Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej: Súd nad národmi

„Boh ma už mnoho rokov obdarúva víziami budúcnosti a zatiaľ sa všetko naplnilo.“ Ostala som však v tichosti a nikomu inému som nič nepovedala, iba svojmu spovedníkovi, až kým som nedostala konkrétny pokyn na opísanie. Dva dni pred 15. októbrom 1948 sa mi zjavil prorok Eliáš so svätou Teréziou od Dieťaťa Ježiša a svätým Jánom z Kríža. Títo svätci sú patrónmi a ochrancami karmelitánskeho rádu. Prorok Eliáš mi dal jasný príkaz napísať:

„Počuj, Izrael, toto ti hovorí Pán. Počujte varovanie, bratia moji. Lebo Pán odstránil pečať ticha z mojich pier a vložil svoje slová
do mojich úst. Prvý z týchto snov je pre teba, Izrael. Skrze Eliáša mi Pán prikázal, aby som s tebou hovoril v Jeho mene. Počuj, Izrael, nezatvrdzuj svoje srdce, pretože ti to hovorí Pán. Pred vami bolo už dlhé roky ticho. Ó nevďačný kmeň, ktorý zabil prorokov a ukrižoval samotného Božieho Syna! Ako ste mohli odmietnuť počúvať Božieho Syna alebo Jeho apoštolov, ktorí k vám mali hovoriť? Aby ste neboli ako vyhnanci a bezdomovci medzi národmi sveta, bolo vám dané vrátiť sa k pozostatkom tejto krajiny, ktorú Spasiteľova krv posvätila a povstal štát Izrael. Vaše blúdiace nohy sa dotkli Svätej zeme, v ktorej je požehnanie. Kiežby ste pochopili tú milosť a našli vieru v lásku, pamätali na Sväté písmo a prorokov a nezatvrdzovali svoje srdcia k večnému zatrateniu oddávajúc Zemi starodávne tajomstvá.

Či už neviete, aké pravdivé boli výroky prorokov a ako sa naplnili všetky proroctvá o Ježišovi Kristovi, ktorého ste nepoznali a ukrižovali?

Príde čas a nie je tak ďaleko, keď zem vydá svojich mŕtvych a bude súd nad všetkými kmeňmi a národmi sveta. Potom beda bezbožným služobníkom pýchy a nenávisti, ktorých srdcia sú zatvrdilé. Beda tým, ktorí nebudú činiť pokánie a neobrátia sa k Pánovi, svojmu Spasiteľovi.“

A teraz iné  slová, ktoré mi Pán prikázal povedať všetkým ľuďom:

„Prichádza hodina, veľká, hrozná hodina súdu a trestu.“ Kým máš čas, počúvaj a zanechaj svoje hriechy, ktoré si zasluhujú trest. Beda zemi, ak bude chýbať ovocie pokánia, a ak ústa modliacich sa  zamĺknu. Nebeské priepusty sa tentokrát neotvoria, ako za dní Noeho, a nepotečú žiadne vody, aby zaplavili zem poškvrnenú hriechmi. Ale Zem sa otvorí, zahorí sopkami, ktoré už vyhasli, a jej lono sa zachveje, až sa zem zrúti tam, kde šuští obilie a stoja lány. Blesky budú padať z oblakov ako dážď, kým sa nedotkne záležitosti ľudskej nenávisti. Blíži sa nová povodeň, tentoraz ale nepôjde o záplavy vôd, ale o záplavu ohňa a bleskov. Beda vám, synovia, ktorí páchate neprávosť. Beda vám, národy, ktoré ste zapreli Boha a potupili Jeho kríž; beda vám, ktorí sa hanbíte za znamenie kríža, znaku vášho vykúpenia, no nehanbíte sa za svoje zločiny a krutosť.

Beda predovšetkým tebe, Nemecko. Nikdy ste po ceste svojich zločinov nepomysleli na to, že by vaša nenávisť a pýcha vám mohli vytvoriť bezodnú tlamu, jamu, ktorej hĺbku veľkosti vašej viny naplním horúčavou takýchto plameňov, akých pre iných nebude. Nepomysleli ste nad tým, v akej hrôze naveky zahoria na vašu hanbu a trest slová tvojej pýchy. Nur für Deutsche. Považovali ste sa za nadľudí a svojimi skutkami ste sa stali horší ako vlci a hyeny, keď ste neušetrili ani živých, ani mŕtvych, a zneuctili ste mŕtvoly tých, ktorým ste vzali život. K starým ste pridali nové zločiny a k zavraždeným Židom sa pridal aj výkrik zavraždených ľudí s krikom krvi zabudnutých národov.

V prvom rade beda vám, Prusom, vodcom a nepriateľom. Prišli už dve rany vetra a upadla Rímska ríša nemeckého národa a prudká moc synov Severu. A príde tretí úder a potom beda Berlínu. Osud Berlína bude ako osud Ninive, pretože keď sa zrúti, už sa neobnoví. Púštna búrka zasypala Ninive pieskom, aj keď bola väčšie ako iné mestá staroveku.

Prales sa oborí nad ruiny Berlína – mesto zločinu a pýchy. Bude to pre teba šťastie, Nemecko, ak nad tebou prevezme moc niekto iný, ak, obmytý prúdom krvi a slzami neskorého pokánia, budeš počúvať iný hlas spoznajúc, v čom tkvela tvoja vina a skaza. Nie tí budú vyvolení, ktorí to o sebe tvrdia. Iní, ktorými v pýche opovrhujete, vás predídu v slove aj v moci.

Beda ti spyšnelé Anglicko, čo obchoduješ s cudzou krvou. Si obťažené krivdou. Vyvolilo si si mamonu namiesto Boha a opovrhovalo si mojím zákonom a Petrovým stolcom. Kvôli moci a ziskom si vyslalo vojakov a obchodníkov do vzdialených krajín a nestaralo si sa o moju slávu. Vašou vinou sa celé kmene nestali kresťanmi a nestaralo si sa o dušu svojich vlastných synov. Čiň pokánie, kým je čas, a obráťte sa ku mne, svojmu Pánovi, a uznajte môjho služobníka nad sebou.

Beda vám, všetci, ktorí ste ctiteľmi zlatého teľaťa, pretože ste dosiahli svoj vlastný zisk a priniesli ste hanbu na zem; spôsobili ste, že ľud sa nechal rozmaznať klamstvom a nenávisťou, ktorú ste zviedli sľubmi slobody a pomsty. Na vás, bankári, ktorí ste spútaní chamtivosťou a skamenelými srdcami, padá váha potu a sĺz vykorisťovaných a váha krvi, ktorá vás otupuje k slepote.

Beda vám, pohoršitelia a ničitelia duší. Krátia sa dni vašej vlády. Váš koniec bude uprostred plameňov spolu s beštiou, ktorej slúžite. Keď budete ohrozovať Západ, meč z východu padne na vás. Národy žltého Goga a Magoga som postavil, aby strážili bezpečnosť Európy.

Oddali ste sa do služieb nenávisti, budete potrestaní nenávisťou. Je mi ľúto trpiacich ľudí, je mi ľúto detí, z ktorých ste urobili synov lži a neprávosti. Nenechám ľud vo vašej moci ani nevydám veriacich tejto zeme do skazy. Vzbúri sa nad pohoršiteľmi zem i more a povstane proti nim oheň a skaly. Beda svetu za pohoršenia. Poznám tých, ktorých oči sú zaslepené a ich srdce podvedené. Strestám tých, ktorí vládnu národom, a nad ľudom sa zľutujem.

Moje milosrdenstvo povstane nad národom, ktorý je v útlaku a zneuctení, a opovrhovaná krajina uvidí svetlo a požehnanie nad sebou. Vláda bezbožných zanikne.

     Na Kremli zažiaria latinské kríže a na mieste zničeného kostola Krista Spasiteľa bude stáť katolícky kostol Spasiteľa. Ako do ornej pôdy padne zrno dobra a zmení sa tvárnosť národa, ktorý toľko trpel.

     Dám svoje požehnanie Slovanom a Slovania, aj keď mnohí z nich blúdia, ho lepšie prijmú a budú hojnejšie prinášať ovocie. Bude to moji opravdivý národ, ľud večného slova, a porozumejú môjmu učeniu a stanú sa mi poslušnými. Lebo nie sú vyvolení tí, ktorí sa sami vyberajú, ale tí, ktorí povstávajú na Božie volanie. Slzy pokánia a modlitby nebudú daromné a vernosť vytrvalosti neostane bez požehnania a odmeny. Otrokyňa uvoľní svoje okovy a stane sa kráľovnou. Slzy, ktoré moja Matka vyronila pod krížom, jej budú na obhajobu a národ, ktorý si Ju ctí, nebude už posledný medzi národmi.

     Osvietených a múdrych Poľska neodmietnem. Najmúdrejšie zákony a najspravodlivejšie predpisy budú ohlasované v poľštine a Varšava sa stane hlavným mestom Spojených štátov európskych.

     Poľsko, ktoré prvé nieslo trest, hoci jeho vina nebola najväčšia, povstane prvšie než iní. Za to, čo malo na svedomí, muselo podstúpiť trest. Koniec jeho pokánia sa však priblížil. Zotrvá pri svojej Cirkvi a dočká sa oslobodenia. Nespomenie si na krivdy svojich nepriateľov; dobrom sa za zlo odplatí. Bude požívať slávu medzi národmi a otvorí naširoko krídla a rozšíri svoje hranice. Ujme sa národov verných Cirkvi ako odmenu za svoju vernosť.

Bez ohľadu na svoje poklesky povstane opäť sláva nad Parížom a Tokiom. Španielsko bude krajinou môjho srdca a skrze lásku k nemu povstane. Aj keby bolo Taliansko zaliate riavou krvi, čaká ho krásne duchovné prebudenie. Pozerám sa na slzy vernosti a ich pokánie. Zase sa nad svetom zmilujem. Odložím sekeru trestu a udelím život hriešnym srdciam.

Nenechám zem bezbožným vládcom, ako si uzmysleli vo svojich srdciach. Rečou bleskov vyčítam tým, ktorí nenačúvajú výrokom lásky, a pre tých, ktorým nestačili ľudské slová, zaznie hlas plameňov.

Počujte teda výstrahu, hriešnici, kým vám to pripomínam, a čiňte pokánie, kým je čas. Lebo prichádza a už sa približuje veľký čas, keď už nebudem napomínať ani čakať.

Ale nebojte sa, vy, ktorí sa bojíte Boha a neposlúchate satana. Majte dôveru vo mňa a v poslanie Panny Márie, ktorá sa za vás prihovára. Vidím, ako sa sužujete a zľutujem sa nad vami. Ochráni vás pred mojou spravodlivosťou krv vyliata mnou za vás. Moja obeta nepominula, ale pokračuje a zachráni vás, aj keď si ju nevážite. Nestaráte sa usilovne o moje oltáre. Pamätám si na slzy, ktoré moja Matka preliala pod krížom, a vzhliadam k jej srdcu prebodnutému mečom bolestí. Toto Nepoškvrnené a milosrdné Srdce vás chráni. Položte ruku na pluh a ja požehnám vašej drine.

To je to, čo mi prikázal náš Pán, Ježiš Kristus, povedať vám, bratia moji: „Neviditeľné anjelské trúby už znejú, dujú vetry, aby uškodili Zemi, približuje sa kataklizma, ku ktorej od čias Noema nedošlo.“

Zdroj: Vízia Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948, / Stephen Lassare – Odkryté tajomstvá budúcnosti, Vydavateľstvo Adam, Varšava 1992 /

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *