Absolútna dôvera

Ak patríme Bohu úplne, musíme mu slúžiť a musíme mu dôverovať. Nikdy sa neznepokojujme o budúcnosť. Na to niet dôvodu. Boh je tu.
V našich spoločenstvách sa nevyskytol ani jeden deň, keď by sme museli niekoho odmietnuť, keď sme nemali jedlo, keď nám chýbala posteľ alebo čokoľvek iné. A prichádzame do styku s tisíckami ľudí. Je u nás päťdesiattri tisíc malomocných, a predsa ani jedného-jediného z nich sme neposlali preč len preto, lebo by nám niečo chýbalo. to nevyhnutné máme vždy, nedostávame mzdu, nemáme ani iné príjmy, ani čokoľvek iné, dostávame zadarmo a dávame zadarmo. Krásny Boží dar bol vždy taký!
Naša závislosť od božej Prozreteľnosti sa zakladá na pevnej a neochvejnej viere, že Boh nám môže a chce pomáhať. Že môže, je zrejmé, lebo je všemocný, že chce, je isté, veď tak to prisľúbil v toľkých častiach Písma svätého a on je vždy nekonečne verný všetkým svojim sľubom.
Kristus nás povzbudzuje k dôvere slovami: „Čokoľvek budete žiadať v modlitbe, verte, že dostanete a budete to mať.“ A apoštol Peter nás vyzýva, aby sme zložili na Pána celý náš nepokoj, a on sa o nás postará. A prečo by sa Boh o nás nepostaral, keď nám poslal svojho Syna a s ním všetko? Svätý Augustín hovorí: „Ako môžete pochybovať, že Boh vám dá dobro, keď chcel vziať na seba namiesto nás zlo?“
Také slová musia do nás vliať dôveru v Božiu Prozreteľnosť, veď tá ochraňuje dokonca aj vtáky a kvety. Ak Boh živí vranie mláďatá, čo sa mu prihovárajú krákaním, ak živí vtáky, čo nesejú a nežnú, ani nezvážajú do stodoly, ak zaodieva do nádherných šiat poľné kvety, nemôže zanedbať ani starostlivosť o ľudí, ktorých prijal za svoje adoptívne deti, ide ale o to aby sme ako jeho adoptívne deti konali, zachovávali jeho prikázania a dôverovali mu.
Nechcem, aby sa z našej práce stal obchod, ale aby zostala dielom lásky. Plne dôverujte Bohu a boh vás podrží. Verte mu na slovo a najprv hľadajte nebeské kráľovstvo, všetko ostatné vám bude dané navyše.
Ukrižovaný a vzkriesený Pane, nauč nás čeliť bojom v každodennom živote, aby sme žili plnšie. Ty si pokorne a trpezlivo prijal neúspechy ľudského života, tak ako utrpenie svojho ukrižovania. Pomôž nám žiť v strastiach a bojoch každodenného života, nech sa nám stanú príležitosťou rásť a lepšie sa ti podobať. Naplň nás nádejou v tvoju podporu, aby sme im čelili trpezlivo a odvážne.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *