Traja mnísi a diabol

Démon sa zjavil trom mníchom a povedal im: Keby som Vám dal moc zmeniť niečo z minulosti, čo by zmenili?

Prvý z mníchov s veľkou apoštolskou horlivosťou odpovedal: „Zabránil by som ti, aby si Adama a Evu naviedol na hriech, aby sa ľudstvo nemohlo odvrátiť od Boha.“
Druhý z mníchov, muž plný milosrdenstva, mu povedal: „Zabránil by som ti uraziť Boha a ty by si nebol navždy zatratený.”
Tretí z mníchov bol najjednoduchší a namiesto odpovede na pokušiteľovu otázku si kľakol na kolená, prežehnal a modlil sa k Bohu: „Pane, osloboď ma od pokušenia, čo by mohlo byť a nebolo“.

Diabol silno kričiac, otrasený bolesťou zmizol. Zvyšní dvaja mnísi, prekvapení povedali: „Bratu, prečo si reagoval takto?“
Odpovedal im: „Po prvé: NIKDY nesmieme viesť dialóg s nepriateľom. Po druhé: NIKTO na svete nemá moc zmeniť minulosť. Po tretie: Satanovým ZÁUJMOM nebolo dokázať našu cnosť, ale uväzniť nás v minulosti, aby sme zanedbávali prítomnosť, jediný čas, v ktorom nám Boh dáva svoju milosť a môžeme s ňou spolupracovať, aby sme splnili jeho vôľu.”
Zo všetkých démonov a pokušení, ktoré zaujme najviac ľudí a zabráni im byť šťastnými je to: „Čo mohlo byť a nebolo.”

Páter Pio hovorí: minulosť ponechajme Božiemu milosrdenstvu a budúcnosť jeho Prozreteľnosti. Iba v prítomnosti, je to, čo je v našich rukách. Žite dnes.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *