Krátka krížová cesta

Úvodná modlitba

Všemohúci večný Bože, poslal si svojho jednorodeného Syna, aby nás svojou bolestnou smrťou na kríži vykúpil. Teraz chceme kráčať s ním cestou na Kalváriu a spojiť sa s ním v jeho utrpení, aby sme mali účasť na bohatých plodoch jeho bolestnej smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Syn Boží prišiel ako najväčší dobrodinec ľudí a ľud sa mu odvďačuje volaním: Ukrižuj, ukrižuj ho!

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pomáhaj nám stále svojou milosťou, aby sme sa nikdy nepridali k davu, ktorý Ťa odmieta a odsudzuje, namiesto toho, aby lásku splácal láskou.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Cesta na Kalváriu začína: Ježiš berie kríž, na ktorom má dokončiť dielo, pre ktoré prišiel vykúpiť ľudstvo, otvoriť nám nebo.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, chcel by som ísť vždy s Tebou, veď ľudský život je krížová cesta a viem, že len kríž ma privedie k svetlu, k večnej spáse.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Trikrát padol pod krížom náš Spasiteľ. Nie preto, že by nemal síl, veď svojou božskou mocou drží celý vesmír. Jeho pády pod krížom mali byť poučením pre nás, ktorí pôjdeme za ním.

(Chvíľa ticha)

Prvým pádom na začiatku cesty nám vraví: Nedajte sa odradiť od ďalšej cesty, ak padnete hneď na začiatku, ale v pokore a ľútosti vstaňte a neste svoj kríž za mnou.
Pane Ježišu, daj nám vždy k tomu odvahu a silu.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Vo chvíli, keď sa Matka stretáva so svojím Synom odsúdeným na smrť, vidí jasne, čo tušila, keď pri zvestovaní vyriekla svoje “staň sa“. A vo svojej láske k ľudstvu, ktoré má byť vykúpené smrťou jej Syna, opakuje teraz vo svojej duši: „Staň sa!“

(Chvíľa ticha)

Vypros nám, Mária, aby sme podľa Tvojho príkladu aj my vraveli v radosti i bolesti nebeskému Otcovi: „Buď vôľa Tvoja!“

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Ježiš vo svojej všemohúcnosti nepotreboval pomoc. Ak ju aj prijal od Šimona, tak len preto, aby nám dal príklad, ako si máme navzájom uľahčovať životné kríže.

(Chvíľa ticha)

Daj, Pane, aby som ochotne pomáhal iným na krížovej ceste životom a aby sa i mne dostalo pomoci, keď ju budem potrebovať.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Nič iné nevieme o tejto žene, iba to, že mala odvahu, keď druhí boli plní strachu, a že jej súcitná láska podala Pánu Ježišovi šatku, aby si utrel tvár. A to urobilo Veroniku veľkou a slávnou.

(Chvíľa ticha)

Daj mi, Pane, aby moja láska bola vždy statočná a činná, lebo len tak môžem dúfať, že raz uvidím Tvoju svätú tvár.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Ježiš padá uprostred cesty. A týmto pádom nám chce povedať: I keď pokročíš na ceste duchovného života, ktorá je cestou kríža, nie si uchránený od možnosti pádu.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pokorne vyznávam svoju slabosť a prosím, pomôž mi povstať, keď ma ťarcha každodenného života zrazí k zemi.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Cestou sa Ježiš stretol so ženami – svojimi poslucháčkami. Poučenie, ktoré im dal, je aj pre nás. Netreba plakať nad tým, kto zomiera s Bohom a pre Boha, ale nad tým, kto je v nebezpečenstve, že zomrie v hriechu bez Boha.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pripomínaj mi stále, že mám pamätať vo svojich modlitbách na hriešnikov, zvlášť na zomierajúcich.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Tretí pád takmer pri cieli cesty. Aj takéto pády bývajú v ľudskom živote. A beda tomu, kto nevládze vstať.

(Chvíľa ticha)

Pane, chráň ma pred takýmto pádom, a keby snáď na mňa doľahol, pomôž mi vstať a doniesť kríž až do konca.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Ako si sa cítil, môj Ježišu, keď pred zrakmi toľkých divákov obnažili Tvoje sväté telo? I túto potupu si chcel znášať, aby si odčinil toľko hriechov neúcty k ľudskému telu, ktorý je chrámom Ducha Svätého.

(Chvíľa ticha)

Daj nám, Pane Ježišu, aby sme v sebe neničili prirodzenú hanblivosť, ktorá je hradbou jemnej cnosti čistoty.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Čím viac sa blíži koniec života nášho Spasiteľa, tým viac sa zväčšuje jeho bolesť. Ako strašne trpel, keď hrubými klincami prerážali jeho ruky a nohy. A nikto z prítomných nevidel u neho ani najmenší odpor a netrpezlivosť.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, daj mi silu k trpezlivosti na krížovej ceste životom, zvlášť v posledných chvíľach.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Spasiteľovo životné dielo – vykúpenie ľudstva – je dokonané. Celoživotná obeť na oltári kríža vyvrcholila. Syn odchádza k Otcovi. A nám zanecháva ovocie svojej výkupnej smrti, zvlášť vo svätej omši a vo sviatostiach.

(Chvíľa ticha)

Nauč ma, môj Spasiteľ, zomierať hriechu a napájať sa z týchto prameňov milostí a ukryť sa v Tvojom otvorenom srdci.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Aká veľká bola Máriina radosť, keď mala v náručí božské Dieťa, taká veľká bola teraz jej bolesť, keď držala jeho telo zranené, usmrtené našimi hriechmi.

(Chvíľa ticha)

Bolestná matka, hlboko do môjho srdca vtlač rany svojho Syna a vypros mi, aby som ho svojimi hriechmi znova neukrižoval.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Večné Slovo zmĺklo v hrobe, ale len na chvíľu. Čoskoro prehovorí slávnym zmŕtvychvstaním a svedectvo o ňom pôjde celým svetom.

(Chvíľa ticha)

Daj mi, Pane, aby som sa nikdy nestával malomyseľný, ani pre utrpenie svoje, ani pre utrpenie Tvoje, ktoré trpíš stále vo svojom tajomnom Tele, lebo na konci tohto utrpenia bude vzkriesenie a sláva.

Záverečná modlitba

Všemohúci večný Bože, prijmi túto našu pobožnosť krížovej cesty a tiež všetky naše práce a utrpenia, keď ich spájame s utrpením a bolestnou smrťou Tvojho milovaného Syna a podávame Ti ich ako zmier za hriechy svoje i celého sveta, a daj, aby sme vo všetkých krížoch hľadali nášho Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *