Gabielus – správy/jún

Hnutie „rodová rovnosť“ prepadlo ‚šialenstvu‘

 

Stuttgart/Hamburg, 15.6.2013 (kath.net/ idea) 016 030 – Kritika tzv. výskumu „gender“ (rodovej rovnosti) v sekulárnych médiách rastie. Hnutie za rodovú rovnosť „Gender Mainstreaming“ znamená rovnosť pohlaví, ale aj skupín ako homosexuáli alebo intersexuáli. Aj v nemeckej evanjelickej cirkvi zohráva toto hnutie veľkú úlohu napríklad zavedením referentov pre rodovú rovnosť.

Hnutie holduje „absurdnej myšlienke, že muži a ženy, homosexuáli a heterosexuáli sú absolútne rovní, rozdiely pochádzajú iba z výchovy“, píše autorka článku v nemeckých novinách v Stuttgarte, Sibylle Krause-Burgerová. To nie je „ničím iným ako šialenstvom“. „Meniť to na dogmy, nemá nič do činenia s vedou.“

Úsilie hnutia „gender“ má v sebe „čosi sektárske, ba totalitné, čosi fašistické“. Má byť dovolená a prežívaná každá skúsenosť. Podľa autorky „katedry rodovej rovnosti sa množia ako králiky“. V štatistike Slobodnej univerzity Berlín napočítala 164 profesúr odboru „gender“ na nemeckých univerzitách a odborných vysokých školách: „To je takmer už priemysel, v každom prípade ale stroj na džoby pre dopletených akademikov.“
V týchto katedrách sedia takmer výlučne ženy. Očividne si sami pre seba oddiskutovali fakt, že „ľudstvo sa rozmnožuje z prameňa viditeľného a citeľného protikladu muža a ženy.“

 

Výskum „gender“ je antiveda

Výskum rodovej rovnosti sa kritizuje aj v internetovom časopise „Zeit Online“ (Hamburg). Žurnalista Harald Martenstein píše: „Obraz nepriateľa pre väčšinu výskumníčok „genderu“ predstavujú prírodné vedy. V tom sa podobajú kreacionistom, ktorí považovali Darwina za agenta Satana a Bibliu za historické náučné dielo.“

Charles Darwin (1809-1882) bol zakladateľ evolučnej teórie. Podľa Martensteina veda je si jednotná: „Rozdiely pohlaví sú sčasti iste spôsobené výchovou. Mnohé však súvisí aj s evolúciou a s hormónmi.“ Odborníčky na „gender“ sú tohto názoru, „že celý biologický výskum musí rozhodne byť nástrojom vlády mužov“. Preto hovoria: „Nie sú nijaké rozdiely, basta. Prečo? Pretože jednoducho nijaké byť nesmú.“ Martenstein: „Výskum ´gender´ je skutočne antiveda. Spočíva na nedokázateľnej viere, ktorá sa nesmie spochybniť.“

V interview pre magazín „ZEITmagazin“ psychologička Prof. Doris Bischof-Köhlerová (Mníchov), zastáva názor, že hnutie „gender“ nemá nijaký záujem o objektivitu: „Tu, ako sa zdá, vládne konštruktivistický obraz sveta, podľa ktorého niečo ako objektívna skutočnosť, ktorú treba preskúmať, neexistuje. Fakty a fantázia splývajú spôsobom, ktorého myslenie naozaj nedokážem dobre sledovať.“ –zg-

Bischof-Köhlerová je autorka štandardného diela „Od povahy odlišné – psychológia rozdielov pohlaví.“

 

Darwinov potomok a katolíčka

 

Laura Keynesová je pra-pra-pravnučka Charlesa Darwina, zakladateľa evolučnej teórie. Po obrátení pracuje pre katolícku organizáciu.

 

Londýn, 15.6.2013 (kath.net/jg) 016 029 – Laura Keynesová, priamy potomok Charlesa Darwina, pracuje pre katolícku organizáciu „Catholic Voices“ (Katolícke hlasy). Táto organizácia by chcela katolíckej cirkvi vo Veľkej Británii dať hlas v médiách a vo verejnosti.

Pre katolícke noviny „Catholic Herald“ Keynesová tento týždeň uviedla, že našla cestu naspäť do Cirkvi. Ako dcéra ateistického otca a katolíckej matky bola ako dieťa pokrstená. Ako mladistvá stratila vieru aj kontakt s Cirkvou.
Štúdium filozofie v Oxforde ju priviedlo k novému premysleniu predstáv o hodnotách. Akú úlohu zohrávajú vzťahy, feminizmus, morálny relativizmus, posvätnosť a dôstojnosť ľudského života? Diskusia okolo knihy Richarda Dawkinsa  „Božie šialenstvo“ ju nespustila a priviedla ju k hlbšiemu zamysleniu sa nad otázkou Boha, ako si spomína.

Svoje rozhodnutie po zrelom uvažovaní vrátiť sa do Cirkvi, jej priateľov i rodinu priviedlo do úžasu. „Veď sa zdala byť takým inteligentným dievčaťom,“ znel jeden z komentárov o nej. Ako príbuzná Darwina a katolíčka nezodpovedá už obvyklým očakávaniam, ako uviedla. –zg-

 

Mediálne špekulácie v Ríme: Čakanie na ‚druhého muža‘

 

Nové fámy o budúcom štátnom sekretárovi

 

Rím, 15.6.2013 (kath.net/KAP-J. Schidelko) 016 028 – Od zvolenia pápeža 13. marca je úplne hore na zozname napínavá otázka: Koho si povolá  František za „alter ego“, za druhého muža“ Vatikánu, za nového štátneho sekretára. V predkonkláve mnohí kardináli žiadali, aby sa ukončila séria nezrovnalostí v Rímskej kúrii. Pápeža má teda odbremeniť manažér s politickou a diplomatickou zručnosťou a ten musí riadiť osobný sekretariát pápeža. Ale nástupca už 78-ročného kardinála Tarcisia Bertoneho doteraz menovaný nebol. A takmer každý deň sa zoznam možných kandidátov predlžuje.

Ako najnovšiu špekuláciu o kandidátovi na tento úrad priniesol rímsky denník „Il Messaggero“  honduraského kardinála Oscara Rodrigueza Maradiagu. Čoskoro po Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro, na ktoré František podnikne v dňoch 22.-28. júla svoju prvú zahraničnú cestu, by mohli oznámiť oficiálne menovanie, ako napísali rímske noviny bez udania zdroja informácie či odôvodnenia.

Kardinál Maradiaga je skúsený cirkevný predstaviteľ, polyglot, ktorý už  20 rokov vedie diecézu hlavného mesta Tegucigalpa. Ako prezident Caritas Internationalis v Ríme má skúsenosti s prácou vo Vatikáne a vo všeobecnej Cirkvi. V mnohých vecných otázkach aj v zásadnom postoji je veľmi blízky pápežovi. A František ho určil za koordinátora 8-člennej komisie kardinálov, ktorá mu má predložiť návrhy na reformu Kúrie.

Napriek tomu sa podľa doterajších meradiel zdá byť nepravdepodobné, že pápež z Južnej Ameriky povýši Juhoameričana na štátneho sekretára. Okrem toho by bol kardinál z Hondurasu aj druhým mužom na špici, ktorý je rehoľník. A to by znova salezián – ako Bertone – prevzal centrálne vedenie vo Vatikáne, čo by bolo porušenie starých zvyklostí.

Prirodzene zostáva otázka, či František bude vôbec pripisovať význam takýmto proporčným pravidlám pri svojich personálnych rozhodnutiach. Zdá sa, že mnohé hovorí skôr pre to, že prvý pápež z Južnej Ameriky si zvolí Taliana, alebo prinajmenšom Európana za najužšieho spolupracovníka. A že si práve po skúsenostiach z minulých rokov zvolí muža s politickými a diplomatickými skúsenosťami, ktorý Vatikán dôkladne pozná.

Medzi vatikanistami tak kolujú už mnohé mená talianskych kardinálov a diplomatov. Najviac sa menuje Giuseppe Bertello, „predseda vlády“ štátu Vatikán, ktorý je tiež členom 8-člennej pápežskej komisie kardinálov. Ale hovorí sa aj o skúsených nuncioch ako arcibiskup Luigi Ventura (Pariž) alebo Celestino Migliore (Varšava), ktorý predtým dlhé roky pôsobil ako druhý vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. A menuje sa aj jeho nástupca v Štátnom sekretariáte, Pietro Parolin (Venezuela).

Mnohí dávajú šancu aj nunciovi vo Washingtone, ktorým je Carlo Mária Vigano. Veď ten chcel vo „vláde“ štátu Vatikán upratať nešváry a za nie celkom jasných okolností bol preložený do USA. Jeho „prípad“ stál v januári 2012 na začiatku aféry „vatileaks“, keď jeho dôverné listy pápežovi zverejnili v talianskej televízie a neskôr v knihe odhalení dôverných dokumentov „Jeho Svätosť“.

Koho František povolá a na základe akej kvalifikácie za vedúceho Štátneho sekretariátu, je úplne otvorené. A mnohé hovorí za to, že toto menovanie sa vykoná až pri prvom zasadnutí komisie kardinálov koordinovanej kardinálom Maradiagom, keď pôjde o novú reštrukturalizáciu Rímskej kúrie. Jasné však je, že toto menovanie bude mať ústredný význam pre to, aby vatikánsky aparát po nepokojných rokoch znova vykročil pevným krokom. –zg-

 

Správa k pamiatke 500. výročia reformácie v r.  2017

Spoločná prezentácia Svetového luteránskeho zväzu a Vatikánu v Ženeve

 

Rím, 14.6.2013 (ZENITBritta Dörre) 016 027 – Vatikán a Svetový luteránsky zväz 17. júna 2013 v Ženeve, sídle luteránskeho zväzu, spoločne prezentovali správu „O konflikte spoločenstva“ na pamiatku 500. výročia reformácie v roku 2017.

Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, podľa Rádia Vatikán vyhlásil, že v dokumente sa vyjadruje vďaka za ekumenické pokroky ostatných 50 rokov, ako aj „poľutovanie nad tým, čo sa za 500 rokov stalo, najmä nad vojnami v mene náboženstva, ale aj nad nastúpením cesty radikálnej sekularizácie ako zdanlivého východiska.“ Text je zatiaľ iba v angličtine a pracuje sa na nemeckom preklade.

V správe sú okrem toho liturgické návrhy na stvárnenie spoločných bohoslužieb na pamiatku výročia reformácie v roku 2017.  –zg-

 

Obama – ani pomazaný, ani antikrist

 

Teológ k návšteve amerického prezidenta 19. júna v Nemecku.

 

Washington D.C., 14.6.2013 (kath.net/idea-Uwe Siemon-Netto) 016 026 – Sektári na internete vyhlasujú, že prezident Obama je antikrist. Týmto s Bibliou sa nezhodujúcim špekuláciám o konci časov musíme protirečiť. Ale rovnako málo by sme ho pri jeho návšteve v Nemecku 19. júna mali oslavovať ako pomazaného, ako to robilo 200 000 nemeckých rojkov v r. 2008, keď Obama nebol ešte ani zvolený. Nuž blúznivý duch je naozaj veľmi nemecká  vlastnosť. Poznáme to od Luthera, ktorý toto slovo vynašiel a takýmto utopistom zlostne čelil.

 

USA majú štátny dlh 13 biliónov 

To, že Obama nemôže byť nijakým mesiášom možno zdôvodniť už celkom svetsky. Mesiáš neohrozuje blahobyt budúcich generácií tým, že štátny dlh USA vyženie na hrozivú výšku 13 biliónov eur. Mesiáš neženie politickým protivníkom na krk daňovú políciu a vyšetrovanie, nie, to robí skôr totalitný vládca.

 

Vyše 57 miliónov potratov

Ako kresťan mám však pádnejší dôvod spochybniť Obamov štatus pomazaného. Za jeho vlády bývalí čestní demokrati prijali do svojho programu právo na potrat. To bola samozrejme konzekvencia: už ako poslanec v štáte Illinois Obama hlasoval proti novele zákona, ktorá chcela zaručiť ústavné právo na život dieťaťu, ktoré prežilo pokus o potrat.

V Nemecku si len málo ľudí vie urobiť obraz o tom, ako extrémne sa realizuje vraždenie nenarodených v USA, odkedy to pred presne 40 rokmi povolili. Vyše 57 miliónov ľudských životov bolo vyhasnutých v martinskom tele – často krátko pred ich narodením, niekedy aj po ňom, ako dnes vieme z procesu s vrahom detí, ktorý eticky skazené americké médiá z ideologických dôvodov zoširoka ignorujú.

Hororovú kliniku Dr. med. Kermita Gosnella z Filadelfie obvinili z vraždy troch detí, ktorým nožnice presekli chrbticu. Pri zhromažďovaní dôkazov sa zistilo, že on a jeho spolupracovníci týmto spôsobom zabili stovky detí a ďalších 16 000 usmrtili potratom v konečnej fáze tehotenstva. V Gosnellovej klinike sa všelikde našli časti telíčok detí, jedna v záchodovej mise a iná vedľa maslových chlebov personálu v chladničke.

 

Kultúra smrti

Toto je hrôzostrašne presný obraz kultúry smrti, ktorý pranieroval pápež Ján Pavol II. v encyklike „Evangelium Vitae“ (1995). Barack Obama túto kultúru smrti nevynašiel, ale postavil sa na jej špicu. Preto by kresťania pri všetkej úcte pred jeho úradom prezidenta štátu mali zvážiť, že dôvod zbožňovať ho tu rozhodne nie je. –zg-

 

Autor, Uwe Siemon-Netto, je vedúci Centra pre Lutherovu teológiu a verejný život v Capistrano Beach, v Kalifornii.

 

František dokončí encykliku Benedikta XVI. o viere

 

Vatikán, 13.6.2013 (kath.net/KNA) 016 025 – Pápež František chce dokončiť encykliku o viere, ktorú začal písať jeho predchodca Benedikt XVI. Bude to práca „štyroch rúk“ ako sa vyjadril podľa Rádia Vatikán vo štvrtok pred Radou synody biskupov.

„Text, ktorý som dostal od Benedikta XVI., je veľmi hlboký dokument, ktorý chcem teraz dokončiť,“ zdôraznil František ako odpoveď na otázku jedného prítomného. „Encyklika je takmer dokončená.“

Termín jej vydania zatiaľ z Vatikánu neoznámili. –zg-

 

Rusko zakazuje propagovanie homosexuality

 

Pochody homosexuálov iba na miestach, kde je prítomnosť detí vylúčená: na poli, v lese.

 

Moskva, 13.6.2013 (kath.net/KNA) 016 024 – Ruský parlament zakázal pozitívne vyjadrenia o homosexualite v prítomnosti detí. Bez jediného hlasu proti a iba s jedným zdržaním Duma v utorok pri treťom a poslednom čítaní schválila zákon, ktorý zakazuje propagovanie «netradičných sexuálnych  vzťahov». Poslanci vyhlásili, že deti a mladistvých treba chrániť pred falošnými predstavami o medziľudských vzťahoch, pretože to môže poškodiť ich psychiku.

Podľa ruských médií zákon napríklad zakazuje prezentovať homosexuálne a heterosexuálne vzťahy ako rovnocenné. Médiám a prevádzkovateľom internetových stránok hrozí pri takýchto výpovediach peňažná pokuta asi 23.500 eur, súkromným osobám 120 eur. Cudzincom hrozí väzenie 15 dní a vykázanie z krajiny.

Podpredseda Dumy Sergej Železnjak z vládnej strany „Zjednotené Rusko“ poukázal na to, že 90 percent občanov je za zákaz «homosexuálnej propagandy» medzi maloletými. Predsedníčka parlamentného výboru pre rodinnú politiku, Jelena Misulina, minulý týždeň povedala: «Náš zákon nezakazuje pochody homosexuálov, ale budú možné iba na miestach, kde je prítomnosť detí vylúčená: na poli, v lese.»

Zákon musí ešte schváliť horná komora parlamentu, Federálna rada. Zákon ostro kritizuje nielen hnutie homosexuálov, ale aj ruský poverenec pre ľudské práva Vladimír Lukin. Označil ho ako «nemúdry» a ako Lukin povedal pre agentúru Interfax, povedie k «ľudským tragédiám». Od roku 2012 je homosexuálna propaganda zakázaná už vo viacerých ruských regiónoch ako Sankt Peterburg a Novosibirsk.

Nemecká parlamentná frakcia zelených vyzvala ministra zahraničia Guida Westerwelleho (FDP), aby z protestu proti «prenasledovaniu homosexuálov v Rusku» si povolal veľvyslanca krajiny. Ani kancelárka Angela Merkelová (CDU) nesmie podľa nich mlčať. Ruský prezident Vladimír Putin pred týždňom ubezpečil, že sexuálne menšiny sa nediskriminujú. «Ľudia s odlišnými preferenciami u nás pracujú a robia kariéru», vyhlásil šéf Kremľa. Dodal, že niet nijakých problémov.

Putin sa viackrát vyslovil za zmenu dohôd o adopcii detí s krajinami ako Francúzsko, ktoré zaviedli «homosexuálne manželstvo». Povedal, že Moskva musí zabrániť, aby si páry rovnakého pohlavia adoptovali ruské siroty.  O príslušnom zákone sa bude Duma radiť na budúci týždeň. –zg-

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *