V službe chudobným

Ak prinášame lásku chudobným, práve v nich nájdeme dnes Ježiša, lebo on je slovo, ktoré sa stalo telom. Čím väčšmi sme zjednotení s Bohom, tým väčšmi rastie naša láska k chudobným a tým väčšmi sme pripravení slúžiť im z hĺbky srdca. Súzvuk sŕdc má mnoho následkov.
Nezberajte sa na cesty do vzdialených krajín len preto, aby ste našli Boha. Je celkom blízko pri vás. Je s vami. Majte ustavične zapálené lampy a budete ho neprestajne objavovať. Bdejte a modlite sa. Majte ustavične zapálené lampy a uvidíte láskavosť Pána, ktorého milujete.
Ježiš ponúka svoje trvalé, dôverujúce, osobné priateľstvo každému z nás, vyjadruje ho nehou a láskou. Navždy si nás k sebe pripútal. A teraz svojou prítomnosťou uvádzame do praktického života túto lásku my. Ježiš prišiel na svet činiť dobro. Pokúsme sa ho teraz napodobniť, lebo verím, že Boh miluje svet cez nás. Vidím toľko ľudí na ulici, ľudí, ktorých nik nechce, ktorých nik nemiluje, ktorým sa nik nevenuje, ľudí žiadostivých po láske. Oni sú Ježiš. Kde ste však vy?
„Žíznim“, hovorí Ježiš na kríži. Nehovorí o fyzickom smäde, ale o smäde po láske. On, Stvoriteľ sveta, si pýta lásku od svojich stvorení. Je smädný po našej láske. Nájde slovo „žíznim“ ozvenu v našich dušiach? Peniaze sú užitočné iba vtedy, ak slúžia na šírenie Kristovej lásky. Môžu slúžiť na to, aby sýtili hladného Krista. Avšak Kristus necíti iba hlad po chlebe, ale aj po vašej prítomnosti, po vašej láske.
Na to aby sme ponúkli domov Kristovi bez domova, musíme z našich príbytkov urobiť najskôr miesto, kde prebýva pokoj, šťastie a láska k blížnemu, vďaka našej láske ku každému členovi rodiny, prípadne k nášmu spoločenstvu. Keď sa naučíme milovať až bolestivou láskou, potom sa nám otvoria oči a budeme schopní aj my dávať lásku. Majme teda srdce plné lásky, radosti, pokoja a vyžarujme lásku, radosť a pokoj, a stávajme sa tak čoraz väčšmi podobní Kristovi.
Spomeňme si, čokoľvek urobíme pre iných – či im ponúkneme úsmev, kúsok chleba alebo nehu, či im podáme pomocnú ruku – to všetko bude Ježiš považovať za činy, čo sme vykonali pre neho: To mne ste urobili. Avšak nech v našom konaní niet pýchy ani márnivosti. Dielo patrí Bohu, chudobní patria Bohu. Celkom sa poddajme Ježišovmu vplyvu tak, aby jeho myšlienky naplnili našu myseľ, vykonávajme jeho dielo našimi rukami a budeme všemocní s tým, kto nás posilňuje.
Buďme presvedčení, že to čo robíme predstavuje iba kvapku vody v oceáne. Lenže keby táto kvapka chýbala, oceán by bol práve o tú kvapku menší. Záleží nám na každučkej osobe. No na to, aby sme ju naozaj milovali, musíme byť s ňou v kontakte. Verím vo vzťah človeka k človeku. Každý človek je pre mňa Kristus, a keďže je iba jeden-jediný Kristus, osoba s ktorou som v danej chvíli, je vtedy jediná na svete.
Vďaka modlitbe sa zjednocujem v láske s Kristom a uvedomujem si, že modliť sa k nemu znamená milovať ho, a to znamená napĺňať jeho slová. Bedári v chatrčiach na celom svete sú ako trpiaci Kristus. V nich žije a umiera Boží syn a prostredníctvom nich mi Boh ukazuje svoju skutočnú tvár. Modlitba pre mňa znamená žiť dvadsaťštyri hodín denne v zhode s Ježišovou vôľou, žiť pre neho, skrze neho a s ním.
Potom jedného dňa pôjdeme v ústrety Kristovi na nebi. Náš Pán nás spozná a pozve nás: „Poďte! Poďte ku mne, vy, ktorých môj Otec požehnáva, lebo som nahý a zaodeli ste ma, bol som bez prístrešia a prichýlili ste ma.“
Pane, urob nás hodnými slúžiť iným na celom svete: slúžiť tým, čo žijú a umierajú v chudobe a o hlade. V ten deň im daj našimi rukami ich chlieb každodenný a našou súcitnou láskou im daj radosť a pokoj.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *