Exorcista hovorí: Diabol existuje a je treba o ňom hovoriť

Exorcista, otec Cesar Truqui, ktorý žije medzi Talianskom a Švajčiarskom, sa minulý mesiac zúčastnil desiateho ročníka kurzu o exorcizme a modlitbe za oslobodenie od zla, ktorý sa konal na rímskej univerzite Regina Apostolorum. Pre taliansky list opísal najbežnejšie formy, akými démon koná v našej spoločnosti. A tiež to, ako sa ho dá jednoducho vystríhať, ak tomu však človek verí.

 

Veľa ľudí si myslí, že diabol je len mýtus, vyhlásil pápež František pri jednej z mnohých ranných homílií v Dome svätej Marty, pri ktorých hovoril o satanovi. Pod akými formami zlý duch vystupuje dnes?

            „Diabol pôsobí stále rovnako. Nevšimneme si to, ak sa v boji proti nemu necvičíme. Najzáludnejším spôsobom jeho činnosti je pokušenie – svätca pokúša v jeho svätosti, hriešnika v jeho hriechu. To je najbežnejší štýl, ale existujú aj ďalšie. Jeden, dnes veľmi rozšírený, sa nazýva relativizmus. Ježiš v Jánovom evanjeliu (Jn 8,44) satana nazýva „klamárom a otcom klamstva“. Chce nás totiž presvedčiť, že máme sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Ubezpečuje nás v tom, že neexistuje objektívne dobro. Táto vízia je nám dnes predkladaná na globálnej úrovni a preto nie je náhodou, že Benedikt XVI. hovoril o „diktatúre relativizmu“: pretože nie je možné s istotou stanoviť, čo je pre celok dobré a čo zlé, niekto určuje, čo je dovolené a čo vôbec nie, čo sa považuje za trestný čin a čo nie.“

 

Myslíte si, že je správne o diablovi hovoriť. A to aj pred detským publikom?

            „Skúsenosť jedného môjho priateľa, farára v horskej farnosti, kde chodí veľa detí, dokazuje, že je to naopak veľmi dôležité. Pri katechizme začína príbehom o stvorení, ako ho podáva začiatok prvej knihy Mojžišovej, a keď sa dostane k tretej kapitole, vysvetľuje pád človeka, zvedeného diablom, ako vzburu jednoduchého tvora proti Bohu. Ak skrývame diablovu existenciu, ohrozujeme vieru. Bez pochopenia toho, kto je satan a jeho voľba, ktorá vedie k zatrateniu, nemôžeme pochopiť ani vtelenie a cirkev, ktoré nás vedú k spáse.“

 

Prečo?

            „Ak diabol neexistuje, prečo by sa Boh vteľoval? V prvom Jánovom liste čítame, že Boží Syn prišiel preto, aby diablovej činnosti urobil koniec. Toto tvrdenie je zásadné preto, aby sme pochopili Kristovo spásonosné tajomstvo. Môj priateľ farár ďalej deťom pri katechizme vysvetľuje, ako nad zlom zvíťaziť. Hovorí o anjeloch a Panne Márii – teda o tom najjemnejšom stvorení, ktoré bolo povolané, aby porazilo najpyšnejšieho zo stvorených duchov. Deti sa toho neboja, naopak, dokonale chápu, že stačí stáť na strane Všemohúceho Boha, proti ktorému čokoľvek stvoreného nič nezmôže.“

 

            Podľa pápeža Františka sa zlý duch snaží o rozbitie rodiny. Pápež povedal, že „rodina nikdy predtým nebola takto napádaná“. Ako na ňu diabol útočí?

            „Našu spoločnosť vábia individualistické ideológie, životné štýly a myslenia. Napríklad, je rozšírené presvedčenie, že keď sa niekomu nepáči jeho manžel alebo manželka, bude mu lepšie, keď sa rozvedie. Zabúda sa pritom na dôsledky, ktoré ponesú deti a spoločnosť. Táto mentalita odporujúca rodine je s diablom duchovne spriaznená, pretože zlý duch dobre vie, že osamotený človek bez oporných bodov je manipulovateľný a nestabilný. Keď ešte dnes, vo svojej päťdesiatke, pomyslím na svojich rodičov, ktorí sa odjakživa milujú, prináša mi to útechu a dodáva odvahu, zatiaľ čo deti rozvedených rodičov sú oveľa slabšie a neisté. Existuje diabol, špecializovaný na útoky na rodinu. Je to Asmodeus, o ktorom sa zmieňuje kniha Tobiáš. Prejavuje sa pri mnohých exorcizmoch – keď si spomínam na exorcizmy otcov Gabriela Amortha a Francesca Bamonteho, na ktorých som bol prítomný. Spomínam si na jeden veľmi zomknutý snúbenecký pár, ktorý sa pripravoval na manželstvo napriek tomu, že sa dievča muselo podrobiť oslobodzujúcemu exorcizmu. Diabol zúril a zaprisahal otca Amortha, aby sviatosti manželstva zabránil, lebo inak vraj dievča zabije. Samozrejme to bola hrozba klamára a nič takého sa nestalo.“

 

            Aké prostriedky diabol používa, aby oslabil vieru?

            „“Ideológiu, technológiu a všetky audiovizuálne prostriedky – kvôli propagandistickej sile, akú majú, a myšlienkam, aké šíria. Najsilnejším takým nástrojom je internet. Zatiaľ, čo televízia je ľahšie ovládateľná a väčšinou sa na ňu dívame v skupine, internet je nástroj, ktorý sa používa individuálne. Človek v samote pred svojim počítačom má prístup ku všetkému bez kontroly a obmedzenia.“

 

            Čo sa týka ideológií, tie súčasné nepopierajú existenciu Ježiša, ale oddeľujú ju od učiteľského úradu Cirkvi, stvorenia a prírody. Prečo to robia?

            „Je jednoduchšie Boha rozdeliť a skresliť, než poprieť jeho existenciu. Diabol stále rozdeľuje a stavia do protikladu Ježišovu benevolenciu a zlomyseľnosť cirkvi, ktorá údajne človeku nedopraje slobodu, aby robil, čo chce. Zástancom takejto dichotómie (delenia na dve časti), je potrebné navrhnúť dôkladné čítanie Evanjelia, aby pochopili, kto je Kristus. Len tak sa z Ježišovho obrazu vytratí dobrota za každú cenu, ktorú si do neho mnohí radi prikresľujú. Ježiš totiž prejavuje milosrdenstvo voči hriešnikom v rovnakej miere, v akej neustupuje zlu a hriechu, z ktorých sa snaží človeka vyslobodiť. Z takejto benevolentnej vízie potom vyplýva ďalší omyl. Myslíme si, že keď kvôli prijatiu ľudí opustíme pravdu, nakoniec naplníme kostoly. Opak je pravdou. Dnes je zrejmé, že od zosvetáčtenej cirkvi sa svet stále viacej vzďaľuje.“

 

            „Diabol existuje a je nutné s ním bojovať. Nie je to len ojedinelý stret, ale trvalý zápas“. To sú opäť slová pápeža Františka. Aké nástroje, s výnimkou exorcizmu, máme na tento boj?

            „Prostriedky k tomu, aby sme vnímali každodenné, rozšírené a v rámci sociálneho kontextu rastúce pokušenie a aby sme ho prekonávali, sú tie, ktoré nám zanechal Ježiš. V podstate je ľahké predchádzať pokušeniu účasťou na sviatostiach eucharistie a pokánia, každodennou modlitbou a modlitbou ruženca.“

 

            Spolu so všeobecným zlom narastajú aj prípady posadnutosti, ktoré vyžadujú exorcizmus. Prečo?

            „Je isté, že pribúdajú sekty, ale predovšetkým rastie poverčivosť a prázdnota, daná ateizmom. Ľudia tak cítia nutkanie, aby odpovede na svoje otázky hľadali u mágov, čarodejníkov, hádačov alebo všeobecne v ezoterických rítoch. Tu je väčšie nebezpečenstvo ako v drogách alebo zhýralosti. Boh sám tieto veci v Biblii zakazuje, pretože v nich koná jedine diabol. Hovorí sa o tom napríklad v tretej knihe Mojžišovej: „ Nesmiete veštiť, ani vykladať!“ (Lv 19,26), ale tiež v Deuterónomiu: „Nech niet medzi vami nikoho, (…) kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!“ (Dt 18,10 – 12.14.20). Pretože, ako bolo povedané, v spomínaných skutkoch koná jedine diabol, Boh nemôže zasiahnuť vo chvíli, v ktorej sú vykonávané, inak by nastal rozpor. Pripomínam, že aj rozšírené praktiky ako New Age alebo Reiki sú tak isto nebezpečené, pretože sa nimi vyvolávajú duchovia.“

 

            To sú teda hlavné dôvody, prečo sú dnes obrady exorcizmu potrebnejšie?

            „Áno, ale na druhej strane je tu nedostatok vo formácii v seminároch. Napriek tomu, že je exorcizmus svätenina, v seminároch ho nevyučujú a nehovoria o ňom. Kňazi potom vnímajú rastúcu potrebu, na ktorú nedokážu reagovať. Preto sa na našom kurze zúčastňuje čoraz viacej kňazov aj laikov. V tomto roku to bolo 150 kňazov.“

 

            Spôsobili to Bergogliove kázne?

            „Pre nás, rodákov z Latinskej Ameriky, sú jeho kázne úplne normálne. Hovorí o diablovi prirodzene, ako farár, ktorému ležia na srdci jemu zverené duše. Človek zo Západu tieto veci bohužiaľ vníma ako niečo vzdialeného, ale pápežova vytrvalosť má kladný účinok. Odhaľuje totiž, ako sa veci naozaj majú“ dodáva pre taliansky list exorcista O. Cesar Truqui.

Zdroj: RadioVaticana.cz

exorcista Cesar Truqui
Počet ľudí, ktorí žiadajú o exorcizmus, stále rastie, potvrdil 14. mája 2015 talianskemu týždenníku Tempi otec Cesar Truqui.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *