Kňaz si uctil relikvie sv. Faustíny a bol uzdravený

Otec Ronald Pytel prežil niekoľko veľkých dní, ale len málo z nich bolo rovnako dôležitých ako nedeľa Božieho milosrdenstva v roku 2000. „Po mojej vysviacke to bol najemotívnejší deň môjho života,“ hovorí otec Ron a 30. apríla 2000 stojí vedľa Svätého otca a počuje, ako vyhlasuje sestru Mariu Faustínu za prvú sväticu Veľkého jubilea.

„Pán ma požehnal nádherným uzdravením cez príhovor sv. Faustíny. Moje uzdravenie sa stalo zázrakom pre jej kanonizáciu. Bolo úžasné vidieť, ako sa stala svätou. A teraz bude viac ľudí ako kedykoľvek predtým počuť posolstvo milosrdenstva,“ hovorí.  26 rokov som kňazom. Bol som vysvätený v kostole Svätého ruženca, ktorý je mojou domácou farnosťou. Som poľského etnického pôvodu. Moji rodičia sa narodili v Amerike, ale moji starí rodičia pochádzali z Poľska. Ako mladý chlapec si pamätám, že som v našej škole videl obraz Božieho milosrdenstva s nápisom „Jezu, Ufam Tobie!“. Až po roku 1987 som sa prvýkrát veľmi dobre zoznámil s oddanosťou Božiemu milosrdenstvu v kaplnke počas púte do Medžugoria.

Je to takmer päť rokov, čo lekári dali otcovi Ronovi informáciu, že bude žiť nanajvýš tri až päť rokov. V tom čase bol extrémne chudý a bledý so silne poškodeným srdcom. „Asi by som tu už nemal byť,“ vtipkuje 52-ročný farár farnosti Svätého ruženca v Baltimore.
Zázrak nie je len to, že otec Ron žije, ale jeho trvalé ochorenie srdca je preč. V skutočnosti hovorí, že je dnes v lepšom zdraví ako kedykoľvek predtým.

Jeho srdca sa dotklo Pánovo srdce na príhovor sv. Faustíny

5. októbra 1995, na sviatok sv. Faustíny (ktorá bola vtedy blahoslavená), sa otec Ron a niektorí jeho priatelia zišli po svätej omši na modlitbu v kostole Svätého ruženca, ktorý je tiež arcibiskupskou svätyňou Božieho milosrdenstva v Baltimore. Po modlitbe za uzdravenie jeho srdca na príhovor sv. Faustíny, si otec Ron uctil relikvie sv. Faustíny a ako mŕtvy sa zrútil  k zemi. Spočinul v Duchu Svätom asi na 15 minút. Cítil sa akoby úplne ochrnutý, ale zostal úplne v pokoji a pri vedomí. Len som sa neohol pohnúť. Následná návšteva u jeho kardiológa ukázala, že jeho srdce bolo uzdravené. Aj keď bol uzdravený na príhovor sv. Faustíny, otec Ron rýchlo poukazuje na to, že ho uzdravil Pán Ježiš. „V mojom srdci viem, že sestra Faustína sa za mňa prihovorila k Ježišovi a Jeho srdce sa dotklo môjho. Je to také jednoduché,“ vysvetľuje.

Po takmer troch rokoch vyšetrovania otca Rona a jeho lekárskych záznamov, lekári a teológovia z Kongregácie pre kauzy svätých uzavreli dôkladné vyšetrenie uzdravenia. A 20. decembra 1999 pápež Ján Pavol II. nariadil uverejnenie skutočnosti uzdravenia ako zázraku na príhovor sestry Faustíny, čo viedlo k jej kanonizácii v nedeľu Božieho milosrdenstva 30. apríla na námestí sv. Petra.

Požehnaný pokojom

Keď stretnete otca Rona, prvá vec, ktorú si všimnete, je, aký úžasný je – a že je to muž pokoja. A keď ho budete počuť hovoriť, jeho nadšenie pre sv. Faustínu a Božie milosrdenstvo je nákazlivé. „Osobne som stále v modlitbe a úcte k Pánovi,“ hovorí. „Niekedy sa zobudím a spýtam sa, či som mal len štvorročný sen. Duchovne sa môj modlitebný život ohromne zintenzívnil.“

Vysvetľuje ďalej: „Som požehnaný pokojom, Božou láskou. Myslím si, že ma to viac otvorilo bojom iných ľudí.“

Ľudia cítili túto otvorenosť a prichádzali v húfov do svätyne v Baltimore. Počet ľudí navštevujúcich kostol Svätého ruženca na dennú omšu sa tiež zvýšil. Druhú nedeľu v mesiaci, farnosť slúži  špeciálnu sv. omšu k Božiemu milosrdenstvu. „Na túto omšu prichádza omnoho viac ľudí. Zvyčajne máme po omši viac ako 50 ľudí, ktorí prichádzajú pre Pomazanie chorých a uctiť si relikvie sv. Faustíny,“ hovorí otec Ron.
„Je tu skutočný hlad po Pánovom liečivom dotyku v živote ľudí. Takže pracujem veľa a rád, pretože viac ľudí prichádza na modlitby za uzdravenie. Dostávam tiež veľa žiadostí s prosbou o modlitbu.“

Celá táto skúsenosť zmenila úplne môj život – najmä pokiaľ ide o počet telefonátov, ktoré dostávam, „smeje sa.“ V jeden deň obyčajne dostávam 20 až 25 telefonátov. Doslova som pretelefonoval stovky hodín duchovného smerovania. “

Prijatie Božieho načasovania

Počas vyšetrovania jeho uzdravenia otec Ron hovorí, že dúfal, že Kongregácia pre kauzy svätých urobí rýchle rozhodnutie. Avšak, ako sa prípad posúval ďalej, otec Ron sa stával viac ochotný prijať Pánovo načasovanie.
„A ako sa ukazuje, Božie načasovanie bolo perfektné,“ vysvetľuje nadšene. „Je svätou milénia! Je nám daná ako vzor pre nás. A význam dátumu, kedy bola kanonizovaná, je perfektný. 30. apríla 1926 dostala svoj habit a prijala svoje rehoľné meno – Faustína. A o 74 rokov neskôr má nové meno – Svätá Faustína!“

Poznámka redaktora: Po jeho zázračnom uzdravení, ktoré viedlo ku kanonizácii sv. Faustíny, otec Ron Pytel zomrel na rakovinu obličiek 3. novembra 2003 vo veku 69 rokov.  Upozorňujeme, že svedectvo bolo napísané v 90. rokoch a odvtedy došlo k revíziám programu svätých omší.

 

Zdroj: Thedivinemercy.org, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *