Krížová cesta „ Exercície 1979 Litoměřice “

Úvod

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“ (Jn 12,24-26)

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Pane, koľko podobných justičných omylov, koľko nevinne a neľudsky odsúdených je stále na celom svete. A my, miesto toho, aby sme šírili Tvoju spravodlivosť, sami sa staviame do role nespravodlivého sudcu. Ako rýchlo dokážeme vyniesť úsudok o druhom, odsúdiť, ohovoriť alebo zradiť. Pomôž nám, Ježišu, zadržať včas každé tvrdé, nespravodlivé slovo.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Denne nás, Pane, stretávajú nepríjemné situácie a okolnosti, ktoré sa nedajú zmeniť. Pomôž nám nachádzať Tvoju vôľu, stotožňovať sa s ňou a prijať všetko, čo nemôžeme odstrániť alebo ovplyvniť.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Ty si, Ježišu, poznal slabosť ľudského tela, poznáš aj naše nedostatky, slabosti a hriechy. Daj nám silu a odvahu začínať každý deň znova, nehľadieť na seba, ale nechať sa uchvátiť Tebou.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Pane Ježišu, vždy si mal rád chorých a trpiacich. Dokázal si pochopiť ich bolesť a vžiť sa do ich utrpenia. Kvalita Tvojho služobníka sa pozná podľa jeho vzťahu k trpiacim. Pomôž nám, aby sme tak ako Ty, tak ako Tvoja Matka Mária na krížovej ceste, dokázali vidieť utrpenie druhého, priblížiť sa k nemu a rozdeliť sa o jeho bolesť.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Ako neradi nechávame na sebe poznať, že niečo nevieme, niečomu nerozumieme, na niečo nestačíme. Radi sa hráme na ľudí, ktorí nikoho nepotrebujú. A Ty si si nechal pomôcť od ľahostajného človeka. Daj nám, Pane, viac pokory, aby sme dokázali uznať, že nie sme všetkým a že často potrebujeme pomoc druhého človeka.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Pane, asi by sme ťažko dokázali to, čo urobila Veronika. Nevieme totiž navonok prejaviť to, čo cítime vo svojom vnútri. K tomu, aby sme pomohli druhému je potrebná odvaha, a tá nám tak často chýba. Daj nám, Pane, viac tejto odvahy, aby sme s láskou a ochotou dokázali pomôcť tam, kde je to potrebné a nehľadeli na to, čo vravia druhí.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Každý z nás, Pane, sa presvedčil, že to bez pádov v živote nejde. Pomôž nám, aby sme kvôli svojim pádom a pokleskom na ceste za Tebou nezmalátneli, aby neochabla naša horlivosť a počiatočná láska.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ježišu, sme vo veľkom nebezpečenstve. Ľudia nás ľutujú a my zatiaľ žijeme lepšie ako predtým. Pomôž nám, aby sme nepútali pozornosť ľudí na seba, na svoje problémy, ale ukazovali im Teba a spoločne s nimi Ťa nasledovali.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Nevieme presne, koľkokrát si na ceste padol pod krížom. Isté je, že si musel dôjsť až do konca, až na popravisko. Často nevidíme perspektívu svojho života, toľkokrát máme strach z toho, čo nás čaká. Len posilnení Tebou dôjdeme tam, kam nás Tvoja cesta, ktorú si nám pripravil, dovedie.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Si zbavený všetkého, Pane. Úplne chudobný. Pomôž nám vymaniť sa spod vplyvu všetkého, čo nás odvádza od Teba. Pomôž nám stať sa ľuďmi, ktorým na zemi nemôže byť nič dané ani vzaté. Potom našim jediným bohatstvom budeš Ty sám.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Vo svojej najťažšej fyzickej bolesti, vo svojej opustenosti od priateľov prežívaš nepochopiteľnú temnotu – opustenosť od Otca. Pane, keď príde chvíľa, že budem sám, keď si budem myslieť, že ma nepočuješ, že si na mňa zabudol, daj mi, prosím, vieru, ktorá mi pripomenie, že trpíš so mnou v mojom srdci.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Láska sa nedokazuje slovami, ale obetou. Nikdy nepochopíme, ako veľmi nás miluješ.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Ako asi trpela Mária, keď mala v náručí Tvoje mŕtve telo. Trpela veľa, ale nezúfala. Ona jediná verila, ona jediná v tej chvíli dúfala napriek všetkej beznádeji. Daj, Ježišu, aby sme ani v bezvýchodiskových situáciách nezabúdali, že Ty si premohol svet.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Tvoj život, Pane, nekončí na Kalvárii. Kresťanstvo nie je len náboženstvom kríža a utrpenia, ale predovšetkým náboženstvom veľkonočného rána. Pomôž nám vidieť všetky ťažkosti a bolesti nášho života vo svetle Tvojho vzkriesenia. Potom nikdy nezmizne z nášho života a z nášho srdca Tvoj pokoj, i keď bude celý náš život krížovou cestou.

Záver

Pane, chcel by som Ti slúžiť – ale len niekedy!
Chcel by som ísť za Tebou – ale nie stále!
Chcel by som niesť Tvoj kríž – ale až keď nebude taký ťažký!
Chcel by som začať – ale až od zajtra!
Odpusť mi, Ježišu! Ponúkam Ti, že budem žiť, ako chceš Ty! Že pôjdem za Tebou po všetkých Tvojich cestách, že ponesiem Tvoj kríž, že Ťa budem milovať z celého srdca. Chcem začať ešte dnes! Nie zajtra, DNES! Ježišu, dúfam v Tvoju pomoc!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *