Novéna na sviatok Narodenia Panny Márie

Narodenie Panny Márie – 1. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Najmilšia Matka Mária, náš Otec v nebesiach ťa stvoril s radosťou. Si jeho stvorenie, ktoré bolo hodné stať sa svätou Matkou Božieho Syna. Narodila si sa v rodine svätých. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby sa moja rodina stala viac svätou.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 2. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Ó, najsvätejšia dcéra Adama, tvoj drahocenný Syn si ťa vybral ako svätú nádobu pre svoj vstup do sveta tam, kde naša prvá matka Eva, nedokázala splniť Božiu výzvu k svätosti Matky. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som sa mohol narodiť do nového života prostredníctvom tvojho Syna.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 3. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Nepoškvrnená dcéra svätých Joachima a Anny, si dverami k Večnému Slovu, ktoré sa stali zdrojom Jeho posvätnej krvi. Si model pre všetkých kresťanských synov a dcéry. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som  mal väčšiu oddanosť drahej krvi tvojho syna.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 4. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Ó, najsvätejšia dcéra línie kráľa Dávida, Vykupiteľ sveta ťa miluje jedinečnou láskou dieťaťa k matke. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som mohol mať väčšiu lásku a oddanosť k svojej matke a otcovi.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 5. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Najsvätejšia Panna Mária, Duch Svätý ťa zachránil pred dedičným hriechom, aby náš Pán mal čistú nádobu pre vstup do sveta. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som zostal verný tvojmu Synovi až do konca.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 6. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Ó, svätá matka, sv. Joachim a sv. Anna boli potešení, že milujú a starajú sa o také sväté dieťa. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som mohol ukázať väčšiu lásku svojim rodičom a starým rodičom v slove, modlitbe a v skutku.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 7. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Svätá Matka, tvoje narodenie spôsobilo veľkú radosť anjelom, pretože videli tvoju svätosť spôsobenú vzkriesením tvojho Syna. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby tvoje milosti mohli pršať na všetky manželské páry.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 8. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Nebeská Matka, tvoj zrod priniesol veľkú radosť všetkému svetu, pretože to znamenalo príchod Ježiša Krista, ktorý zachránil celý svet svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som bol veľmi trpezlivý so svojou rodinou a milovanými.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

 

Narodenie Panny Márie – 9. deň

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju nádej do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol tvoju lásku do mojej rodiny.

Ježišu, verím v teba. Dovoľ mi, prosím, prostredníctvom príhovoru Tvojej matky, aby som vždy priniesol Tvoje milosrdenstvo do mojej rodiny.

Panna Mária, na sviatok tvojho narodenia, prihováraj sa prosím za silnejšie a svätejšie manželstvá. Amen.

Milovaná Panna Mária, ďakujem, že si ma prijala do Svätej rodiny. Oroduj dnes za mňa, aby sviatok tvojho narodenia dal veľkú radosť mojej duši v tvojom Synovi, aby som zvýšil svoju oddanosť Svätej Rodine.

Drahá matka, prosím, oroduj za mňa a za tieto moje úmysly …(Uveďte svoje úmysly)

Zdravas´ Mária …

Zdroj: www.praymorenovenas.com, obrázok: súkromný album

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *