Chcete začať advent skôr? Tu sú 3 rôzne dátumy začiatku

Podľa niektorých tradícií môžu duchovné prípravy na Vianoce začať už po Sviatku všetkých svätých.
V rímskokatolíckej cirkvi sa adventné obdobie začína liturgicky štvrtou nedeľou pred Vianocami. To znamená, že zvyčajne spadá medzi 27. novembra a 3. decembra. V dejinách Cirkvi však existujú rôzne tradičné spôsoby slávenia adventu, obdobia príprav pred Vianocami, s rôznymi dátumami začiatku.

Tu je niekoľko rôznych možností, ak chcete začať s vianočnými prípravami skôr.

2. november – Františkánsky advent

V Regule, ktorú sv. František z Assisi napísal pre svojich bratov, vyhlasuje zvláštny „vianočný pôst“, ktorý sa začína už 2. novembra. Všetci bratia sa majú postiť od sviatku Všetkých svätých až do Vianoc. Prvý november je sviatok, takže pôst by sa technicky začal deň po ňom. Pre mnohých františkánov je to zvláštny čas duchovnej prípravy na Vianoce.

11. november – pôst svätého Martina

Mnoho stredovekých kresťanov začalo vianočný pôst po sviatku svätého Martina z Tours, ktorý sa slávil buď 11. novembra alebo 12. novembra, v závislosti od toho, ktorý kalendár sa používal.

Tento pôst sa často nazýva „st. Martin’s Fast“ alebo „Sväto – Martinský pôst.“

15. november – Pôst svätého Filipa

Začiatkom 8. storočia východní kresťania zdvojnásobili svoje prípravy na Vianoce. Nasledovali Kristov príklad, keď sa 40 dní postil na púšti, kým začal svoju verejnú službu. Aby sa na 25. decembra náležite pripravili na slávenie Vianoc, postili sa 40 dní, počnúc 15. novembrom a končiac Štedrým večerom. Tento dátum nasleduje po východnom sviatku svätého apoštola Filipa 14. novembra a často sa nazýva „st. Philip’s Fast.“

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *