Ja sa dívam naňho a on na mňa

ohľad hlbokej náklonnosti upriamený na Krista často predstavuje najvrúcnejšiu modlitbu. „Ja sa dívam naňho a on na mňa“, to je jedna z najdokonalejších modlitieb.
Dnes keď sa opäť toľko vecí stáva predmetom úvah, vráťme sa znova do Nazaretu. Ježiš prišiel zachrániť svet a to tak, že nám dal poznať lásku svojho Otca. Nie je čudné, že strávil tridsať rokov v Nazarete, pričom na seba neupozornil, ako keby strácal čas? Nezdôrazňoval svoju osobnosť, ani svoje dary, hoci – a to vieme presne – v dvanástich rokoch umlčal učencov a vzdelaných kňazov v chráme. No keď ho rodičia našli, vrátil sa s nimi do Nazaretu a poslúchal ich.
Počas tridsiatich rokov už ani jedno slovo, pokiaľ ide o neho… tak, že ľudia boli ohromení keď začal verejne pôsobiť, on tesárov syn, čo vykonával skromné práce v tesárskej dielni celých tých tridsať rokov!
Život rozjímania znamená rozpoznať ustavičnú prítomnosť Božiu a neho jeho lásky k nám i v najmenších veciach života, znamená aj byť mu ustavične k dispozícii a milovať ho z celého srdca, z celej duše a z celej sily, nech príde k nám v akejkoľvek podobe. Ježiš k nám prichádza najmä v podobe chudobných. Cez nich prichádza Ježiš k vám, prichádza ku mne a často prechádzame okolo neho tak, že si to ani nevšimneme.
Dva spôsoby života- činorodosť a rozjímanie nielen že sa nevylučujú, ale navzájom sa privolávajú a dopĺňajú. Aby činorodosť prinášala plody, potrebujeme rozjímanie, a keď rozjímanie dosiahne istý stupeň intenzity, prelieva svoj prebytok do činorodosti. Pri rozjímaní získava duša priamo z Božieho srdca milosť, a tú máme ďalej rozdávať v aktívnom živote.
Nižšie uvediem modlitbu, ktorú by sme mohli rozšíriť. Ak sa nám ju podarí uviesť do našich životov, potom bude náš život celkom iný. Taká je plná Ježiša. Napísal ju jeden veriaci v minulom storočí a veľmi ovplyvnila život dobročinných misionárov:
Ježišu, pomôž nám rozšíriť svoju vôňu, kamkoľvek by sme išli.
Zaplav naše duše svojím Duchom a svojím životom.
Prenikni nás a zmocni sa nášho jestvovania natoľko, aby naše životy boli iba vyžarovaním tvojho života. Žiar cez nás a buď v nás natoľko prítomný, aby každá duša, čo nám umožníš stretnúť, mohla v nás vycítiť tvoju prítomnosť.
Aby tí, ktorých stretneme, keď zdvihnú oči nevideli nás, ale teba samého.
Zostaň s nami a my začneme žiariť tak, ako žiariš ty, budeme vyžarovať a staneme sa svetlom pre ostatných ľudí.

Ó, Ježišu, svetlo príde iba z teba nikdy nie z nás. To ty budeš cez nás žiariť na ostatných. Kiež by sme ťa mohli chváliť spôsobom, ktorý by sa tebe najväčšmi páčil, a to tak, aby sme žiarili na tých, čo sú okolo nás.
Kiež rozprávame o tebe bez slov, len svojím príkladom, príťažlivou silou, príťažlivým vplyvom toho, čo robíme, očividnou plnosťou lásky, ktorú ti naše srdcia prinášajú.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *