Deviatnik k sv. Terézii od Ježiša (z Avily)

Novénu sa modlíme najmä od  6.  októbra do 14. októbra, ako prípravu na sviatok Sv. Terézie.

Počas seminára rástol Alfonz De Liguori pri sv. Terézii a modlil sa k nej ako k staršej sestre alebo matke; a pokúšal sa ju napodobniť do bodu, keď sa zaväzuje, ako to urobila ona sama, nerobiť nič iné, iba to čo bude pre Božiu slávu. Stala sa jeho Majstrom, učiteľom modlitby; v živote sa po Božej Matke stala jeho druhou matkou. Odvtedy všetky jeho listy obsahovali motto: „Nech žije Ježiš, Mária, Jozef a Tereza“ – výňatok z excerpt from Theodule Rey’Mermet’s St. Alphonsus Ligouri: Tireless Worker for the Most Abandoned.

Z duchovného denníka, ktorý so sebou vždy nosil sv. Alfonz, máme túto krásnu novénu:

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Ježišu, tvojou veľkou túžbou bolo priniesť nám lásku z neba a rozohriať nás týmto Božím plameňom tak, ako ním horíš ty sám. Ty si s radosťou prijal utrpenie a smrť na kríži, aby si získal celú moju dušu i srdce. Prosím ťa, tak ako si do čistého srdca sv. Terézie vsadil božský šíp lásky, aby horlivo viedla duše do neba, prenikni svojím šípom aj moju dušu, utvor si v nej svoj raj a daj, aby vo mne planula tvoja veľká láska.

Záverečná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Všemohúci Bože, sv. Teréziu, našu matku, si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Prvý deň

Úvodná modlitba

Najmilší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar viery a úcty k Najsvätejšej Sviatosti, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám živú vieru a horlivú úctu k Oltárnej sviatosti, v ktorej si sa ty, nekonečný Majestát, rozhodol zostať s nami do konca vekov a v ktorej sa nám dávaš s takou veľkou láskou.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu ..

Záverečná modlitba

Druhý deň

Úvodná modlitba

Najmilosrdnejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar nádeje, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám pevnú dôveru v tvoju dobrotu pre tvoju Najsvätejšiu Krv, ktorú si vylial až do poslednej kvapky na našu spásu.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Tretí deň

Úvodná modlitba

Milovaný náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar lásky, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, obdaruj nás najväčším darom spomedzi všetkých darov – darom svojej dokonalej lásky.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Štvrtý deň

Úvodná modlitba

Najsladší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar túžby a rozhodnutia dokonale ťa milovať, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a veľkodušnej nevesty, vlož do nášho srdca hlbokú túžbu a opravdivé rozhodnutie čo najviac sa ti páčiť.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Piaty deň

Úvodná modlitba

Najlepší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar pokory, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a pokornej nevesty, obdaruj nás milosťou opravdivej pokory, skrze ktorú by sme vždy nachádzali svoje šťastie v poníženiach a trpezlivo znášali všetky opovrhnutia.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Šiesty deň

Úvodná modlitba

Najštedrejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar úprimnej lásky k tvojej milovanej Matke Márii i k jej najčistejšiemu ženíchovi, sv. Jozefovi, ktorú si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milovanej nevesty, daj nám milosť osobitnej a citlivej úcty a lásky voči tvojej najsvätejšej Matke Márii a voči tvojmu milovanému pestúnovi sv. Jozefovi.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Siedmy deň

Úvodná modlitba

Najláskavejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za neobyčajný dar rany, ktorú si zasadil do srdca tvojej milovanej Terézie. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej serafínskej nevesty, zasaď aj do nášho srdca takú ranu lásky, aby sme vždy milovali iba teba.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Ôsmy deň

Úvodná modlitba

Najmilovanejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar živej túžby po smrti, ktorý si udelil svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daruj nám milosť túžiť po smrti, aby sme mohli naveky prebývať s tebou v nebeskej Vlasti.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Deviaty deň

Úvodná modlitba

Najdrahší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti napokon za dar blaženej smrti z lásky, ktorým si obdaroval svoju milovanú Teréziu. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, daj nám dobrú a blaženú smrť. Daj, aby sme horeli láskou k tebe a skonali z lásky, aby sme ťa mohli v nebi večne milovať.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba

Zdroj: ocds.sk, meditationsfromcarmel, Obrázok: Pinterest

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *