Krásna oddanosť troch Zdravas´ Panne Márii

Táto krásna oddanosť v podobe modlitby začala v Nemecku v 13. storočí a milovali ju mnohí svätí, vrátane sv. Jána Bosca.

Medzi oddanosťou Panne Márii je táto  jedna, ktorá je veľmi zvláštna. Je to modlitba troch Zdravas´ Mária každý deň. Ale odkiaľ sa vzala táto oddanosť?

Jej pôvod siaha do 13. storočia a je spojená s nemeckou benediktínskou rehoľníčkou sv. Mechtildou z Hackebornu, ktorej Panna Mária odhalila spôsob, ako vyzdvihnúť modlitbu vďakyvzdania Najsvätejšej Trojici za výsady udelené Panne Márii.

Sv. Mechtilda sa narodila v roku 1241 do šľachtickej rodiny. Jedného dňa, keď premýšľala o svojej vlastnej smrti, vrúcne prosila Matku Božiu, aby jej pomohla v posledných chvíľach jej života. Znepokojená o svoju večnú spásu prosila Pannu Máriu, aby bola prítomná v hodinu jej smrti.

Počula, ako jej Panna Mária povedala:

„Áno, budem; ale chcem, aby si sa každý deň pomodlila tri krát modlitbu Zdravas´.

S prvým Zdravas´ sa budeš modliť na úmysel, že práve tak ako ma Boh Otec pozdvihol na trón slávy bez rovnosti, stalo sa zo mňa najsilnejšie stvorenie na nebi a na zemi, môžem Vám pomôcť na zemi, aby som Vás posilnila a chránila Vás od každej moci nepriateľa.“

Prvý Zdravas‘, ktorým si pripomíname moc príhovoru Panny Márie v mene hriešnikov, ktorú dostala od Večného Otca. 

S druhým Zdravas´ Mária sa budeš modliť na úmysel, že práve tak, ako ma Syn Boží naplnil múdrosťou do tej miery, že mám viac vedomostí o Najsvätejšej Trojici, ako všetci svätí, môžem Vám v posledných chvíľach pomôcť. Naplňte svoju dušu svetlom viery a skutočnej múdrosti, aby ju nemohli zatieniť tiene chýb a ignorancie.

Druhý Zdravas‘ za múdrosť Panny Márie, ktorú dostala od Syna.

S tretím Zdravas´, sa budete modliť na úmysel, že práve tak, ako ma Duch Svätý naplnil sladkosťou jeho lásky a osvietil ma natoľko milovať, že po Bohu som najsladšia a najmilosrdnejšia, môžem Vám pomôcť v hodinu Vašej smrti naplniť dušu takou jemnosťou božskej lásky, že všetok zármutok a horkosť Vašej smrti sa pre Vás môžu zmeniť na potešenie.“

Tretí Zdravas‘ pre obrovskú lásku Panny Márie, ktorú nosí v sebe, pretože je naplnená Duchom Svätým.

Toto nebolo jediné zjavenie svätcom, pokiaľ ide o oddanosť modlitby troch Zdravas´Mária.

Iná svätica, súčasníčka Mechtildy, sv. Gertrúda, známa ako „Veľká“, mala nádhernú víziu, ktorá obsahovala ďalšie zjavenie.

Takto sa to stalo: Počas spievaných vešpier na sviatok Zvestovania,  keď nastal čas spievať Zdravas´ Mária, sv. Gertrúda náhle videla niečo ako tri pramene vody vychádzajúce zo srdca Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý potom prenikol do Srdca blahoslavenej Panny.

V tom okamihu začula hlas, ktorý povedal: „Po Sile Otca, Múdrosti Syna a jemnom milosrdenstve Ducha Svätého sa nič nedá porovnať s Mocou, Múdrosťou a Jemným Milosrdenstvom Panny Márie.“

Panna Mária sľúbila sv. Mechtilde, že každý, kto sa bude modliť tri Zdravas´Mária každý deň, dostane pomoc počas života a zvláštnu pomoc v okamihu smrti. Podľa Svätej Gertrúdy Veľkej blahoslavená Panna Mária jej prisľúbila toto: „V hodinu smrti budem pri každej duši, ktorá sa verne pomodlí trikrát Zdravas‘ Mária, v takej nádhere a úžasnej kráse, že jeho duša sa naplní nebeskou útechou.“

Okrem týchto dvoch svätíc boli ďalšími propagátormi tejto oddanosti aj ďalší svätí, ako napríklad sv. Alfonz Maria de Liguori, ktorý často túto nádhernú prax odporúčal; alebo sv. Ján Bosco, ktorý ju často odporúčal mladým ľuďom. Sv. Páter Pio z Pietrelciny tiež povedal, že mnohí by sa obrátili iba praktizovaním tejto oddanosti.

Sv. Leonard z Port Maurice sa zvykol modliť trikrát Zdravas‘ ráno a večer na počesť Nepoškvrnenej Panny Márie, aby získal milosť odolať všetkým smrteľným hriechom vo dne i v noci. Navyše osobitne prisľúbil večné spasenie všetkým tým, ktorí zostali verní tejto úcte.

Učiteľ cirkvi sv. Alfonz Liguori prijal túto zbožnú prax a veľmi ju odporúčal. Povedal rodičom, aby naučili svoje deti modliť sa trikrát Zdravas‘ ráno a večer. Po každom Zdravas‘ Mária odporúčal, aby modliaci dodal: „Svojím čistým a nepoškvrneným počatím, ó Mária, sprav moje telo čisté a moju dušu svätou.“

Podľa Pallotínskych otcov z kostola sv. Marty sa mnoho svätých modlilo trikrát Zdravas‘ Mária na počesť Máriinej čistoty a milosť čistého a svätého života. Odporúčali ju ako dennú modlitbu ľuďom, ktorí prijali sviatosť birmovania, aby sa modlili za zdravie mysle, srdca i tela.

Ako sa modliť tri Zdravas´ Mária:

Mária, matka moja, osloboď ma od toho, aby som zhrešil smrteľným hriechom.

Na základe moci, ktorú ti dal Večný Otec.

Zdravas´ Mária …

Na základe múdrosti, ktorú ti dal Syn,

Zdravas´ Mária …

Vďaka láske, ktorú ti dal Duch Svätý,

Zdravas´ Mária …

Na záver krátka modlitba,

„Mária, skrze tvoje Nepoškvrnené počatie očisti moje telo a posväť moju dušu.“ (Táto modlitba bola ošetrená odpustkami Svätým Piom X.)

 

Článok pôvodne publikoval Gaudium Press.

Zdroj: Aleteia.org, Mariedenazareth.com

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *