Pán Ježiš na kríži – Sedem posledných slov (z videní Božej služobnice Jozefy Menéndez)

Pán Ježiš na kríži – Sedem posledných slov (z videní Božej služobnice Jozefy Menéndez)

Povedal som ti o svojom utrpení. Nasleduj ma v ňom, buď v mojej spoločnosti a zdieľaj so mnou môj smrteľný zápas…Teraz je hodina vykúpenia sveta! Zdvíhajú ma nahor, na divadlo a na posmech zástupu…, ale tiež na obdiv dušiam…

Pokoj prišiel na svet! … Kríž, ktorý doteraz bol nástrojom mučiteľským, na ktorom umierali najväčší zločinci, sa zmenil na svetlo a pokoj sveta a v predmet najhlbšej úcty. Hriešnici budú z mojich rán čerpať odpustenie… a moja krv zmyje a zmaže všetku ich špinu a nečistotu.

Čisté duše prídu, aby z mojich rán uhasili svoj smäd a zapálili plameň lásky vo svojich srdciach, nájdu v nich tiež svoje útočisko a navždy sa v nich ubytujú. Svet našiel svojho Vykupiteľa a duše vyvolené svoj vzor, ​​ktorý musia napodobniť.

A čo sa teba týka, Jozefa, tieto ruky sú tvoje, aby ťa podporovali, a tieto nohy, aby ťa nasledovali a nikdy ťa neopustili. Píš všetko, čo vidíš.

  1. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia

Nepoznali Ho – toho, ktorý je ich životom. Na Jeho ramená nahromadili všetku zúrivosť svojich neprávostí. Ale ja prosím Teba, Otče, zahrň ich plnou mierou svojho milosrdenstva.

  1. Ešte dnes budeš so mnou v raji…

… lebo tvoja viera v milosrdenstvo tvojho Spasiteľa zmazala všetky tvoje hriechy a privedie ťa do večnej blaženosti.

  1. Žena hľa, syn tvoj!

Ó Matka moja! … Toto sú moji bratia…, prijmi ich… Vy, za ktorých som umrel, nie ste viac sami; máte

Matku, ku ktorej sa môžete utiekať v každej potrebe.

  1. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Áno, odteraz má duša právo povedať svojmu Bohu: „Prečo si ma opustil?“ Po dokonaní tajomstva vykúpenia sa stal človek synom Božím, Kristus jeho bratom, život večný jeho dedičstvom.

  1. Žíznim!

Ó môj Otče, skutočne žíznim po tvojom oslávení, a hľa, teraz prišla už tá hodina! Človek odteraz pozná, že skutočne Ty si ma poslal a Ty budeš oslavovaný. Žíznim po dušiach a na uhasenie toho smädu som dal všetku svoju krv až do poslednej kvapky…, a preto teraz môžem povedať dokonané je.

  1. Dokonané je!

Teraz konečne je dokonané to veľké tajomstvo lásky, v ktorom Boh vydal svojho vlastného Syna na smrť. Prišiel som na svet, aby som činil vôľu Tvoju; ó môj Otče, už je splnená!

  1. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha!

Tebe dávam späť svoju dušu. Tak aj duše, ktoré plnia moju vôľu, budú môcť skutočne všetkým právom povedať: Všetko je dokonané… Pane a Bože môj, prijmi moju dušu, odovzdávam ju do tvojich rúk.

 

Jozefa, napíš, čo si počula. Ja chcem, aby duše počuli a čítali, čo bolo napísané…, aby tie, ktoré sú smädné mohli piť, a ktoré hladujú, mohli sa nasýtiť.

Zdroj: Thewayoflove, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať

One thought on “Pán Ježiš na kríži – Sedem posledných slov (z videní Božej služobnice Jozefy Menéndez)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *