Najväčšia zbierka svätých relikvií mimo Vatikánu

Kaplnka sv. Antona postavená v románskom štýle sa nachádza v susedstve Troy Hill v Pittsburghu v Pensylvánii. Dal ju postaviť otec Suitbert Mollinger, belgický misionár a kňaz. Stavby na kaplnke sa začali v roku 1880 a slávnostne bola posvätená na sviatok sv. Antona 13. júna 1883. Tisíce ľudí sa vtedy zúčastnili na posvätení svätyne a boli požehnaní otcom Mollingerom a relikviou sv. Antona, najobľúbenejšou relikviou kaplnky. Relikvia prvej triedy je teraz umiestnená v malom relikviári v úložisku na oltári sv. Antona.

Syn bohatej rodiny Mollingerovcov využil svoje dedičstvo na vybudovanie kaplnky sv. Antona ako miesta na slávenie bohoslužby, ktoré by sa zároveň malo stať domovom jeho rastúcej zbierky tisícov relikvií. Postupne sa jeho zbierka stala najväčšou zbierkou posvätných relikvií mimo Vatikánu.

Pred príchodom do USA, kde bol v roku 1857 vysvätený za kňaza, otec Mollinger žil v Belgicku, Holandsku a Taliansku, kde študoval medicínu na univerzitách v Ríme a v Janove. Po prijatí duchovného volania od Pána ku kňazstvu opustil Európu, aby sa stal misionárom v Spojených štátoch a nakoniec sa usadil v Pittsburghu, kde založil školu a kláštor.

Mollingerova zbierka relikvií vzrástla kvôli nárastu nacionalizmu v Európe v priebehu 19. storočia a následným konfliktom medzi katolíckou cirkvou v Nemecku a Taliansku. Územné spory medzi novým talianskym štátom a papežským štátom viedli k zničeniu mnohých kláštorov. Relikvie sa často stratili alebo ich ukradli, takže sa otec Mollinger pokúsil získať aspoň niektoré, aby ich zachoval.

V Nemecku volal kancelár Otto von Bismarck po štátom riadenom vzdelávaní „Kulturkampf“ alebo „kultúrny boj“, ktoré bolo v tom čase väčšinou zabezpečované a poskytované cirkvou. Cirkev tomuto tlaku odolávala a niektorí biskupi a kňazi boli zatknutí, väznení a nútení opustiť krajinu. Mnohí si mysleli, že relikvie sú v nebezpečenstve a snažili sa ich preto poslať na bezpečnejšie miesta.

Kaplnka na Troy Hill sa stala doslova „svätyňou relikvií“. Odhaduje sa, že od roku 1868 do roku 1892 bolo z Európy transportovaných v približne 800 puzdrách a obaloch 5 000 relikvií do novovybudovanej kaplnky sv. Antona, ktorej vstupný oblúk nesie nápis: „Telá svätých tu odpočívajú v pokoji.“ Mnohé zdroje však uvádzajú obdobie 130 rokov, kedy sa relikvie presúvali do kaplnky sv. Antona.

Pôsobivá zbierka je uchovávaná v nádherne spracovaných relikviároch, uložených v oltároch a postranných puzdrách zhotovených z ručne vyrezávaného dreva pevného orecha. Mnohé relikviáre obsahujú viaceré relikvie. Po mnoho storočí boli tieto relikvie uctievané v Európe. Doklady na overenie ich pravosti sprevádzali nadobúdanie relikvií a sú uchovávané s istotou pravosti.

Medzi relikviami kaplnky nájdete také vzácnosti ako je lebka sv. Teodora, kompletné kostrové pozostatky sv. Demetria, kúsok z Ježišovho plátna, zub patróna kaplnky, sv. Antona Paduánskeho alebo časť pravého kríža na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš. Medzi tisíckami relikvií svätých v kaplnke sú však tri najzákladnejšie pripomienky najhlbších aspektov našej viery – Kristovo utrpenie a smrť na kríži a jeho slávne vzkriesenie z mŕtvych. V ľavej časti kaplnky sa nachádza relikviár s približne 700 relikviami. Veľký kríž v strede obsahuje časť pravého kríža, tŕň z koruny a kúsok kameňa z Božieho hrobu.

Okrem zbierky relikvií svätých otec Mollinger pri návštevách Európy získal aj zbierku zastavení krížovej cesty pre kaplnku. Tieto neoceniteľné zastavenia boli vyrezávané z dreva umelcami kráľovského umeleckého ústavu Mayer, spoločnosti v Mníchove, v Nemecku. Inštalácia krížovej cesty si vyžiadala potrebu zväčšiť kaplnku a urobiť kroky na dostavanie prístavby. Po dokončení prístavby v roku 1892, otec Mollinger opäť naplánoval zasvätenie na sviatok sv. Antona. Sám zomiera iba 2 dni po posvätení tejto prístavby.

Otec Mollinger nikdy nespočítal náklady pri budovaní kaplnky pre získané sväté relikvie. Vynaložil 300 000 dolárov z osobných finančných prostriedkov, aby poskytol veľkolepú cirkevnú budovu na Troy Hill v Allegheny City – v súčasnosti na severnej strane Pittsburghu. Vitráže kaplnky, všetky privezené z Európy, potvrdzujú jeho želanie na vynikajúce spracovanie. Štrnásť okien s vitrážami nad jednotlivými zastaveniami zobrazujú apoštolov spolu so sv. Pavlom, sv. Štefanom a sv. Vavrincom. Stredové okno nad vchodom zobrazuje Pannu Máriu ako Matku Božiu a Kráľovnú nebies a tiež sv. Jozefa. Vľavo a vpravo sú vitráže k úcte sv. Antona a sv. Kataríny zo Sieny.

Relikvie však nie sú jediným dôvodom, prečo sa otec Mollinger stal takou milovanou osobou pre katolíkov v Pittsburghu i po celej krajine. Bol známy aj ako zázračný liečiteľ, ktorý používal svoje „duchovné darčeky“ a lekárske štúdium na liečbu viac ako 100 pacientov každý jeden deň. Na klinike vo vnútri fary liečil ľudí, ktorí prichádzali a potom ich požehnal niektorou z posvätných relikvií kaplnky.

Otec Mollinger

Každý rok desiatky tisíc pútnikov putovali do Pittsburghu z celej Severnej Ameriky, aby sa zúčastnili sviatku sv. Antona z Padovy, počas ktorého  bradatý otec Mollinger predsedal svojej slávnej uzdravovacej službe. Malé múzeum artefaktov súvisiacich s Mollingerovým životom zahŕňa aj zbierku barlí či okuliarov, ktoré tam zanechali tí, ktorí tvrdili, že boli vyliečení. Jeho dedičstvo ešte stále pretrváva a je symbolizované vyvýšeným žulovým pomníkom postaveným na jeho počesť na kopci farského cintorína v Reserve Township v štáte Pennsylvánia.

V priebehu rokov sa kaplnka dostala do smutného stavu havárie. Biskup Vincent M. Leonard z Pittsburgskej diecézy dal povolenie na jej obnovu. V lete roku 1972 vznikol výbor pre obnovu kaplnky sv. Antona a začala sa organizovať zbierka. Reštaurovanie sa uskutočnilo v troch fázach, keď sa peniaze postupne vyzbierali a práce sa dokončili v novembri 1977.

V 80. rokoch minulého storočia, po obnovení, je kaplnka otvorená pravidelne. Čoraz viac pútnikov prichádza obdivovať jej krásu a sprevádza ju modlitbami. Pútnici naďalej oslavujú príkladné životy svätých ako model cirkvi a pozorujú nádheru množstva relikvií, ktoré zhromaždil služobník cirkvi, otec Suitbert G. Mollinger.

Fotogaléria:

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *