Úkon obetovania seba ako zápalnej obety milosrdnej láske dobrého Boha

Úkon obetovania seba ako zápalnej obety milosrdnej láske dobrého Boha.
Svätá Terézia Ježiškova.

(Svätá Terézia Ježiškova nosila na svojom srdci vo dne v noci tento akt obetovania sa v knihe svätých Evanjelií.)
O môj Bože, blahoslavená Trojica, túžim ťa milovať a pracovať na tom, aby ťa aj iní milovali, pracovať na oslávení svätej Cirkvi zachraňovaním duší, čo sú na zemi, a vykupovaním tých, čo trpia v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorú si mi pripravil vo svojom kráľovstve; slovom túžim byť svätou, ale cítim svoju slabosť a prosím ta, ó môj Bože, aby si ty sám bol mojou svätosťou.
Keďže si ma až tak miloval, že dal si mi svojho jediného Syna, aby bol mojím Spasiteľom a mojim snúbencom, nekonečné Aktuálne: Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku | Magnificat -  Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvopoklady jeho zásluh sú moje; obetujem ti ich so šťastím a ponížene prosím, aby si pozeral na mňa len Tvárou Ježišovou a v jeho Srdci, čo horí láskou.
Obetujem ti ešte všetky zásluhy svätých, čo sú v nebi a na zemi, ich skutky lásky a tiež svätých anjelov; konečne obetujem ti, ó blažená Trojica, lásku a zásluhy svätej Panny, mojej drahej Matky; jej odovzdávam svoje obetovanie a prosím ju, aby ti ho predniesla.
Jej božský Syn, môj premilý Snúbenec v dňoch svojho smrteľného života nám povedal: „Keď budete niečo pýtať od svojho Otca v mojom mene, dá vám.“ Som teda istá, že vypočuješ moje túžby… Viem, ó môj Bože, že viacej chceš dať, preto viac túžob vzbudzuješ.
Cítim vo svojom srdci nesmierne túžby a dôverčivo ťa žiadam, aby si prišiel zaujať moju dušu. Ach! Nemôžem prijímať tak často, ako túžim; ale, Pane, nie si všemohúci? Zostaň vo mne ako vo svätostánku, nikdy sa nevzďaľuj zo svojej malej Hostie.
Chcela by som ťa potešiť za nevďačnosť zlých a prosím ťa ponížene, aby si mi odňal slobodu nepáčiť sa ti. Ak niekedy padnem zo slabosti, tvoj božský pohľad nech hneď očistí moju dušu, zničiac všetky moje nedokonalosti ako oheň, ktorý všetko v sebe pretvára.
Ďakujem ti, ó môj Bože, za všetky milosti, ktoré si mi dal; najmä za to, že si učinil, aby som bola podrobená prísnej skúške utrpenia. Radostne budem rozjímať posledný deň o tebe, keď ponesiem žezlo kríža; keďže si mi ráčil dať tento kríž taký drahý, dúfam, že v nebi tebe sa pripodobním a uvidím na svojom oslávenom tele žiariť sväté rany tvojho utrpenia.
Po odchode zo zeme dúfam, že pôjdem požívať teba do vlasti; ale nežiadam si hromadiť zásluhy pre nebo, ale túžim pracovať pre tvoju jedinú lásku, pre jediný cieľ, aby som ti pôsobila potešenie, potešovala tvoje sväté Srdce a zachraňovala duše, čo ťa budú milovať večne.
Večer tohto života zjavím sa pred tebou s prázdnymi rukami; lebo nežiadam ťa, Pane, aby si počítal moje diela… Všetka naša spravodlivosť je poškvrnená vo tvojich očiach! Chcem sa teda zaodiať tvojou vlastnou Spravodlivosťou a prijať z tvojej lásky teba samého ako večné vlastníctvo. Netúžim za iným trónom a inou korunou ako za tebou, ó môj Miláčik.
Vo tvojich očiach čas nie je nič; “veď tisíc rokov ako deň včerajší“. Ty môžeš teda vo chvíľke pripraviť ma, aby som sa zjavila pred tebou.
Aby som žila v úkone dokonalej lásky, OBETUJEM SA AKO CELOPAL TVOJEJ MILOSRDNEJ LÁSKE, prosím, aby si ma neprestajne stravoval, nechával prelievať do mojej duše vlny nekonečnej nežnosti, čo skrývaš v sebe, a aby som sa tak stala mučenicou tvojej lásky, ó môj Bože!
Nech ma toto utrpenie pripraví na to, aby som sa zjavila pred tebou, a učiní konečne, aby som zomrela a aby moja duša bez meškania vrhla sa do náručia tvojej milosrdnej lásky!
Túžim, môj Premilý, pri každom údere svojho srdca obnovovať toto obetovanie nespočítateľne až kým “tiene sa nachýlia“ a ja mohla som ti odovzdať svoju lásku večne tvárou v tvár!

MÁRIA – FRANTIŠKA – TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA A SVÄTEJ TVÁRE!
Na sviatok najsvätejšej Trojice 9. júna milostivého roku 1895.

300.-dňové odpustky, keď veriaci budú sa modliť toto Obetovanie sa s poníženým srdcom a nábožne aspoň od slov: “Aby som žila v úkone dokonalej lásky … “ až do konca.
Plnomocné odpustky každý mesiac pri riadnych podmienkach, získa ten, kto sa bude modliť túto modlitbu po všetky dni mesiaca.
Zdroj: Smer č. 7/1943, preklad Prof. Dr. Anton Bagin, kňaz a historik

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *