej omše,

Za svätý olej na spásu chorých a zmierňovanie ich bolestí,

Za vážnosť, česť a dôstojnosť sviatosti manželstva,

Za všeobecnú Cirkev, ktorá nás všetkých zjednocuje, dvíha a posväcuje,

Za Svätého otca a jeho neomylnosť vo veciach viery a mravov,

Za Kráľovnú neba a Matku milosrdenstva,

Za čistotu jej nepoškvrneného srdca,

Za jej ochranu nad nami a prostredníctvo v milostiach Božieho milosrdenstva,

Za anjela strážcu a jeho pomoc v boji s mocnosťami temnosti,

Za Tvoje skonávanie v Getsemanskej záhrade a preliaty krvavý pot,

Za rany Tvojich rúk a nôh ako zadosťučinenie za naše trestuhodné činy,

Za ranu Tvojho srdca a vodu i krv, ktoré z nej vytryskli,

Za nevyčerpateľný prameň Tvojho nekonečného milosrdenstva,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ najzatvrdilejším hriešnikom,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ spravodlivým a pobožným,

Za Tvoju prítomnosť vo Sviatosti oltárnej a milosrdné prebývanie s nami,

Za zjavenie Tvojho milosrdenstva a strelnej modlitby: „Ježišu, dôverujem v Teba!“,

Za neviazanosť, nehanebnosť a nedostatok skromnosti v živote i obliekaní,

Za priestupky rodičov a manželov,

Za hriechy hnevu, nenávisti a závisti,

Za krivdy spáchané blížnym na majetku a dobrej povesti,

Za nedostatok lásky a ducha obetavosti,

Za pýchu, lakomstvo a hriešnu žiadostivosť,

Za nedostatok úcty k duchovným a posvätným miestam,

Za nedbalé vykonávanie sviatosti zmierenia,

Za zneucťovanie svätosti oltára,

Za ľahkovážnosť pri vysluhovaní a prijímaní svätých sviatostí,

Za nedostatok dôvery v Božie milosrdenstvo,

Za opovážlivé hriechy v nádeji na získanie Božieho milosrdenstva,

Za uspokojovanie vášní a nedostatok umŕtvovania,

Za slabosti a pády spravodlivých a pobožných,
odprosujeme Ťa, Pane.

Večný Otče, zhliadni na nás očami milosrdenstva a skrze bolestné Kristovo umučenie udeľ nám a všetkým hriešnikom milosť odpustenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *