V každom čase medzi nami

Sväté prijímanie, ako toto slovné spojenie navodzuje, je dôverné spojenie Ježiša s našou dušou a naším telom. Ak chceme život prežiť v plnosti, máme žiť aj z tele Pána. vo Svätom prijímaní nájdeme Krista pod spôsobom chleba. Vo svojej práci ho nájdeme pod spôsobom tela a krvi ľudí. Ide o toho istého Krista.
Pozerajte sa vo svätostánku na Ježiša. Uprite oči na toho, kto je svetlom. Proste ho, aby vám dal milosť poznať ho, lásku milovať ho, i odvahu slúžiť mu. Vrúcne ho vyhľadávajte. Každá chvíľa modlitby – najmä v prítomnosti Pána v svätostánku – predstavuje nesporný dar.
Odkiaľ sa nám dostáva radosť milovať? Z Eucharistie, zo Svätého prijímania. Ježiš sa nám stal chlebom života, aby nám dal život. Či je noc a či deň, on zostáva tu. V našich spoločenstvách sa denne hodinu modlíme v prítomnosti najsvätejšej sviatosti. A od chvíle, keď sme sa začali modliť, naša láska k Ježišovi sa stala intímnejšou, naša vzájomná láska chápavejšou, naša láska k chudobným súcitnejšou.
Ježiš sa stal sám chlebom života, aby sa uistil, že pochopíme jeho slová o nasýtení nášho hladu po ňom, našej lásky k nemu. Avšak to mu ešte nestačí stáva sa hladným, aby sme my mohli naplniť jeho očakávanie našej lásky. Tým, čo robíme pre chudobných, sami nasycujeme jeho hlad po našej láske.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *