Život Cirkvi vo svete 18/2020

Obsah

František vyzýva k poslušnosti voči nepovoleniu omše

Pápež František podporil transsexuálov

Kardinál chce väčšiu úlohu žien pri formácii kňazov

Kardinál Burke: Vatikán ďakuje Číne, Tajvan

Krátke správy z LifeSiteNews

Viedenský biskup: Kríza pomôže Cirkvi otvoriť sa pre nové veci

Rakúsko: Široká ofenzíva proti nedeľnému predaju

Poľsko bude zasvätené Kristovi a zverené Božej Matke

Biskupi USA a Kanady zasvätia svoje národy Panne Márii

Trump varuje biskupov pred demokratmi

Brazília: Väčšina sudcov hlasovala za ochranu života

Nemecko: Prísne odporúčania biskupskej konferencie

Švajčiarsko: Prísne opatrenia pre sväté omše

Biskup: Vlády používajú covid-19 na prenasledovanie Cirkvi

Predseda KBS zablahoželal novému vedeniu ČBK

Poľsko: Biskupi chcú dohodu o prezidentských voľbách

Kanada: Trest pastorovi za súkromné slávenie

Talianska vláda popudila proti sebe biskupov

Pán kardinál, ešte by som mal jednu otázku …

Kto obmedzuje Eucharistiu, zabíja životný nerv Cirkvi

Bavorsko: Séria vlámaní do kostolov

Kanada: Kňaz sa dobrovoľne dáva „uväzniť“

Španielsko: Na covid-19 zomrelo viac ako 70 kňazov

Kolín: Od 1. mája znova povolené bohoslužby

Vysviacka domorodca pre cirkev s „amazónskou tvárou“.

USA: Lekári a revolúcia proti extrémnym opatreniam

„Toto hovorí Pán: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň.“
„A privediem ich naspäť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa. A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť, a viac sa nebudú báť, ani strachovať a nebude z nich chýbať, hovorí Pán.“ (Ez 34,11-12; Jer 23,1-4)

Ovečky bľačia – no pastieri mlčia

Valí sa front zlého počasia a stádu hrozí suchota.
„Ako sa vedecky odôvodní, že vírus sa v kostoloch prenáša
inak ako v iných verejných priestoroch???

* * * * * * *

František vyzýva k poslušnosti voči štátnym opatreniam

Vatikán, 28.4.2020 (LifeSiteNews) 026 282 – Pápež František vyzval katolíkov, aby sa modlili za „milosť … poslušnosti“ čo sa týka druhej fázy štátnych opatrení v období pandémie, v ktorej sa naďalej nepovoľuje slávenie verejnej svätej omše. Povedal to na začiatku rannej svätej omše v Dome sv. Marty 28. apríla.
Bolo to deň po tom, čo talianski biskupi vyjadrili svoj protest proti pretrvávajúcemu zákazu verejných omší.
„V tomto čase keď sa začína uvoľňovanie karantény modlime sa k Pánovi, aby dal svojmu ľudu, nám všetkým, milosť prezieravosti a poslušnosti, aby sa pandémia nevrátila,“ povedal pápež.

Pápež František podporil transsexuálov

Torvaianica, Taliansko, 30.4.2020 (LifeSiteNews) 026 281 – Pápež František mal poskytnúť „okamžitú“ finančnú pomoc skupine prostitútov transsexuálov z Južnej Ameriky.
Don Andrea Conocchia, farár v obci Torvaianica pri Ríme pre talianske noviny Il Fatto Quotidiano povedal: „Prišli do kostola zhrození. Prosili o pomoc, lebo pre vírus už nemajú zákazníkov na ulici.“ Podľa novín kňaz „nebol ovládaný predsudkami, ale hneď cítil veľkú solidaritu voči tejto transsexuálnej komunite, ktorá si pomáhala navzájom ako len mohla“.
Skupina sa obrátila aj na pápeža Františka cez pápežského almužníka kardinála Konráda Krajewského. Pápežský almužník je zodpovedný za charitatívnu prácu v mene Svätého Otca.
„Františkova reakcia bola okamžitá,“ napísali noviny. „Krajewski okamžite osobne priniesol potrebnú pomoc do Torvaianice. Kardinál Krajewski pre „Corriere della Sera“ povedal, že „transsexuáli si zarábajú peniaze knihami a možno majú problémy s dokladmi a nemôžu si teraz zarábať na živobytie“. Iné farnosti tiež hovoria o podobných problémoch a pokúšajú sa zabezpečiť potreby prostitútov, ktorí už nemajú čo jesť.
Transsexuáli vyjadrili vďačnosť pápežovi:
„Veľká vďaka, pápežovi Františkovi! Nech vás Boh žehná! Ďakujeme za všetko! Tisíc požehnaní! Nech vás Panna ochraňuje!“

Pápež František prijal u seba aj ženu, ktorá sa dala chirurgicky zmeniť na muža (na obr. vpravo) a jeho „manželku“ (vľavo). Prijal ich v byte v Dome sv. Marty na „prísne súkromné stretnutie“, ako napísali španielske noviny „Hoy“ a dodali: „Bol to zrejme signál, že pápež František možno zmení realitu katolíkov, ktorí sa rozhodli, ako Diego [jedna zo žien] zmeniť svoje pohlavie.“

Kardinál chce väčšiu úlohu žien pri formácii kňazov

Vatikán, 24.04.2020 (KAP) 026 280 – Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov sa vyslovil za väčšiu účasť žien na formácii kňazov. „Je veľa možností, ako ich zapojiť do tohto procesu,“ povedal pre májové vydanie vatikánskych novín „Donne Chiesa Mondo“ (Ženy, Cirkev, svet).
„V teologických, filozofických, ale aj duchovných otázkach môžu byť ženy rozhodne súčasťou formačného tímu. Potrebujeme názor žien. Spolupráca na rovnoprávnej úrovni je pre seminaristov hodnotnou prípravou na ich službu. Bez takejto spolupráce vidím nebezpečie, že kňazi budú žiť svoj vzťah k ženám klerikálnym spôsobom – teda považovať ich za podriadené.“
Súčasné pravidlá formácie by sa mali podľa názoru kardinála Ouelleta „ďalej rozvinúť“:
„Nachádzame sa stále ešte v klerikálnej koncepcii. Integrácia žien naďalej dosť chýba. To je problematické v neposlednej miere v pastorácii. Pozornosť venovaná ľuďom je od prírody ženského rodu,“ povedal kanadský kardinál a ďalej kritizoval:
„Mnohí kňazi a seminaristi majú bojazlivý vzťah k ženám. Často sa na ženu hľadí ako na nebezpečie. Vlastným problémom sú však muži v službe Cirkvi, ktorí nemajú vyvážený vzťah k ženám. To musíme radikálne zmeniť,“ zdôraznil kardinál.

Kardinál Burke: Cirkev musí prinášať sviatosti veriacim!

„Náš Pán sa na nás spolieha, že urobíme všetko v boji proti veľkému zlu! My sme Pánovi spolupracovníci, spolupracujeme s jeho milosťou a preto musíme hľadať čo najkreatívnejšie riešenia, aby ľudia mali to najdôležitejšie, čo práve v tomto čase potrebujú – a síce sviatosti!“
„Je našou povinnosťou nástojiť na sekulárnych úradníkov a vysvetľovať im dôležitosť kňaza pri pomoci chorým a umierajúcim! Myslím, že mnohí to pochopia, keď sa im to dobre vysvetlí!“

Rím, 27.4.2020 (LifeSiteNews) 026 279 – Kardinál Raymond Burke v interview povedal, že ak katolíci nemôžu sláviť svätú omšu, prijímať Eucharistiu, či ísť na spoveď je to neprijateľná situácia. Vyzval Cirkev na celom svete, aby lepšie reagovala na krízu koronavírusu. Zdôraznil, že Cirkev musí pokračovať vo svojom dôležitom poslaní.
„Musíme si uvedomiť, že duchovným poslaním Cirkvi je prinášanie sviatostí Božiemu ľudu – najmä spovedanie a poskytovanie Eucharistie veriacim hlavne chorým a umierajúcim. My musíme nájsť cestu, ako pokračovať v tejto službe! Je zaujímavé, že sekulárny svet nachádza spôsoby ako dodávať ľuďom napríklad potraviny až domov, a poskytovať im aj iné potreby. Teda aj my musíme nájsť cesty ako poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich!“

V Taliansku, kde teraz kardinál žije, katolíci zomierajú sami, dokonca bez kňaza a pochovávaní sú takisto bez kňaza a bez príbuzných. Kardinál hovorí:
„My to dokážeme iste robiť aj lepšie! Reakcia Cirkvi na túto krízu je úplne odlišná od toho, ako reagovala v iných dobách v takýchto situáciách. Sú ľudia, ktorí nemali svätú omšu celé týždne, ani spoveď, či Eucharistiu. To je pre nás neprijateľná situácia! V minulosti mala Cirkev dokonca hrdinských kňazov, pripravených obetovať sa, ktorí sa nebáli slúžiť veriacim.“ …
„Počul som príbehy o kňazoch, ktorí napriek všetkému chodia do nemocníc, aj keď im kladú prekážky a nedajú sa odradiť. Istý kňaz sa napríklad správa veľmi láskavo a pozitívnym spôsobom pôsobí na nemocničný personál, takže mu poskytnú ochranný odev a stará sa tak o umierajúcich. Je našou povinnosťou nástojiť na sekulárnych úradníkov a vysvetľovať im dôležitosť kňaza pri pomoci chorým a umierajúcim a myslím, že mnohí to pochopia, keď sa im to dobre vysvetlí! Naše myslenie musí byť nasledovné:
Áno, náš Pán sa na nás spolieha, že urobíme všetko v boji proti veľkému zlu! My sme Pánovi spolupracovníci, spolupracujeme s jeho milosťou a preto musíme hľadať čo najkreatívnejšie riešenia, aby ľudia mali to najdôležitejšie, čo v tomto čase potrebujú – a síce sviatosti!“
Myšlienka, že ak sme bez sviatostí, pomáha nám to rozvinúť život modlitby je trocha mätúca, ako povedal kardinál. Skôr je čas rozvinúť väčšiu úctu a pochopenie prítomnosti nášho Pána vo sviatostiach Cirkvi.
„Všetky tieto modlitby adresujeme Bohu s hlbokou túžbou stretnúť sa s Pánom vo sviatostiach. Vo všetkom tom teraz objavujeme, že je potreba veľmi prehĺbiť naše ocenenie Pánove prítomnosti veľmi mimoriadnym spôsobom skrze sviatosti.“

Kardinál Burke: Vatikán ďakuje Číne, Tajvanu nie

Vatikán, 26.4.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 278 – Kardinál Raymond Burke kritizoval, že Vatikán sa verejne poďakoval Číne za jej veľkorysosť, no Tajvan nespomenul. Obe krajiny poslali Vatikánu naliehavo potrebné zdravotnícke potreby.
Matteo Bruni, riaditeľ Tlačovej kancelárie Svätého stolca 9. apríla označil dodávku z komunistickej Číny ako „výraz solidarity čínskeho ľudu“. Svätý stolec vie toto „veľkorysé gesto“ oceniť a ďakuje biskupom, katolíkom a všetkým Číňanom za túto humanitárnu iniciatívu.
Veľvyslanectvo Tajvanu pri Svätom stolci uverejnilo 14. apríla oznámilo dar 280 000 masiek pre Vatikán a Taliansko: „Je to znamenie spojenia s pápežom Františkom a talianskym ľuďom, ale aj pomoc pre taliansku cirkev pri sprevádzaní chorých a núdznych, ktorí trpia koronavírusom,“ povedal veľvyslanec Matthew Lee.
Vatikán sa k daru Tajvanu doteraz vôbec nevyjadril.
Čínska komunistická ľudová republika má u Vatikánu, ako sa zdá, „privilegovanú pozíciu“, ako povedal kardinál Burke a nanovo kritizoval spornú dohodu Svätého stolca s Čínou z r. 2018:
„Od tejto dohody, ktorej text doteraz nikdy neoznámili, vzrástlo prenasledovanie verných čínskych katolíkov.“

* * * * * * *

Krátke správy z LifeSiteNews

Mladí katolíci sveta žiadajú biskupov: ‘Vráťte nám našu omšu!’

„Čo môže byť pre nás podstatnejšie ako svätá omša?“‘
V ostatných dňoch sa objavili na celom svete videá, na ktorých mladí katolíci žiadajú svojich biskupov: „Vráťte nám svätú omšu!“ Všetko začali mladí rakúski katolíci. Čoskoro sa pridali mladí v Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Anglicku, Walese a Škótsku, ako aj v USA a Argentíne. 27.4.2020

Kňaz: Duchovné a psychické zdravie ľudí si vyžaduje znova otvoriť naše chrámy!

Kňaz zdôrazňuje: Technika nám veľmi pomáha v tomto čase skúšky, ale spoločná oslava Boha a spolunažívanie sú životne dôležité pre náš život.
USA, 24.4.20

Biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu: „Vírus spôsobuje vynáranie sa Cirkvi v katakombách“

„Je možné, že prechádzame dobou katakomb – istým druhom podzemnej Cirkvi. Ale nemusí sa strachovať. Musíme byť odvážni, pretože Cirkev má množstvo skúseností, keď bola podzemnou Cirkvou. A v tých časoch katakomb Boh dával mnoho duchovných plodov na obnovu Cirkvi.“ USA, 29.4.2020 026 277

* * * * * * *

Viedenský biskup: Kríza pomôže Cirkvi otvoriť sa pre nové veci

Viedeň, 30.04.2020 (KAP) 026 276 – Obmedzenia náboženského života od marca zmenili vo farnostiach mnohé zvyky a mohli by po kríze viesť k zásadnej premene. Tento názor vyslovil viedenský pomocný biskup Štefan Turnovszky, biskupský vikár, vo štvrtok v interview pre Kathpress.
„Niečo sa zmení. Pri nových návrhoch sme často počuli vetu: ´To nejde. Už vždy to tak bolo.´ Teraz však ľudia zažívajú, že je to zrazu inak a ide to napriek tomu. Táto skúsenosť zostane. Hlavne zvyky ako sa slúžia bohoslužby sú touto premenou postihnuté. Tušíme a dýchame oveľa väčšiu slobodu kreativity, keďže začneme od nuly. Zrejme budeme hlbšie uvažovať ako liturgicky sláviť omše.“
Od 15. mája platné slávenie verejných omší – jedna osoba na 10 m2 – biskup víta, no hovorí:
„Fary stoja pred mnohými výzvami: Komu dovolíme sláviť omši a komu nie? Ako to urobiť, aby sa čo najviac ľudí mohlo zúčastniť? Bude treba fantáziu ako lepšie využiť veľkú kostoly a omše v pracovné dni.“ …
Aby zostal s kňazmi v styku zriadil biskup Turnovszky s generálnym vikárom Nikolausom Krasom od začiatku krízy telefónnu reťaz. Každý týždeň kontaktuje biskup 16 dekanov, tí zasa kontaktujú všetkých farárov.
„Aj farári majú každý týždeň telefonicky kontaktovať najmenej desať farníkov, najmä dobrovoľníkov a dôchodcov. Dúfame, že tak sme ľuďom bližšie a dosiahneme aj osamelých,“ hovorí biskup a opisuje situáciu ďalej:
„Na osamelosť sa doteraz nesťažoval ani jeden kňaz, no situácia je nepríjemná a ide aj na nervy. Bez kontaktov nie sú celibátni kňazi ani teraz, pastorácia prebieha cez telefón a maily, či videokonferencie. V kríze sú najmä kňazi pôsobiaci v nemocniciach, čo je teraz zakázané. Aj situácia chorých a starých kňazov je kritická, lebo nemôžu prijímať návštevy a to mi robí starosti.“
„Chýba nám niečo podstatné, lebo omša sa zakladá na spoločenstve a okrem chleba a vína majú aj veriaci centrálny význam,“ hovorí biskup Turnovszky. …

Rakúsko: Široká ofenzíva proti nedeľnému predaju

Viedeň, 1.5.2020 (kath.net/KAP) 026 275 – Proti otvoreným obchodom v nedeľu a vo sviatky sa formuje v Rakúsku veľká ofenzíva. V stredu sa „Aliancia za voľnú nedeľu“ a s ňou diecézny biskup St. Pöltenu Alois Schwarz, predseda Komisie pre hospodárske otázky pri KBR, ako aj viedenský evanjelický superintendent Matthias Geist i Katolícke združenie rodín pridali ku kritikom najnovších zásahov prevádzkovateľov obchodných centier.
„Nie otvoreným obchodom v nedeľu na ochranu a odbremenenie pre všetkých!“ vyhlásila „Aliancia za voľnú nedeľu“, založená v r. 2001, spolu s viac ako 50 členskými organizáciami. „Bolo by nepochopiteľné a nesolidárne zobrať zamestnancom obchodov a ich rodinám nedeľu ako spoločný voľný deň.“
Biskup Schwarz zdôraznil význam nedele ako „daru pre náboženstvo a dobrovoľnícku aktivitu v nedeľu“ a povedal:
„Podľa kresťanského chápania je nedeľa prvý deň v týždni, teda je pred prácou a hospodárstvom. Voľná nedeľa je tak výrazom toho, že hospodárstvo má slúžiť človeku a nie naopak.“
Superintendent Geist povedal, že zamestnanci obchodov potrebujú ako iní ľudia čas pre rodinu. „Mali by sme ich uchovať od toho, aby sa pre príliš liberálne otváranie obchodov stali ľuďmi porazenými krízou“
„Obchodné reťazce sa o otváranie v nedeľu pokúšajú v pravidelných intervaloch, ale ešte nikdy sa ich pravé záujmy neukázali tak jasne ako teraz!“ zdôraznila aliancia. Hovorca aliancie Philipp Kuhlmann označil nájomné v centrách za „pozadie ich najnovších chtivých požiadaviek“. „Podnikatelia, zamestnanci a ani zákazníci v ich uvažovaní nehrajú nijakú úlohu! V časoch kurzarbeitu, zvýšenia nezamestnanosti, peňažných strát a nedostatku času snívať o rozšírení otváracích hodín ukazuje ich nereálne úvahy. Práve teraz sú ľudia konfrontovaní s mnohými zmenami ako práca doma – home office -, starosť o deti, menšie platy a je tu ešte aj nebezpečie nákazy. Až 43 percent domácností má menej príjmov.“ …
Dlhšie otváracie hodiny neprinesú ani väčší obrat, ako zdôraznil Christian Lindmeier, hovorca viedenskej aliancie. Zákazníci málo nakupujú, preto je to nepotrebné.

Naliehavo potrebný oddych
„Práve v časoch väčšej záťaže a psychického tlaku je nedeľa ako voľný deň nevyhnutná. V čase kríze sme zamestnancom obchodov ďakovali. Teraz, keď sa vraciame k normálu, sa špekuluje ako zobrať ich rodinám jediný voľný deň,“ uvádza Aliancia za voľnú nedeľu. (Link: www.freiersonntag.at)

Poľsko bude zasvätené Kristovi a zverené Božej Matke

Varšava, 30.4.2020(kath.net/pl) 026 274 – V čase ťažkej doby pandémie predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanisłav Gądecki, v nedeľu 3. mája na Jasnej Góre zasvätí Poľsko Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a zverí Panne Márii, Kráľovnej Poľska. Oznámil to hovorca BKP páter Paveł Rytel-Andrianik:
„V túto nedeľu arcibiskup Stanisłav Gądecki bude viesť slávenie na Jasnej Góre, pri ktorom zverí našu domovinu Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Kráľovnej Poľska, Panne Márii,“ povedal hovorca. Akt zverenia znie o. i. :

„Spolu s Máriou, Pannou a Božou Matkou, Kráľovnou Poľska a našimi patrónmi, prosíme o záchranu našej domoviny v jej dnešnej ťažkej skúsenosti. …
Dnes ti zverujeme našu domovinu a náš národ, všetkých Poliakov, ktorí žijú v našej vlasti a v zahraničí. Zverujeme ti celý náš život, všetky naše radosti a utrpenia, všetko, čo sme a všetko, čo máme, celú našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.“
V národnej svätyni Jasna Góra bolo Poľsko v krízach už viackrát zverené Božej Matke. Poľskí biskupi tak urobili aj v situácii ohrozenia boľševickou inváziou v r. 1920, po druhej svetovej vojne v r. 1946 vzhľadom na hrozbu komunizmu, k 300. výročiu Ľvovského sľubu v r. 1956 a aj v r. 1966.
V r. 1979 zveril Ján Pavol II. počas prvej apoštolskej cesty do svojej vlasti Panne Márii cirkev v Poľsku. Predseda poľského episkopátu zasa 3. mája 2016 zveril poľský národ Božej Matke pri príležitosti 1050 výročia krstu Poľska.

Kňaz opravuje premiéra: Kristus je ‘bijúcim srdcom krajiny’!

Veľká Británia, 28.4.2020 (LifeSiteNews) 026 273 – Katolícky kňaz jemne opravil britského premiéra Borisa Johnsona vyhlásením:
„Bijúcim srdcom tejto krajiny nie je Národná zdravotnícka služba (NHS), ale Ježiš, Spasiteľ človeka!“
Páter Armand de Malleray, FSSP – z Kňazského bratstva sv. Petra, ktoré založil sv. Ján Pavol II. v r. 1988 – to povedal v homílii k Dobrému pastierovi vo Svätyni Panny Márie v anglickom Warringtone.

„Iste súhlasím s premiérom Borisom Johnsonom v jeho chvále lekárov a sestier britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS). Nemôžem však súhlasiť s jeho kategorickým vyhlásením na Veľkonočnú nedeľu: ‘My vyhráme, lebo NHS je bijúcim srdcom tejto krajiny. Je to to najlepšie v tejto krajine. Je to neporovnateľné. Je to ovládané láskou,’” citoval páter a pokračoval:

„S rešpektom voči premiérovi ako katolícky kňaz, ako pastier duší, musím vyhlásiť, že bijúce Srdce tejto krajiny je v našich svätostánkoch. Toto bijúce Srdce sa nazýva Ježiš, Spasiteľ ľudí, Iesus Hominum Salvator, alebo iniciálkami IHS.“

Páter De Malleray oslovil aj totálne potlačenie sviatostnej služby katolíkom vo Veľkej Británii kvôli pandémii, niečo, čo považuje za „najhoršiu pohromu na svete“ a povedal:

„Pastieri to nesmú zľahčovať. Pastieri sa nesmú pokúšať to ospravedlňovať, či nejako uzmierujúco vysvetľovať. Pastieri musia plakať pre takéto zlo a pastieri musia byť aktívne prezentovať vláde duchovné potreby svojich ovečiek!“

V situácii „lock-down“ vo Veľkej Británie sa stalo každý týždeň rituálom oslavovať NHS a iných pracovníkov. Verejnú oslavu Boha však zakázali. Katolíci a iní kresťania majú zakázané vstúpiť do kostolov čo len na modlitbu. No supermarkety a potratové centrá sú otvorené. Páter to komentuje nasledovne:

„Ako je možné, že hlavné potratové centrum Mary Stopes sa takto pýši na webovej stránke: ´Opatrenia proti covid-19 nezasiahli naše kliniky potratovej starostlivosti. Vy SMIETE navštíviť naše kliniky.´ Aj samotná NHS posiela ženy na potrat do týchto kliník. … Priatelia moji, kto môže ignorovať zabíjanie nevinných detí?…“

Páter potom porovnal 20 000 mŕtvych na koronavírus s počtom potratov vo Veľkej Británii každý rok: 209 000! Zdôraznil, že lekári a sestry sú priamo zodpovedné za tieto úmrtia:

„Úmrtia potratom nie sú výsledkom úsilia lekárov a sestier, ale ich svojvoľným a osobným zásahom. Úmrtia potratom nie sú nehody spôsobené zanedbaním starostlivosti lekármi. Naopak považujú sa za ústredné v poslaní a étose NHS a štátu.“

De Malleray dal do protikladu lichotenie premiéra voči NHS s jeho zlyhaním poďakovať sa Bohu, či veriacim, čo sa za neho modlili, keď bol v nemocnici s nákazou a dodal, že to ukazuje duchovný rozklad britskej spoločnosti:

„To, že na Veľkonočnú nedeľu, keď svet slávi vzkriesenie Pána, premiér ako kedysi pokrstený katolík nemá jediné slovo vďaky Pánovi za záchranu života a za modlitby a obety mnohých kresťanov za neho, ukázalo, ako dramaticky sme stratili kontakt v nadprirodzenými realitami.“
„Dobrí pastieri medzi klérom po príklade nášho Pána ,modlitbou a obetou robia všetko pre to, aby veriaci mali znova prístup do kostolov. Pán – Spasiteľ človeka – prosí každého kňaza, aby prinášal sviatosti jeho ovciam. Dobrí pastieri budú pripomínať svojim ovečkám, že ich telá sú stvorené pre ich duše, a že jediný vírus, ktorý dokáže zabiť dušu, je hriech a že jedinou nápravou hriechu je IHS – Ježiš – Spasiteľ človeka.“

Páter vyjadril vďaku biskupom Anglicka a Walesu , že radili kňazom ponúkať omšu počas pandémie denne aj bez veriacich, pretože:
„Svätá omša je primárne konaním Krista a liturgické slávenia sú verejné svojou povahou, no naše osamelé omše sú stále ešte na prospech Božiemu stádočku, našich diecéz, univerzálnej Cirkvi a nás celebrantov!“

Biskupi USA a Kanady zasvätia svoje národy Panne Márii

USA, 28.4.2020 (LifeSite News) 026 272 – Katolícki biskupi USA a Kanady spoločne znovu zasvätia svoje národy Preblahoslavenej Panne Márii a požiadajú o jej príhovor v boji proti globálnej pandémii koronavírusu.
„Každý rok Cirkev v máji prosí o špeciálny príhovor Božej Matky. Tento rok chceme prosiť Pannu Máriu ešte vrúcnejšie, keďže čelíme spoločne účinkom globálnej pandémie,“ uviedol arcibiskup José Gomez, predseda Konferencie katolíckych biskupov USA v liste všetkým americkým biskupom.
„Po dohovore s vedením Kanadskej katolíckej konferencie biskupov sa stretol výkonný výbor KKB USA a potvrdil ako vhodný termín 1. máj 2020 o 12.00 hod. na zasvätenie nášho národa Panne Márii pod jej titulom Matka Cirkvi. V ten istý deň tak urobia aj naši bratia na severe a zasvätia jej Kanadu. To poskytne cirkvi príležitosť modliť sa k Panne Márii za stálu ochranu zraniteľných, za uzdravenie chorých a za múdrosť pre tých, ktorí pracujú na liečbe strašného vírusu.“

Trump varuje biskupov pred demokratmi

„Ak vyhrajú v r. 2020 voľby demokrati, bude to znamenať ‘veľmi odlišnú katolícku cirkev.“
USA, 27.4.2020 (LifeSiteNews) 026 271 – ‚Dúfam, že každý príde voliť a urobí, čo urobiť musí,‘ povedal americký prezident prominentným katolíckym biskupom v súvislosti s voľbami v USA v novembri. Po konferencii so 600 katolíckymi predstaviteľmi a katechétmi v sobotu, prezident Donald J. Trump napísal na Twitteri:
„Dnes som mal som úžasný telefonát s katolíckymi predstaviteľmi a katechétmi. Zajtra budem sledovať nedeľnú omšu o 10.15 hod., ktorú slávi kardinál Dolan v Katedrále sv. Patrika v New York City,“ napísal americký prezident. …
Prezident Trump na konferencii zdôraznil svoj záväzok ochrany života a povedal, že situácia je na takej úrovni, „akú nijaký prezident predtým nezažil“ a povedal:
„Iba hovorím to, čo hovorí každý. Som prvý prezident, ktorý sa prihovoril účastníkom Pochodu za život v januári – každoročného protestu proti rozsudku Najvyššieho súdu k potratom z r. 1973. …
Demokrati chcú potrat a chcú ho teraz a chcú ho do konca deviateho mesiaca tehotenstva! … Dúfam, že každý pôjde voliť a urobí, čo urobiť treba. Budete mať veľmi odlišnú katolícku cirkev, ak budem porazený!“

Brazília: Väčšina sudcov hlasovala za ochranu života

Rio de Janeiro, 29.4.2020 (kath.net) 026 270 – Väčšina šiestich z jedenástich sudcov najvyššieho súdu hlasovala proti žiadosti, aby tehotné ženy po infekcii zika smeli ísť legálne na potrat. Vyhlásenie rozsudku bude až o niekoľko dní, no odmietnutie žiadosti sa považuje za isté, ako informoval „Vatican News“.
Katolícka cirkev a ochrancovia života sa energicky postavili proti žiadosti Národného zväzu prokurátorov.
Brazílska biskupská konferencia len nedávno vyhlásila:
„Nie je úlohou štátnych orgánov selektívne pripisovať či upierať ľuďom právo na život.“

Nemecko: Prísne odporúčania biskupskej konferencie

Hlasný spev je úplne zakázaný! Zakázané je sväté prijímanie do úst a z kalicha, veriacim sa má podávať Eucharistia napríklad klieštikmi!

Bonn, 29.4.2020 (kath.net) 026 269 – Biskupská konferencia Nemecka vydala odporúčania na sväté omše v ére koronavírusu.
Prístup k svätým omšiam bude obmedzený, počet veriacich sa riadi rozlohou kostola. Sväté omše sa majú sláviť iba v katedrálach a veľkých chrámoch a v kostole majú byť označené chodníky ako jednosmerné. Lavice majú mať predpísaný odstup.
Okolo oltára sú povolení okrem kňaza iba dvaja miništranti. Hlasný spev je úplne zakázaný! Zakázané je sväté prijímanie do úst a z kalicha, veriacim sa má podávať Eucharistia napríklad klieštikmi!
Tieto odporúčania majú byť orientáciou pre diecézy, ich realizácia je však v kompetencii miestneho biskupa.

Švajčiarsko: Prísne opatrenia pre sväté omše

Freiburg i.Ü. (kath.net) 026 268 – Spolková rada Švajčiarska uverejnila 16. apríla 2020 plán postupného uvoľňovania opatrení na ochranu pred vírusom v troch etapách – od 27. apríla, 11. mája a 8. júna.
V prvej etape sú povolené pohreby v rodinnom kruhu za príslušných opatrení.
Uvoľnenie verejných svätých omší sa však oznámi až v neskoršom termíne.
Švajčiarska biskupská konferencia vydala v zmysle vládnych nariadení koncepciu, pri ktorej sa musí spolupracovať s miestnymi orgánmi. Zoznam prísnych opatrení má asi 40 bodov!

Biskup: Vlády používajú covid-19 na prenasledovanie Cirkvi

USA, 28.4.2020 (Life Site News) 026 267 – „Ak vláda popiera cirkvi práva aké dáva obchodníkom – je to diskriminácia náboženstva,“ povedal biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu v interview pre LifeSiteNews.
Okrem zopakovania svojho názoru, že vírus je Božím trestom na „prebudenie sveta a Cirkvi“, aby sa robilo pokánie za zločiny v Cirkvi aj mimo nej – zvlášť za zneužívanie v liturgii a potraty – biskup Schneider povedal:
„Vlády na celom svete zneužívajú covid-19 ako zámienku na celkové prenasledovanie kresťanov, keď nútia cirkvi, aby zatvorili kostoly. Biskupi a biskupské konferencie – a dokonca Svätý stolec – by mali naliehať na vlády, aby dali cirkvám aspoň také práva, aké dávajú obchodom s potravinami. Ak vláda popiera Cirkvi rovnaké práva ako obchodníkom, tak je to diskriminácia náboženstva.“

Predseda KBS zablahoželal novému vedeniu ČBK

Bratislava, 28. apríla (TK KBS) 026 266 – Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov zablahoželal novému vedeniu Českej biskupskej konferencie (ČBK).
Novým predsedom ČBK sa stal olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Ján Graubner. Za podpredsedu členovia ČBK zvolili kráľovohradeckého biskupa Jana Vokála. Novými členmi Stálej rady ČBK sa stali litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David.

„Vedenie biskupskej konferencie preberáte v náročných okolnostiach.
Prajeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie, múdrosť, trpezlivosť a neustálu pomoc Ducha Svätého. Zároveň ďakujeme za službu odchádzajúceho vedenia na čele s kardinálom Dominikom Dukom.
Modlíme sa za všetkých českých biskupov a prosíme Božiu Matku, aby za nich orodovala. Nech vám Všemohúci Boh daruje mnoho milostí pre službu veriacim v Čechách a na Morave.“

Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

Poľsko: Biskupi chcú dohodu o prezidentských voľbách

Varšava, 29.04.2020 (KAP/KNA) 026 265 – Poľskí biskupi žiadajú od vlády aj opozície dohodu o spornej realizácii volieb v období pandémie. Stála rada BKP apelovala v utorok na svedomie zodpovedných, aby „vypracovali spoločné stanovisko k prezidentským voľbám“. „Nesmie nastať podozrenie, že sa porušuje ústava a zásady slobodnej a férovej voľby.“
Napriek ostrej kritike opozície chce poľská vláda voliť hlavu štátu 10. mája – a to poštou. Za favorita sa považuje súčasný konzervatívny prezident Andrzej Duda (47). Podľa prieskumov je na druhom mieste liberálna opozičná kandidátka Malgorzata Kidawa-Blonska (62). Tá v utorok vyhlásila, že ak budú voľby 10. mája vo forme plánovanej vládou, tak sa na nich nezúčastní.
Biskupi zdôraznili, že cirkev nemá mandát zúčastňovať sa na politických sporoch alebo prikláňať sa k nejakému riešeniu.

Kanada: Trest pastorovi za súkromné slávenie

Cornwall, 28.4.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 264 – Kanadská polícia uložila kresťanskému pastorovi André Rosemu peňažnú pokutu za súkromné náboženské slávenie. Podľa informácií pastora sa na ňom zúčastnilo vcelku iba päť osôb! Konalo sa v jeho súkromných priestoroch v Cornwalle v štáte Ontario. Políciu zrejme informoval jeho sused.
Pastor najprv upozornil políciu na slobodu zhromažďovania zakotvenú v kanadskej ústave. Policajti reagovali, že krajina sa nachádza vo výnimočnom stave a preto musí slávenie zrušiť alebo zaplatiť pokutu. Keď ho pastor odmietol zrušiť, dostal peňažnú pokutu 880 kanadských dolárov.
Pastor chce teraz proti tomu bojovať právne. Jeho právnik zdôraznil, že ústava je ešte stále najvyšším zákonom krajiny. Vyjadril obavy, že štátne orgány prekračujú aj tie kompetencie, ktoré sú im dané platným zákonom o núdzovom stave.

Talianska vláda popudila proti sebe biskupov

Rím, 27.4.2020 (kath.net/KAP) 026 263 – Biskupská konferencia Talianska kritizuje, že v Taliansku nie sú zatiaľ povolené nijaké verejné bohoslužby. Po vyhlásení premiéra Giuseppe Conteho k prvému opatrnému uvoľňovaniu obmedzení pre koronavírus, hovorí biskupská konferencia o „neprijateľnom obmedzovaní slobody vyznávania viery!“ A biskupi píšu:

„Vláda a komisia expertov musia rozlišovať medzi svojou zodpovednosťou za ochranu zdravia a kompetenciou a poslaním Cirkvi. Cirkev musí mať možnosť utvárať náboženský život so zachovávaním nariadených opatrení, ale v plnej autonómii!“

Premiér Conte v nedeľu večer oznámil, že v Taliansku bude od 4. mája možnosť s rúškom navštevovať príbuzných, od 18. mája sa majú otvoriť malé obchody a od 1. júna aj reštaurácie, bary a kaderníctva. Pohreby budú možné od 4. mája s 15 príbuznými za príslušných opatrení. Conte súčasne zdôraznil, že obmedzenie slávenia verejných svätých omší zostáva naďalej v platnosti.
Biskupská konferencia vo vyhlásení z nedele večera tiež zdôraznila, že ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová ešte 23. apríla prisľúbila „čo najvoľnejší výkon praktizovania viery“. Po vzájomnej dohode katolícka cirkev obmedzenia zo strany vlády prijala, ale jasne zdôraznila, že pri všeobecnom uvoľňovaní chce znova začať aj s aktívnou pastoráciou.

„Súčasné nariadenia svojvoľne vylučujú slávenie svätej omše s veriacimi. Všetkým má byť jasné, že v tejto núdzovej situácii také dôležité nasadenie sa v službe chudobným prýšti z viery, ktorá sa musí živiť svojimi prameňmi, zvlášť sviatosťami.“

Na protest biskupov reagoval Conte ešte v noci na pondelok. Vo vyhlásení z jeho sídla, ktorým je Palazzo Chigi sa ozvalo:
„V nasledujúcich dňoch sa má vypracovať protokol, aby sa veriaci mohli čo najskôr znova zúčastňovať liturgických slávení.“

Pán kardinál, ešte by som mal jednu otázku …

Správa sa koronavírus v katolíckych kostoloch snáď inak ako v reštauráciách a školách? Komentár: Roland Noé.

Viedeň, 28.4.2020 (kath.net/rn) 026 262 – Konečne! V Rakúsku sú od 15. mája znova povolené verejné bohoslužby. Opatrenia sa dohodli s vládou, bezpečnostné otázky sú pre kardinála Christopha Schönborna „potrebné a zmysluplné“. Konkrétne to vyzerá takto: Na 20 metroch štvorcových sa smie nachádzať iba jedna osoba! Práve pre vidiecku oblasť, kde je mnoho malých kostolov to znamená, že sa na slávení omše môže zúčastniť sotva viac ako 10 – 15 ľudí.
Súčasne sa 18. mája začína školské vyučovanie pre 6-14 ročných žiakov. Žiakov rozdelia do malých skupín, takže v triede bude asi 10-12 detí. Ak uvážime kľúč metrov štvorcových použitý na kostoly a aplikujeme ho na triedy, hneď si všimneme, že sa tu meria odlišnou mierkou! Vo väčšine tried by mohli byť podľa tohto kľúča iba dve či tri deti. Žiaci sú okrem toho aj šesť hodín spolu, kým veriaci na omši sú tam väčšinou iba do hodiny.
A tak by som mal ešte jednu otázku na zodpovedných: Správa sa koronavírus v katolíckych kostoloch snáď inak ako v školských triedach alebo aj reštauráciách, kde sa vyžaduje iba jeden meter odstupu? Prečo sú tu cirkvi tak očividne znevýhodňované? Tak sa pýtajú mnohí ľudia a krútia hlavou.
Nebolo by primerané byť trocha pružnejší a vyhovieť potrebám u nás aj tak už malého stádočka návštevníkov kostolov? Ministerka pre cirkvi zdôraznila, že nebudú nijaké zákonné úpravy ani štátne kontroly v tejto oblasti. Ešte je niekoľko týždňov čas objasniť podrobnosti. Tak napríklad rodiny by mohli platiť za jednu osobu, lebo aj tak sedia spolu. Bolo by odvážnym a pekným znamením, keby cirkev využila čas na hľadanie kreatívnych riešení, aby nedeľná svätá omša sa znova etablovala v reálnom živote!

Kto obmedzuje Eucharistiu, zabíja životný nerv Cirkvi

Dekan Ignaz Steinwender, Salzburská arcidiecéza

Zell am Ziller, 27.4.2020 (kath.net) – 026 261 – … V Evanjeliu sv. Jána 21,1-14 sa hovorí o treťom zjavení vzkrieseného Pána učeníkom. Siedmi učeníci celú noc chytali ryby a nič nechytili. Pán stojí ráno na brehu a hovorí im: „Hoďte siete z pravej strany!“ A chytia množstvo rýb! ….
Týmto rybolovom nám Ježiš pripomína svoje slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť,“ (porovn. Jn 15,5). pripomína nám hlas z oblaku na hore Tábor: „Jeho počúvajte!“ (Lk 9,35) Bez Pána nemôžeme nič urobiť, bez Pána je všetko márne, bez Pána už nie sme Cirkev. S Pánom nie je nič nemožné. U P8na je milosrdenstvo a hojné vykúpenie!
Potom Ježiš pripomína učeníkom, čo bude pre nich to najdôležitejšie. „Vzal chlieb a dával im ho.“ Pripomína svoje slová z Večeradla: „Toto je moje Telo (…) Toto je moja Krv (…) Toto robte na moju pamiatku!“
Eucharistia je miesto, kde Ježiša spoznávame a kde sme úplne pri ňom. Eucharistia je preto prameňom a vrcholom pôsobenia Cirkvi, ako hovorí koncil. Cirkev žije z Eucharistie, napísal sv. Ján Pavol II. Kto obmedzuje Eucharistiu, zabíja životný nerv Cirkvi, popiera Krista a je zradca.
Hlavnou úlohou apoštolov je sláviť Eucharistiu s ľudom, privádzať mnohých ľudí k tomuto prameňu. Preto musia nasadiť všetko, nech to stojí, čo to stojí. Arcibiskup Georg pri diakonskej vysviacke môjho suseda farára Jürgena povedal: „Za Eucharistiu by som sa nechal aj zastreliť.“ Ako by reagoval na plánované šikany v stanovení obmedzenia slávenia svätej omše? Napríklad jedna osoba na 20 metrov štvorcových? Či tu nie je nebezpečenstvo, že za nejaký čas, keď bude veriacim upieraná Eucharistia, sa siete potrhajú?
Nech nás Boh chráni, aby situácia, ktorú dramatickými slovami vyjadril prorok Ezechiel nastala aj v našej dobe:
„Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri? Mlieko ste popili, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. … Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň (Ez 34, 2 … 12).

Bavorsko: Séria vlámaní do kostolov

Mníchov, 27.4.2020 (kath.net) 026 260 – Zlodeji v Bavorsku sa zrejme zamerali na pokladničky, kríže a náboženské predmety v kostoloch. Využívajú počas pandémie prázdne a otvorené kostoly. Informoval o tom mníchovský večerník „Abendzeitung“. Zlodeji kradli v Kostole sv. Ducha, sv. Petra aj Najsvätejšej Trojice. Niekde vnikli aj do sakristie. Minulý týždeň sa pokúsil neznámy muž násilím vylomiť dvere Kostola Najsvätejšej Trojice na Ulici Pacelliho a pritom vážne poškodil historický portál. Polícia prípady vyšetruje.

Kanada: Kňaz sa dobrovoľne dáva „uväzniť“

Toronto, 26.4.2020 (kath.net/pl) 026 259 – Napriek zákazu návštev kvôli pandémii chce sa kňaz z Toronta v Kanade naďalej starať o väzňov. Kňaz, ktorý chce zostať anonymný, teda ponúkol „24 hodín denne a sedem dní v týždni žiť vo väznici“. Vyhlásil to arcibiskup Gary Gordon, zodpovedný za pastoráciu väzňov pri Biskupskej konferencii Kanady. Arcibiskup Gordon rozhodnutie kňaza veľmi oceňuje.
Informoval o tom medzinárodný katolícky spravodajský portál „Aleteia“.

Španielsko: Na covid-19 zomrelo viac ako 70 kňazov

Madrid, 24.4.2020 (kath.net/KAP) 026 258 – Iba v Španielsku zomrelo od vypuknutia pandémie už 70 kňazov v aktívnej službe. Oznámil to generálny sekretár Biskupskej konferencie Španielska, pomocný biskup Luis Argüello. „Boli to diecézni aj rehoľní kňazi, ktorí ochoreli počas normálneho výkonu svojej služby,“ povedal na tlačovej konferencii v Madride. Mali kontakt s infikovanými ľuďmi predtým, ako tých dopravili do izolácie, alebo boli v pastorácii na miestach s veľkým rizikom nákazy.
Do tohto počtu sa však nezarátali mnohí starší kňazi v domovoch pre seniorov a rehoľných domoch, ktorí tiež zomreli na covid-19, ako ani rehoľné sestry, diakoni a misionári – obete pandémie.
Najviac postihnutá je Madridská arcidiecéza, kde ťažko aj ľahšie ochorelo 100 kňazov. Od 11. marca zomrelo v hlavnom meste na následky nákazy vcelku 28 kňazov.
Ešte vyšší je počet zomrelých kňazov v Taliansku. Podľa katolíckeho denníka „Avvenire“ cez víkend tam narátali 111 duchovných zosnulých na pandémiu počas pastorácie.

Kolín: Od 1. mája znova povolené bohoslužby

Kolín, 24.4.2020 (kath.net/pm) 026 257 – Od 1. mája by mohlo byť za istých podmienok v Kolínskom arcibiskupstve v Severnom Porýní-Vestfálsku znova povolené verejné slávenie omší s účasťou veriacich. Oznámila to miestna vláda na základe koncepcií a opatrení, ktoré predložili cirkvi. Kolínsky arcibiskup, kardinál Rainer Mária Woelki prejavil uľahčenie:
„Teším sa, že od 1. mája môžeme znova spoločne sláviť bohoslužby, pretože viem, koľkým ľuďom v ostatných týždňoch bolestne chýbali. To sa musí naďalej prebiehať rozhľadene a za dodržiavania všetkých opatrení, aby sa pandémia stlmila. Budeme to robiť veľmi zodpovedne, ale je to dobrá správa pre všetkých, ktorí v tejto ťažkej dobe túžia po zmysle, orientácii a spoločenstve.“
Farnosti dostali inštrukcie o potrebných opatreniach, aby sa zabránilo infekcii. Počet veriacich je obmedzený a medzi veriacimi musia byť 2 metre odstupu na všetky strany. Kedy sa znova budú môcť konať ďalšie slávenia ako prvé sväté prijímanie, svadby a birmovky sa ešte rieši a oznámi sa v danom čase.
Vláda Severného Porýnia-Vestfálska ako jediná spolková krajina Nemecka nikdy nezakázala návštevy bohoslužieb. Považovala za dostatočné, že cirkvi a náboženské spoločnosti vyhlásili, že sa sami vzdajú zhromažďovania.

Vysviacka domorodca pre cirkev s „amazonskou tvárou“.

Brazília, 24.4.2020 (LifeSiteNews) 026 256 – V brazílskej amazonskej Diecéze Alto Solimões na západe krajiny bol 15. marca po prvý raz vysvätený člen kmeňa Ticuna za trvalého diakona Katolíckej cirkvi obradom prekypujúcim domorodými symbolmi. Udalosť si získala medzinárodnú pozornosť, keď oficiálna spravodajská služba „Vatican News“ uverejnila krátku správu v pondelok s titulkom
„Prvá vysviacka domorodého diakona v diecéze v západnej Brazílii“.
Miestne médiá zdôraznili, že vysviacka je jasnou súčasťou procesu budovania Cirkvi s „amazonskou tvárou“. Prezentovalo sa to ako implementácia Synody o Amazónii. Pápežova exhortácia Querida Amazonia vyzýva svätiť „oveľa viac“ diakonov v Amazónii aj k „inkulturácii liturgie“.
Diakonská vysviacka sa konala v Kostole sv. Františka v Belem do Solimões, dedine, ktorá je „duchovným centrom“ kmeňa Ticuna, ako píše „Vatican News“.
Diakona vysvätil biskup Adolfo Zon Pereira, menovaný za biskupa Diecézy Alto Solimões v r. 2015, ktorý v r. 2017 povedal:
„Zrušenie celibátu by neriešilo problém nedostatku kňazov. Dnes máme problém s povolaniami a náš celibát nám dovoľuje robiť pastoráciu sústredenú len na ľudí.“
Katolícka cirkev má iba 40 stálych pracovníkov v Alto Solimões, z ktorých je len 18 kňazov, preto formovala 11 trvalých diakonov aj na zodpovednejšie úlohy v diecéze. Môžu byť ženatí a mať deti a majú aj zamestnanie mimo Cirkvi.
Tak aj nový diakon Antelmo Pereira Angelo. K oltáru ho sprevádzala manželka s deviatimi deťmi. Počet trvalých diakonov rastie v mnohých krajinách pre nedostatok kňazov. Ich manželky musia dať súhlas s vysviackou a majú sa do istej miery učiť pomáhať manželovi.
Vysviacka Pereiru Angela je pozoruhodná pre mnohé domorodé zvyky a tradície v obrade. „Vatican News“ zdôraznil úsilie misionárov zachovať tieto tradície ako kultúrne dedičstvo.
No toto úsilie sa veľmi prehnalo – mnohé symboly boli aj v samotnej vysviacke! Piesne, tance, náhrdelníky a tradičné ozdoby hlavy, aj zvieracie zuby, mušle, slimáky a náramky z rastlinných vlákien.
Biskupská konferencia Brazílie uverejnila dlhú obdivnú správu z obradu vrátane obrázkov pomaľovaných tvárí domorodcov počas vysviacky.
Kalich a cibórium boli z bezcenných materiálov – čierne misky a zemegule pripomínali sošky pachamamy na pohanských obradoch v Ríme počas synody. Ľudia prišli do kostola so spevom a tancom s pomaľovaným tvárami z 12 kmeňov etník „Svätej zeme Eware”, čo sa v regióne spája s 12 kmeňmi Izraela.
Obrad sa začal pri riečke pri kostole domorodou hudbou a tancom – obradom uvádzania dievčat do dospelosti. Tieto tance sú veľmi trýznivé. V čase prvej menštruácie sú dievčatá načas izolované od kmeňov v malej izbe, kde sa učia byť ženami od starších žien až po obrad. Počas puberty sa dievča pokladá za zraniteľné zlými duchmi v lese. Na konci izolácie im telá natrú na čierno a dostanú opojný nápoj a úplne im ostrihajú všetky vlasy. Tradične im ich vytrhávali otcovia, aby sa ukázalo, že môžu rodiť deti. Obrad trvá 4 dni bez spánku, potom im zaviažu oči a skáču cez oheň za vírenia bubnov. Maskovaní mladíci oblečení ako démoni potom tancujú okolo dievčat s bubnami a vyrezávanými drevenými penismi. Neskôr sa koná aranžovaná svadba.
Počas diakonskej vysviacky boli aj iné špecifické domorodé gestá. Zvláštnu úlohu hrala rohožka upletená ženami z kôry palmy capinuri nazývaná tururi. Tá je symbolom ochrany proti prírodným silím – jasný pohanský prvok proti zlým duchom.
Ako symbol poslušnosti a pokory sa Pereira Angelo vystrel na rohožke na podlahe kostola – ako symbolu vyššie opísaného obradu. Inou okrúhlou rohožkou s domorodými symbolmi – papagájom, hadom a leopardom, ako aj slnkom a mesiacom tam mávali na ochranu pred silami prírody. Okolo diakona rozsypali zelené listy a červené kvety tiež pripomínajúce ich obrady v Ríme.
Pred vysviackou biskup Adolfo Zon Pereira objasnil, že chcel zvlášť reagovať na výzvu Františka formovať cirkev s amazonskou tvárou, ako to pápež vyjadril v dokumente po Synode o Amazonii. …
Zrejme nie je problém, že tieto rituály sa spájajú s krutými tradíciami, v ktorých kult duchov hral veľkú úlohu. Podľa „Vatican News“:
„Diecéza Alto Solimões zožala prvé plody evanjelizácie, ktorá pokračuje už vyše sto rokov.“
Zdá sa, že množstvo obrátení, krstov, manželstiev a život viery v diecéze, ktorú založil v r. 1910 sv. Pius X. sa už neráta. Katolícka história regiónu je však staršia. Jezuiti tam pôsobili od r. 1542, a od r. 1749 to boli karmelitáni z Portugalska, ktoré región ovládlo. Za portugalských kráľov sa vytvorili farnosti, no kňazi tam nastálo pôsobili až od r. 1892, keď vznikla Diecéza Amazonie. Od r. 1909 prišli misionári kapucíni z Umbrie. V rozľahlej diecéze žije len 216 000 ľudí, asi 38 percent tvoria domorodci väčšinou z kmeňa Ticuna.
V r. 2000 tvorili vyše 70 percent obyvateľstva Brazílie katolíci. V r. 2010 ich počet klesol na 59,5 percenta – 31 percent tvorili evanjelici.

USA: Lekári a revolúcia proti extrémnym opatreniam

Kalifornia, 24.4.2020 (LifeSiteNews) 026 255 – Dvaja lekári v Kalifornii začali revolúciu proti politike v rámci pandémie pokojnou, veľmi úprimnou a starostlivou prezentáciou založenou na vede a štatistike na tlačovej konferencii 22. apríla. Dr. Artin Masihi a Dr. Dan Erikson pôsobia v kalifornskom Bakersfielde.
„Od začiatku pandémie sme cítili, že je tu veľa vecí, ktoré nesedia vzhľadom na extrémne a ničivé bezprecedentné opatrenia na zastavenie tejto nákazy ako sú modely odhadovaných úmrtí, ktoré sa ukázali byť dramaticky nesprávne,“ hovoria lekári.
Uvádzajú, že vedecké a štatistické dôkazy vôbec neodôvodňujú to, akú veľkú hrôzu má verejnosť pred vírusom a ako médiá denne pokračujú v udržiavaní ľudí v tejto hrôze. Dvaja muži stoja na frontovej línii mnohé hodiny denne a ošetrujú pacientov chorých na covid-19. Dokazujú, že riziko úmrtia na tento vírus je v skutočnosti veľmi malé – v podstate nie oveľa väčšie ako úmrtie na bežnú chrípku. Muži preto kladú veľa otázok, aké by všetci lekári mali prirodzene klásť.
Jednou z kľúčových vecí, ktoré zdôrazňujú, je, že normálne neizolujeme zdravých ľudí počas vypuknutia choroby. Počas tejto pandémie sú chorí aj zdraví nútení byť v izolácii, čo má za následok veľa negatívnych ba dokonca život ohrozujúcich dopadov ako je rastúci počet samovrážd a nebezpečných závislostí.
Lekári tiež varujú, že domáca izolácia bez slnka a čerstvého vzduchu oslabuje imunitný systém zdravých ľudí až natoľko, že budú náchylnejší na nákazu týmto vírusom a inými chorobami po skončení izolácie! To by mohlo spôsobiť neočakávanú záplavu vážne chorých pacientov v nemocniciach po skončení izolácie. …
Preto rastie aj počet demonštrácií proti autoritatívnemu izolovaniu ľudí v jednom štáte USA za druhým.
Stále viac ľudí sa pýta: Prečo robíme toto všetko? Aký to má skutočný úžitok a ak nejaký má, môžeme v tom pokračovať oveľa dlhšie bez spôsobenia masívnych spoločenských, ekonomických škôd a poškodenia zdravia ľudí z čoho by sme sa mohli roky zotavovať?
Dvaja úžasní doktori sa vystavili hrdinskému riziku tým, že úprimne hovoria verejnosti čo videli, zažili a aké si kladú otázky, keď vidia toľkých ľudí s vážnymi chorobami, ktorí sa s hrôzou vyhýbajú nemocniciam zo strachu pred infekciou, zatiaľ čo oveľa menej ľudí umiera na vírus, ako si uvedomujú.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *