Ruženec svetla 1/1994

1.Krst v Jordáne

Ján predstavuje svojim učeníkom skrytého, neznámeho Ježiša. Vyzýva všetkých, aby ho nasledovali. Aj pre nás je Ježiš stále neznámy, nikdy nemôžeme povedať, že ho už poznáme dokonale. Stále viac a viac poznávajme ježišove slová i skutky a nasledujme ho svojim životom.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Pre tých, čo pripravovali svadbu je situácia beznádejná, pripravili málo vína a svadba bez vína je smutná. V tejto situácii Ježiš vykoná zázrak, aj keď ešte neprišla jeho hodina. Vykoná ho, lebo o to prosila jeho matka. V našom živote sú všelijaké situácie a niekedy sme úplne bezmocní. Ale aj v takýchto chvíľach nám ostáva nádej, že na príhovor Panny Márie nám Ježiš pomôže.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Ježiš ohlasuje príchod božieho kráľovstva a vyzýva k pokániu. Bez pokánia a obrátenia nemôže k nám prísť Božie kráľovstvo. Človek, krorý si neprizná, že je hriešny, že potrbuje zmeniť svoj život k lepšiemu, nemôže ani prijať do svojho srdca Božie kráľovstvo.

4.Premenenie na hore

Celý náš život je popretkávaný krásnymi chvíľami, kedy prežívame Božiu prítomnosť a je nám dobre, ale aj chvíľami samoty a utrpenia, kedy sa nám zdá, že Boh je ďaleko. Vo chvíľach temnoty spomínajme na krásne zážitky s Bohom a naša viera zostane zachovaná aj pri kríži.

5.Ustanovenie Eucharistie
Ježiš odchádza na smrť a zanecháva nám Eucharistiu. Je to to najvzácnejšie, čo nám mohol zanechať, je to vrchol jeho lásky. Vkaždej situácii hľadajme posilu u Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *